Een BeeldVorming van de uiterlijke Verschijning van Zielen,in de Hallen van het Ene BewustZijn. Het is gelegen boven de dimensies van Vaste Vorm. Onze Kernen bestaan uit Kleurschakeringen,en Trilling. Het woord" VormVeranderaar",is daar van toepassing. Een VeelVoud van  afwisselende Verschijningen,gebaseerd op al onze uiteenlopende incarnatie Vormen en ontwikkelde plus herinnerde (inherente) kwaliteiten Vloeiend,afwisselend,en zeer kleurrijk! De specifieke innerlijke kwaliteiten spiegelend. Zo is het ook ,dat zielen,gidsen,Meesters,van de andere kant zich laten zien,aan de mens. 

Nu,in de Hallen van het Ene BewustZijn,worden al deze prachtige kwaliteiten tot een prachtig kleurrijk en overvloeiend spel van afwisseling,terwijl de Kern als zijnde de "Pilaar",in het Centrum vibreert. Een Onaards Schouwspel van een diepe intense pulserende stralende Pracht.

Geliefden

Wij Nodigen U uit. Wees Stil in Uw Hart,Geef U over aan Dit Heilige Moment van Pure Afsteming op Wat Wij Willen Delen Met U. Zet U neer,en laat U Adem Stil en Rustig Worden. Neem in dit Moment ale schoonHeid van de aarde in U op. Laat de Watervallen ,de Meren,de Oceanen,Rivieren,en beekjes door Uw Adem Sprankelen. Word gewaar van de ontelbare bloemen,en bloesems;die Uw Neus met hun Goddelijke Essenties Zegenen. Voel het Groen van alle planten,bomen,struiken,grassen en gewassen Uw Spieren Sterken. Proef de Weeldrige Overvloed van Al wat U zich op Aarde tot voedsel laat dienen. Ervaar hoe alle dieren,kruipend,lopend,zwemmend en vliegend zich "shape shiften" met U. Aanvaard de heerlijke Verfrissing van het LuchtWezen,de Winden,die Uw hoofd Vrij van belemmerende gedachten maken. En Geef U compleet Over aan de Geweldige Koestering en Voeding van Moeder /Zuster Kinan,Aarde;die U ondersteuning bied ,en U laat Baden in de alles Verlossende ontspanning, Zodat U mee kunt gaan met ons, Geleid door de Engelen van Liefde, Naar de Koninklijke hallen van het Ene Bewust Zijn.het is ons Gegeven om U te laten Delen,in aanschouwing van de Ruimtes.

De Koninklijke Hallen van het Ene Bewust Zijn,gelegen aan de Randen van het Veld van Vaste Vormen,zijn van een Schoonheid,die niet te Bevatten zijn met het kleine deel van Uw Hersnenen ,die U nu gebruikt. Om Favoriete taal te Gebruiken. "het is Mind Blowing". omdat het alle fantasieen overstijgt. Ze worden verlicht door de VeelVoud van Oerkrachten van het Al Bewust Zijn,waardoor er continu verandering is van licht en kleurschakering Een onophoudelijke Stroom van Bewegende Energie. De Goddelijke krachten Gebundeld door hetgeen nog in Uw taal Liefde genoemd word ,teneinde er een naam te geven. De fundamenten en "muren",zijn gevormd door de energie van puur Licht. De 7 dimensionele informatie wegen, gecombineerd met Heilge Geometrie. Alhoewel schijnbaar vast van Vorm,zijn ze altijd bewegend,en pulserend. Enigzins vergelijkbaar met het "continuum perpetulé".

Uit En In ademend,als de Eeuwige In en Uit Ademing van God/Godin. De Kracht van Puur Licht,gevoed door pure Liefde. De Alpha en Omega Het is bijna onmogelijk een vast omlijnde Beschrijving te geven,van deze Ruimtes,doch U kunt er Wel met Uw innerlijke Visie ,vanuit Uw hart ,een beeld van Vormen. Alhoewel Ze gelegen Zijn aan de "randen" ,van het Veld van Vaste Creatie Vorm,strekken ze zich ook ,naar gelang Wens en Intentie uit tot eender Welke Locatie,Onbeperkt als Ze Zijn. deze hallen zijn de plek,waar Samenkomst is van ontelbare Wezens,uit ontelbare Dimensies en Lichtsferen. Om Af te Stemmen.

Om InZichtelijk te Delen. Om in Heilge Verbinding te Zijn. Om "Afspraken" te maken. Geloftes af te leggen. het is tevens de Doorgang voor de Zielen,die Hun "Aardse Loopbaan" hebben afgelegd. En dan fungeert het als plaats van het Verbinden van de Ervarings Verhalen. Door dan in Heilge afstemming te Zijn met elkaar,kunnen Zielen,die op Aarde een samenwerking taak hadden,door middel van hun eigen Verbonden Geest,het Verhaal Delen met al. Er Zijn in de Ruimtes ook,wat jullie op Aarde,Vensters noemen,doch van een veel grotere afmeting,en niet van het harde materiaal wat U glas noemt. Daar worden de beelden van de Zielen Samen geveogd,zodat er direct een absoluut Verhelderend Zicht is op de Afzonderlijke Verhale,die zich op het Beeld Samen Voegen.

Kunt U zich een voorstelling maken van het fenomenaal Wonderlijk SchouwSpel wat dan getoond Word? Terwijl de Zielenin Versmeltende Verbinding met elkaar,hun Verhaal Delen,is de Ruimte gevuld van diepe ontroering ,en oneindig Respect,voor de vaak lange,en niet altijd eenvoudige weg,die door deze groep,of GodsVonken bewandeld is ; Er word dan overgegaan tot het samen leggen van de intentie ofwel Gelofte ,door de Zielen afgelegd,voordat ze de Reis naar de Vaste Vorm begonnen,en het Uiteindelijke Avontuur dat ontstaan is tijdens de Reis. Deze samen smelting brengt ons altijd in de Meest Pure Licht/Liefde Exstase! Zo Prachtig is deze belevenis; Zo intens dooorvoelbaar in heel ons Wezen. Nogmaals ,wij hier,aan de andere kant van de Sluier,kunnen alleen maar Buigen in diepe Liefde en oneindig Respect voor de Moed en het doorzetten van jullie ,Geliefden,die dit Avontuur in Vaste Vorm hebben ondernomen!

Na dit Delen ,wat voor ons vergelijkbaar is met een uitzinnig feestmaal op arde,gaan we in Stilte, en richten we onze eenheids aandacht naar de Leegte .We trekken daarbij alle energie ,nu losgekomen door het Delen,naar binnen om er een gelijkmatig Veld van te maken Dan brengen we alles samen,wat op Aarde zou lijken als of er iets word opgevouwen tot het kleinst mogelijk. Totdat er alleen maar de Potentie over blijft. 

En,aangezien de Hallen ook in Puur Bewuste afstemming Zijn met ons,trekken deze zich ook Samen,als een bloem die zich sluit aan het einde van de Dag. 

dan ,vanuit deze intense Verdiepende Stilte ,begint er spontaan iets te ontluiken. U zou het zich kunnen Voorstellen alsof er heel Zacht,en langzaam,vanuit een groot en toch klein zwart gat,(de Void),talloze kleine vormen beginnen te Stromen,gelijkend op de Bloem Des Levens,of wat U neutronen noemt. Eerst in wit Licht,dan in ontelbare kleurschakeringen,uitdijend alle kanten op. Er ontstaan dan "sfeervlakken",laag op laag,ontvouwend,en de Hallen van het Ene BewustZijn manifesteren Zich weer,groeiend als een Lotus in de eindeoze oceaan van Creatie. 

Wij ervaren dit alles als de diepst mogelijke Ultieme Verbindings Toestand,waarbij we nog steeds ,doch in zeer miniscule mate,een individueel BewustZijn hanteren. Klank ,Kleur en Vorm beginnen Zich weer naar buiten toe te manifesteren,en onze Kern uit zich in wat op Aarde als "EngelenGezang" word aangeduid. Deze klanken zijn de Puurste Essentie van Goddelijke Creatie

Beeld U zich in,de Zuiverste klanken ,die U ooit op Aarde gehoord heeft,waarbij Uw Hart direct opensprong van een diepe Vreugde en Herkenning en U tranen in Uw ogen kreeg van Ziel ontroering,en heel Uw Wezen zich compleet Thuis waande. Dat,Geliefden,is slechts een afschaduwing van de Luister en Creatie Stroming die op Zo'n Moment Geschied,alhier in de Koninklijke Hallen van het Ene BewustZijn. 

Beseft U de Verbinding die U ten alle tijde kunt maken met de Hallen van het Ene BewustZijn. 
Laat Uw Voeten,Zoolchakra's ,in Liefde en Dankbaarheid,Verbonden met Kinan,Aarde,zuig Haar oneindige Koestering en Voeding in U op,en Voel Haar Kristallen Hart kloppen met het Uwe. Laat U omhoog hefen,door Haar Uitermate Zegenende Schittering ,die als een meervoud van KristalZilveren Sterre Spiralen rond en In U omhoog stralen en U Verbinden met Uw Zonnestelsel,de MelkWeg,de Kosmos,en uiteindelijk de Hallen van het Ene BewustZijn. Het Zal U direct in Bewuste Verbinding Stellen met Uw Kern,Uw Doel,en U Sterken met de Kracht van God/Godin. 

Het is de Thuishaven vanwaar uit U vertrok naar Uw Reis van de Vaste Vorm van Dichtheid,en Wij Zeggen U,vanaf NU staat er niets meer tussen U en Uw Verbinding met het al ThuisZijn. Laat Uw Ziel gelaafd worden met dit Oh,zo Prachtige Geschenk dat Wij al zo lang voor U Bewaard hebben . We Zijn Zeer Verheugd ze U Nu te kunnen aanbieden,met alle Liefde die we in onze Kern Koesteren voor U,Geliefde Gouden MensEngel. 

Weet U vanaf Nu immer Welkom in de Koninklijke Hallen van het Ene BewustZijn! 

Gegroet! 

"Ishtara"

 

 copyright@2013ElainaIshtara

 

 

 

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees