Matthew Ward

 Matthew Ward
SUZANNE WARD werd geboren in Youngstown (Ohio, USA) in 1933. Zij verhuisde naar Miami, waar ze trouwde en waar haar vier kinderen werden geboren. Zij woonden in Panama van 1965 tot 1972. Toen scheidde ze en verhuisde met haar kinderen naar Washington DC. Ze werkte als editor voor verschillende wetenschappelijke tijdschriften en als communicatiemanager voor een multinational. Met haar familie van geadopteerde honden wonen Suzy en haar man Bob nu in een landelijk gebied in de buurt van Vancouver, Washington. Haar andere drie kinderen wonen in Latijns Amerika. In 1980 overleed haar zoon Matthew tijdens een auto ongeluk. Kort daarna werd zij geleid naar drie mediums, die allemaal zeiden dat Matthew weer contact met haar zou opnemen.


matthew

Met liefdevolle groeten van alle zielen op dit station, dit is Matthew. Door ons te richten op de meest kortgeleden vragen van lezers, zetten we een neer die de essentie is van alles: Was Schotland’s afwijzing voor onafhankelijkheid een terug zetten voor wereld progressie? Wij zien het niet op die manier. We zien als progressie dat er een verkiezing was,dat de burgers van Schotland vredig konden doen en deden, hun zaak voor soevereiniteit maken.

matthew

Met liefdevolle groeten van alle zielen op dit station, dit is Matthew. Een divers aantal lezers vraagt naar de Ebola uitbraak waar naar wordt verwezen als de “Ebola angst” en precies zo, omdat angst een van de redenen is dat het virus kortgeleden weer werd losgelaten. Toen dit in een laboratorium werd ontwikkeld door wetenschappers van de Illuminati, bijna 40 jaren geleden, waren de bedoelingen tweevoudig: om een pandemie te creëren en om in mensen een vrees te brengen die een virulent, besmettelijke ziekte begeleidt.

matthew

Met liefdevolle groeten van alle zielen op dit station, dit is Matthew. Ons werd gevraagd naar de speculatie dat de regering van de Verenigde Staten een hand had in het neerhalen van het Maleisische vliegtuig in de Oekraïne en beschuldigingen dat de Russische regering dit deed. Onze collega’s in het Nirvana zeiden dat niemand verantwoordelijk was – het was het werk van de “zwarte ops’” arm van het door Illuminati gecontroleerde deel van de CIA, dezelfde kracht die de pro-Russische separatisten beweging ophitst in de Oekraïne.

matthew

Staat van de Wereld; belang van lichtwerkers; principes van manifestatie; de nieuwe era van een beschaving; Aarde’s energieveld van potentieel; vrouwelijke energie; het geloof van extremisten; helpen van kinderen. Met liefdevolle groeten van alle zielen op dit station, dit is Matthew. Velen die situaties aanvoerden in het Midden Oosten, in Oekraïne, Hong Kong en sommige landen in Afrika, in Oost Europa en Latijns Amerika drukten hun zorgen uit die lijken op het uittreksel van ‘n email van een lezer: Dus waar is al dat nieuwe licht en die energie die verondersteld wordt de aarde te raken en alles te veranderen? Ik merk alleen maar dat de dingen erger en erger worden.

matthew

Met liefdevolle groeten van alle zielen op dit station, dit is Matthew. Eerst zeggen wij, alles dat op jullie wereld bezig is, is een antwoord op de steeds toenemende vibraties, en samen met een zichtbare progressie, zien jullie de overblijfselen van wat natuurlijk volgt op het vertrek van het duister. Vrij van die sluier van negativiteit, handelen mensen niet langer onder haar zware invloed, maar zijn eerder in lijn met diep gewortelde religieuze, politieke of filosofische overtuigingen, en bij gelegenheid met gestoord, mentaal functioneren dat geïntensiveerd wordt door de heersende vibraties.

Met liefdevolle groeten van alle zielen op dit station, dit is Matthew. Door de december zonnewende kwam er weer een krachtige instroming van licht binnen, als om het jaar dat naar zijn einde ging een saluut te geven en om het nieuwe te begroeten met geestdriftige vrolijkheid. En, als het echt een saluut was, hoe wel was dit verdiend! Telkens als jullie handelden met inspiratie van op het zielenniveau – iets wat jullie zagen als alleen maar een aardige geste of om “het juiste te doen”- voegden jullie licht toe aan je wereld.

matthew
Kerst groeten, Nelson Mandela, onze vooruitgang. Met liefdevolle groeten van alle zielen op dit station, dit is Matthew. Terwijl jullie dit seizoen vieren met traditionele muziek, vrolijkheid en festiviteiten met familie en vrienden, denken jullie ook aan degenen die verdriet hebben of wier omstandigheden ernstig zijn. Jullie zouden ook blij met ons zijn als je de overvloed van licht kon zien stralen uit jullie en de begunstigden van jullie zorg en samendelen – het is een spektakel om te zien, geweldig!Hoe glorieus is het die schittering die ook uitstraalde uit de uniek juichende en gekleurde herdenkingsceremonie die een van jullie schitterendste zielen eerden.

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees