Met liefdevolle groeten van alle zielen op dit station, dit is Matthew. Laten we eerst spreken over de aardbevingen in Nepal in de context van planetaire en persoonlijke ascentie. Moeder Natuur joeg negativiteit uiteen die voornamelijk geproduceerd werd door bloedvergieten en door angstige, ernstige condities waarin grote aantallen van jullie bevolking wonen. Als negativiteit toegestaan werd om zich verder op te stapelen, zou het Aarde’s vage evenwicht in de war brengen en omgekeerd haar ascentie koers beïnvloeden; om te voorkomen dat ze aardbevingen, trillingen, vulkaan uitbarstingen en grote stormen gebruikt om negativiteit los te laten als dit zich verzamelt.

 

matthew

Op persoonlijk niveau stelden de aardbevingen in Nepal duizenden zielen in staat om hun contracten te voltooien en om spiritueel en bewust te ascenderen. Dit is het doel van elke ziel, en tijdens deze weergaloze tijd in het universum, springen tallozen naar de gelegenheid om in een leven karmische lessen te voltooien in plaats van in vele levens. Wetend dat een grote aardbeving in dat land vele doden zou kosten, kozen zielen die evenwicht wilden door andere ervaringen door nederig te leven en traumatisch te sterven, om hier te incarneren; velen meer kozen om verdriet en buitengewone problemen mee te maken die inherent zijn na een catastrofale ramp.

Het is zo dat deze gebeurtenissen levens beëindigden van enige personen wier zielen contract niet voltooid werden of dit soort einde niet inhielden. Hen worden de drie opties toegestaan die genoemd werden in onze laatste boodschap en, samen met alle anderen die omkwamen, ontvingen zij tedere, persoonlijke zorg na hun komst in het Nirvana. Sommigen die overgingen vanwege welk gebeuren ook herstellen psychisch of hun etherische lichamen versterken zich in Nirvana’s persoonlijke healing centra’s; anderen zijn in actieve, vervulling gevende levens in jullie spirit wereld gegaan. De toestand van verdriet die families en vrienden hebben die wonen midden in de massale verwoesting, wordt verlicht door licht dat vanuit het Nirvana wordt gestraald en uit ver verwijderde beschavingen en het licht in de uitstorting van gebeden, medeleven en directe hulp op Aarde.

De tijd komt eraan waarop zielen tot een Aarde leven besluiten dat geen derde dichtheid karmische lessen brengt, maar voor de vreugde om te leven in een glorieuze, schitterende wereld, waar multidimensionale-zelven prachtige dingen manifesteren, buiten jullie voorstelling. Geliefde Aarde familie, op zielen niveau herinneren jullie je dat – alleen bewust hebben jullie die wereld vergeten, waar alles vredig samen leeft in harmonie met de Natuur; waar allen weten dat elke ziel in dit universum een uniek, onafhankelijk, onaangetast wezen is, en toch eeuwig onderling verbonden is met alles in het bestaan. Je kunt denken aan elke ziel als een druppel water die zijn intrinsieke waarde heeft behouden als het samensmelt met de talloze druppels in de zee van Kosmische Creatie.

Op dit moment echter, is jullie wereld nog omringd door koppige pogingen van Illuminati om hun economische, politieke en militaire houvasten te behouden. Aarde’s energieveld van potentieel tiert van activiteit, met hoge vibraties van licht stromers die rond de lage vibraties wervelen van het duister, terwijl het vechten doorgaat en de gesprekken achter de schermen ‘poot aan’ spelen. Zelfs terwijl de krachten van de Illuminati meer dan verzwakt zijn voor enige mogelijkheid om terug te keren, hebben uitbarstingen van verenigbare energie hen verder laten gaan.

Niets in het veld is statisch – er is voortdurend beweging in overeenstemming met de energie van een onmeetbare aantal van gedachten, gevoelens en daden die door elke ziel op Aarde wordt uitgezonden. Als het duistere denken en de duistere harten meer energie uitbarstingen kunnen zien, dan is de afname van hun activiteiten absoluut verzekerd, maar dat zal gebeuren in vlagen; toenemend licht zal veilig stellen dat als het verval begint, die kalm doorgaat naar beneden. Lichtwerkers, houdt jullie schittering gloeiend/brandend!

Voor iedereen die gevraagd heeft wie de volgende president van de Verenigde Staten zal zijn, wij weten het niet. Activiteit in het veld van potentieel die hoort bij de individuen die nu in de race zitten en zij die misschien nog binnen komen vanuit de media, niet het electoraat, en nog komende onthullingen die een impact zullen hebben op de kandidaten zullen de keuzes van kiezers beïnvloeden.

Is de organisatie van de Illuminati verantwoordelijk voor alle pijn en lijden in de wereld of handelen sommige van die slechte mensen ook op zichzelf? Alhoewel we ons weerhouden van het toeschrijven van “slecht”(evil) aan personen, eerder dan aan hun daden, en daar sommige individuen binnen en buiten de Illuminati inderdaad handelen door hun eigen gestoorde neigingen, kun je zeggen dat de Illuminati “operatie” verantwoordelijk is geweest voor alle grote oorlogen, verdeeldheid, verarming en buitensporig bedrog en corruptie in de laatste 265 jaren of zo, nadat de naam Illuminati tot aanzien kwam. Die werd bedacht door mensen in Beieren die voelden dat zij de meest intelligente, kundige en capabele personen in de wereld waren – de “verlichte” mensen- en in hun zelf-vergroting voelden zij het recht te hebben om de levens van ieder ander te beheersen. Terwijl hun aantallen groeiden, deed dat ook hun invloed in regeringen, nationale economieën en in de handel. Ze gebruikten de industriële revolutie tot hun voordeel en toen de tientallen jaren verder gingen, deden zij hetzelfde met de latere uitvindingen en met de natuurlijke bronnen van de planeet. Uiteindelijk overspande hun controle de wereldbol en omvatte alles dat het leven op jullie wereld beïnvloedde – vanaf onderwijs tot aan entertainment en grote media kranten; voedsel productie, fabrieken, banking en stock markten/effecten markten tot aan wettige en justitiële stelsels; van wapen ontwikkeling tot aan militaire krachten en intelligentie agentschappen/spionage; gezondheidzorg en farmaceutische en chemische industrieën tot lonen, belasting en transportatie toe.

Maar helemaal waren zij niet de eersten om de massa’s te ontkrachten – ze bouwden voort op een stevige fundering van bevolkingscontrole in de handen van enkelen. Twee duizend jaren geleden waren het de hoofden van kerk en staat, wier concentratie van de macht groeide door de eeuwen heen van pauselijke edicten en georganiseerde huwelijken binnen Europa’s koninklijke families. De controle werd verder vergroot door de Italiaanse Borgia en Medici dynastieën door hun ontwikkelingen in banking en handel; het opduiken van het Protestantisme; en de Britse, Franse, Spaanse en Portugese opbouw van grote rijken via kolonisering van andere landen en het onderdrukken of vernietigen van plaatselijke  bevolkingen.
Kort nadat de koloniën hun onafhankelijkheid kregen van de Britse regering, ging de Europese controle over naar de Atlantische Oceaan en infiltreerde in de ontluikende Verenigde Staten; en dat land haar Federale Reserve Wet maakte de houvast vast van de duisteren op de internationale economie.

Maar de zin voor macht en rijkdom begon lang, lang voor jullie opgeschreven geschiedenis, toen mensen van Lyra de eerste bewoners werden op de planeet. Ze gingen erheen zonder de toestemming van de Intergalactisch Raad en ze mijnden goud zonder toestemming te vragen aan de Raad omdat ze hun ontdekking niet wilden delen met andere beschavingen. Aldus, kwam de energie van superioriteit, hebzucht, bedrog, wetteloosheid en dominantie die heden in jullie wereld bestaat aan op de planeet, eonen geleden in de lineaire tijd.

Opnieuw sprekend over de Illuminati, werd die geformeerd als een geheim genootschap en dit is nooit een “formele” organisatie geweest met een leden register. De meeste mensen die gehoorzamen aan degenen aan de top kunnen zelfs niet eens de naam Illuminati weten en hebben er geen idee van dat ze helpen bij de meedogenloze uitbuiting van de mensheid. Omdat de meest machtige in de rangen nooit in het publiek spreken over zichzelf als Illuminati of de wereld invloed erkennen die zij uitoefenen, toen hun berispende activiteiten begonnen en ontdekt werden als de “groep” die verantwoordelijk gezien moest worden, in het algemeen verwezen werd als de cabal, de elitairen of schaduw regering en soms de Nieuwe Wereld Orde of de Een Wereld Regering.

Door welk ontwerp ook zijn deze individuen doorgegaan met wat lang geleden in beweging was gezet, een verderfelijke mars naar wereld overheersing. Zij hebben geen geweten omdat ze verstoken zijn van licht behalve de vonk die hun levenskracht is, en alleen als die leegte wordt gevuld met licht zullen ze in staat zijn om “het licht te zien” en ophouden met hun duistere activiteiten.

Voor alles, omdat die activiteiten door de eeuwen heen miljarden zielen in staat gesteld hebben om hun zielen contracten te voltooien en om te evolueren, Gaia is doodmoe doordat haar planetaire lichaam een karmische draaimolen is en om òm te gaan met de negativiteit die dit creëert. Dat is waarom jullie lichtwerkers vrijwillig zijn gekomen om hun vreugdevolle leven achter je te laten in spiritueel- en bewust-ontwikkelde beschavingen en om naar de Aarde te komen. Jullie wisten dat je je thuisland zouden vergeten; jullie nieuwe dichte lichamen zouden kwetsbaar zijn voor verwonding, ziekte en ongemak; jullie zouden leven in een wereld vol geweld, vrees, armoede, dwepers/kwezelaars, hebzucht en andere duisternissen inherent aan een derde dichtheidsbeschaving. Maar toch kwamen jullie! Omdat jullie ook wisten dat als je vrijwillig kwam en jullie liefde-licht zouden tonen aan de mensen van de Aarde, dit de weg zou laten zien om die draaimolen te stoppen.

Veel van onze boodschappen hebben ingehouden dat liefde – dezelfde energie als licht, maar gewoon anders uitgedrukt – de sleutel is voor het soort wereld die jullie hielpen te co-creëren. Alhoewel de woorden “liefde” en “licht” frequent gebruikt worden in diverse vormen in alle Aarde talen, weten de meeste mensen niet dat deze energie de meest sterke kracht is in het universum. Jullie weten dat wel maar door de lineaire tijd die zo snel voorbij gaat, kunnen jullie misschien te snel aandringen om te denken over hoe vlug en gemakkelijk jullie liefde-licht in overvloed doorzenden.

Ik vroeg mijn moeder om onze conversatie te kopiëren waarin we dit 20 jaren geleden bespraken.

[Het volgende is de “Liefde het Dagelijkse Leven”, hoofdstuk uit een gereviseerde editie van Illuminations for a New Era]

Matthew, ik dacht dat door mensen lief te hebben we automatisch licht naar hen toezenden, maar nu vraag ik me af of hier meer bij hoort. Moeder, je hebt gelijk dat gevoelens van liefde voor iemand licht dragen naar die mens is, maar je hebt ook gelijk te denken dat er meer bij zit. Dus, zelfs als het niet nodig is dat je het “zend-proces” begrijpt om er effectief in te zijn, leg ik uit hoe dit werkt.

Licht zit in je spirit, het gevoel dat je beschrijft als lichthartig wanneer iemand je een plezier doet of je herinnert je iets dat speciaal was voor je. Bedenk hoe je je voelt  als een van je honden je komt besnuffelen of je hoort een van je favoriete symfonieën of je ziet een prachtige zonsondergang – het is alsof je hele zelf wordt opgelicht, en dat is ook wat er gebeurt/ Jullie worden feitelijk gevuld met licht eenvoudig door de ervaring. Het licht komt uit je ziel, verbindt je met je denken en stroomt door je lichaam heen om liefdevolle gevoelens te produceren of een inspirerend Aha! Jullie hoefden niks te doen om die sensatie te krijgen, en waardoor het werd opgeroepen hoefde geen speciale moeite te doen om je gevoelens te creëren – door gewoon ontvankelijk te zijn voor het licht, krijg je het! Licht – laten we het Liefde noemen, want dat is waar we hier echt over praten – die van de ene naar de andere mens toe gaat is niet anders voor het effect, maar je wilt het misschien zelf beginnen door je op iemand te richten. Als je dat doet, bereiken de vibraties in je gedachten en gevoelens onmiddellijk die persoon. De energie stroomt vanuit jou langs de gedachtenvorm van intentie en intensiteit, en dezelfde mate van liefde die je zendt gaat direct naar het “energie adres” waar je die wilt hebben. Er kunnen geen “valse adressen” zijn omdat de intentie en de gevoelens totaal duidelijk zijn. De ontvanger zal dit niet bewust weten, natuurlijk, maar de ziel van de ontvanger is zich bewust van de “overdracht”.

Suzy: Ik denk dat ik het begrijp, Mash, lieve. Je sprak over de “licht ontvankelijkheid” maar ik weet niet zeker wat dat betekent. Hoe kunnen we weten of we licht ontvangen en hoe kunnen we dat gebruiken in het dagelijkse leven? Matthew: Het meest simpel gezegd, moeder, stelt ontvankelijk zijn in staat tot spirituele helderheid die derde dichtheidsbeperkingen transcendeert. Die houden vooroordeel in en haat voor verschillen, handelen in hebzucht, anderen veroordelend om hun keuzes, wrok vasthoudend of wraak willend, doorgaan met meedogenloosheid en bedriegen en liegen, het beheersen van levens van anderen en hun vrije wil ontkennend, blind dogma volgend of anderen als hun instinct hen zegt dat die niet op goddelijkheid is gebaseerd. En de grootste van alle derde dichtheidsbeperkingen is vrees – feitelijk komen al die andere negatieve emoties en daden die ik noemde, voort uit vrees.

Het is logisch te denken dat door enkele van die negatieve gebieden jullie licht ontvankelijk  en spiritueel aan het groeien zijn. Positieve veranderingen zijn zeker progressie, maar niet in die mate dat je denkt als je nog steeds bang bent over persoonlijke of wereld situaties. Spirituele groei is leren om te leven zonder vrees, leren volledig te vertrouwen op de onvergelijkbare macht van liefde.

Wat betreft het “dagelijkse” gebruik van licht – Moeder, laten we hier liefde zeggen – die wegen zijn grenzeloos. Echter is het woord “liefde” zo algemeen gebruikt dat je kunt zeggen dat dit al misbruikt is, zoals “Ik houd van artisjokken” of “Ik houd van dat lied.” Dus eerst ga ik zeggen wat liefde niet is.

Voedsel en entertainment kan veel genot geven, en ik verminder zeker geen plezier die spirits opheft, maar die zijn geen liefde.

Noch is liefde een stoffelijk aantrekking van een persoon naar een andere die voert naar opwinding over veiligheid door een lange tijd in de relatie. Liefde is geen beheersende kameraad, die medelijden brengt of zorgen maakt over familie of vrienden, het is geen professioneel succes, het gaat niet over bezit. Liefde is niet afhankelijk van roem, sociale status, financiële rijkdom of meningen van anderen over jou.

Liefde voert geen kruistocht voor wat je denkt of is niet bekerend. Liefde heeft geen begrip nodig van mystieke spirituele leringen of karmische bestanddelen of de ervaring of het continuüm dat alle tijd en ruimte tegelijk omvat of de wetten van het universum.

Dus dan, wat is liefde? In simpele termen is het Gods Liefde delen van Zichzelf met al Zijn creaties. Liefde is de helende kracht van het universum. Liefde zit in de ziel en heeft alleen jouw toestemming nodig van de ingeboren gevoelens om anderen lief te hebben en om hun liefde voor jou te ontvangen. Liefde heeft geen beperkingen, geen grenzen aan zijn capaciteit.

In uitdrukking behandelt liefde anderen met vriendelijkheid, eerlijkheid, rechtvaardigheid, medeleven, behulpzaamheid, zorg, respect. Als van liefde gezegd kan worden dat hij “Ingrediënten” heeft, dan zijn dit enige ingrediënten van goddelijke uitdrukking in actie.

Weten dat jij en God en ieder ander van Gods scheppingen onafscheidelijk zijn is liefde. Weten dat Aarde zelf een voelend, bewust leven is en al haar levensvormen respecteert, is liefde. Je realiseren dat niemand anderen op zielenniveau kan kennen en daarom hen niet kan beoordelen, maar eerder een daad vergeeft die gezien wordt als schadelijk, is liefde.

Het luisteren naar iemands godzelf is liefde. Het soort leven leven dat het liefhebben van het zelf voortbrengt, is liefde.  Zelf vreugde voelen als je dat in anderen ziet, is liefde. Iets doen dat je vreugde aan een ander brengt, is liefde. Vergeving van het zelf en anderen is liefde. Het delen van jouw bronnen met je volledige hart, is liefde. Het rustige ontroerd zijn door het zien van een zonsondergang of het horen van een vogel lied, is liefde en een glimlach is een van de meest eenvoudige en meest stralende expressies van liefde.

In enige of in al van deze ogenblikken en nog in velen meer die je kunt tegenkomen waarvan je instinctief weet dat het liefde in actie is, manifesteren jullie liefde voor en van God.  Moeder, ik denk niet dat ik je iets helemaal verrassends heb verteld. Maar misschien is het goed om enkele toewijzingen als een leidend licht in deze tijd te hebben, als het duister misschien de prachtige overvloed van liefde in jullie wereld schijnt te overschaduwen.

Dank u Moeder. Lieve broeders en zusters, twijfel nooit ook maar een moment aan jouw belangrijkheid om jullie gemeenschap naar Aarde’s Gouden Periode van volledige bloei te brengen. Wij eren jullie standvastigheid bij deze essentiële dienst aan Gaia, en onze onvoorwaardelijke liefde is bij jullie op elke stap van jullie reis.

LIEFDE en VREDE

Suzanne Ward

 

Bron : Galactic Channelings

 

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees