In de Aarde huist een Kracht.In ons huist een Kracht. Een Kracht,die ten gunste ,of ten ongunste gebruikt kan worden. We zijn nu in het moment aan gekomen,dat er gevraagd word ,vanuit de Spirit van onsZelf,alswel de Spirit van de Aarde,om deze Kracht,die zo enorm ontzagwekkend is en zo alom vattend..Te gaan Gebruiken.Voor Balans te bewerkstelligen. Het is van uitermate belangrijk,dat we ons vergewissen,van de noodzaak,om onze Krachten Nu te gaan samen bundelen.. In ondersteuning naar elkaar toe..alsook naar de Aarde. 

 


De Krachten,eenmaal waarlijk samengebundeld...kunnen in zeer snel tempo ,een ommekeer teweeg brengen..waardoor vele ongewenste effecten,die zich Nu op Aarde afspelen,Niet hoeven voort te gaan.De Aarde roept ons,met al haar liefde en in zuivere verbinding met ons innerlijk Hart. Het is nu het Moment om de Handen ineen te vouwen.En voorbij te gaan,en dit in steeds grotere mate,van ons "eigen "belang. 
We dienen te realiseren,dat er een Groter Alomvattender Belang is,dat Nu gediend wilt worden. We voelen het trillen door heel ons wezen,maar laten ons nog vaak weerhouden ,door eigen "ongemakken",en "zinsbespelingen".(komende vanuit de geest).die zorgen,,dat we "voorzichtig" blijven in het uitvoeren van onze taak. Het in zekere zin "weigeren" ,van deze Oh Zo Prachtige vreugdevolle taak op ons te nemen,weerhoud ons in feite van het groeien naar absolute Verlichting van onze Kern,alswel al dat leeft om ons heen. 

Vele zijn geroepen,vele zijn "uitverkoren",maar wie luistert naar deze Oproep,die al sinds mensen heugenis klinkt? Hoe kunnen kunnen we zonder schroom blijven zeggen,dat "de tijd" van actie er nog niet is? wat weerhoud ons,Geliefden,van te Stappen,te Springen ,in het Grootste Avontuur? Vanwaar komt deze terughoudendheid? Nu dat we de Stap hebben genomen,om onszelf helemaal over te geven,aan de prachtige herschikking van onze Kern,zou het juist zo intens mooi zijn ..om de volgende Stap te gaan over wegen. 

In zacht zijn naar ons zelf...doch wel met de sterke overtuiging dat het Tijd Is! Niet zomaar herhalen zich overal op Aarde ,gebeurtenissen.
Wetende dat we In Kern Allen Verbonden zijn,is het Nu van belang ,dit nimmer meer te ontkennen.. Nimmer meer.. 
Er worden geen overmoedige heldendaden verwacht.. Er word niet gezegd dat het gaat om een soort van ,op oude overtuiging gebaseerd,slachtoffer schap. Het gaat hier om een overgave van het Hart,en van de Zielskern,voor het Hoogste Goed van Al Dat Leeft.
Er word al reeds lang een Lied Gezongen,door de Ouden van Dagen,en De Dochters van de Gouden Dageraad.. Luister naar hun Lied,en laat U meevoeren door de Magische ,Goddelijke Kracht,in Pure daadkrachtige Vreugde! De 24 ,gezeten op de Tronen in de Hallen van het al Eeuwige,staan nu op. En spreken tot U,mensenkinderen. Om vooruit te gaan. Om Stappen te nemen. Om de Vrucht te laten openbloeien,van wat reeds lang geleden gezaaid is geweest. 

Als U Luistert,diep binnen in uw Hart,kunt U de symfonieen waarnemen,die gezongen en uitgestraald worden ,door de Lichtwezens van de 9e dimensie. U kunt de klanken van pure ,harmonieuze schittering voelen trillen ,van de Opperwezens van Hogere Dimensionele Krachten. Krachtig klinken de Stemmen van de ontelbare Engelen,die U aansporen om hen te vergezellen . 

En al wat waarlijk Nodig is ..is Uw hartgevoelde Overgave aan Liefde. Overgave aan Uw Diepste wezen. Uitreikend naar al deze Zo Wjize ,Liefdevolle Stralende wezens,met wie we allen verbonden Zijn. Het is zeer goed te mogen waarnemen,dat U al zo ver gekomen bent,dat U werkelijk zich openstelt,of zal ik zeggen HER opent voor het Diepere GewaarZijn van Uw werkelijke Kern. Daarmee is de basis gelegd,voor wat Nu van Belang is. 

Mensen Engelen...Engel Mensen . Laten wij samen Zijn. In Vol GewaarZijn. In Volle Overtuiging. In Onvoorwaardelijke en Onverwoestbare Liefde. En Laten we onze innerlijke ,bruisende,stralende,Vurige Krachten samen bundelen, om In Liefde,en Licht Kracht..de Nodige Actie te ondernemen,die Nu absoluut noodzakelijk IS. Nogmaals. Er Worden hier geen overdadige "Heldendaden ",gebaseerd op oude wereldse overtuigingen,verwacht. Doch een Zachte,Zuivere,Puur Intuitieve,hartsgevoelde Samenwerking van alle Zielen die Nu wakker zijn. 

Ga door met al dat U in zich heeft. En Deel. Soms kan zelfs een liefdevolle glimlach al zoveel wonderen doen,bij hen die uitgeblust zijn. 
Hiermee gezegd,dat het gaat om OOK deze eenvoudige handelingen. Wat maakt iemand een Held? Wat is een heldendaad werkelijk? 
Soms is het door de "kleine" ..schijnbaar onopvallende dingen die we doen,of gebaren die we maken,dat we "Helden " worden. Simpelweg omdat deze schijnbaar kleine handeling JUIST hetgeen is wat de andere persoon op dat moment nodig heeft om ergens doorheen te breken,en weer de moed te hervatten. 

Dus schuw het niet om al wat in Uw macht ligt,te DOEN. Het gaat hier om het DOEN. Het zij door Woord. Hetzij door Muziek. Hetzij door aanraking. hetzij door eender wat. DOE! Straal al hetgeen U gegeven van oudsher door..naar allen die het Nu hard nodig hebben. Straal het naar elkaar door. Weerhoud U niet meer. De mensheid roept. De Aarde roept. U roept. Het is duidelijker en duidelijker aan het worden. 

Ga in Liefde en wijsheid met elkaar om,en bemoedig elkaar.. steeds weer opnieuw. Laat al hetgeen NU in U samenkomen,en laat het zich verspreiden naar alle volkeren van de Aarde,alsook onze Liefdevolle Zuster Aarde zelf. Geliefde Kinderen van het Licht.. We dringen toch wel aan..om vooruit te gaan. In zachtmoedigheid,doch met sterke Kracht..samen gebundeld. Laat deze woorden tot Uw Ziel doordringen,opdat uw hart gevoed word met de zuivere klanken van wijsheid van de AlOude Bron der Bronnen. 

wees U Bewust van Uw oorsprong,en ontken het nimmer meer. Spreek met Uw Hoogste Zelf,word 1 met Uw Hoogste Zelf. Werk samen als sterke partners. Laat het Nu gebeuren,dat de Aarde ,en de mensheid zich mag weten gesteund, zodat Al Word Verhoogd in de trilling van Zuivere Liefde ,alomvattende Vrede,en welvaart van hart,ziel,en lichaam. Het is Tijd voor de KernFusie. Raak elkaar aan met Uitzonderlijke Zachte Intieme Liefde en Tederheid. En zing en dans ,tesamen met de LichtWezens ,Engelen,OerOuden,Meesters en Vrouwen,de Dans Van HerSchepping ,de Dans van ZelfVerlichting,de Dans van allerhoogste VerHeffing!

 

Gechanneld door Elaina Ishtara copyright 2013 ElainaIshtara

 

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees