Jennifer Hoffman

Jennifer Hoffman is een levenslang intuïtieve waarvan unieke giften een verbazingwekkend vermogen om te lezen klanten energetische velden omvatten, hun ziel doel, karma en lessen bekijken en brengen hun energetische trillingen in de aanpassing aan hun ziel verlangen voor genezing en heelheid in lichaam, geest en ziel.Ze werkt met de Aartsengel Uriël, samen met haar gidsen en engelen, channelt ze nauwkeurige en gerichte richtsnoeren energetische trillingen verhogen en maken een duidelijk pad naar een vrolijke, vervullend leven.


jennifer-hoffman-2.

Een maand die begint met de terugtrekking van de Paus, de hospitalisatie van de Koningin van Engeland, en de regering van de US in afzondering, belooft interessant te worden. Dit gebeurde al de eerste drie dagen van maart, en het zal nog een lange maand worden. In januari verwerkten we de post-2012- energieën, vermoeid en een beetje gedesillusioneerd en ontgoocheld. In februari ontdekten we alle blokkades die ons ingeperkt hebben, ook onze zielskwetsuren, karmische cycli, partners, overtuigingen en afleidingen. Het was een moeilijke maand daar we het ene na het andere moesten verwerken.

Hart3

Lieve Jennifer: Ik ben een romantische relatie aan het afsluiten, die ik als multi-dimensionaal heb ervaren en waarin ik me een lange tijd ongelukkig en niet vervuld voelde. Mijn vriend zette het loslaat-proces in gang door dingen te doen die me duidelijk maakten dat hij eruit wilde stappen, maar ik voelde onze verbinding al eerder wegglippen. Hij gaf toe dat we elk onze eigen weg moesten gaan, en ik heb hem energetisch losgelaten. Maar ik wil hem horen zeggen: 'Ik laat je los, ik laat je vrij.', om deze relatie te beëindigen. Ik denk hier veel over na en ik weet dat ik hierdoor niet verder kan. Waarom voel ik me zo en wat kan ik eraan doen?

CreatorSquare

De aard van de Bron is al vele eonen lang en in vele levens verkeerd geïnterpreteerd als zijnde meer dan de mensheid zodat de Bron controle heeft over of verantwoordelijk is voor wat er gebeurt in de derde dimensie. Dit verkeerd gebruik van de ware aard van het partnerschap tussen Bron en mens heeft gemaakt dat de hele mensheid de kracht ervan en de aard en het doel van zijn reis op aarde sterk onderwaardeert. Ook het gezegde: 'Uw Wil Geschiede' is verkeerd gebruikt en is momenteel een gebed van herverbinding en niet een erkennen van de zwakheid, weekheid, krachteloosheid of dienstbaarheid ten overstaan van het Goddelijke.

jennifer-hoffman-2

Lieve Jennifer: De laatste jaren heb ik mindfulness en dankbaarheid in de praktijk gebracht, en het heeft mijn leven veranderd. Ik ben me nu bewust van het nu, en blijf positief. Maar ik heb wel een nieuwe job nodig, mijn leefsituatie is niet ideaal, en mijn geldvoorrraad slinkt. Ik weet wel dat het beter is positief te blijven, dankbaar te zijn voor wat ik heb, maar ik weet niet hoe ik verder moet. Altijd maar afgewezen worden voor elke job, je geld zien slinken, het is moeilijker en moeilijker om de hele tijd positief te blijven. Hoe verander ik dit zonder ondankbaar te zijn?

Dit is een nieuwe maand vol wonderlijke kansen maar die zullen niet helemaal duidelijk zijn, omdat je naar binnen moet gaan om ze te vinden. In feite ga je nog dieper in jezelf moeten duiken om de waarde en het potentieel van bepaalde keuzes, waarmee je deze maand geconfronteerd wordt, te zien. Het is tijd om alle moed te verzamelen en van de springplank te duiken, in de donkere wateren van het onbekende, en die kunnen zowel diep zijn als ondiep. Dat zal je pas weten wanneer je erin springt. Het energie- thema voor februari is WEDERGEBOORTE en de vraag van deze maand is of je wil zwemmen of wegzinken ?

Aartsengel Uriel

Wie je bent, je levensdoel, de reis die je creëert en de keuzes die je maakt, zijn allemaal gebaseerd op waarheid. Waarheid is je niet gegeven of voor jou gecreëerd, het is een vibrationele frequentie die je creëert gebaseerd op je oordeel. Met andere woorden, waarheid is een perceptie die gecreëerd is door een energie-stroom, die bevroren is door een oordeel. Elke persoon heeft zijn eigen waarheid en je voegt je bij anderen via de intersecties van jouw waarheden. Door energie te bevriezen creëer jij jouw werkelijkheid omdat spirit een dichte werkelijkheid nodig heeft om in fysieke ruimte te manifesteren.

Lieve Jennifer: Ik heb zo hard gewerkt aan mijn spirituele groei, maar ik worstel nog altijd met kwaadheid om dingen die vroeger gebeurd zijn en ik word erg boos op mensen in mijn leven die hun engagement naar mij toe niet nakomen. Ik ben boos op de mensen die dieren misbruiken en op iedereen die profiteert van anderen.  Ik voel dat dit geen echt spiritueel gedrag is, dus ben ik dan ook nog eens boos op mezelf omdat ik boos ben. Is het oké om kwaad te zijn en hoe laat ik dat los, zodat ik aan een van die situaties kan denken zonder me zo boos te voelen?

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees