Terwijl jullie steeds dichter bij de eerste positieve tekenen komen die zullen aangeven dat het Nieuwe Tijdperk is aangebroken, houden we jullie vooruitgang nauwkeurig in de gaten. Jullie zouden nu al een goed idee moeten hebben van wat jullie kunnen verwachten en jullie zullen niet teleurgesteld worden. De meesten van jullie hebben in deze cyclus vele levens doorlopen, zowel als Man en als Vrouw en hopelijk zullen jullie tussen deze twee een evenwicht vinden. Er zal een tijd komen waarin jullie je niet bezig zullen houden met sekse zoals jullie dat nu doen. In jullie dimensie bepaalt het feit of je man bent of vrouw je positie in de samenleving en jullie rollen zijn duidelijk gedefinieerd.

 

mike Quinsey

Maar zodra jullie in trilling verhogen zullen de onderlinge verschillen grotendeels verdwijnen maar de vrouwelijke en mannelijke energieën zullen blijven bestaan.

In de tussentijd zouden jullie een ‘open mind’ moeten behouden omdat naarmate de tijd verstrijkt jullie bewust zullen worden gemaakt van vele innovaties en zullen jullie in staat zijn je van datgene te ontdoen dat je niet langer dient. Jullie zullen Wezens van veel hogere trilling worden met een hoger niveau van bewustzijn dat jullie in nieuwe domeinen van schoonheid en volledige vreugde zal brengen. De donkere dagen die jullie nog steeds ervaren zullen geleidelijk aan verdwijnen en een vreugdevolle tijd van feestelijkheden staat jullie te wachten. We kunnen in de toekomst kijken en jullie met zekerheid vertellen dat de welkome veranderingen veel dichterbij zijn dan jullie je hadden voorgesteld. Veel van jullie jongeren zijn, terwijl de veranderingen zich voltrekken, hier om sleutelrollen te vervullen. Ze zijn vaak van een hogere trilling en hebben er vrijwillig voor gekozen om deel uit te maken van jullie introductie in het Nieuwe Tijdperk. Sommigen van jullie die uit oudere generaties stammen hebben geholpen om het pad te plaveien en we zijn jullie veel dankbaarheid verschuldigd voor het feit dat jullie je, in tijden waarin er een gebrek aan aanmoediging was, aan je taak zijn blijven wijden. Terwijl de tijd vordert zullen vele zielen opgeroepen worden om hun kennis te delen en zal er een enorme groei plaatsvinden.

De ogen van het Universum kijken jullie kant uit omdat dat wat gaat gebeuren een zaak van groot belang is. Na het aantal cycli dat in een catastrofe eindigde, zullen jullie getuige zijn van de succesvolle afronding van deze periode in jullie evolutie. Dus jullie hebben alles om naar uit te kijken en het ligt helemaal niet ver weg. Dus laat de donkere energieën uitgespeeld raken omdat ze dat moeten en terwijl ze dat doen zal veel resterend karma voor altijd opgelost worden. De volgende stap zal zijn dat jullie je allemaal in het Licht zullen begeven en zullen helpen het Nieuwe Tijdperk te stichten. Dergelijke gebeurtenissen zullen zich over de gehele wereld voltrekken omdat alle landen in vrede en welwillendheid samen zullen komen. Uiteindelijk zullen de lagere trillingen op geen enkele manier kunnen blijven bestaan of terugkomen en zullen de hogere trillingen steeds sterker worden.

Woorden kunnen niet waarlijk weergeven wat een grootse toekomst jullie in het verschiet hebben en het duurt helemaal niet lang meer. Degenen onder jullie die een ‘open mind’ hebben zullen zonder twijfel aanvoelen wat er in het verschiet ligt en jullie intuïtie zal je helpen het te begrijpen. Jullie hebben veel geduld gehad en dat zal goed beloond worden en de offers die gebracht zijn zullen zeker meer dan gecompenseerd worden. Na vele levens in dualiteit zullen jullie vele veranderingen ervaren die jullie zullen leiden naar een meer bevredigend leven. Een leven zonder de continue bemoeienis van het Duister dat voor jullie onwerkelijke levens heeft gecreëerd. Ze hebben de status quo in stand gehouden die jullie in een continue staat van “willen” heeft gehouden terwijl het voor hen mogelijk bleef astronomische bedragen aan hun eigen geheime projecten te besteden. Deze situatie verandert met rasse schreden en hun macht over jullie neemt af. Ze worden inderdaad nauwkeurig in de gaten gehouden en in hun bewegingsvrijheid beperkt.

Dit is de tijd om je te realiseren dat je niet aan enige andere ziel gebonden bent, behalve aan je soulmate en alhoewel jullie op Aarde persoonlijke relaties hebben zullen deze verbindingen eindigen als jullie je eenmaal verheven hebben. Vele hebben als doel het oplossen van karma door het soort ervaring te leveren dat daarvoor nodig is maar uiteraard zijn sommige banden in de ‘Hemel” gesmeed. In de hogere sferen zijn jullie vrij van bindingen, tenzij je natuurlijk een dergelijke regeling wenst. De waarheid omtrent jullie zijn is zo veel anders dan waartoe jullie verleid werden te geloven. Maar wanneer de trillingen hoger worden zal ook jullie niveau van bewustzijn zich verhogen en zullen jullie alle kennis kunnen assimileren.

Op dit moment verhinderen jullie lagere trillingen je om je de kennis omtrent de Mensheid eigen te maken maar jullie zullen je dit, door de uitbreiding van je bewustzijn, snel eigen maken. Het is het opnieuw leren wat jullie al wisten voordat jullie in de lagere trillingen belandden. Dus zou het daarom eenvoudig tot jullie moeten komen en jullie hebben in jullie midden verlichte zielen die hierbij kunnen helpen. Wees ervan overtuigd dat er vele beschavingen bestaan, die al in de hogere dimensies vertoeven, die erin geïnteresseerd zijn om jullie te helpen. Dus zal er geen gebrek aan assistentie en hulp zijn om jullie bij te sturen en ervoor te zorgen dat jullie het juiste pad nemen. Het Universum wacht jullie trillingsverhoging af en zal jullie als Galactische Wezens verwelkomen.

Houd jullie hoofd omhoog en weet dat we jullie hoogachten vanwege jullie bereidheid deze periode te doorleven, zelfs al zijn jullie nog niet teruggekeerd naar volledig bewustzijn. Jullie reis is lang en vol uitdagingen geweest, jullie zijn deze succesvol tegemoet getreden en hebben ze overwonnen. Al deze ervaringen zullen jullie grote kracht geven evenals het vermogen elke taak aan te kunnen die van jullie gevraagd wordt. Maar de toekomst krijgt geleidelijk aan vorm en zal jullie, nadat alle obstakels zijn overwonnen, zeer naar wens zijn. Identificeer je met alle hartdoorvoelde energieën en leef je leven op een manier waarop je je liefde onvoorwaardelijk kunt delen.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik ben altijd zo verheugd om mijn gedachten met jullie te delen. Ik weet dat zo velen van jullie op zoek zijn naar waarheid omtrent jezelf en de roeping voelen om jezelf voor anderen te geven. Het gevoel van Eenheid komt heel sterk boven en jullie weten zonder te twijfelen dat jullie Allemaal Een zijn. Met een dergelijk bewustzijn zorgen de daden van de Mens tegenover zijn broeders en zusters tot grote pijn en hartzeer maar jullie kunnen de boze golven die tot tumult leiden tot rust brengen. Straal je liefde te allen tijde uit, en terwijl je geen idee hebt van haar potentie, kan het wonderen verrichten. Ik blijf een ieder van jullie mijn liefde sturen evenals de kracht om alle uitdagingen te overwinnen die jullie tegenkomen. We zijn nooit ver bij jullie vandaan en vertellen jullie nog maar eens weer dat jullie onze hulp altijd in kunnen roepen en dat we zullen reageren op een manier die het beste is voor alle betrokkenen.

Dank je SaLuSa.

Mike Quinsey

 

Bron : Galactic Channelings

 

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees