Jennifer Hoffman

Jennifer Hoffman is een levenslang intuïtieve waarvan unieke giften een verbazingwekkend vermogen om te lezen klanten energetische velden omvatten, hun ziel doel, karma en lessen bekijken en brengen hun energetische trillingen in de aanpassing aan hun ziel verlangen voor genezing en heelheid in lichaam, geest en ziel.Ze werkt met de Aartsengel Uriël, samen met haar gidsen en engelen, channelt ze nauwkeurige en gerichte richtsnoeren energetische trillingen verhogen en maken een duidelijk pad naar een vrolijke, vervullend leven.


jennifer-hoffman-2

Wanneer we denken dat het tijd is voor verandering in de polariteit van de wereld, en het er niet direct naar uitziet dat dat zal gebeuren, of dat we resultaten zullen zien van het werk dat we doen en alles niet zo snel verandert als we zouden willen of hopen, dan voelen we soms dat onze inspanningen geen gevolg krijgen. Dat krijgen ze wél, maar wij kunnen die resultaten niet afmeten in termen van tijd, omdat we het verschil maken op manieren die niet altijd kunnen afgemeten worden.

Een familie bosmarmotten leerde me deze week een krachtige les over nederlaag, machteloosheid, verlamming en hopeloosheid, door enkele pijnlijke thema’s uit mijn verleden terug naar boven te brengen. In het proces van nadenken of ik me machteloos zou voelen door een situatie waar ik naar mijn idee geen controle over had, of actie zou ondernemen om ze op te lossen, ging ik doorheen gevoelens van machteloosheid, slachtofferschap, boosheid en me verlamd voelen, wat enkele kernthema’s in mijn leven zijn, om de uitdaging krachtig aan te pakken (en mijn tuin te redden van een familie hongerige bosmarmotten).

Dit weekend vierden we in de VS moederdag, en dat is een dag die ons op veel manieren raakt, afhankelijk van hoe we ons voelen bij de relatie tussen moeder en kind. Een van mijn vriendinnen spendeert deze dag met rouwen over haar geliefde moeder die enkele jaren geleden stierf. Een andere vriendin negeert deze dag, en is kwaad op de moeder met wie ze al meer dan 10 jaar niet meer gesproken heeft. Een kinderloze vriendin weent om de kinderen die ze nooit had, terwijl ik altijd telefoneer naar een vriendin die nog altijd rouwt over de dood van haar enig kind enkele jaren geleden. Veel andere mensen die ik ken, spenderen een vreugdevolle ontspannende dag met hun moeder.

Hoe is het tot nu toe met jou gegaan te midden van al die gebeurtenissen van april? We zijn nog niet helemaal klaar, want de eclips van 29 april komt er nog aan, maar dat is de laatste gebeurtenis van de maand, dan zijn we mei. Het zal een beetje zijn als verhuizen, wanneer alle beroering en drama van inpakken en verhuizen voorbij is, staat alles daar onuitgepakt, gerangschikt, en is het nieuwe huis klaar om onze thuis te worden. We laten veel oude energie los en gronden tegelijkertijd nieuwe energie, en afhankelijk van wat je loslaat – dat is de energie die je vasthoudt en verwerkt op twee levels,

 

Ben je door april heen gekomen en sta je er nog altijd, mijn gelukwensen dan. Nu we onze weg door deze energieën heen (en ze waren enorm krachtig) gevonden hebben, krijgen we de kans om erop af te lijnen en ze te gaan toepassen, vanaf mei. Het transformatieproces is nooit klaar in één keer, het is een reis van loslaten, ontvangen, aflijnen en integratie. We laten het oude los om plaats te maken voor iets nieuws, we verschuiven onze aandacht bij het creëren van nieuwe intenties, we integreren nieuwe energieën wanneer de oude ons niet langer dienen, en dit is een voortdurende spiraal van evolutie en ascensie.

Ik zie het potentieel van de energieën van april als snijden in een avocado. Soms is hij perfect, andere keren is hij ontgoochelend en is wat er aan de buitenkant uitzag als een perfecte avocado een papperige zwarte boel binnenin. Dit is één van de krachtigste maanden die we in lange tijd hadden, met een kardinaal groot kruis, twee eclipsen, een Uranus/Pluto-vierkant, een Jupiter/Pluto T-vierkant, en verschillende andere sterke aspecten die beginnen op 1 april.

jennifer-hoffman-2

Januari begon met een knal, bij manier van spreken, door de krachtige nieuwe maan op 1 januari, een fenomeen dat zich al 19 jaar niet meer had voorgedaan. Dat, gekoppeld aan een actieve Venus retrograde die ons terug voert naar einde 2005 en begin 2006, kan maken dat we ons eerder achteruit voelen gaan in plaats van voorwaarts, daar we een verleden terug zien dat we liever zouden vergeten. Maar al is er veel energie en potentieel aanwezig, toch moeten we de stap zelf maken, het potentieel omarmen, erop aflijnen, en het in ons leven integreren, allemaal belangrijke thema's voor 2014.

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees