Noord Korea; President Poetin; Zika virus, microcephaly; vluchtelingen; uitdagingen; “ware zelf”; wat gebeurt er met zielen die talmen bij de Aarde, bij abortus, zelfmoord. Met liefdevolle groeten van alle zielen op dit station, dit is Matthew. We beginnen met ons te richten op de gedachten die over de hele wereld voorin ons hoofd zitten.Noord Korea’s recente successen in raket kennis waren niet onverwachts gezien door analisten die deze activiteit hebben gadegeslagen in dat land; desondanks is dit van zorg omdat Kim Jong-un gezien wordt als onstabiel, egoïstisch en ambitieus.

 
Matthew Ward

Wat geen van hen weet is dat als Noord Koreaanse wetenschappers probeerden om een raket te lanceren die een nucleaire kop draagt, de bemanningen van ruimtetuigen die rond de Aarde gaan ze er voor zullen zorgen dat ze gaan mislukken, net als ze gedaan hebben in voorbije diverse jaren, bij meer dan een dozijn Illuminati pogingen.

Ons perspectief van “Poetin’s agressie in Oost Europa” is dat dit een door Illuminati uitgevaardigde gevolgtrekking is dat hij Baltische landen en andere met geweld terug wil brengen onder Russische regering en economische controle. Dat is zijn bedoeling niet en als herinnering, de Illuminati voeden zich met energie van angst en nemen hun toevlucht tot elk middel om vrees op te wekken.

Met gepraat over het een bestand, alhoewel tijdelijk, het is niet natuurlijk dat geweld is toegenomen in Syrië, waar energie lang chaotisch naartoe werd gestuurd; en met diverse onzekere gevechten in dat land en in landen dichtbij, zal een blijvend bestand niet komen totdat die energie stromers hun koers hebben uitgelopen.

Omdat Rusland bekritiseerd wordt om zijn luchtaanvallen die het Assad regiem helpen maar ook grondstrijdkrachten leveren die gebieden herwinnen die werden overgenomen door de Islamitische Staat, werken President Poetin en andere invloedrijke individuen achter de schermen om stabiliteit te brengen in het Midden Oosten en Noord Afrika.

Begrijpelijk is er zorg over mensen in door oorlog verscheurde gebieden die doorgaan om risicovolle overtochten maken naar landen die niet in staat zijn om adequate behuizingen, scholing, werk of gezondheidszorg te geven aan miljoenen vluchtelingen die daar al zijn. Op zijn tijd, zal het geweld in dorpen en steden waar mensen uit wegvluchten stoppen en degenen die willen terug keren kunnen hun gemeenschappen en levens opnieuw opbouwen.

Ondertussen zal medeleven en goede wil deels van de gast burgerij met bijdragen van immigranten door talenten, vaardigheden en de opname pogingen resulteren in verenigbaarheid en wederzijds voordeel. Op dit moment en in de toekomst, zal financiële bijstand uit alle welvaartslanden nodig zijn om deze humanitaire crisis eerst te vergemakkelijken en dan doen stoppen. Volgens Nirvana’s monitoren van de Aarde weten onderzoekende wetenschappers dat een giftige scheikundige stof de vele gevallen van microcephaly die hoort bij het Zika virus, veroorzaakt, maar ze weten niet of de bron beten zijn van Aedes muggen die geïnjecteerd werden met die chemicaliën of beten daarvan welke muteerden door het zeer giftige spul dat gebruikt werd om hen te verdelgen, of dat de conditie komt doordat in verwachting zijnde vrouwen water drinken die dat chemisch middel bevatte.

Dus, aan lezers die vroegen of er Illuminati achter deze zich verspreidende uitbraak van Zika en microcephaly zitten, zeggen we ja, maar het kan indirect tegengesteld zijn aan hun samenwerkende maar nutteloze pogingen om pandemieën te creëren door in laboratoria ontworpen virussen los te laten zoals SARS en vogelgriep.

Ze brengen opzettelijk vergiften in chemtrail sprays aan en andere zitten in industriële vervuiling, fossiel energie gebruik, grond en ondergrond water dat besmet is met nucleair afval of chemische zaken in bemesting en insecticiden. Dat deze sterke toename van vergiften nadelig de planeet en al haar levensvormen beïnvloedt wordt schandelijk on-geacht door de chemische industrie die door machtige individuen in regeringen wordt opgehitst. En, het vergaren van weelde in de wereld draagt in grote mate bij aan het wonen in een verarmde conditie waarin ziekte dragende muggen kunnen tieren.

Nee, karma is niet betrokken bij alle gevallen van vluchtende mensen of bij baby’s die geboren zijn met microphaly en hun families. Petities op ziel niveau worden toegestaan bij weergaloze hoeveelheden om voortgang toe te staan in de ontwikkeling status om niet gekozen ervaring te verdragen. Toch wordt dit eren van ziele aanvragen niet bewust geweten door die mensen of door de wereld, en hun situaties worden gezien als afschuwelijke problemen die er op het stoffelijke niveau zijn.

De lezer die schreef dat astrologische lezers en intuïtieve mensen hebben voorspeld: “de rest van deze maand en maart zal buitengewoon delicaat zijn op deze planeet”, vroeg verder: “in welke gebieden zullen dingen “delicaat en uitdagend zijn? “ Zeker zijn de eerder genoemde situaties delicaat en beladen met problemen voor de vele miljoenen die direct worden geraakt en wat zenuwachtig makend is voor de hele gemeenschap.

Kalmte over vluchtigheid op de stockmarkt en rapporten van banken die sluiten zou een uitdaging kunnen zijn voor beleggers, en verwarring over wat er economisch voor ons ligt zal heel waarschijnlijk ook zorgelijk worden voor vele anderen. In talloze landen wedijveren kandidaten voor bureauwerk en burgers zijn bezorgd over stemmingsresultaten. Dan zijn er nieuwe voorspellingen over rampzalige aardbevingen en tsunami’s maar ook dat er een Wereld Oorlog III voor de deur staat, beginnend in het Midden Oosten.

En middenin al die energie stromers met gewelddadige aanhechtingen, kunnen zelfs lichtwerkers het problematisch vinden om consistent hun optimisme te handhaven over Aarde’s toekomst. Dat gezegd hebbend, indien de planetaire verbinding meer bevorderlijk voor verwarring is dan tijdens de perioden van mindere uitwisseling, zullen individuen met minder negatieve houdingen en pessimistische uitzichten meer/mindere? uitdagende omstandigheden voor zichzelf manifesteren – de wet van aantrekking werkt 24 uur per week.24/7

Geliefde familie, ieder gebeuren of dat gezien wordt als progressie of als teruggang, tragedie of triomf, is een weerspiegeling van vibraties die chaos brengt zodat die zijn koers kan uitlopen en tegelijkertijd het succes van de achterban bewegingen uitbreidt over de wereld. Hoe wensen wij dat dit moment het leven op Aarde was wat jullie willen: Vrede, waarheid, vriendelijkheid, wederzijds respect en samenwerking met alle volkeren. Uiteindelijk zal dit zo zijn, en jullie standvastigheid in het licht helpt in de lineaire tijd de wereld scheppen die je wilt en die reeds in het continuüm IS.

Nu dan, we zullen ons nu richten op de - nog overblijvende - ziel-gerelateerde vragen. De eerste van een lezer in de Verenigde Staten is dezelfde als die door anderen is gevraagd die deze ook verbonden hebben aan de presidentiële campagne in dat land, maar de toepasselijkheid van deze zaak is globaal: “Wat gebeurt er met zielen van ongeboren kinderen door een abortus?” Janos een ziel in de achtste dichtheidsbeschaving, sprak hierover met mijn moeder, diverse jaren geleden en ik vroeg haar om dat deel te kopiëren van haar lange conversatie.

{ het volgende uittreksel is uit het Hoofdstuk “Janos” in ‘Stemmen in het Universum’.}

Een ziel heeft zelf geen lichaam nodig omdat dit inherent is aan de essentie van elke ziel. Het gaat alleen om het stoffelijke ervaren wat niet kan zonder een massa om te functioneren die zielen kiezen door een lichaam van een of ander soort te hebben.

Bij jullie mensen is er een groot wanbegrip over “leven” en het verschil tussen een ziel en een lichaam. Jullie hebben een proces dat “abortus” wordt genoemd waarvan sommigen geloven dat dit de vernietiging is van een nieuw leven en er wordt gesproken over wanneer een ziel het lichaam binnengaat dat in de baarmoeder wordt gevormd. Er wordt geen zielenleven vernietigd door de formatie van een ontwikkelend lichaam te beëindigen. Lichamen groeien onafhankelijk van zielen door natuurlijke wetten van stoffelijke mechanismen die zich voortplanten in overeenstemming met de cellulaire programmering van elke beschaving.

Zielen zijn niet beperkt om te incarneren in een specifieke beschaving. De ziel haar spirituele evolutionaire status zet haar automatisch neer in een zeker trillingsniveau en zij kiest een beschaving uit in die sfeer die de ervaring die nodig is voor haar ontwikkeling verzorgt. Hoe groter de spirituele ontwikkeling hoe hoger het lichtstation is waarin een ziel de beschaving kan kiezen om te belichamen, of in te wonen als een vrij spirit lid.

Zielen wier spirituele groei behoeften zitten in de derde dichtheid van de Aarde of van andere plaatsingen van gelijke trilling status hebben een aantal keuzes betreffende lichamen. Ze kunnen wonen rond ouders zelfs voor de conceptie plaats vindt, en na de conceptie kunnen ze de foetus ingaan om die groei sensatie te beleven. Als dat soort ervaring niet nodig is dan kunnen ze “erbuiten” blijven voor andere soorten ervaring voor de geboorte, maar met een ziel contract “claim” voor het ontwikkelende lichaam die andere zielen respecteren.

Als een ziel een zich ontwikkelend lichaam binnengaat, dan dat besluit terugdraait, dan beleeft de vrouw een misgeboorte/misdracht. Een ziel kan een ontwikkelend lichaam bewonen tot aan een komende geboorte, en dan beslissen om niet in dat lichaam verder te gaan en dan resulteert dat in de geboorte van een dood kind. Ook kan een ziel een van die beslissingen maken, ervaren wat dit emotioneel bewerkt, en in overeenkomst met een andere ziel, zal ze eruit gaan en de tweede ziel gaat naar binnen tot aan een mis-dracht, dode geboorte of een levende geboorte gebeurt.

Een ziel met een “claim” op een zich ontwikkelend lichaam kan een andere ziel toestaan om in het lichaam te wonen om een groei en geboorte sensatie te beleven, dan vertrekt die ziel en de eerste neem het stoffelijke leven over.

Deze diverse situaties zijn altijd door overeenkomst met alle betrokken zielen, die natuurlijk ook de ouders inhouden en andere familieleden, en de bedoeling is om gekozen ervaringen voor diverse zielen toe te staan op het niveau dat ze nodig hebben. Abortus, zoals alle andere fasen van voor de conceptie door een levensvatbare geboorte, zorgt voor gelegenheden voor deelnemende zielen om de bijbehorende emoties bij te wonen die leegten in hun ervaring opvullen voor dat moment.

Lichamen hebben een levenskracht die afhankelijk is van een ziel, en daar het een ongewone situatie is dat een lichaam leeft zonder een ziel, kan dit gebeuren. Zielen hebben de keuze om een gekloond lichaam binnen te gaan of niet, en als dat niet zo is, schijnt de kloon net als andere te zijn omdat de hersenen en alle zintuigen en beweegvermogens functioneren. Nog een voorbeeld is als er een gewonde of een zieke mens comateus is. De ziel kan kiezen om bij het lichaam te blijven, of niet en als dat niet zo is, zo lang als er voeding wordt gegeven, gaat dat lichaam door met leven in een vegetatieve staat totdat het sterft door verslechtering van de cellen.

Dank je Moeder. Als alle mensen van de Aarde konden weten dat ieder van jullie een ziel is die een stoffelijke ervaring beleeft en de vele keuzen die zielen hebben, zou abortus geen politieke, sociale of godsdienstige zaak zijn. Als je in de volheid leeft van Aarde’s Gouden Periode, dan zullen er geen abortussen of verdeeldheid zijn van enerlei soort – leven zal liefdevol, vredig en in harmonie zijn met de gehele Natuur.

“Is de ‘ziel’ de essentie van een persoon of werd die geschapen om de ‘fundamentele essentie’ als opslag eenheid voor ervaringen? Met andere woorden, zijn wij werkelijk de ‘essentie’ … met een ‘ziel’… ‘denken’ en ‘lichaam’ als functionele instrumenten alleen om ons ware zelf te ondersteunen, die de ‘essentie’ is – wat zou suggereren dat de ‘ziel’ een spirituele functie is die gelokaliseerd is tussen-in onze ‘fundamentele essentie’ en ons ‘denken’.. “

Je ware zelf is een ziel – een onafhankelijk, ongeschonden, eeuwig Wezen, of het in een stoffelijke of een spirit wereld leeft of als een vrije spirit ergens in dit universum. Je essentie, of samenstelling, is de zuivere liefde-licht energie van de Schepper – de bron van alles, in het bestaan door de kosmos heen – en die in dit universum is en van God is.

Door de energie van de Schepper te gebruiken en Zijn geschenken van de vrije wil met zijn component kracht van manifestatie, ontwerp je een denken en een lichaam dat je in staat zal stellen om in overeenstemming te functioneren met wat je wilt ervaren nadat je incarneert. Je begiftigt deze persoon met een bewaarplaats of opslag eenheid van zielen niveau kennis van de Beginselen in de Schepper en collectieve wijsheid en herinneringen van je andere levens. Het kan nuttig zijn om een vorige boodschap te lezen die meer uitgebreide informatie geeft over de voorbereiding voor een nieuw stoffelijke leven. [ 3 februari, 2014 ]

Dank je Moeder, om de datum eraan toe te voegen en wij voegen een leven toe als vrije spirit die hoe dan ook niets te maken heeft met persoonlijkheid trekjes of gedrag. Het is een speciaal soort beleven dat wel of niet een lichaam nodig heeft, zelfs geen etherisch lichaam, waarbij de ziel direct communiceert met God en goed ingelicht is en de vóór de geboorte gekozen missie voltooit. Jezus en andere boodschappers van God zijn voorbeelden van zielen die een lichaam nodig hadden om hun vrije spirit levenstijd missie te voltooien.

“Waarom is het dat sommige overleden zielen vast blijven zitten aan de Aarde-laag en niet opstijgen naar het licht? Hoe komt het dat ze dat gekozen hebben? Moeten we niet allemaal naar het Nirvana gaan of naar een ander rijk om rekening te houden met onze levens hier en te boeten of we nu wel of niet terugkeren?”

Het is niet echt accuraat om een “keuze” te beschrijven voor de zelden gelegenheden als mensen niet naar het Nirvana gaan of naar een andere spirit wereld direct na de stoffelijke dood. De ziel die zuivere liefde-licht energie is, is bevrijd van het etherische lichaam van de persoon en ook van de psyche en het is de psyche die weigert om te vertrekken.

De macht van geloof is machtig, inderdaad en sommige van die mensen geloven dat ze nog steeds levend zijn en gaan door, misschien door zich voor te bereiden op de terugkeer van een geliefde of die zorg hebben voor hun jonge kinderen of een nieuwe zaak onderneming voltooien. Anderen weten dat ze zijn gestorven maar willen blijven op Aarde totdat ze iets voltooid hebben van uiterst belang – misschien om aan families uit te leggen hoe ze met hun persoonlijke zaak moeten omgaan of doorgaan vechten met hun kameraden of om de politie te laten weten wie hen doodde.

Welke reden er ook is, het is van zo’n vitale betekenis voor mensen in een van die categorieën dat de energie hen in staat stelt om hun etherische lichaam aan te wenden om dichtbij te blijven hangen. Uiteindelijk vaak met behulp van engelen, spirit gidsen of een bekwame energiewerker, al die zielen realiseren zich dat ze niet kunnen doen wat ze wensen en graag naar een spirit wereld willen verhuizen. Als dat het Nirvana is, dan beleven ze een terug blik van het leven en doen hun voordeel met alle gelegenheden die dat verwonderlijke rijk biedt als ze hun volgende belichaming plannen.

Dan is er een aanzienlijk andere situatie die jullie “bezit” (bezetting door geest) noemen, wat ook een zeer zeldzame gelegenheid is op Aarde. Een tot het duister geneigde ziel talmt om te zoeken naar een lichaam in de slaaptijd en blijft daar dan voortaan. Als die een lichaam binnenkomt, volgt er een worsteling totdat een van de zielen het klaar speelt om de ander te verdringen.

Als de binnendringer er zich ‘meester’ van maakt kan een ervaren energiewerker, wat jullie exorcisme noemen, uitvoeren; als dat succesvol is, wordt de binnendringer naar het licht geholpen en de oorspronkelijke bezetter keert terug. Als er geen exorcisme wordt gedaan of het is zonder succes, gaat de oorspronkelijke ziel naar het Nirvana of naar de spiritwereld of naar zijn beschaving terug en de indringer blijft in het lichaam en veroorzaakt aanzienlijke veranderingen in het gedrag van die persoon.

“Wat gebeurt er met de Ziel als iemand zelfmoord pleegt?” Eerst zeggen we dat er GEEN straf staat op zelfmoord zoals sommige godsdiensten leren. Net als in gevallen waar stoffelijke dood door een andere oorzaak komt, wordt de ziel bevrijd van het etherische lichaam en psyche. Iemand die zijn of haar leven neemt doet dat in mentale en emotionele smart/angst en de psyche gaat het Nirvana binnen in die getraumatiseerde staat. Na een healingsproces van tedere, persoonlijke zorg en constante aandacht, voegt die persoon zich bij het rijk van die bevolking en beleeft de levensterugblik net als alle anderen doen. Als er nog een incarnatie wordt gepland, dan houdt die de karmische lessen in die gekozen werden maar niet beleefd werden in het leven dat werd afgebroken. Moeder, zet hier de datum van de boodschap bij die dit onderwerp uitgebreider brengt. [ 23 september, 2014 ]

Dank u en ja, ik zie dat we hierbij onze ruimte beperking hebben bereikt. Ik zie ook meer vragen over de ziel op je lijst, maar ik voel dat de informatie die we gebracht hebben het meest relevante is voor het grootste aantal lezers.

Dus, met de verzekering dat jullie nooit alleen zijn op je Aarde reis, wensen we je een liefdevol tot ziens voor dit moment.

LIEFDE en VREDE

Suzanne Ward

Bron: Galactic Channelings

Bezoek ook onze webshop.

en meer info op de Facebook Pagina

 

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees