We Zijn op Weg naar Huis. heeft U zich Wel eens afgevraagd wat Werkelijk Thuiskomen betekent?  Wat het Vraagt van U,die al zo lang gereisd heeft,,in de Weg Van Huis? De Vader /Moeder zagen Uw afscheid als iets Zeer Gewaagd,,als een Avontuur,Nodig om U Zelve Compleet in een Versplinterde ,Gefragmenteerde Niet zijns toestand te Ervaren. En Nu,Zijn we op het Punt Beland dat Verder van Huis gaan Onmogelijk Is. Verspreid als U Bent Geweest,over Tijd,Ruimte. U werd "Versplinterd" en uw Eenheid werd Verbrokkeld in Verdeelde Stukken ,en De Meest Uiteenlopende Vormen. En Nu,op dit Zo "Cruciale "Punt Aangekomen,Zegt Uw Spirit:"HO". De Spirit Zegt:"Genoeg". Het is Genoeg Geweest. Het ,vanuit de zucht naar Eenwording Wensende, is Bereikt. De "Uitademing" is compleet"Uitgeademend". De Reiziger is nu klaar om alle "Souvenirs",alle Oh Zo prachtige Ervaringen ,te vergaren,en nar Huis te Keren. In Wijsheid,en Tevredenheid,zegt de reiziger:"Het Was Fantastisch.Het was Wonderbaar. Het was een zeer leerrijke Reis,die Mij MeZelf heeft leren kennen;" "Ik heb de Reis afgemaakt,Volbracht." 

"Ik ging,en Zag,en Beleefde,en Heb Gezien,dat ik Overal MeZelf tegenkwam." "Overal liet ik ook een Stukje van MeZelf achter,Die Stukken wil ik Nu Weer SamenBrengen." "Ik Zit Stil, Nu, en kijk , Naar alle Schatten,die ik Verworven heb op Mijn Ervarings Reis." "Ik Zie dat het Daadwerkelijk een Reis was,om Mijn Zelf,God/Godin te Ervaren,Buiten mezelf om." 

"In een uitwaartse Stroming." "Nu is het Moment aangebroken,om Vanuit het Stiltepunt,tussen de In en Uit ademing ,naar binnen te gaan."  "En me Voor te Bereiden op de Inademing van God/Godin." De In ademing. Laten we trachten hier kort en bondig over te zijn. U ademt uit. Langzaam. Rustig. Dan,het Stiltepunt. Tussen "buiten" en "binnen" . U overziet,Al Dat Is. AL DAT U BENT En,als een film die terug gespoeld word, ademt U al wat U Bent, Naar U toe,Naar Binnen; In U Hart,Uw Ziel,Uw Kern. Zo Eenvoudig. U Vouwt het weer tot Een. Dat is de Beweging. 

Te samen met deze beweging is het van Belang,dat U zich steeds Weer Bewust Over Geeft aan het Proces van het intergreren van alle Delen ,die U weer tot Een Vaste Kern Maken. Al Uw Delen wensen Samen Gebracht te worden,in deze In Ademing van God/Godin. Al hetgeen U ooit beleeft hebt,Al het geen U ook door eonen heen,heeft achtergelaten,,van wege Pijn,of de trauma's die daarop volgden,,Willen NU in Heelwording Samen Gebracht Worden. Verlaat U Hierbij op de Kracht van Uw Ware Hart,en weet,Geliefden ,dat we Deze In Ademing Samen Doen. De tijd van "alleen Vechten",is allang Voorbij,U bent Zich,in Uw Hart ,al lang Bewust,dat dit U niet meer Dient. 

De Enige Werkelijke Vrije Wil,is de AllerHoogste ,Goddelijke Wil. Bedenk ,en Wees Bewust dat deze Allerhoogste Vrije Wil,Direct Verbonden is Met Uw Hoogste Zelf,Uw Kern. Al hetgeen wat daar Buiten nog Rommelt,en "Schopt",is komende vanuit de Versplinterde geestestoestand.
Adem UIt...Langzaam Rustig,en kom tot het Nulpunt. De Ruimte Waar alles Direct Beschikbaar is. In deze Ruimte ,die ook In Uw Hart is,ziet U Al Dat U Werkelijk Bent. Los van alle emoties en gedachten kronkels. Ontdaan Zijn van de Vertroebeling,schenkt U Zich Zelf het Mooiste Geschenk ,het Zien en terug keren nar Uw Ware Zelf. 

En Met Uw Ware Zelf Weer Bewust Actief Aanwezig, Begint U De Reis naar Huis. Begint U aan de Inademing van God/Godin. Heeft U ooit van binnen Angst Gekoesterd voor het "Saai" worden van het Spel,gewend als U bent aan de polariteit,dualiteit,,in tumult,chaos,innerlijke onrust ,en de Pijn die U daardoor Ervaren hebt? 

"Als Alles Goed en in Balans is ,word het dan niet Oer Saai?" 
is de vraag die velen stellen 

Denkt U Werkelijk dat de TerugReis naar Huis Saai Kan Zijn? Beeld U eens ,diep van binnen in, En Voel ,Voel,Voel; Hoe Uw Ziel Juicht,hoe al Uw cellen juichen,bij het zien van Uw aanvang om terug te keren naar U Zelf. Want Dat is Werkelijk Thuiskomen In Uw Hart  Heeft U ooit terughoudend heid ervaren? dat komt,Geliefden,vanwege de angst voor Pijn,het Verlies van Vertrouwen in dat Wat Werkelijk Goed is. Zie naar de Kinderen,die compleet Getraumatiseerd uit een Verschrikkelijke Oorlog komen,waarbij ze familie en vrienden vermoorde hebben zien worden. Waarbij Ze alle gevoel van VeiligHeid en Vertrouwen Verloren hebben. Zo ervaart Uw Persoonlijkheid,Uw Kleine ikje het Zelfde. 

heb er oneindig Veel Geduld mee. Neem het in U op en koester,koester,koester, het gehavende kind. Laat het Zien dat Alles Werkelijk Veilig is. Laat het thuiskomen in U,kets het niet af als iets wat ongewenst,iets Vervelends is. geef het de volledige Verzekering dat het bij U in Veilge Handen is ,en Heel het,Koester het,. Verwarm het. Laat het Zien wat Werkelijk NU Mogelijk is. En nogmaals,heb Geduld. Goddelijk,Oneindig Geduld. Stel het Gerust,..laat het de Ruimte Zien ,in Uw Hart,waar alleen Veiligheid,Warmte,Rust,en Liefde is . Liefde,die alle trauma's ,alle Pijn,alle angst in 1 keer oplost. 

En Adem In Adem in Oneindige ,koesterende,Kwetsbare,Ontvankelijke,Liefde IN. Zodat de 3 eenheid samen Komt. Zodat het "Heilig Huwelijk" van de Samenkomst ,de Thuiskomst,gevierd kan Worden. De Reizende keert Terug naar Huis,meenemend,alle souvenirs,alle ervaringen,in klank,kleur,beeld,gevoel. Wij,als Uw Familie ,aan de "andere kant",staan popelend van een Zalig "ongeduld"te wachten,op U ,Geliefden! ja,inderdaad,Wij hebben Uw Reis gade geslagen, door de "Vensters" in de Hallen Waar Wij Samen komen. 

Maar Nu komt U Zelf Verhaal Doen. Trillend van Verheuging Zullen Wij U Verwelkomen. Uw Reis ,samen met U te DoorVoelen,te Delen,is van een ,in Uw Wereld,OnuitSprekelijke Extase,Bliss! Er Zijn Geen Menselijke Woorden te vinden om uitdrukking te Geven aan dit fenomenale Gebeuren! Het is vergelijkbaar,doch in de minste zin ,met ,in Uw huidige Wereld,een aller Prachtigste ,meest boeiende ,film te Zien,en dan opeens Zelf Midden ,IN de Film te Zijn. Zoals de Film,"the Never Ending Story",waarbij de jongen steeds meer beseft dat hij deel van het Verhaal is,en dan ,opeens,het Verhaal Zelf Leeft! 

Of,zoals,in de Film"The Dark Crystal",waarbij het elfenmeisje en de jongen ,elkaar Aanraken en hun Herinneringen Delen,als of ze van Zich Zelf Zijn. Tussen Haakjes,Zie nog maar eens naar deze 2;want Ze bevatten oneindig Veel BoodSchappen ,die U Nu van Nut kunnen Zijn. 

Met de Aanraking, de Meest Ultieme Aanraking, Vanuit het Hart, Bewerkstelligd U precies het Zelfde. Wij ademen U,U ademt ons. IN Alles word per instant Weer Samen Gevoegd. En is het niet die Allerhoogste Climax,waar Wij allen,Diep in ons Wezen,Naar Verlangen ? Compleet met de extreem Unieke "Bonus",dat U dit Allles IN DE VORM ,Uw Huidige Vorm,kunt intergreren! De "Gedachte" ,dat dit "Saai" zou kunnen Zijn,Valt onmiddelijk Weg,Verdwijnt in de Vreugde van deze Symbiose.


Verheug U daarom,met ons; Wees Wild Exstatisch van Goddelijk Verlangen om Samen met ons de Reis naar Huis te Beginnen ! 

"Ishtara"

 

copyright@ElainaIshtara

 

 

 

 

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees