Het is belangrijk dat de mensen de chaos en ontwrichting niet toestaan om hun energie weg te laten trekken van werk dat betrekking heeft op Liefde en Licht. In actualiteit leven jullie met één voet in elke wereld, en hoe sneller jullie welke gehechtheid dan ook tot het oude 3D terugtrekken hoe sneller jullie zullen avanceren in/naar de hogere dimensies. Liefde is alles dat er is en wanneer jij je bewust bent van jouw vele levensreizen in de dualiteit, zal je begrijpen dat het het enige pad om te volgen is als je ernaar verlangd om te groeien. 

SaLuSa via Mike Quinsey - 29 Maart 2013


Wanneer je eenmaal de waarheid ontdekt voel jij je alsof je het van de daken af wilt schreeuwen, maar je moet dergelijke acties weerstaan aangezien zij mensen tegen jou op kunnen zetten die er nog niet klaar voor zijn. Het komt vrij snel naar voren en zal velen bij verrassing nemen. Het is slechts één grote verandering nodig om aangekondigd te worden, en de rest zal in snelle opeenvolging volgen. Wij zien nu dat Lichtwerkers zich geïnstalleerd hebben aangaande hun taken om de mensen het Nieuwe Tijdperk binnen te leiden. Hun begrip van wat er nodig is helpt het ontwakingsproces, welke verdergaat ongeacht de wereldsituatie. Het is belangrijk dat de mensen de chaos en ontwrichting niet toestaan om hun energie weg te laten trekken van werk dat betrekking heeft op Liefde en Licht. De duisternis zal zichzelf uiteindelijk uitspelen en verliest diens macht al om meer angst te creëren. In dit respect, ondanks de duidelijke dreiging van oorlog, weet dat het niet langer toegestaan zal worden. De Galactische Federatie van het Licht is zich bewust van de bedoelingen van alle Supermachten en wij zullen alle pogingen om een globale oorlog te beginnen voorkomen. Het Licht heeft een dermate verschil gemaakt, dat vele zielen die verbonden zijn met de oorlogsmachine een verandering van bewustzijn ervaren hebben. Jullie kunnen verwachten dat er twijfels tot uitdrukking worden gebracht over de redenen voor militaire activiteiten, en de onnodige aanvallen op onschuldige burgers. Er komt een dag wanneer oorlog en alles dat het ondersteund op zal houden om wat voor plaats dan ook in jullie levens te hebben.  


Wij vragen diegenen van jullie van het Licht om door te blijven gaan met je te focussen op alles dat positief is, aangezien jullie het meest potente en machtige wapen in de Liefde hebben dat jullie tot uitdrukking kunnen brengen. Jullie allemaal verheffen de trillingen wat jullie verzekering is om het Nieuwe Tijdperk in het bestaan te brengen, en niets kan het stoppen te manifesteren. In feite heeft het al een impact voorbij wat onmiddellijk duidelijk is, en er is geen enkele manier waarop de manier van leven terug kan keren naar het oude paradigma. Liefde doordringt alle Instituten en groepen mensen in de Regering en particuliere sectoren, en wat in het verleden geaccepteerd werd wordt nu in vraag gesteld of het in de beste belangen van iedereen werkt. Mensen die proberen de oude manieren te bestendigen zullen hen onmogelijk te handhaven vinden wat ook gebeurd in de financiële wereld. De omvang van de corruptie gaat verre voorbij wat er geopenbaard is, en de waarheid zal uiteindelijk uitkomen en velen schokken die hun vertrouwen op hen plaatsten. Een nieuw systeem zal geïntroduceerd worden dat openlijk en zichtbaar transparant zal werken.

Onze bondgenoten gaan door om stoutmoediger in hun activiteiten te worden, en hebben kracht verkregen door veel meer ondersteuning te vinden voor de veranderingen waaraan zij werken om die te introduceren. In actualiteit leven jullie met één voet in elke wereld, en hoe sneller jullie welke gehechtheid dan ook tot het oude 3D terugtrekken hoe sneller jullie zullen avanceren in/naar de hogere dimensies. Oud karma zal terugkomen voor opruiming en het zou zo eenvoudig kunnen zijn als het veranderen van houdingen, en dat omvat hoe je over hen denkt. Het criterium voor verandering is om te stoppen oordelend te zijn, en te verzekeren dat jouw eigen daden en woorden geen enkele bedreiging of schade dragen tot een andermans leven. De uitnodiging om "de andere wang toe te keren" is het waard om herinnerd te worden, omdat wij weten dat als emotionele en gevoelhebbende Wezens jullie het moeilijk vinden om niet op provocatie te reageren. Kwaadheid en dergelijke reacties worden als een onderdeel beschouwd van de menselijke opmaak, maar als het onbehandeld blijft kan het jullie fysieke lichaam schade berokkenen en ziekte brengen. Voor geen enkel moment vertellen wij jullie dat jullie niet voor jezelf op moeten komen, maar er kan een moment komen wanneer het beter is om weg te lopen van moeilijkheden.

In feite zullen jullie ontdekken dat hoe meer Licht je draagt hoe minder zwaar het leven wordt. Jouw hogere trillingen zullen kalmheid rondom jou heen brengen, en je zult minder waarschijnlijk fysieke of vocale aanvallen tegenkomen. Niets kan jou schade berokkenen tenzij je het tot jezelf aangetrokken hebt. Dat brengt ons waarlijk naar karmische ervaringen die zich op ieder moment dat het geschikt is en de beste condities zichzelf presenteren voor kunnen doen. Houd in gedachten dat wanneer het plaatsvindt onder vrienden en families zij allemaal tot op zekere hoogte betrokken zullen raken, en een ieder op diens beurt kan er iets van leren. Wij zullen niet vermoeid raken te benadrukken dat karma nooit een straf is, maar het betekend het presenteren van een les in het leven dat jouw spirituele verbetering zal ondersteunen. Je hoeft niet noodzakelijkerwijs alles te ervaren om daar zelf enige waarde uit te verkrijgen. Profileer jezelf als een goed voorbeeld van Licht in actie, en anderen zullen zien hoe voordelig het kan zijn. Voor diegenen van jullie die Pasen vieren is het de nagedachtenis van een groot Leraar die naar de Aarde kwam, om jullie te laten zien wat er bereikt kon worden wanneer je het niveau bereikt hebt van het in staat zijn om jezelf door Onvoorwaardelijke Liefde tot uitdrukking te brengen.

Liefde is alles dat er is en wanneer jij je bewust bent van jouw vele levensreizen in de dualiteit, zal je begrijpen dat het het enige pad om te volgen is als je ernaar verlangd om te groeien. Jullie hebben vele stappen achteruit gezet om alleen jullie weg voorwaarts weer te vinden, maar door dit te doen hebben jullie geleerd hoe jezelf aan iedere situatie aan te passen zonder je weg kwijt te raken. Momenteel wordt jullie pad gemakkelijker gemaakt door de verheffende energieën die doorgaan de Aarde te bereiken, en dat zullen zij blijven doen totdat jullie Ascentie in/naar de hogere trillingen ervaren. Zelfs dan is het niet het einde van jullie verheffing aangezien dat altijd voortduurt tenzij je de Bron bereikt. Dat is nochtans een lange weg te gaan aangaande het feit dat jullie nog maar net volledig naar het Licht teruggekeerd zijn. Jullie onmiddellijke taak is om gefocust te blijven op het Licht en jullie intentie te vervullen om de dualiteit te verlaten.

Naar het Licht toewerken, kan soms een last schijnen te zijn die een verandering van levensstijl vereist, en zelfs de noodzaak om meer selectief te worden waar het vrienden betreft. Wij weten dat het moeilijk is om de kennis tot jezelf te houden tenzij je uitgenodigd wordt het te delen, maar weet dat er soms situaties opgezet worden zodat iemand anders profiteert van wat jij weet. Wanneer je eenmaal de waarheid ontdekt voel jij je alsof je het van de daken af wilt schreeuwen, maar je moet dergelijke acties weerstaan aangezien zij mensen tegen jou op kunnen zetten die er nog niet klaar voor zijn. Er is geen haast om de waarheid naar de mensen te brengen aangezien het leven oneindig is en alles op een goede tijd gebeurd, inderdaad op het juiste tijdstip. Er kunnen tijden zijn dat je kwade reacties krijgt, maar laat het aan je voorbijgaan en wens zulke mensen liefde en verlichting toe. Alle zielen zullen uiteindelijk hun ware pad vinden, en de ervaringen die zij nu hebben kunnen hen in de toekomst alleen maar helpen.  

Ik ben SaLuSa van Sirius en zie zoveel aan de horizon dat jullie zal verheffen. Het komt vrij snel naar voren en zal velen bij verrassing nemen. Het is slechts één grote verandering nodig om aangekondigd te worden, en de rest zal in snelle opeenvolging volgen. Wij bewonderen de goede manieren van plicht en toepassing aangaande jullie gekozen pad van het werken voor het Licht. Wij zijn Eén, en jullie zijn (jij bent) zeker één van ons. Als jij jouw liefde naar ons toestuurt wordt het tienvoudig teruggekeerd, en wij bedanken jullie/jou voor het doen van dit.


Dan je SaLuSa.


Mike Quinsey.

 

Bron: Denk met je hart

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees