Het 13 manen bewustzijn houdt in dat er een cirkel wordt rondgemaakt, na deze afronding zal er steeds weer een nieuwe cirkel van energie neergezet mogen worden, omdat de energie in de cirkel mag blijven stromen. Zie het als een ronddraaiende energie-slang, die steeds weer doorgaat en doorgaat. Dat is het stromende 13 manen bewustzijn, dit gaat in combinatie met de zonne-energie. Deze draait anders, je zou kunnen zeggen langzamer? Nee, het maakt een grotere cirkel. Het heeft een andere frequentie dan die van de Maan, logisch zou je zeggen. Dat is het ook, maar waarom loopt deze cirkel van energie dan zo vaak vast? 

 Op aarde werkt men niet meer met de energie die doorstroomt, maar met de energie die stagneert. Daar heeft de mens een cum-loude in bereikt. Het allerhoogst wat er te bereiken valt. Dit toppunt van bereik zal spoedig duidelijk worden. Alles van destructie en stagnatie zal duidelijk worden, daar heeft het een bepaald hoogtepunt voor nodig.

Ra: 13 Manen Bewustzijn

STAGNATIE

Stagnatie daar zit het woord natie in. Van Nationaliseren. Het Nationaliseren lijkt zeer negatief, maar zal uiteindelijk de cirkel van eenheid vormen. Ja, dit klinkt raar in jullie oren, lieve mensen, maar de creatie van het Grote Zijn zal daaruit geboren worden, werd de lotus niet uit de modder geboren? Zo zie je maar, alles is mogelijk. Want vanuit het creëren valt voor jullie nog veel te leren. De 13 Zelven gaan opstaan, eerst sluimerend en elke keer als deze cirkel weer wordt gemaakt zullen de 13 Zelven sterker naar voren komen, meer bewuster.

Waar dienen die 13 Zelven voor?

Deze 13 Zelven dienen ervoor dat er weer kennis wordt opgehaald uit deze verborgen en nieuwe lagen. Dit zij tevens TIJDLIJNEN, de 13 tijdlijnen spelen een grote rol in jullie nieuw bewustzijn. Het is de connectie met de totaliteit van de 13 delen. Op een bepaald moment had de mens er slechts 3, sommige 5 chakra's die actief waren. Dit werd opgetrokken naar de 7 chakra's dat is nog niet zolang geleden. De net overleden generatie opa's en oma's hadden er slechts 3 op actief staan, de andere 4 waren sluimerd aanwezig, waarvan er twee wakker werden. De energie van de nieuwe mens bestaat uit de 13 chakra's, deze zijn wielen, motoren die de energie draaiende houden. Zie het maar als tandwielen van een klok of een horloge.

De Maya's gebruikte deze tandwielen als uitleg voor hun kalender. Deze tandwielen beeldde de kosmos uit, de stand en de omloop van de planeten. Dit alles gaf weer dat de aarde door de draaiende energie in het universum ook hierin beïnvloed werd. Kijk dit zijn nu de cirkels van energie waar Ik het zo juist over had. Alles heeft een eigen ritme van omloop, een eigen frequentie van energie. De draaïng daar gaat het over. Deze energie gezond en zuiver houden daar "draait" het om (lacht). Compleetheid is slechts een cirkel.

Maar er zijn vele cirkels, er zijn cirkels opgebouwd uit spiralen! Zijn dit cirkels zou je zeggen? Ja en nee, want vanuit een bepaalde hoek zijn het cirkels en vanuit een andere hoek is het een opstijgende of dalende energie. Een spiraal werkt net zoals een trap waarop je mee omhoog kunt gaan of naar beneden kunt gaan, het hangt van de persoon af die de trap betreed, welke richting eruit gegaan wordt. Zo zijn er krachtcirkels van het Licht en van het duister. De krachtcirkels van het Licht bevatten de stijgende vibratie-energieën, hoe hoger je komt op deze spiraal, hoe hoger de golf. Het is de stijgende frequentie van het Licht.

De duistere cirkels, de zwarte zonnen geven de energie van de dalende vibraties weer. Hoe verder je in deze spiraal komt en hoe dichter je bij de kern komt, hoe lager de frequentie en hoe meer aantrekkingskracht er aanwezig is. Kies je voor de aantrekking van het Licht dan kun je in de eerste cirkels van de spiraal, de buitenste, nog vaak overstappen. Hoe dichter bij de centrale zon van het Licht komt, hoe moeilijker je afstand kan nemen van deze spiraal van Licht. De terugval naar andere frequenties wordt steeds moeilijker, je basis wordt nu vanuit het Licht.
Zo werkt het ook voor de cirkels van de zwarte zon. Hoe dichter bij de kern komt, hoe dieper je in het duister terechtkomt. Des te moeilijker het is om hier uit te komen. De zonnen die zich in de kern bevinden zijn een krachtbron van verzamelende energieën. Dus WEET welk pad je opgaat.

Het Zelf en de Tijdlijn

VOORBEELD van de Zelven op een tijdlijn. Laten we spreken over het 1ste Zelf op de eerste tijdlijn. Deze Zelven of personen resoneren juist met elkaar. Hebben dezelfde frequentie golven en kunnen dus goed communiceren met elkaar. De poort van één staat open! Dit is de communicatie poort 1. Daar komt alles binnen en gaat alles naar buiten. Het zenden en ontvangen gaat vanzelf. Men begrijpt elkaar op deze tijdlijn van 1, maar wanneer er op deze tijdlijn een andere frequenties aanwezig is, bijvoorbeeld die van het 3de Zelf, dan kan de communicatie niet zo goed meer doorstromen. De communicatiepoort van 3 is anders dan die van 1. Gelukkig is de afstand niet erg groot, dus er zijn nog genoeg mogelijkheden over om tot communicatie te komen. Zo is er respect voor elkaars manier van communiceren, de vorm is anders maar daardoor niet hinderlijk. Het is de acceptatie van elkaars verschillen in het Zijn. Wanneer er onderling respect is, is er geen strijd of afkeuring. Er is immers geen angst! Het bewustzijn reageert vanuit vreugde.

STAGNATIE - ENERGIE

De stagnatie-energie begint pas als er een machtspositie wordt uitgevoerd van de 1e of de 3e frequentie. Als er Zelven van de 1 opstaan en zeggen: “vanaf nu mag er allen nog met frequentie 1 gewerkt worden op deze tijdlijn 1, want zo hoort het, deze horen bij elkaar en dan kunnen wij tenminste alles zien en horen. Op dat moment komt er een stagnatie-energie vrij voor de Zelven van de 3 en 3e tijdlijn. Niet langer kunnen zij leven volgens hun eigen frequentie, zij worden zelfs gestraft. Gehandicapt gemaakt. Het Zefl van de 3 kan niet meer functioneren zoals het van nature hoort te zijn, vanuit die 3e tijdslijn en frequentie. De golven die zij maken moeten omgezet en aangepast worden. Dat is een onnatuurlijke aanpassing van hun systeem. De poorten waarmee zij communiceren worden afgesloten, onklaar gemaakt. De frequentiepoort 1 is voor hen een vorm die zij niet helemaal kunnen waarnemen. Een deel van de communicatie wordt op deze manier niet zichtbaar voor hen. Het is een soort sluier waar zij niet doorheen kunnen kijken, vanwege de andere vorm-codes.

Op aarde is er een diversiteit aan frequenties. Dat maakt de aarde zo uniek. Door bepaalde frequenties niet toe te laten komt er een stagnatie. Niet alleen voor de cirkels van de andere tijdlijnen, nee voor de huidige cirkel ook. Want daardoor gaat alles anders resoneren. Dus de stagnatie die in het voorbeeld verhaal plaats vindt zal niet alleen de Zelven van de 3 bereiken. Nee, dit heeft effect op alles! Dus uiteindelijk ontstaat er een ander Zelf, een onnatuurlijk Zelf dat niet meer weet hoe te resoneren met elkaar. Op aarde geldt dat voor de vele soorten Zelven van de verschillende tijdlijnen. Er staan in deze tijd steeds meer soorten Zelven op. Niet langer alleen meer vanuit de 3e chakra-energie opgebouwd, maar vanaf de 4e, tot en met de 13e chakra energie. Er werd slechts vanuit een bepaalde tijdlijn gecommuniceerd met de poorten die daarbij hoorde zoals de lagere vibraties, dit is inmiddels verandert.

Het lijkt heel moeilijk om dit weer te herstellen, maar niets is minder waar. De aarde hersteld zichzelf nu al een hele poos, in ieder geval de laatste 12 jaar zijn haar chakra's weer gereactiveerd door de cirkel van de fotonengordel. De aarde en zijn levensvormen zijn inmiddels verhoogd en alles in nu neergezet. De geboorte van de energetische Nieuwe Aarde is zover, nu nog het fysieke stuk neerzetten. In het jaar 2013 zal duidelijk worden gemaakt op wat voor manier dit kan gaan ontstaan. Door de 12 zelven te activeren in de mens zal er veel informatie gaan stromen.

 

 

De energie is verhoogd op aarde en ook in de mens. Niet alle mensen zijn zich hiervan bewust, maar moet dat?

 

Er zal een punt komen dat zij de overstap gaan maken in het bewustzijn. Voor die grote groep op aarde zal dit pas gebeuren als alles zover is, zij zullen als her ware de laatste zijn. Het is puur menselijk om vanuit jullie frequentie nu te gaan denken, oho ik hoor bij de eerste en de eerste zijn de beste. Dan mag ik jullie gaan teleurstellen in dit gegeven. Degene die hier zo hard mee bezig zijn, zijn degene die in Atlantis veel kapot hebben gemaakt, of daar de dupe van zijn geworden. Nogmaals het gaat niet over goed of fout. Het gaat NU over het herstel en de eenheid weer op aarde brengen. Degene die dus bewust meewerken aan het herstel van de aarde hebben het vaak zwaar. Dit is ook een stevige klus en vele van jullie komen van het Licht. De reden dat deze mensen in een zeer lagere frequentie zijn neergedaald heeft te maken met een soort van boete doening. Ja, jullie lezen het goed! Degene die alleen maar kunnen wijzen naar de mensen die lager zijn dan hen, zijn zelf helemaal van de wijs. Al is de frequentie van jou buurman lager dan die van jou, wat maakt het uit? Vooral wanneer je hiernaar wijst en dit bespot als minderwaardig of als je dit ziet als lager dan jou? Op dat moment beseft die persoon dan dat er ooit een hoger en lager was en deze werd verstoord en misbruikt. Daar ben jij dan op dat moment ook mee bezig en voedt je deze negatieve vorm van Zijn. Begrijp je wat Wij van het Licht bedoelen? Wanneer je begint met wijzen op een negatieve manier, wordt de oude vibratie weer versterkt. Je verstoord dan de Nieuwe Aarde frequentie, je haalt deze weer naar beneden. Besef dit goed. Wordt wakker in het wakker worden.

In de Hogere lichtwereld zal men nooit de lagere frequenties nawijzen en veroordelen. Wij van het Licht weten dat dat onjuist is. Het lagere hoort bij het Hogere. Het communiceert anders, het heeft andere poorten, dat is juist, maar dit hoeft geen probleem te zijn! Als er problemen zijn worden die vaak door degene gemaakt die nog steeds behoefte hebben aan macht. Dit gevoel van beter zijn dan de ander, heeft direct te maken met een zeer laag zelfbeeld. Wanneer er goed gecommuniceerd zal worden met de verschillend lagen van bewustzijn, is iedereen tevreden over zichzelf en hoef je niet meer naar macht te grijpen. Die honger is dan gestild. De stagnatie stroomt weer en dat doorstromen is het belangrijkst voor iedereen, voor alle lagen. Je kunt nog zo hoog trillen, maar wanneer er poorten zijn afgesloten door stagnatie kan daar de dans van de liefde niet meer gemaakt worden. Dus wordt er ook de hoogtrillende iets ontnomen.
Degene die dit hebben opgemerkt zijn op aarde om deze toon weer te herstellen. Deze hadden daar last van. Degene die nergens geen weet van hebben en zo dadelijk van het een naar het ander overstappen, zonder teveel tegenwerking. Zijn degene die altijd in harmonie geleefd hebben. Zij passen zich aan. Voelen zich goed op aarde.

Weten het pad te bewandelen dat bij hun frequentie past, zonder een ander te veroordelen.

Dit was even om jullie allen wakker te schudden en weer neer te zetten in het eigen ZIJN. Ook al kom je van een verre Hoge dimensie, je hebt niet meer rechten dan de ander. Het is vaak moeilijker om op aarde te leven, dat wel. Althans op de aarde met zijn vele stagnerende cirkels. Probeer in dit ZIJN in balans te komen. Jullie hebben er zelf voor gekozen om naar de aarde en naar deze tijdlijn te gaan. Weet dat dit een prachtige kans is voor jullie groei en ontwikkeling, hoe zwaar soms ook. Maar leg de verantwoordelijkheid niet bij de ander, bij degene die in een andere frequentie zijn. Leg de frustratie neer en zie dat dit gewoon zo is. Accepteer dat jij van dit Hoge Licht bent gekomen om op aarde in haar stagnatie energie te stappen. Wijs niet naar de schuldige, het is hun tijdlijn van bewustzijn en ontwikkeling! Probeer dit nu ook vanuit een ander hoger perspectief te zien, stem je inderdaad af op de tijdlijn die bij jou past. Je bent van het Hogere Licht, maar functioneer je vanuit de aardse stagnatie energie? Communiceer je niet meer door de poorten van jou tijdlijn? Dat probleem ligt dan bij jou en niet bij je medemens van die andere tijdlijn. Zijn er misschien nog andere karma's die jou triggeren hier? Soms opent die frustratie en het verdriet een andere laag in jou. Een andere poort, een toegang van waar jij ooit mee communiceerde. Het ligt aan jezelf, lief Engel-mens.
Een ding: Wij staan aan jou zijde, Wij van die andere poort, die leidt naar jou kosmische verbinding. Het is jou eigen ontkenning van de poorten waar jij doorheen kunt gaan. Wijs jezelf de weg en kom in contact met de andere Zelven in jou, maar direct verbonden aan de andere tijdlijnen en frequenties. Via het hart bewandel je dit pad en kom je de andere poorten tegen.

Deze tijd op aarde is ideaal om alle (oude) tijdlijnen op te heffen die stagneren. Het enigste wat jou te doen staat is deze cirkels weer op te sporen en heel te maken. Welk deel resoneert niet juist? Herken het! Dat is de moeilijkste stap. Het uit het verborgene te halen! Ja de confrontatie kan soms een beetje hard aankomen, helaas er is geen andere weg. De manier waarop zal uitmaken of de strijd nog gestreden moet worden. Indien je kan accepteren dat er een kant in jou, in deze lagere dimensie, niet is zoals je zou willen, is de strijd gestreden.
Ben je in gevecht met de buitenwereld, dan ben je in gevecht met de andere delen en Zelven in jou.

 

De buitenwereld staat nu eenmaal symbool voor wat jij om je heen hebt gecreëerd. Het mooie is, als je dit wilt gaan ZIEN, je dan een andere cirkel kunt gaan maken van zelfgenezing. Op het moment dat je dit accepteert en niet langer meer afgeeft en klaagt, er spontaan openingen gaan ontstaan. Openingen en poorten die oplossingen bieden. Zomaar, zij lijken uit het niets te komen, dat is het karakter van de huidige tijdslijn van de Nieuwe Aarde. Dit is de overstap, dit is op het nieuwe pad lopen. Zolang je niet op dit pad loopt, kan je nog niet alles accepteren en de eigen verantwoordelijkheid nog niet totaal in op je nemen. Ja, ook al is er veel pijn en verdriet op je pad gekomen. Neem je eigen verantwoordelijkheid in deze zaken en wijs niet langer naar de ander die jou iets aandoet.

 

 

Nieuwe cirkels mogen nu gemaakt worden en dit gaat nu zo vanzelf.

Het vastzitten in de oude tijdlijn, geeft tegenwerking. Stagnatie. Het lopen op de nieuwe tijdlijn geeft medewerking. Doorstroming, toegang tot de nieuwe poorten van zelfgenezing. Nieuwe inzichten. Dat kan in golven gaan, elke keer weer stap je dan terug in de oude stagnatie, om vervolgens door de pijn in het nieuwe te stappen. Wij zeggen al dit hoeft zo niet, dit kan anders. Het is jou oude bewustzijn, jou oude Zelf dat dit niet wilt zien. Er zijn sleutels genoeg op je pad, zeker vanaf dit moment, maar de sluier die je nu zelf creëert hangt ervoor. Door je steeds te herinneren dat je niet vanuit dit oude hoeft te reageren, maar dat dit slechts een sluier is van het Zelf van die tijdlijn, kun je het keren. Hef op die oude sluier en kijk goed naar het Zelf van die tijdlijn...wat wilt het je zeggen?


u zijt gegroet

 

Bron: Astharpage

 

 

 

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees