Dit epistel is geschreven in de Pure Transmuterende kleuren en klanken van de 7 Tempels van Ongenaakbare Schoonheid. Schoonheid die U zeer Goed heeft gekend,voordat U op Uw Reis begon naar de dichtere Vorm die U Nu beleefd. Wees Zeer Aandachtig op wat de golven van het Wezen ,gezeten op de Troon,tot U brengt.Het is in volkomen Open hartig zijn ,dat deze klanken in Uw Zijn kunnen worden opgenomen .Niet alleen ik, maar de Gehele Schepping bereid zich voor op het Vormgeven aan de uitermate Weelderige Schoonheid van wat in alle dimensies van Vorm gewenst is ; Vergader U als bloemen in een Vaas. Veldboeketten van de Zuiverste Afstemming , in de Heerlijkheid van Hem/Haar die getooid gaan met de Creatie tonen vanuit de Velden van Verbondenheid.

Neem deze Woorden tot U als de zoete Nectar van de linde Bloesems. In gedachte Houdend dat tijd"slechts" een "Noodzaak" was om in de Beginne Vaste Vorm te Scheppen, in het Nu het Moment om U ervan te vergewissen dat U in het NU WAARLIJK BENT. Alle tijden van Weleer. Alle tijden van Heden. Alle tijden van "Dan". Zullen Nu samen komen, aangezien het einde van de Versplintering zeer nabij is ;Ware het niet dat U zich steeds nog blijft afzetten tegen de Complete Overgave aan het Thuiskomen in U Zelve, dan was het al reeds Geschied.

Inherent aan U ,Geliefden is de drang om 1 te zijn .De enigste Strijd die ooit gevoerd is geweest,is de Strijd tegen Uzelve .Wij wisten dit. We zagen toe,in "Vermaak" ,om het "Spel". Nu echter word Verlangd dat er Samen komst is , Symbiose van de Ziel, Symbiose van Uw Kern. Een "Nieuw Spel" zal worden gespeeld,en U Geliefden , U bent de "Hoofdrolspelers" van dit fenominale SchouwSpel. Echter! Echter,wees aandachtig ,wees Zacht.wees moedig in uitermate ZachtZijn,. De tijd van "Mars " is lang voorbij. Het dient niet meer. Het is NU gegeven ,dat het Godinnelijke in U weer haar Rechtmatige Plaats gaat innemen .


Ze Roept;net als Kinan,in barensweeen .Luistert naar Haar Stem,en wees aandachtig op Uw innerlijke Balans. In navolging van de Christus/Maria zult U ,in Uw Kern,de twee laten Versmelten ,in een Werkelijke Prachtige Dans van Gelukzalige Verukking en Oneindige Tedere Omhelzing. Al het geen U Nu gewaar word in Uw lichaam is "slechts" een oproep om te Koesteren,lief te hebben een "Veilig Nest "te maken voor het Nieuwe wat geboren /herboren wilt worden. Laat Uw handen weer overgaan naar de Verfijning van al dat U doet met Liefde. Al wat gewenst is Nu door het Al Wezen ,is Verfijning in Hart en Ziel,Onlosmakelijk Verbonden als Zij zijn .weet U,Geliefden ,hoe Geliefd U Bent? Weet U dat het ONMOGELIJK is voor ons om NIET Lief te hebben ? Wees Gij evenzo. In Absolute Tedere Verfijning van Uw Ziel.

Laat de beelden in Uw Hart meegedragen ,weer Vorm krijgen .Wees in Uitermate extase over wat zich ontvouwt voor Uw innerlijk oog. En Creeer!! Creer het allerverrukkelijkst,het immens grootste in PURE PURE PURE Schittering van Liefde!. Liefde is geen leeg Woord. Liefde is geen Vervaging. Liefde is geen Hologram van het "Spel". Liefde is geen vaag vastklampen aan kleinzielige gedachten,en warrige verlangens,of innerlijke onrustige twijfels. Liefde Zal vanaf Nu steeds meer in Volkomenheid van wat Ze Werkelijk is geopenbaard worden .
Gelooft U mij,dat wanneer het Hart daadwerkelijk in onuitsprekelijke zin Geopend is ,de Liefde als nooit tevoren Zal Stromen,Knetteren ,Bliksemen ,Donderen ,Stralen en Uw Hele Wezen in een fractie van een oogwenk Zal Verlicht worden , door deze onuitputtelijke Bron van Al Dat Is?

GELOOF MIJ NIET; Maar Daag het uit, zichzelf te bewijzen ! Ontvouw Uw Zelf ,Gouden Mens. Wees de Maan en Zon Ineen . Adem in ,en Adem Uit, en DAAG uit. Laat Ze Uw Kern binnenstromen ,wees open als een kind, ontvankelijk,en vol Vertrouwen als een pasgeborene. Zo Zal de Liefde haar intrede doen . Zo Zal de Hemel op Aarde komen . Zo Zal Het einde van Tijd Zijn . Waarlijk,het is de Liefde,die het Water des Levens is .Laat ze Binnenstromen in heel Uw Wezen ,oh aardse Gouden Mens . Laat de Overvloed,die eeuwig beschikbaar is ,Uw Deel zijn .

Alleen dit is Belangrijk. Het aards Wezen Zijn ,is Nu een onderdeel aan het worden van wat in het Geheel word opgenomen .U verliest Zich Zelf nimmer. U komt TOT en IN Uw Zelve ! Oh ,Lieflijke Gouden Mens ,Nu is het aan U , om in de Volkomenheid van wat Liefde Werkelijk behelst,de eeuwen van diepe zielepijn los te laten .Voorbij zijn de jaren van pijn en Verdriet. Het leed is geleden en hoort tot Verleden ; Mag ik U aanreiken , de Zacht Zilver Gouden Paarlemoer Schitterende Vreugdes Stralen van de 7 Tempels Der Waarheid? Zult U drinken van de Bron Des Levens? Zult U binnen gaan in de Tempel van Uw innerlijk Hart, verbonden met het Hart der Harten ,de Bron en Zo het eeuwig Leven in Al Uw Zijn Werkelijk Omarmen ?

De Dochters van de Gouden Dageraad zijn bijeen gekomen, op het veld van wat U realiteit noemt,om te Zijn, in zachtheid,, als "dienstmaagden"voor het intense Geluk van de Mensheid.Ze dragen hun Licht in Hun Hart.Zingen het Lied van de Nieuwe Schepping. verwelkom Ze in Uw Midden .Ze zijn van een Onweerstaanbare Kwetsbare Ontvankelijkheid,ter Uwer Dienste . Zie ze gaan ,ze vliegen zonder Vleugels. Ze staan den Dienste van Het Hoogste Goed. Ze Zijn Geroepen door U ,Gouden Mens , deze Dochters van de Gouden Dageraad.
Ze Zijn EEN met ons .Zie ze aan ,Verwelkom Ze in Uw Midden . Ze brengen de Moeder/Vader bijeen ,Het Heilig Hart Wezen dragen ze,Diep in hun Kern. Laat U begeleiden in het aanleren van de Taal van Licht,gesproken in de klank en kleur en trilling van Liefde. Wees bemoedigd door Hun. Als de ZomerZon,en de Witte Sneeuw Zijn Zij, Vurig in Hun Doel; onbevlekt en Puur als Maagden . En toch de Mens Gelijk. Deze Gezusters Zijn het ,die U zullen geleiden naar de Gouden Dageraad. Wees in Stilte als Hun Lied van bemoediging klinkt op de pleinen, in de kathedralen ,in de velden ,overal. Ze Zijn door de Logos en het Al Zijn uigezonden in het Nu,als zachte Linde bloesems van Onvergankelijke Oederheid en Openheid, om het Werk te begeleiden ,om het "Veld" schoon te wassen van de krommingen . Sta Ze Bij. En Zing,Samen met Hen,; het Lied van de Gouden Dageraad!

 

Copyright 2013 Elaina Ishtara

 

 

 

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees