Zolang we onze taken kunnen afronden zoals gepland vormen vertragingen niet echt een probleem. We kunnen ons gemakkelijk aanpassen aan de verschillende situaties waarmee we worden geconfronteerd, maar dat betekent meer frustratie voor jullie omdat we alleen in algemene zin kunnen vertellen wat er gaande is. We zien zo veel groepen die zich bevrijden en goed werk doen om het onvermijdelijke einde van de oude garde te bespoedigen. We zullen er zijn om ze het laatste duwtje te geven zodat ze niet langer een bedreiging vormen voor ons en voor jullie. Dat zal het teken zijn voor ons om in actie te komen. De instorting van het economische systeem is nabij en kan niet worden voorkomen. Jullie zien de laatste verwoede pogingen van de oude garde om vast te houden aan wat ze nog heeft, maar haar macht neemt snel af.

 

Sommige regeringen waar we contact mee hebben gehad, zijn bereid om mee te werken terwijl andere terughoudend zijn en vast willen houden aan het oude systeem. De veranderingen kunnen niet worden tegengehouden, wat ze ook doen om het te voorkomen. Voor ieder land geldt dat verandering de enige mogelijkheid is. De oplossingen die we bieden voor jullie problemen zijn het enige antwoord en zullen snel resultaat boeken. Ze beperken jullie ongemakken tot een minimum.

Door de veranderingen zoeken mensen meer toenadering tot elkaar en wanneer oorlogen ophouden te bestaan zal er vrede op aarde zijn. Dat helpt de verschillende landen elkaar vertrouwen waardoor de barrières tussen sommige zullen worden verwijderd. De wapenindustrie zal worden ontmanteld, maar in de tussentijd worden de troepen om defensieve redenen vervangen door een vredesmacht. Op dit moment vormen de legerbases rond de wereld een bedreiging waar oorlog uit kan voortvloeien, maar daar komt ook een einde aan. In de toekomst zal geen enkel land buitenlandse troepen over de vloer krijgen en zullen mensen zeker weten dat vrede permanent is en door ons in stand wordt gehouden.

Door de plannen voor jullie vrijheid en de terugkeer naar jullie soevereiniteit hoeven jullie niet bezorgd te zijn over oorlogsdreiging. Bovendien wordt het gebruik van kernwapens niet toegestaan. De weg naar Ascentie trekt steeds meer zielen aan, die in ons en onze bondgenoten geloven en die ons vertrouwen. We doen wat het beste is voor iedereen zonder inbreuk te maken op de vrije wil van mensen.

Het is nooit onze intentie geweest om onze zienswijze aan jullie op te dringen. Het is onze taak om de mensen die wensen te ascenderen die kans te geven. De kansen voor een verheffing zijn doelbewust geweigerd door de Illuminati. Het accepteren van de veranderingen lijkt de normaalste zaak van de wereld omdat ze al onderdeel zouden zijn van je levenservaring. Slechts weinig zielen kunnen hun levensplan herinneren en het is dan ook het beste om alle uitdagingen maar op je af te laten komen. Soms proef je van helderziendheid wanneer situaties aan je worden uitgelegd. Die hulp wordt toegestaan, maar je moet zelf de uiteindelijke keuze maken. Op dezelfde manier kan niemand jouw karma uitwerken, hoewel sommige zielen met je samenwerken om je te helpen.

Sommige mensen kunnen moeilijk geloven dat ze vrijwillig ervaringen opdoen in de dualiteit. Ze zijn bedoeld om jullie evolutie te versnellen en kennis op te doen. Onbewust weten jullie dit allemaal, samen met de belofte dat jullie geholpen zouden worden door zij die jullie voortgang millennia in de gaten hebben gehouden. Ze dienen de Bron en jullie en voeren het plan voor jullie Ascentie uit. Het wordt niet toegestaan dat de oude garde jullie Ascentie succesvol kan voorkomen en dat is waarom jullie deze kans om samen met de aarde te ascenderen zouden moeten aangrijpen.

Er liggen nog moeilijke tijden in het vooruitzicht, maar jullie zullen ze overleven en nog steviger in het licht komen te staan. De tijd vliegt voorbij en de veranderingen komen steeds dichterbij. Het millennium begon bijna 13 jaar geleden en sindsdien zijn jullie bewustzijnsniveaus flink gestegen. De energie van licht en liefde heeft zich als een lopend vuurtje verspreid en de hoogst mogelijke expressie van de feniks staat op het punt te herrijzen uit zijn as. De feniks kan alle lagere energieën transmuteren, die niet op het niveau zullen bestaan waar jullie naartoe gaan.

Het ogenschijnlijke gebrek aan activiteit betekent niet dat er weinig gebeurt. We zijn druk met het tegenhouden van pogingen om voortgang te voorkomen. De oude garde is meester in het veroorzaken van problemen, maar we weten haar intenties en houden haar in bedwang. We kunnen anticiperen op haar stappen en voorkomen dat ze daadwerkelijk resultaat boekt. Haar tijd zit er op en ze zou er goed aan doen om zich terug te trekken zodat het spel verder kan worden uitgespeeld zoals gepland. Ze blijft echter proberen om haar uiteindelijke noodlot uit te stellen, maar moet zich uiteindelijk toch verantwoorden voor de misdaden die ze heeft begaan tegen de mensheid.

Ik ben SaLuSa van Sirius en kan jullie vertellen dat de Galactische Federatie van Licht klaar is om in actie te komen. Enkele weken gemeten in jullie tijd, is in onze beleving slechts enkele seconden. De eindtijd lijkt voor ons dus al zeer nabij en ook voor jullie versnelt de tijd.

Dank je SaLuSa.

Mike Quinsey.

 

Bron: Galacticchannels

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees