Met liefdevolle groeten van alle zielen op dit station, dit is Matthew. Terwijl informatie uit talloze bronnen binnenstroomt, onthoudt dan dat slechts iets ervan feitelijk is – veel is des-informatie, misinformatie, niet complete dekking, vervormde waarnemingen of niet geïnformeerde opinies – en dat alles dat feitelijk gebeurt, een bedoeling heeft. Dit houdt in wankelende economieën of die welke bankroet zijn; protesten over onrechtvaardigheid; terrorisme, weersextremen en natuurlijke rampen; massale aantallen vluchtelingen, reorganisaties van zaken en regeringen; en ja, zelfs FIFA’s schandelijke operatie.

 

Matthew Ward

Alles dat in jullie wereld bezig is, dient om gekozen karmische ervaringen te vervullen of helpen Aarde’s terugkeer naar milieugezondheid of raken denken aan dat vast zat in vergeetachtigheid door beperkingen van de derde dichtheid.

Het is niet nodig op dit moment dat iedereen de huidige situaties begrijpt in de context van karma en evenwicht, planetaire reiniging en ascentie of zielen die ontwaken – uiteindelijk zal dat begrip bij ieder mens komen. Wat wel nodig is op dit moment gebeurt ook, en het is duidelijk over jullie wereld: de groeiende vaststelling van de mensen om niet langer te doden, onderdrukken, corruptie, bedrog, vervuiling en verarming tot “net nog te kunnen leven”. Alle Lichtwezens in dit Universum stralen licht door en helpen op veel andere manieren om onze opgedragen ondernemingen “tot net nog te kunnen leven” condities, te beëindigen

Een aantal boodschappen van enige tijd geleden legde uit wat het 10 jarige oponthoud veroorzaakte in jullie gemeenschap om het bewustzijnsniveau te verkrijgen dat verwacht werd door de Hoogste Universele Raad, toen ze Aarde’s Gouden Periode meesterplan formuleerden. In een boodschap van kortgeleden vertelden we jullie dat aan het eind van jullie jaar 2017 deze decade van oponthoud voorbij zal zijn – een feit dat niks meer betekende dan dat, maar een vloed van e-mails uitlokte.

De vragen kunnen worden opgenoemd als volgt: Bedoel je dat er geen belangrijk ontwikkelingen kunnen gebeuren tot aan het eind van 2017? Is dat de datum dat ruimtetuigen zullen gaan landen en ET’s die hier wonen zichzelf identificeren? Zal de Aarde haar ascentie bestemming in 2017 bereiken? Kan de Aarde echt worden hersteld in die korte tijd, tot haar oorspronkelijke gezondheid en schoonheid? Betekent het dat alle oorlogen doorgaan tot aan 2017?

Specifiek onjuist is het idee dat onze verklaring betekende of inhield, dat er geen betekenisvolle ontwikkelingen kunnen gebeuren tot aan het eind van 2017. Geliefde Aarde familie, met elke voorbijgaande dag gaan jullie verder met het transformeren van jullie wereld, een onderneming van weergaloze grootsheid die met weergaloze snelheid wordt bereikt! Wij willen – net als jullie! Dat alles dat dit inhoudt in een oog knippering kon gebeuren, en dat zou kunnen, als er genoeg zielen zijn die geloofden dat het kon. Maar weinigen weten dat zij die innerlijke kracht hebben, dus het gaat verder op manieren dat de bevolking kan zien volgens wat zij denken dat mogelijk is in lineaire tijd, en zij hebben er geen idee van de grote ontwikkelingen die “weg van het toneel zitten”. (dus niet op.w.)

Niet tegenstaande, wij jullie met grote vreugde vertellen dat activiteit in strategische gebieden koortsachtig wordt, dus gezegd dat Aarde’s energieveld van potentieel aangeeft dat resultaten met zeer gunstige effecten aan de nabije horizon staan. Niets kan deze voorwaartse beweging omkeren. Maar hun stuwkracht kan wel worden verlangzaamd omdat het veld in constante beweging is omdat energie stromingen deze of die andere weg in zigzaggen in overeenstemming met gedachten, gevoelens en daden van elke levensvorm op de planeet. Standvastig jullie licht uitstralen zal helpen om de stuwkracht in de snelste rijstrook te houden.

Nu dan, we zijn blij om op een variëteit van vragen te antwoorden. Nee, wij zien China niet als nummer 1 “proberen uit te komen door economische en militaire superioriteit boven de VS en Rusland.”
China’s leiders zijn niet anders dan die in de Verenigde Staten, Rusland en alle andere landen – ze willen een tevreden burgerij want dat is de fundering van nationale stabiliteit. De regering van China wil solidariteit laten zien aan de wereld, maar grotendeels vanwege de sociale media is het duidelijk dat er conflicten zijn tussen degenen aan de macht, net zo als het in andere landen is in deze tijden vol tumult. Machtige personen in alle regerende lichamen vanaf het gemeenschap niveau tot op internationaal niveau reageren op verhoogde vibraties – ‘hardliners’ graven in hun hielen, omhoog komende en komende leiders omhelzen het licht. Terwijl “goede vibraties” zich blijven versnellen, zullen ‘hardliners’ in aantal en invloed afnemen.

Talloze lezers in de Verenigde Staten hebben hun zorg uitgedrukt dat de militaire trainingsoefening die Jade Helm heet een “rode vlag” is zodat de regering de krijgswet(staat van beleg) kan uitroepen, geweren kan afnemen, en mensen met afwijkende meningen in FEMA kampen kan zetten om hersenspoeling te ondergaan. Dit is niet anders dan vele andere instanties die ook als “rode vlaggen” werden geëtiketteerd – of om ronduit valse informatie toe te schrijven aan sinistere bedoelingen voor wat de regering ook doet. Wordt alsjeblieft niet getrokken in de vrees wat de basis is van dit melodrama uit die of die bron.

Nog een ander gebied van enige zorg is het risico dat gesteld wordt door potentiele slechte functionering van de Large Hadron Collider (de Grote Hadron botsing) in Zwitserland. Eerst zeggen we, als wetenschappers in ontwikkelde beschavingen en het Nirvana niet hadden vermoed dat jullie wereld klaar was voor deze technologie, zouden ze dit idee niet in jullie natuurkundigen hebben “gefilterd” of veel minder constructie en werkende instructies. Ja, het is de fout van mensen, zoals jullie gezegde gaat, en als iemand dat doet, zullen bemanningen in schepen boven je hoofd voorbereid zijn om een serieus resultaat te voorkomen.

Ons is gevraagd of alleen degenen die betrokken waren bij het schieten van de historische kerk in Charleston, South Carolina overeenkwamen om die rollen te spelen. De negen mensen die stierven en hun families kwamen dit overeen, maar hun overeenkomst zoals vele andere in die fase van Aarde’s ascentie, bevat, wat genoemd kan worden een “contingency” (onzekerheid) clausule. In dit geval stelt de clausule vast dat als racisme niet langer meer een zaak is in jullie wereld, er geen noodzaak zou zijn om een leven te beëindigen of het verlies te leiden van een geliefde tijdens een incident dat gebaseerd is op racisme.
Betreurenswaardig zit racisme nog steeds intens in jullie gemeenschap. De mensen die stierven in de kerk en hun families werden de meest recente zielen om te benadrukken dat de ziekte die inherent is in deze kwezelarij geheeld moet worden, en dat is dezelfde bedoeling die door de jongeman werd gediend die overeenkwam om het schieten te doen.

Individuen die van geslacht veranderen antwoorden op hun beseffen van hart, denken en lichaam, dat ze niet het geslacht zijn dat werd geïdentificeerd bij de geboorte. Daar stoffelijke veranderingen een meer complex mentaal en emotionele onderneming kunnen zijn dan de personen ervaren bij het ontdekken van hun homoseksualiteit of bi-seksualiteit, eisen al die zielen hun authentieke zelven op. Een aspect van de ontwikkeling van jullie gemeenschappelijke ontwikkeling is het eren van transgender individuen, die, net als ieder ander, niet weten dat ze kozen voor zielen contracten om pionier te zijn wat dit betreft. Mensen die weigeren hun waardigheid te accepteren van geslachtsverandering – of van enige seksuele aard, anders dan de hetero seksuele – zijn nog geworteld in godsdienstige dogma’s die nauwelijks maar enigszins bekend zijn met de heiligheid en goddelijkheid van elke ziel.
Matthew zei dat de Illuminati hun geld illegaal en immoreel maakten, zodat dat kan worden hersteld en gebruikt om armoede te elimineren. “Waarom halen de mensen die aan de leiding zijn van het nieuwe economische stelsel nu niet gewoon het geld uit de Illuminati banken weg en distribueren dat waar het wanhopig nodig is?” De mensen op posities om dit te doen handelen rechtuit binnen de wetten van jullie gemeenschap. Om dit anders te doen zou op dezelfde laakbare manieren zijn zoals de Illuminati de hele tijd hebben gedaan, en dus dan dezelfde taktieken gebruiken waarnaar ze juist streven om die te elimineren.

Nog een nodeloze zorg is de overbevolking. Het aantal mensen in jullie wereld zit niet op het punt van uithongering, in het minimum levend en met gebrek aan gezondheidszorg – maarongelijke distributie van gelden en controle van Illuminati van de natuurlijke bronnen doet dat wel. Veel planeten in dit universum die kleiner dan de Aarde zijn hebben veel meer bewoners, die vredig samen leven in overvloed en met respect voor alle levensvormen in hun werelden. Als de Aarde hersteld is tot in haar oorspronkelijke gezondheid, kan ze gemakkelijk alle behoeften van dubbel jullie huidige bevolking huisvesten – maar neem alsjeblieft niet aan dat dit betekent dat er een bevolkingsexplosie komt!

Alhoewel de Illuminati niet langer toegang hebben tot de technologie die ze eerder gebruikten om aardbevingen te veroorzaken, vulkaan erupties en ernstige stormen, de energie die in beweging is gezet door die gebeurtenissen heeft een domino effect.De energie van een aardbeving, bijvoorbeeld, stopt niet als de trilling stopt, maar eerder gaat deze door te stromen en genereert een veelheid van minder krachtige bevingen voordat die verdwijnt. Alhoewel er met “antieke” negativiteit werd omgegaan, brengen “verse” bronnen intens verschanste overblijfselen aan de oppervlakte van die massale hoeveelheid die lang geleden werd gecreëerd, en bij gelegenheid waar dit plaats vindt is dat in gebieden waar natuurlijke rampen gezien worden als afwijkingen.

Hetzelfde is met Moeder Natuur’s activiteit, maar de bedoeling verschilt enorm en de bedoeling heeft zijn eigen energiestromers. De bedoeling van de Illuminati is om negativiteit te creëren, dat gezien kon worden als zelf-herhalend omdat hun energie hen onderhoudt en bekrachtigt; Moeder Natuur haar bedoeling is om negativiteit los te laten zodat die niet beschikbaar is om meer van zichzelf te creëren.

Een lezer die een film zag van een reporter uit de Verenigde Staten die Vladimir Poetin interviewde vroeg of er waarheid zit in zijn claim dat hij niet verantwoordelijk is voor de onrust in de Oekraïne. De monitoren in het Nirvana van de Aarde leerden ons over dat interview, dus we kunnen stellen dat Mr. Poetin’s claim waar is – het zijn de Illuminati problemen makers die verantwoordelijk zijn – en hij is ook correct met zeggen dat de gedeelde culturele geschiedenis van de mensen in de Oekraïne en in Rusland de nationale grenzen oversteken.

“Waarom wordt de US altijd gezien als de slechte vent waar dan ook op Aarde er troubles zijn? “
Washington, DC en Wall Street zijn de hoofdkwartieren van de factie van Illuminati’s Rockefeller, maar daar weinigen dit weten, worden hun operaties toegeschreven aan de regering van dat land. En niet zonder goede reden. Vanaf het eerste begin werd die regering met raadselen omgeven door Illuminati of werkt onder hun invloed, en later infiltreerden ze de CIA, FBI, FDA, NSA, CDC, UN, NASA en alle andere agentschappen die hun doel voor wereld overheersing verder kon brengen.

Verder, was de Rockefeller factie buitengewoon krachtig met het uitbreiden van zijn invloed, veel verder dan de Verenigde Staten waren terwijl de Rothschild factie, die uitgroeide uit zijn oorspronkelijk kleine groep in Beieren, zijn pogingen concentreerde in Europa. Daar de Rockefeller groep nog steeds vastzit aan enige fragmenten van macht, verliest de Rothschild groep snel de laatste stukjes van zijn vroegere controle van regeringen, van de banken en de handel, en het bolwerk die ze eenmaal in het Vaticaan hadden, is verdwenen. Paus Franciscus zit op een huis-schoonmaak missie maar spreekt zich ook uit tegen de door Illuminati-geschapen condities waarvan beide facties hebben geprobeerd om de status quo te handhaven. Ze zien hun pogingen minder en minder effectief worden; uiteindelijk zullen ze hun volslagen nutteloosheid zien.

Het is zo dat we de toename van het licht naar de planeet niet toeschreven aan zonnevlammen; maar we spraken over de effecten van licht uit alle bronnen. Als toevoeging om Aarde’s leven te redden, kunnen effecten ongewone en tijdelijke stoffelijke, mentale en emotionele condities inhouden en absoluut persoonlijk karakteristiek en gedrag intensiverend licht vergroten. Ook hebben wij jullie de lange term licht – en vitale! – effecten verteld: Het transformeert op koolstof gebaseerde cellen in de kristallijnen vorm die levensvatbaar is in hogere vibratie niveaus en ontwikkeling in staat stelt naar spiritueel en bewust besef. Dus ja, absoluut is de activiteit van de Zon een integrerend deel van Aarde’s ascentie en die van jullie.

We begrijpen het gevoel van de lezer die haar probleem schreef en om te geloven dat iemand een leven zou kiezen van lijden of om lijden aan anderen te veroorzaken, dat de eerste masochistisch is en de laatste sadistisch. Inderdaad is het moeilijk je voor te stellen waarom zielen met opzet een rol zouden kiezen – of dat jullie alleen dat zelfde heel vaak gedaan hebben. Het is met onvoorwaardelijke liefde voor alle anderen in de voor-de-geboorte overeenkomst, dat sommige zielen overeenkomen om met buitengewone wreedheid te handelen zodat anderen kunnen beleven wat ze nodig hebben om levens in balans te brengen toen deze de corrupte/ grove mensen waren. Als mensen gelukkig en harmonieus samen leven, zal het leven op Aarde in evenwicht zijn en geen heen en weer levens zullen er dan nog nodig zijn.

“Duizenden kinderen sterven elke dag. Hoe komt het als je LIEFDE en LICHT vasthoudt dat al deze onschuldigen worden beroofd van om stoffelijk met de Aarde te ascenderen?”
Naast het belang van het karmisch aspect, de Aardse bewoners die stoffelijk opstijgen met haar, heeft nooit betekent het leven in de hele reis naar haar bestemming in de vijfde dimensie. Elke aparte ziel die op de planeet heeft geleefd sedert deze haar ascentie proces begon, een 80 jaren geleden, was of is stoffelijk aan het opstijgen, wat de plaats betreft.

Het doel van elke ziel in ieder leven is persoonlijke ascentie –spiritueel en bewust groeiend – en dit heeft weinig te maken met een incarnatie van een lang leven of plaats. Door maar een korte tijd te incarneren, kan een ziel contract voorzieningen voltooien en persoonlijke ascentie bereiken. Een ziel die 100 jaren leeft en levenslang vrije wilskeuzen maakt in tegenstelling met zielen contract selecties, beleeft niet wat nodig was om persoonlijk op te stijgen.

Beste broeders en zusters, net als elke andere persoon die Aarde’s spirit rijk is binnengegaan, als jullie overgaan en je leven herbekijkt, zul je dat niet meten door te zien hoe lang je leefde, maar door hoe je leefde.

Nu zeggen we alleen in woorden een vaarwel, omdat onze onvoorwaardelijke liefde altijd met jullie is.

LIEFDE en VREDE

Suzanne Ward

 

Bron : Galactic Channelings

 

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees