Met liefdevolle groeten van alle zielen vanaf dit station, dit is Matthew. Zeker zal een arme ziel er niet mee instemmen dat het jaar zich schijnt in te dammen, maar weinigen wisten wat ze waarnemen terwijl de tijd sneller voorbijgaat, dan zijn het de energie lagen waar de Aarde doorheen gaat of dat de tijd-versneller sensatie sterker wordt terwijl die nog hogere vibrationale niveaus ingaat. Jullie weten dit, maar het is niet waarschijnlijk dat jullie gedachten op dit moment over de werking van de universele wetten gaat, maar eerder over holiday activiteiten, en ons hieraan houdend, zullen we spreken over de traditionele muziek van dit seizoen.

 

Matthew Ward

Jullie luisteren, zingen of spelen instrumenten voor godsdienstige muziek, majesteitelijke koor werken, kerstmuziek, en populaire wijsjes, maar je kunt je misschien niet realiseren hoe betekenisvol dit jullie wereld beïnvloedt. Buiten de eerbied en groot genot – en dat is in zichzelf immens zegenend – zenden jullie tonen en lyrische muziek van bekende muziek vibraties uit die sterke emoties op roeren. We verheugen ons met iedereen, voor wie dit de opwinding is van festiviteiten met familie en vrienden, godsdienstige observaties, concerten of speciale andere gebeurtenissen.

Deze vibraties intensiveren ook de gevoelens van mensen die verdriet hebben van een verloren geliefde of zijn ziek of thuisloos en hongerig, en het is de heersende emoties die de individuen beroeren om uit te reiken naar degenen in nood voor gezelschap en andere hulp. Meer overvloedig dan ooit eerder, wordt er oplifting gegeven door zorgende harten en ontvangen met verblijde harten, en het licht dat het hierin creëert gloeit schitterend!

Het belang van muziek is veel meer dan alleen van het seizoen, het speelt een vitale rol in jullie leven door het hele jaar heen. Wat sommigen noemen “Muziek uit de sferen” – zijn de glorieuze tonen van viool instrumenten die waarschijnlijk het idee naar boven halen dat zielen in de hemel de eeuwigheid door brengen door op een harp te spelen – welke vibraties produceren met frequenties die het universum in balans houden; en als microkosmos van het universum, ontvangen jullie die balancerende zegeningen in dezelfde mate als jullie ontvankelijkheid.

Alhoewel het beeld van de eeuwige harpisten in het Nirvana ver van de realiteit is, zijn er vele duizenden, en soms miljoenen of zo, musici en instrumenten omdat muziek essentieel voor het bestaan is van het werelds bestaan. Specifiek de vibraties van de strijkstok houdt hun omtrek/perimeters flexibel en alles in het rijk in aanpassing en dat is niet te vervangen voor het helen van mensen die aankomen met getraumatiseerd psychen of beschadigde etherische lichamen.

Op veel dezelfde wijzen helpen Nirvana’s componisten en muzikanten jullie. Ze geven voortdurend muziek aan de Aarde door zodat de mensen de hoge vibraties kunnen absorberen die onderdrukte gevoelens kunnen vrijlaten – (emotionele catharsis, zoals je wilt) en behalve ziekte die een contract-keuze is, helpt de vibratie lichamen om opnieuw aan gezondheid te winnen.

Jullie mooiste muziek – symfonieën, concerten en andere klassikale werken die wetenschappers hebben laten zien, helpen de mensheid, dieren en planten om te gedijen – stammen oorspronkelijk uit de hemelen en werden “doorgefilterd” naar jullie componisten op zielenniveau. Sommigen droegen hun werken op aan goddelijke inspiratie, en daar muziek vanuit de ziel komt, gaven componisten hun verdienste aan waar het verdiend was.

Wat nooit uit enige goddelijke bron is gekomen zijn de disharmonische, onwelluidende geluiden van heavy metal en hard rock, die vaak lyrieken hebben die ook zeer lage vibraties uitzenden. Dit soort geluiden ontnuchteren jullie energiestelsels, scheppen onbalans en verminderen het vermogen van het lichaam om licht te absorberen; dat beïnvloedt nadelig jullie emoties, stoffelijkheid en mentaliteit, dus verstompen ze spiritueel en bewust besef.

Terwijl neo klassieke composities enigszins hetzelfde effect kunnen hebben, schreven componisten die specifiek gevoelig zijn voor Aarde’s energie, welke Gaia’s foltering weerspiegelden totdat haar planetaire lichaam’s ascentie zeker onderweg was; en negativisme in meer huidige duistere activiteit ligt onder de atonale werken van latere componisten.

Nu dan, zelfs een aantal van jullie had ons commentaar niet aangevraagd, we zouden gesproken hebben over een betreurenswaardig deel van wat anders in dit seizoen buitengewoon bedachtzaam, vriendelijk en genereus is – de spirit waarin een aantal landen Syrische vluchtelingen verwelkomen. Velen in het Congres van de Verenigde Staten en sommige presidentiële kandidaten brengen in plaats daarvan in de burgerij vrees voor de vluchtelingen. Sommigen handelen uit ware zorg, en zijn bezweken aan de angst die gevoed werd; anderen gebruiken angst om politiek het ijzer te smeden als het heet is, zeg maar.

Niet alleen is vrees een zeer vergrote energie die licht blokkeert, daarmee blokkeert het ook empathie, sympathie, medeleven en rationele gedachte, het is wild besmettelijk. Enkele mensen die publieke aandacht hebben, breedvoerig geholpen door de grote media, kunnen de bevolking “infecteren” – dat is wat er in de VS gebeurde(t), waar veel mensen bang zijn om in wijkplaatsen te voorzien voor elke vluchteling. Wij eren en prijzen alle zielen in dat land en rond jullie wereld die denken en feitelijk spreken: De vluchtelingen zijn geen terroristen, ze vluchten van oorlog en terrorisme weg.

Om veilige havens te bereiken, riskeren zij hun leven door ruwe wateren over te steken in kleine over-bemande bootjes of door moeilijke, vermoeiende overtrekken via het land. Zou een terrorist zoals de miljoenen vrouwen, mannen en kinderen, die hun huizen verlaten, hun bezittingen en levensonderhoud verlaten om een dergelijk reis te maken? Ja, dat is mogelijk, maar rationele gedachte is: Met geen verzekering van overleving noch het vermogen om explosieven materiaal mee te dragen, iemand met een vernietigende missie zou eerder reizen met snel en veilige middelen die de noodzakelijke materialen kon transporteren.

Met onvoorwaardelijke liefde voor Gaia en ieder voelend wezen op haar planetaire lichaam, zenden verre en veraf beschavingen wier grootheid en macht ver voorbij jullie voorstelling ligt, hun intensief licht om vrees op te lossen zodat elk hart zich voor liefde kan openen. Liefde is de sleutel voor de wereld en waarom jullie hier zijn om te helpen scheppen en jullie zouden je net zo bemoedigd voelen als wij, als je het licht kon zien dat straalt vanuit alle zielen die antwoorden. We zetten een streep onder een regel van een lezers e-mail: “Ik wens zo dat iedereen zich geliefd en warm voelt – ieder levend Wezen in ieder koninkrijk.” Terwijl die gevoelens jullie wereld doordringen, zal Aarde het prachtige Eden zijn dat ze eens was en al haar leven zal floreren zo harmonieus als het eenmaal was.

“Vraag Matthew of we moeten bidden voor de mensen die zijn gestorven. Als wij zouden sterven op een bepaalde manier, tijd en dag, wat brengt het voor goed aan die ziel? Is bidden en meditatie een oplossing voor alles in het drama waar de wereld in zit?” Eerst herhalen we iets dat in vorige boodschappen is gezegd: Elk van jullie gedachten en gevoelens zijn een gebed. Moeder, we willen informatie geven die verder gaat dan het beantwoorden van deze vragen. Kopieer graag wat ik je lang geleden vertelde, toen ik in het Nirvana leefde.

[Het volgende stuk is een uittreksel uit het hoofdstuk “Gebed” in: Matthew, Vertel me over de Hemel]

    Matthew, zijn de effecten van gebeden verminderd als de mensen niet naar de kerk gaan, ook al kennen zij de waarde van groepsenergie?

    M: God bedoelde nooit dat er kerken van enigerlei soort moesten worden gebouwd. De prachtige kathedralen zijn ideeën van de mens, niet van God. De kerk zit helemaal in de ziel. Kerk is iemands gevoel van eerbied, van dankzegging. Het is het opheffen van de spirit in de liefde en licht van God. Op deze wijze is de kerk een apart gebed die het vermogen heeft om het universum aan te raken.

    In een kerk gebouw dat gevuld is met biddende mensen, kunnen er maar een paar zijn wier gebeden een zuivere en krachtige energie stroom vasthouden. Veel mensen bidden met een alleen een vage rituele observatie, zonder werkelijke energie. Anderen bidden in zulke extreme wanhoop dat hun energie verstoord is en een tegengesteld effect heeft op henzelf maar ook geven ze negativiteit door aan het universum. Een zachte energiestroom is wat positief elke ziel en het universum raakt, geen waanzinnig bidden over specifieke condities. Het is evenwicht in energie die onderhoudt en troost.

    Ik spreek niet over de bedoeling van gebed, maar alleen over het effect van de energie die betrokken is bij het bidden. De energie die is uitgebracht in een gebed voor een totaal egoïstisch, hebzuchtige bedoeling kan net zo intens zijn als een gebed dat uitgebracht is voor de veiligheid van een geliefd familielid of vriend. De bedoeling is opgenomen als een aspect en de energiestroom, of kracht wordt opgenomen als een andere.

    Verder, iemand die bidt voor een specifiek resultaat betreffende een ander kent van die ziel niet de voor-de-geboorte overeenkomst. Condities of gebeurtenissen waarvoor de bidder vraagt zodat die worden veranderd, kunnen precies die zijn die de ziel koos voor zijn levens lessen. Het zelfde is waar van gebeden voor iemand zelf, want jullie bewustzijn is zelden in communicatie met jullie ziel.

    Dus, bid voor je zelf of iemand anders hoogste goed en stuur geen intense emotie naar een specifiek resultaat van wat je wilt. Het resultaat is NIET jouw bewuste keuze. Je kunt een gevoel van opluchting krijgen bij dit weten, die wordt geregistreerd in je gevoel als vrede. Dat laat energie verder onbelemmerd verder gaan, niet alleen in jullie stoffelijke en psychische zelf, maar voortgebracht als harmonie in Aarde’s bewustzijn.

    Moeder, ik weet dat je gehoord hebt dat gebeden “voor de doden” belangrijk zijn en je hebt je afgevraagd waarom dit nodig zou zijn. Nou, we zijn niet “dood” maar daar deze toewijzing gaat over zielen in dit rijk, wil ik je verzekeren dat gebeden voor ons echt wel belangrijk zijn. Ik bedoel niet alleen voor degenen die hier aankomen met grote behoeften aan troost en healing, maar ook voor ons wier levens vitaal en vibrerend zijn met doorgaande lessen en spirituele groei. Natuurlijk hebben we die nodig en verwelkomen jullie gebeden! En weet alsjeblieft dat ze specifiek welkom zijn als ze in evenwichtige energie zijn, want die gebeden zijn de meest gunstige voor ons en voor jullie, onze geliefden.

Dank u moeder. “Is gebed en meditatie de oplossing voor allen in dit drama waarin de wereld is? Smeekgebeden meer dan een ja of nee antwoord.” Absoluut met licht gevulde gedachten en gevoelens zijn essentieel – ze gaan het collectieve bewustzijn in, concentreer je daarop wat erbij past en breng die energie stromers terug naar jullie wereld.

Maar actie is ook essentieel. Het vertellen aan familie, vrienden en medewerkers waarom je je optimistisch voelt over de toekomst kan hun vrees tot bedaren brengen en hun laag-vibrationele pessimisme omkeren. Niet ieder van jullie kan deelnemen aan nationale of internationale organisaties wier inspanningen gezonden worden naar vrede, rechtvaardigheid, milieu bewaring of dierenrechten, bijvoorbeeld; maar je kunt wel hun inspanningen ondersteunen door de energie die je uitzendt met het ondertekenen van petities en geld donaties als je omstandigheden het toelaten.

Misschien ben je in staat om in lokale groepen vrijwillig te werken welke voorzien in waardevolle gemeenschapsdiensten; en door geïnformeerd te worden over kandidaten voor openbare dienstverlening, je kunt stemmen op degenen die jullie het best gekwalificeerd vinden. En we laten je eraan denken dat als je gewoon op goddelijke manieren leeft, je al licht straalt in de wereld – onderschat nooit de kracht van jullie licht!

“Aarde’s bevolking is meer dan 6 miljard en groeit nog. Matthewe zei dat etherische lichamen massa hebben. Nemen die ook ruimte in? Wat gebeurt er als de Nirvana’s ruimte afloopt/opraakt?” Ja, etherische lichamen “nemen ruimte in” maar nooit kan het Nirvana ooit overladen worden en nog minder geen ruimte meer hebben. Niet als de Aarde en andere planeten die hun vorm en maat aannemen, hebben Nirvana’s onderlinge flexibele lagen onbeperkte uitbreidingscapaciteit.

Alle lagen bieden leer voordelen en prettige behuizing accommodaties, maar omdat de hogere dimensies ook buitengewone schoonheid, diversiteit en manifesterende mogelijkheden hebben, gaan talloze zielen uit andere werelden daar op vakantie, leren of wonen ontwikkelde klassen bij of rusten na een moeilijk leven. Bezoeker en tijdelijke bewoners, die allen zijn van de vierde dichtheid of hoger in zielen ontwikkeling, kunnen lichamen hebben met aanzienlijk meer massa dan etherische lichamen.

Het is de spirituele status die de ingang naar dit multi-beschavingsmilieu toelaat waar mensen met diverse lichaamsstijlen, kleding, interesses en talenten zich gelukkig vermengen met elkaar en met Aarde’s dieren. Het leven in die delen van het Nirvana is subliem! En, alhoewel ze jullie godsdienstdwalingen kennen, voegen bezoekers en anderen die er tijdelijk wonen zich bij de bewoners van de Aarde om met jullie de spirit van dit heilige seizoen te vieren, en hun gecombineerde hoge vibraties voegen toe aan het gloeiende licht in jullie wereld.

Liefste familie, zing: “Joy to the world” en “Vrede op Aarde, de Goede Wil naar de mensen”- naar alle zielen – met gevoelens van liefde, dankbaarheid voor de zegeningen in jullie leven en vergeving van degenen die niet willen dat die woorden ooit waar worden. De waarheid van de woorden komt al overvloedig voor in de volheid van Aarde’s Gouden Periode in het continuüm en komt nog gelijkmatig meer naar die wereld die jullie helpen om haar in de lineaire tijd te scheppen. Laat de blijdschap van dit seizoen doorgaan door je hele nieuwe jaar en houd je licht helder schijnend.

Altijd is onze onvoorwaardelijke liefde met jullie, en vele broeders en zusters uit andere thuislanden reizen direct naast jullie.

LIEFDE en VREDE

Suzanne Ward

 

Bron : Galactic Channelings

 

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees