De aard van de Bron is al vele eonen lang en in vele levens verkeerd geïnterpreteerd als zijnde meer dan de mensheid zodat de Bron controle heeft over of verantwoordelijk is voor wat er gebeurt in de derde dimensie. Dit verkeerd gebruik van de ware aard van het partnerschap tussen Bron en mens heeft gemaakt dat de hele mensheid de kracht ervan en de aard en het doel van zijn reis op aarde sterk onderwaardeert. Ook het gezegde: 'Uw Wil Geschiede' is verkeerd gebruikt en is momenteel een gebed van herverbinding en niet een erkennen van de zwakheid, weekheid, krachteloosheid of dienstbaarheid ten overstaan van het Goddelijke.

 

CreatorSquare

Er zijn twee aspecten van wil die in elke keuze aanwezig zijn. De wil van het ego en de Wil van het goddelijke of van de Bron, en ze maken beide deel uit van jou. Wanneer je kiest vanuit het ego, engageer je de lagere wil. Wanneer je kiest vanuit je goddelijkheid, activeer je de Wil van je goddelijke partnerschap met de Bron. Dit is niet toelating vragen aan de Bron om een keuze te maken, het is de Bron uitnodigen om te participeren in de keuze, dus handel je vanuit de hoogst mogelijke frequentie, onbeperkte kennis, en grootste potentieel. Je hoeft geen toestemming van de Bron in welk aspect van je leven dan ook, omdat ieder van jullie een sprankel goddelijk licht is en een missie heeft van healing, ascensie en evolutie. Je bent door het licht gezonden en je doel is licht in de wereld te brengen zodat die zichzelf kent als goddelijk en zijn goddelijke Wil tot uiting brengt.

'Uw Wil geschiede' is jouw manier van bevestigen aan de Bron die je hart en geest geopend heeft zodat de Bron jouw ervaring kan binnenkomen, en een hogere energie, perspectief en niveau van weten met jou kan delen. Met deze zin creëer je in feite een ruimte voor hemel op aarde.

'Uw Wil' betekent niet dat God een extra deel van de situatie is, dat jij opzij stapt en God toestaat te functioneren zonder jouw deelname. Dit zou van jou een dienaar maken, iemand die geen keuze of macht heeft, en die moet handelen volgens een goddelijke richtlijn. Dit ontkracht de wet van vrije wil. Je kan niet zowel dienaar als meester zijn in je leven, en bevelen volgen en intussen ascensie en evolutie van je hart leiden met de mensheid, de aarde en het Universum. Het betekent ook niet dat je jouw macht opzij zet om de Bron het te laten overnemen. 'Uw Wil geschiede' erkent dat je bereid bent om je Godslicht te laten schijnen in je materiële werkelijkheid op dat moment. Je opent je hart om het Goddelijke de ervaring met jou te laten delen en in plaats van dat je kiest via de wil van je ego, kies je ervoor dit moment te ervaren met de Bron als medeschepper en goddelijke Wil.

'Geschiede' duidt aan dat je bereid bent om je werkelijkheid te laten ontplooien in de perfectie van Goddelijke Wil, met goddelijke timing, moeiteloos gemak en in de stroom van wat in je hoogste en beste goed is. Op dit prachtig moment resoneer je met en kan je de hoogste en beste uitkomst creëren die je menselijk weten uitbreidt tot zijn goddelijke perfectie. Je bent een medeschepper met de Bron geworden door het creëren van ruimte in je ego en wil, samen met alle beperkingen van de derde dimensie, en met erkenning en met het stem geven aan/ van je goddelijkheid.

En op dat moment is je levensdoel van herverbinding en ascensie vervuld en heb je hemel op aarde gecreëerd. 

Jennifer Hoffman 

 

Vertaling : Fran Tielemans

 

Bron : Maitreya

 

 

 

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees