Goede dag lieve mensen hier is Ashtar In de spirituele groepen op aarde is er veel verschil in energie. Dat komt omdat er op aarde vele soorten energieën werkzaam zijn. In principe is de aarde een prachtige samenstelling van vele soorten energieën bij elkaar, zowel in de fysieke mensvorm als in de energetische lagen. In het energetisch veld is er nog veel meer te vinden. In de verschillende energielagen van de aarde wonen vele soorten energieën. Nu de aarde de overgang maakt naar een totaal nieuwe wereld, komen er andere energieën bij en nieuwe energielagen ontstaan. Deze worden steeds zichtbaarder voor de mens.

 

Arthura Hector
Nieuwe energielagen om de Aarde

De aarde bestaat inmiddels uit de zeven chakra's en de zeven energetische dimensielagen. Het aura-veld van de aarde wordt weer groter en de lagen om de aarde heen gaan van de ZEVEN ENERGETISCHE LAGEN NAAR DE DERTIEN ENERGETISCHE LAGEN. Deze nieuwe lagen om de aarde heen, zijn direct aangesloten op de nieuwe 13 chakra's van de aarde die nu aan het opengaan zijn. Door activering van de 13 maanpoorten op de maan, wordt er op aarde de reflectie van deze poorten weergegeven in haar nieuwe chakra-punten. De kernen van de chakra's zijn de doorgangen, de nulpunten. Hier bevinden zich de aansluitingen op het Goddelijke Licht. Dit zijn de Goddelijke Vonken en deze worden nu in een Hogere frequentie aangeraakt. Tevens worden zij op een nieuwe plaats neergezet. Het ontstaan van die nieuwe energie-velden worden gecreëerd door de aarde, de maan, de kosmische krachten van het universum en natuurlijk door het Goddelijke Impuls. Het is een groot raderwerk van draaiende onderdelen opgedeeld in planeten, daarom hebben de planeten in het universum invloed op de aarde en de mens. Het werken met het universum is het werken met de energie van de planeten.

Elke planeet heeft een andere soort energie. Bij elke chakra hoort een andere planeet. Want chakra's draaien net zoals de planeten roteren in het universum. Wanneer de onwetendheid bij de mens wordt ontsluierd komt er veel informatie boven water. In het groot zoals binnen de politiek en de economie, maar ook in het klein bij de mens en in de groepen waarin de mens zich bevindt. Of dit nu met collega's op de werkvloer gebeurd of in de vrijde tijd plaats vindt, overal zijn nog vele verborgen agenda's. Zolang de mens zelf werkt met verborgen agenda's kan de aarde niet veranderen naar een totaal nieuw PARADIJS. De mens kan dit wel steeds willen en hardop uitspreken, maar wat er in het groot gebeurd, gebeurd ook in het klein. Deze boodschap is een heldere spiegel die voor gehouden wordt aan alle mensen op aarde. Zelfs IN de mens kan er een verborgen agenda gecreëerd zijn. Wanneer de mens geen goed communicatie heeft met de innerlijke ziel en het hart, de poort naar het Goddelijke, dan kunnen er zelfs vele verborgen agenda's ontstaan naar verschillenden punten toe, zelfs naar de verschillende dimensies.

DE 13 ZELVEN

Wanneer er vanuit een kunstmatig duale matrix wordt gewerkt, heeft dit ook invloed op het individu. De sluier die wordt gelegd door het kunstmatig bewustzijn, bijvoorbeeld door de illuminatie, wordt overal neergelegd. Het zuiver zien wordt belemmerd bij iedereen die zich hier niet van bewust is. Zelfs de mens die net wakker is, moet vaak nog vele mistlagen openen. Er zijn in dit gegeven de 13 kunstmatige zelve gecreëerd. Deze bevinden zich in de 13 andere mistlagen. Deze zijn weer direct verbonden met de chakra's die nu open gaan. Voorheen de 7 chakra's en de 7 dimensielagen. Wanneer een kunstmatig zijn wordt gecreëerd kan dat zich niet zelfstandig in stand te houden, daar moet de mens zelf aan mee werken. Elk individu zorgt immers voor een deeltje van de grote eenheidsenergie. Elk mens is een radertje in het grote geheel en wanneer dit radertje vast loopt en niet meer mee draait, komt er een storing. Deze storing ontstaat dan in het kunstmatig veld waar de duistere codes werkzaam zijn. Daarom worden de radertjes zo goed van olie voorzien door het duister, zodat alles gesmeerd draait. Deze grote kunstmatige geoliede machine wordt gevoed door de VERBORGEN AGENDA'S.


Steeds meer en meer komen alle misstappen en geheime naar boven. Deze verborgen agenda's moeten zichtbaar worden. In het groot zoals in de politiek, zakenwereld en in de economie. De mens wordt zich er steeds meer van bewust dat het overkoepelend orgaan op aarde, niet het veilige en eerlijke voorkomen in zich draagt. De uitbuitingen van elk individu wordt steeds duidelijker en zichtbaarder. De energie op aarde gaat stijgen en daardoor wordt de kunstmatige grijze matrix zichtbaar.

MICRO MACRO SPIEGEL

De spiegel van het KOSMISCH BEWUSTZIJN laat zien dat alles wat zich in het groot om de mens heen afspeelt ook in het klein gebeurt. IN de mens draait er een kunstmatig radertje mee dat werkzaam is in het grote kunstmatige spel. Deze delen worden bij de mens zichtbaarder en zichtbaarder. De mens probeert in de vele lagen dingen te verdoezelen. Het is geweldig om buiten jezelf te zien, hoe het in de politiek zichtbaar wordt, maar hoe staat het met de verborgen agenda in de individuele mens? Ben jij wel zo zuiver van graad? In de zakenwereld wordt er “eerlijk” met oneerlijkheid omgegaan, omdat hier een hard en duidelijk spel gespeeld wordt. Ego is een onderdeel van het imago. De mens weet wat hem te wachten staat als deze dit pad opgaat. Dat is duidelijk en zeker niet voor elk mens een goede keuze.

SPIRITUELE WERELD

In de kleinere groepen en vooral in de ontwakende groepen is veel verschil van mening. Zelfs hier wordt er gestreden om het gelijk! Het oude word opnieuw wakker om het nieuwe op aarde te bestrijden. In de spirituele groepen is nog geen eenheid bereikt. Hier is net zoveel verdeeldheid als binnen de zakenwereld die toegeven dat het om macht gaat. De spirituele wereld is zeker de meest moeilijke groep die zal gaan ontwaken, omdat zij pretenderen vanuit het Licht te werken en vooral eenheid nastreven. Meestal lukt dat net zo moeilijk als in de zakenwereld waar men elkaar kopjes kleiner maakt en met verborgen agenda's de andere partij probeert uit te schakelen. Dit is een typisch mannelijke energie die naar buiten komt. Macho gedrag.


De spirituele wereld is die van het gevoel en waar meer het vrouwelijke element een rol speelt. Dit is zeker tot nu toe geen partij geweest voor de zakelijke en wetenschappelijke wereld op aarde. Hier in de spirituele wereld wordt minder gestreden om het geld. Toch zijn er hier vele andere verborgen agenda's en deze liggen meer op het persoonlijke vlak. Ongenoegen en frustraties worden via die onzichtbare verborgen agenda's uitgespeeld binnen deze groepen. Wat zeker verborgen ligt in deze agenda, is het EGODEEL. Het therapeutisch spiegelen wanneer de waarheid naar boven komt. Het onder de mat schuiven van bepaalde energieën en zelve die meestal vanuit onwetendheid worden gebruikt, zorgen voor grote verdeeldheid. Grote storingen ontstaan zo in dit spirituele energetische veld. Vaak niet fysiek waar te nemen, het verbannen van een persoon uit een groep gebeurd ook op een energetische manier. Via een omweg.

De energetische verborgen agenda. Elke blinde vlek in een persoon kan uiteindelijk uitgroeien tot een verborgen agenda die manipulerend bezig is in de onzichtbare lagen (4de dimensie). De zelven in de andere dimensies worden gebruikt om de ander energetisch de baas te blijven. Dit spel is het spel van de duistere magie of van het valse licht. Met Licht werken op aarde is niet altijd in zuiverheid werken. Beter kan er gezegd worden, het werken met energieën! In de duale kunstmatige matrix wordt het spirituele zeker ook uitgespeeld. Sommige Lichtwerkers zijn kunstlichtwerkers.

SPIRITUEEL LEIDERSCHAP

In het geheel genomen is de gewone burger op aarde een aardig mens met goede bedoelingen. Het zijn degene die graag willen leiden en er nog niet klaar voor zijn. Spiritueel leiderschap vereist een heel ander vorm van leiding geven. Een die de beheersing van de andere lagen en energetisch zelven kan leiden naar één centraal punt. Wanneer men andere negeert vanuit macht, dan snoert men deze energetisch de mond. Dit is de alleroudste techniek van de zwarte magie, die vanuit het ego de zwakte van die persoon toont. Deze persoon wil graag leiderschap uitoefenen, maar is hier nog helemaal niet klaar voor. Zodra er dus een ontkenning en afwijzing op een verborgen manier ontstaat naar de ander in een groep, is er een verborgen lijn naar het andere zelf wat met een donkere energie werkt. Dit deel is dus gekoppeld aan de illuminatie die nu nog werkzaam is op aarde. Zij gebruiken dit andere energetische zelf van de mens voor hun eigen doeleinde. Vele zelven die in onbewuste staat leven, zijn soms gevangen genomen. Zij verblijven in de andere duistere dimensies, om zo de macht te houden over het LICHTLICHAAM. De duistere codes zorgen ervoor dat deze dimensies van het kwaad meestal verborgen liggen in de verledentijdslijnen (zie vorige boodschappen). Deze storingen worden neergelegd zodat de mens niet verder open kan gaan.

De bedoeling van het 13 manen bewustzijn

Het natuurlijk 13 manen bewustzijn zal eerst alle zelve zichtbaar maken, om deze vervolgens te ontmantelen en los te koppelen van de zwarte magie in de andere dimensies, waarin het verborgen duistere zelf nog werkzaam is! Wees gerust niet alle zelven die men niet kent of bewust waarneemt zijn duister. Vele zijn uitgeschakeld, zij zijn een soort van dolende of slapende energieën. Zij kunnen wel verstoringen veroorzaken vanuit een emotie die gekoppeld is aan een oude tijdslijn. Het is de bedoeling van het 13 manen bewustzijn om al deze zelven aan elkaar te koppelen en weer te verbinden met de GOUDEN KOSMISCHE HARTSLIJN. Vooral de lagere dimensies van 1 tot en met 4 is waar het duister zich ophoudt. Deze verborgen zelven volgen vaak een verborgen agenda. Onbewust worden deze mensen dus geleidt door een dimensie van het duister. Zo zijn er vele manieren om de zelven van de mens kwijt te raken en onbewust te sturen. Dan steekt het gevaar de kop op voor deze zelven en gaan zij een totaal eigen agenda gaan volgen.

LOSSE ENERGIEDELEN

Losse energiedelen kunnen gaan ontstaan na een trauma, of ernstig ongeluk. Door de shock komt er dan tijdelijk een deel van het energetisch lichaam los, omdat dit zo bedreigend kan zijn. Angst voor de dood. Dit kan een tijdelijk gegeven zijn, maar wanneer het een blijvende loslating is, mag er verder gekeken worden. Depressie, zwevend gevoel, niet geaard zijn hebben hiermee te maken. Is het een permanent gegeven dan zal dit energetische traumadeel in een andere dimensie verblijven totdat de kust weer veilig is. Het is dan aan de energetische healer de opdracht om dit deel weer terug te gaan herstellen. Dit kan natuurlijk alleen als de healer multidimensionaal LICHT contact heeft: BEWUST CONTACT. Deze healer kan dan multidimensionaal reizen in de diverse dimensies, hoog en laag! Deze healer moet wel het hoofd kunnen bieden aan het duister wat zichtbaar zal worden. Het Ashtar Command ruimt dit duister veeltallig op en weet deze ook los te koppelen bij de mens en in de dimensies. Oude contracten worden dan opgehaald en verbroken om een deelenergie te bevrijden uit de lagere dimensies. Sommige deelenergieën liggen erg diep verborgen en zijn moeilijk op te sporen. De healer die vanuit een Hoge Lichtdimensie kan werken laat deze Lichtcirkel alles belichten. Multidimensionaal betekend natuurlijk-bewust-zijn.


MULTIDIMENSIONALITEIT

Multidimensionaal zijn is het bewust met de andere zelven leven. De ander zelven bezitten een thuisdimensie en elke chakra is het koord wat hen verenigt aan jou fysieke lichaam. Dit jaar zijn de 12 dimensies geboren van het 13 manen bewustzijn. Het is de bedoeling dat deze 12 zelven vanaf nu zichtbaar worden gemaakt. Het 13de zelf is een ander verhaal en hier kom Ik, Ashtar in een volgende boodschap op terug. Elke chakra heeft een eigen code, dit is de sleutel om deze dimensie te openen. Via deze code die ontvangen wordt kan het zelf van die dimensie en die chakra geopend worden en zichtbaar worden. Het zijn dan de kosmische spiegels die zichtbaar worden en verschijnen achter de mist van de onwetende mens. De innerlijke stem kan dan gaan spreken. Hoe meer de mens met het hart verbonden is, hoe meer de stem vanuit het hart spreekt en de andere zelven zichtbaar maakt.

MAAK KENNIS MET JE-ZELF! EERLIJKHEID


Zo is dit ook met de energetische zelven. Hoe meer de mens vanuit het hart leeft, hoe meer de andere energetische zelven zuiver zijn en vanuit liefde werken. In de dualiteit is er een KUNSTMATIGE EN NATUURLIJKE DUALITEIT. Een mens in de natuurlijke dualiteit heeft nog steeds duale delen in zich, maar deze zijn eerlijk en zichtbaar er zijn geen verborgen agenda's meer en de mistwolk van de grijze matrix is opgetrokken. De lucht is letterlijk geklaard. De mens gaat met zijn duale kanten eerlijk om en gebruikt dit niet om de ander te onderwerpen of te bezitten. Het natuurlijk bewustzijn is die van de vreugde en de weegschaal ligt in het midden. Deze helt meer over naar de vreugde kant. De verdrietige kant wordt steeds minimaler. Deze boodschap is niet om de mens angst aan te jagen, integendeel. Deze boodschap is om de verborgen agenda's boven tafel te halen. Zodat de mens er zelf in kan gaan kijken. Open jezelf en kijk naar binnen en schuif niet alles weg waar je bang voor bent of wat een beetje te heftig kan zijn. Personen die op jou pad komen en die verborgen agenda triggeren zijn de code openers. Negeer deze mens niet, maar luister naar wat ze jou te vertellen hebben. De volgende boodschap gaat over het VROUWELIJK KOSMISCH BEWUSTZIJN MAANPOORT TWAALF deze opent zich in december 2013. De uitleg over de Maanenergie van Lumina. Hier gaan we verder in op de verborgen agenda's.


Namasté Ashtar 4 december 2013

 

Lees ook:

 

Bron: Astharpage

{fcomment id=2979}

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees