Lumina is Mijn counterpart en Zij is de maan energie. Een zeer belangrijk gegeven voor de energie van de aarde en de mens. De kundalinislangen functioneren niet goed zonder haar energie en zij zorgt  voor de balans. De kundalini is een onderdeel van een samen gaan een samensmelting tussen deze twee tegengestelde delen. Wanneer er een storing in dit systeem zit, kan er veel in de energie van de mens worden gebroken. De codes van liefde zijn dan niet meer heel en kunnen geen bescherming meer bieden voor deze mens. 

Ra: Illuminatie en Lumina energie

Aanvallen van de trage codes zijn nu makkelijk te plaatsen. Dat is de reden waarom de naam ILLUMINATIE is gekozen voor een bepaalde kerngroep van mensen op aarde, die bewust Haar mooie Lumina energie verstoren.

IL_LUMINA_TIE
 
In dit woord of deze naam, zit de naam van Lumina verborgen,  dit is de naam van de Maan. De vrouwelijke golffrequentie.
Illuminatie betekend geen verlichting maar tegen-licht of liever ziek-licht. Deze groep van mensen manipuleren op aarde de matrix van het kunstmatig bewustzijn. Dit valse licht wil werken vanuit het ego en met verdeeldheid en onderdrukking. In Atlantis en op vele andere momenten in de geschiedenis van de mens op aarde, heeft deze groep vele verstoringen gebracht. Vooral in de energie van de kundalini. De twee tegenpolen hebben zij steeds tegen elkaar uitgespeeld om zo de mens in een illusiewereld te plaatsen en  deze om hen heen te laten bouwen. Steeds maar bezig zijn zij de verstoringen die gemaakt worden, te herstellen, maar die eigenlijk niet te herstellen zijn. De onbalans in de energie van het tegengestelde is het spel wat gespeeld wordt. Steeds weer. De nieuwe aarde energie heeft dit niet meer nodig en hersteld nu alles wat daarmee te maken had. De tegenpolen zullen weer in harmonie samen gaan smelten. Om zo op aarde de toon van liefde te laten doortrillen in de mens en de natuur.
 
De chakra's van de aarde worden nu opnieuw geboren. Na de totaal geboorte van de aarde in december 2012, zullen nu elke maand met volle maan de chakra's van de aarde geactiveerd worden op hun nieuwe plaatsen. De as is verschoven en de nieuwe punten van de chakra's hebben een andere plaats gevonden. Daarom zullen de traag trillende codes niet meer werken. Deze zijn afgestemd op de oude as en de oude kundalini van de aarde. De nieuwe is geplaatst en geactiveerd door de Bron. De kernkristal van de  binnenaarde straalt veel sterker dan ooit. Deze is geactiveerd door het hoge licht van de Bron. Deze oerkracht was door niets of niemand te stoppen. Doordat Alle planeten op één lijn kwamen, dit is het nulpunt en is dit jaar aan de gang. Het op één lijn staan is niet een enkel moment geweest, nee dit is een periode van ongeveer 1 jaar. In dat jaar worden alle chakra's van de aarde op hun nieuwe positie verankerd en neergezet. Ra en Lumina beheren de tweede chakra van de aarde en deze bevond zich eerst in het gebied van de Nedersaksen (Duitland). Deze is verplaatst richting het zuiden van Nederland en strekt zich nu ver uit boven de Noordzee.


Dit is de chakra van creatie!

Daar bevindt zich nu het nieuwe  energetische retraite verblijf van Apollo en Lumina. Elke equinox zal er een nieuw stel chakra's worden ingewijd en geactiveerd worden. Je kunt je hiermee gaan verbinden, zodat jou nieuwe aarde resonantie hiermee samengaat resoneren. Januari: het eerste chakra v.d. aarde is actief geworden, en ook bij de mens. Dit is het chakra van het eerste zelf en verteld aan jou wat je nodig hebt, om je eerste zelf goed te ontwikkelen. Je BASISveiligheid.
 
Februari: het tweede chakra van de creatie en het tweede zelf: Hoe creëer je de nieuwe aarde om je heen? Door te dromen.  Maart: het derde nieuwe chakra van het nieuwe bewustzijn, manifesteren van het gedroomde (licht een stukje boven de navel )

 
Lente equinox op 21 maart 2013: verankering van deze drie aardechakra's.

Als het goed is zal bij de mens de kundalini tot dit gedeelte uit gerold mogen worden, mooi in harmonie zullen de beide slangen samen tot deze chakra geactiveerd kunnen worden. Mocht de mens nog niet zover zijn dan komt dit later aan bod op het juiste moment van die mens. Om deze ontwikkeling goed te kunnen volgen kun je tijdens elke volle maan gaan mediteren en je afstemmen op deze maan en jou chakra-zelf. Deze zal zich steeds verder gaan ontwikkelen en aan jou gaan tonen. Zie elk zelf als een compagnon in de liefde die elk deel in jou kan gaan manifesteren.
Op latere momenten kunnen deze meditaties op de zelven gedaan worden omdat deze nu zijn geactiveerd in de nieuwe aarde.
 
Wij willen dat Arthura voor elke maan een meditatie oefening gaat opnemen, zodat ieder mens zich kan gaan afstemmen op het 13 manen bewustzijn en de 13 zelven. Zij zal dat op haar website gaan neerzetten.. dat zal plaatsvinden na 21 maart 2013, omdat zij dan zelf een totaal afronding krijgt van haar energie via Mij, Ra. Wij werken vanuit het creëren, omdat wij de creatoren zijn van God de Bron!

 
Ashtar: de nieuwe energie doet zijn intreden

Na 21 maart 2013 zal de nieuwe energie haar intreden gaan doen. Je ziet het overal om je heen. Het oude wordt afgesloten, de nieuwe energie staat op. Zoals bij het Vaticaan een roerige wind waait, zal ook in Nederland de troonswisseling een hele andere vibratie neer gaan zetten. Dit is de nieuwe wind van de nieuwe aarde! Zij straalt vanuit Haar kern, omdat zij is bevrucht door God de Bron.
Zoals al eerder werd benoemd door Ra bevindt zich in Zuid Nederland uitgestrekt over de Noordzee nu de tweede chakra van creatie en dit heeft de kleur oranje. Op 21 maart 2013 word deze chakra geactiveerd, toevallig dat ook dan de troonswisseling in Nederland van de oranje familie plaatsvindt? Ik dacht het niet! Het universum is in zijn  totaliteit gereinigd. Nu kan de mens van deze krachten gebruik van maken, door zich af te stemmen en bewust te worden hoe het eigenlijk allemaal werkt, of werkte.
 
De hele mensheid krijgt een nieuwe kans. De liefde die vanuit de Bron en vanuit de aarde in de mens straalt kan de uitkomst alleen maar versterken. En die uitkomst zal mooi zijn en in harmonie met het grote geheel..
De nieuwe wind die nu over de aarde zal gaan waaien, zal zodanig stromen dat niets wordt ontzien. Het oude raakt door deze trilling in verval. Het kan gewoon niet meer functioneren onder deze druk van het Hogere Licht. Hoog en Laag resoneren niet met elkaar en er zal een afscheiding gaan plaats vinden. Er zal een terugtrekking van het oude gaan ontstaan. Wanneer dat gebeurd zal het nieuwe zich aan gaan dienen. Dit zal het komend jaar steeds zichtbaarder worden en naast het verval zal er een nieuwe gloed gaan stralen, zo tussen alles door. Vanzelf.


 
DE NIEUWE WERELD STAAT OP!

Het oude en de illuminatie zal zichzelf om het leven brengen, hun pad zullen zij zelf gaan besmeuren en chaos zal ontstaan. Hun grip verliezen zij helemaal. Want dat oude zijn wordt opgeheven. Zij zullen niet langer in die oude hoedanigheid kunnen overleven en niets anders dan aanpassing aan het nieuwe wordt gevraagd aan hen. Wanneer zij dit gaan inzien, zullen ook hun harten geraakt worden en een omkering zal plaats vinden ook in hen. Degene die star zijn en houvast zoeken in het oude systeem, zullen ziek worden van ellende. De vibratie die het oude in stand hield kan gewoonweg niet langer meer bestaan. Het LOST als het ware OP.
 
De taal die gesproken zal worden zal bij het bewustzijn binnenkomen en duidelijkheid zal zegen vieren. Tot nu toe was er een Babylonische spraakverwarring ontstaan. Veel ruis is er gelegd in de symbolen die het Licht naar de aarde hadden gebracht, maar die op een slinkse wijze door het duister zijn besmeurd, omgezet. Verkeerd gebruik maken van de elementen zorgt voor een andere uitkomst, zorgt voor pijn en verdriet. Ook hier zal verandering komen, de symbolen en tekens zullen op hun juiste waarde geschat worden en weer goed begrepen worden. De ogen gaan verder en verder open. De ziel gaat ontwaken en kijk de mens wordt weer wakker. Knipperend zullen hun oogleden het nieuwe licht waarnemen, maar nu met veel vreugde in het hart.


Vreugde is niet nieuw, vreugde is de herkenning!

De mens zal weten wanneer de vreugde ontstaat, daar kan iedereen mee om gaan. Het is het verdriet en de pijn waarvan niemand weet hoe dit te overleven op aarde. Maar de vreugde is iets wat juist voelt en dan lieve mensen, weten jullie het weer. Dit was de bedoeling op aarde, vanuit dit gevoel te leven en te communiceren met elkaar. Dan is er geen haat en nijd meer. Gewoonweg omdat dat niet meer in je opkomt. Het is niet meer nodig en dan, ja dan zullen Wij vanuit de kosmos gaan komen. Wanneer de harten weer open zijn, zal de mensheid vanuit een vanzelfsprekendheid Ons willen gaan ontvangen. De harten zullen de poorten zijn waardoor Wij gaan komen. Waardoor Wij gaan spreken. Zo zullen Wij kennis maken met de mensheid. Met iedereen die er voor open staat en degene die later bewust worden, worden aangestoken door hen die al dit contact hebben. Het is zeker geen wedstrijd, let goed op wat Ik, Ashtar nu zeg: “het zal in harmonie gaan, Wij komen niet eerder. Wij van het Licht kunnen niet neerdalen op aarde als er geen open harten contact kan zijn. ”


 
Chaos komt niet in Onze agenda voor!

Dus zijn Wij nog niet gekomen, alleen maar daardoor. Wij weten dat dit voor vele tot een teleurstelling heeft geleid, maar weet ook dat als Wij komen, er dan harmonie zal stromen vanuit Onze harten. Wij wachten dat punt af, ondertussen werken Wij allen van het Licht heel hard in de onzichtbare lagen voor de omzettingen in en om de mens heen. Op dat front ZIJN WIJ ER ALLANG! Wil je Ons ontmoeten, stel je dan open voor die dimensie. Daar waar Wij vertoeven. Want de mens wilt graag dat Wij neerdalen op aarde, maar hoe zit het met de mens? God de Bron wil dat de mens zich gaat open stellen voor de liefdes dimensies. Ja, het is een training vanuit het hart. Kom naar Ons, lief mens en Wij zullen je warm verwelkomen.
 


Hoe stel je je hart open?

Door te houden van en te genieten. En dat kan van alles zijn. De simpele dingen in het leven op aarde. Elke dag met vreugde opstaan is voor de mens iets wat niet vanzelfsprekend is, maar dat is het wel. Zet de gedachten van gepieker stil en luister. Luister gewoon naar de omgeving waar je je nu bevindt. Vergelijk deze geluiden en voel wat het betekend wanneer je dit doet. Welke geluiden zijn aangenaam en welke niet? Elk geluid heeft zijn schoonheid. Ook de stilte. Als alles om je heen in chaos is, kan jij in rust zijn, in de stilte.
 
Is dit te moeilijk, ben jij een mens dat veel rent en doorgaat? Sta dan gewoon één moment stil. Hoe beleef je de wereld dan? Dit start je op en bouw je zo uit. Plots beseft dat je deze stilte of rustmomenten hard nodig hebt en vele zullen mogen afkicken. Dat gaat gebeuren, omdat de energiegolf nu zo mooi wordt dat er niet omheen gegaan kan worden. Het gaat door iedereen heen. Je zal wel moeten ontspannen, lief mens en doe je het niet, dan wordt je ziek. Ziek zijn is naar binnen keren en alles stop zetten. Het besef komt:”dat alles stop te zetten is.” ALLES. Ben je vaak geïrriteerd? Zet de wereld stop. IN JOU.
 

 
Namasté
 
Dit was Ashtar en Ra

Bron: Asthar Page

 

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees