Lieve Jennifer: Ik heb zo hard gewerkt aan mijn spirituele groei, maar ik worstel nog altijd met kwaadheid om dingen die vroeger gebeurd zijn en ik word erg boos op mensen in mijn leven die hun engagement naar mij toe niet nakomen. Ik ben boos op de mensen die dieren misbruiken en op iedereen die profiteert van anderen.  Ik voel dat dit geen echt spiritueel gedrag is, dus ben ik dan ook nog eens boos op mezelf omdat ik boos ben. Is het oké om kwaad te zijn en hoe laat ik dat los, zodat ik aan een van die situaties kan denken zonder me zo boos te voelen?

 

 

Jennifers' antwoord: We oordelen te streng over onszelf wanneer we denken dat we om spiritueel te zijn boven onze normale menselijke emoties, gevoelens en reacties moeten staan. Kwaadheid is een emotie die weerstand naar iets weerspiegelt. Het is ook een oordeel dat een verwachting of overtuiging weerspiegelt waar niet aan tegemoet gekomen is. We voelen kwaadheid naar anderen omdat we denken dat ze vriendelijker of respectvoller naar ons toe zouden moeten zijn. We voelen ook kwaadheid in situaties die volgens ons onjuist of onrechtvaardig zijn. Tenslotte is kwaadheid een reflectie van onze eigen angst rond machteloosheid.

Indien je kwaad bent over iets van vroeger, was er daar een verwachting rond die niet ingelost is? Deed iemand iets dat jou kwetste en verwachtte je dan dat die anders zou handelen? Was je niet in staat om de situaties te veranderen en maakte je dat boos? Wanneer we bang zijn, zeker in situaties waarin we ons machteloos voelen, is kwaadheid hoe we die angst uiten. Net zoals we lachen wanneer we gelukkig zijn, worden we boos wanneer we bang zijn. Boosheid geeft ons een gevoel van kracht en staat ons toe actie te ondernemen, ondanks onze angst.

Het is een heel oude reactie die ooit diende om ons leven te redden zodat we weg konden lopen van dinosauriërs. Nu dient het een nieuw doel, als krachtig middel tot transformatie. Het is niet 'niet-spiritueel', het is heel menselijk. De oplossing voor kwaadheid is ze te gebruiken en ze niet te onderdrukken, begraven of ontkennen. Het tegengestelde van kwaadheid is aanvaarding, en ze wordt geheald door de energie van liefde (liefde is een energie, geen emotie en je kan de energie van liefde vasthouden voor mensen op wie je kwaad bent).

Alle mensen worden boos omdat ze mens zijn en emoties hebben, en iedereen heeft een spirit, zodat iedereen spiritueel is. Als mens zal je emotionele energie voelen. Hetgeen belangrijk is voor je, is wat je doet met die energie. Indien we kwaadheid als gewoon een emotie beschouwen en niets anders, dan wordt het gewoon een middel ter transformatie. Weten waar je angst om gaat, wat die betekent voor je, en waar je je machteloos voelt, creëert de kans voor healing en transformatie en de kwaadheid wordt het punt van verandering.

Van op dat punt van machteloosheid kan je zien waar je je eigen macht beperkt, waar je denkt dat anderen jouw macht beperken, en wat jij verwacht van anderen door altijd te denken dat zijn in hun kracht en hun hoogste aspecten zouden moeten gaan staan. Wanneer je mensen in hun hoogste aspecten ziet, en niet zoals ze zijn, word je boos op hen omdat ze hun hoogste potentieel niet leven (en alle verbindingen tussen jullie die hiermee te maken hebben) en voel je je machteloos en hulpeloos. Maar jij ziet ze niet zoals ze echt zijn en dat is jouw zaak, niet die van hun.

Kwaadheid toont ons waar we weerstand hebben tegen waarheid, de onze of die van anderen. Wanneer we kwaadheid als gewoon een emotie zien, stoppen we met dat te beoordelen als 'slecht' en onszelf in ons mens zijn. Dan kunnen we elke ervaring gebruiken om ons healing-pad te vervolledigen, in plaats van de stroom van healing te blokkeren door te oordelen. Het is mogelijk om kwaadheid te gebruiken om te weten waar we gekwetst zijn, kwetsbaar, ons hulpeloos voelen, wensen dat iemand ons zou redden, onszelf martelaar noemen en slachtoffer, en dan onszelf op krachtiger manieren proberen te uiten.

Elke plek waar we weerstand bieden, is een potentieel voor transformatie, zolang we boven oordeel uitstijgen, en tot begrip komen. Leer je woede te observeren, leer ervan, heal de wonde en laat dan alles daarrond los, ook jezelf. Dan zal je je krachtiger voelen en vanaf dan zal je minder kans hebben om kwaad te zijn.  

Jennifer Hoffman

 

Vertaling : Fran Tielemans

 

Bron : Maitreya

 

 

 

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees