Maria is een prachtige energie en de orgonen energie is hiermee verbonden. Wanneer er op aarde een positieve energie ontstaat, ontstaan er orgonen. Deze orgonen Energie is de energie die mensen gezond maakt en de energie op plaatsen hersteld. Levensenergie. In de vorige boodschappen van 2012 is er veel verteld en uitgelegd over de Blauwe Energie. Het is een energie die door alles heen gaat. Het transformeert werkelijk alles! Tot in de diepste lagen. Het zal de grijze en donkere vibraties omzetten in een prachtige energie die door de Blauwe Energie wordt getransformeerd, maar uiteindelijk in vele schakeringen te zien is.

 

 

Zoals de Regenboogenergie. De negatieven energie is een donkere en grijze sluier. Deze komen in verschillende vormen voor en zijn soms onzichtbaar. Deze onzichtbaarheid vormt hun macht. Maar niets blijft verborgen voor de Blauwe Energie, deze spiegelt en weerspiegeld alles.


ASHTAR OVER ORGONEN


De orgonen zijn de kosmische krachten en komen voor in de kleur blauw. Zij geven een blauw licht weer. Maar orgonen zijn meer. Het is de Vonk van God die op aarde kan manifesteren in alles. IN ALLES! De bindende kracht gaat vanuit God de Bron naar Onze Lieve Vrouw en Moeder: MARIA! Zij is de Hoedster van deze Blauwe Energie en deze oerkracht is zo sterk en krachtig dat er in het verleden veel gedaan is, om deze kracht om zeep te helpen. Het VATICAAN heeft geprobeerd om de Mariakracht te verbannen. Het vrouwelijke element in het geloof of in religies zijn vaak erg onderschat en in een verborgen opstelling neergezet. Het verbannen of omzetten van de tijd, zoals de natuurlijke tijd werd omgezet naar de kunstmatige tijd. De Gregoriaanse kalender!


Het 13 manen bewustzijn staat weer op en daar kan niets of niemand iets tegen beginnen. Het celibaat is een donkere code die is geopend om het werkelijke Heilige in de mens te doen t stoppen. De levensenergie of orgonen energie kan op verschillende manieren ontstaan, een ervan is vanuit een orgasme. Het heel worden kan via tantra. In het fysieke kan de mens ook nog vele lagen omhoog gaan, wat betreft seksualiteit. Vele krachtige energieën worden door het lichaam zelf gecreëerd, maar door frustrerende teksten en regels is er op dat gebied veel geblokkeerd. Dode energie is er voor in de plaats gekomen en deze dode energie is slechts de lust en de drang om zo snel mogelijk het doel te bereiken van de ontlading. Wij, Sterrenwezens van het Licht en de Liefde werken hier heel anders mee. Het omgaan van de heelheid van de mannelijke en vrouwelijke energie in ons, geeft op zich al een ontlading van energie. Deze ontladingen zijn net als het ontstaan van orgonen, een Heilige Energie. Zij komen samen in een groot Licht!


Kosmische orgasmes creëren orgonen energieën, wanneer deze gericht zijn op het Hogere bewustzijn. Zo kan de mens steeds hoger in zijn trilling worden gezet. Dit kan een helende daad zijn. Samensmeltingen van energieën kunnen daar een deel van uit maken. Wij, Sterrenwezens van het Licht kunnen samensmelten, dit samensmelten zou je kunnen zien als een kosmisch orgasme. Maar er zijn vele soorten manieren om tot samensmelting te komen. Dit is geen samenkomst van enkele momenten maar van, in jullie tijdsbestek gezien, etmalen lang. Het orgasme bij de mens, is immers een energetische ontploffing van Licht in de pijnappelklier. Die vanuit de basischakra omhoog gestuurd wordt en zo het licht in elk wezen kan stimuleren tot een Lichtbewustzijn. Wanneer seksualiteit op aarde verkeert gebruikt wordt en voor bepaalde doeleinde ingezet wordt, kan het geen heelheid meer bereiken. De chi, levensenergie gaat dan verloren. Het wordt een lagere daad. Een paardrang. Misbruik bij sterrenkinderen was vooral bedoeld om de heilige kracht in dit kind af te tappen. Het valse licht kan geen connectie maken met God de Bron, maar op andere manieren weten zij Licht te verkrijgen uit andere bronnen. Dit is er een van. Dit alles komt nu aan het Licht.


De beide Maria energieën komen samen om de Heilige Cirkel weer neer te zetten in de Blauwe Moeder energie om alle sterrenkinderen op aarde en in de kosmos te verbinden en te ondersteunen in hun LICHTKRACHT. De kracht van Moeder Maria en Maria Magdalena worden samen één helende kracht en vanuit die kracht komt er een Blauwe Straal op aarde die zich gaat verspreiden over heel de aarde. Eerst zal deze de aarde gaan reinigen, dan herstellen in de onbalans tussen het vrouwelijk en het mannelijke deel. Dit zal in alles gaan plaats vinden. Het jaar 2013 is het “wakker wordt proces” van het 13 manen bewustzijn. Het Maria Bewustzijn. Zij is tevens de Hoedster van alle kinderen en de verschrikkelijke dingen die de kinderen zijn aangedaan, zal ophouden te bestaan. Zoals er in vele lagen het bewustzijn wordt opgeschoond, zo zal er in de liefde ook het een en ander mogen worden omgezet. Het innerlijk kind zal tevens aangeraakt worden, om de ouders weer heel te maken en elk mens. Zo zal er door de Blauwe Energie veel omgezet worden. Misbruik van onschuldige energie zal terecht staan. Op de maan zijn er vele soorten energieën gestationeerd. Ik, Ashtar, vertelde jullie al eerder dat er een Nazi regiem aangetroffen was op de maan. Van hieruit werd gewerkt om de aarde te beïnvloeden door de maanresonantie te misbruiken voor duistere doelen. Vele mensen zijn gechipt of /en door deze duistere straal van dit regiem getroffen, door gevangenschap. De maan energie is vrouwelijk water. De Maria energie is hetgeen dat door alles heen gaat en alles ontmaskerd, dit zal zich de komende tijd nog verder gaan ontwikkelen. De Blauwe Energie heeft een grote Intelligentie, die van de ontmaskering! Tijdens elke volle maan gaat er op aarde een chakra open en dit wordt versterkt door de poorten die open gaan op de maan. De maand juni is de chakra van de Thimus. De hogere liefde.

De samenwerking van de Blauwe Maria energie en de Maan energie zal gigantisch mooi worden. Veel water en kristal bewustzijn wordt weer opnieuw geactiveerd. Zowel in de vrouw als in de man. Denk niet dat alleen vrouwen hier een aandeel in hebben, want er is veel vrouwelijke energie verloren gegaan door de vrouw en de man! Er is al veel verzet geweest binnen de vrouwelijke kringen, maar het verzet zal nu een andere wending gaan krijgen. Want het hart dat is open gegaan zal de harten nog verder gaan aanraken en dat is wat Maria doet. Vanuit liefde de energieën aanpassen of omzetten. Dit in samenwerking met het Gouden Christus Bewustzijn:


DE HARTEN OPENEN EN DE HARTENKENNIS DOORGEVEN


Er zijn 7 centrale Maria punten op aarde neergedaald, die samen één geheel zullen vormen en vanuit die hoofdcirkel ontstaan er weer vele kleinere cirkels. Deze Hoofdcirkel bestaat uit 7 aardse vrouwen die daarnaast een energetische verbinding hebben met de 6 energetische punten in de kosmos. Deze dragen bepaalde codes in hun blauwdruk naar buiten. In totaal zal dit 13 zijn. Daaruit ontstaan weer andere cirkels die zij zullen aanraken en activeren met de Blauwe Maria Energie. Het opstaan van het 13 Manen Bewustzijn speelt hierbij een zeer grote rol. Dit is de basis van het Nieuwe Bewustzijn. Het natuurlijke bewustzijn. Naast de Blauwe Energie van het 13 manen bewustzijn is er de Gouden Energie. Wanneer de juiste balans is verkregen zal de gouden punt omringd worden door de blauwe cirkel. Dit is het teken voor het Heilige Huwelijk! De eenwording van het mannelijk en vrouwelijk deel dat één wordt. Welke samen als één resoneren. De verbinding is de liefdeskracht en de taal is zenden en ontvangen. De liefdesdans van de kundalini gaat van start

 

 

 

Deze Zespuntster zal samengaan met de zonnepunt van Ra en het Zonnekruis. Elke volle maan in het jaar 2013 komen jullie, lieve mensen van de aarde dichterbij het 13 manen bewustzijn. 2013 is het jaar van de nullijn. Alles staat even in de nulpositie om vervolgens de nieuwe richting uit te gaan draaien. Dit is de een nieuwe richting en de oude richting is inmiddels “out of tune”.

Een nieuwe draai vinden is dus het motto Ben je jou draai kwijt, dan kan dat goed kloppen. Vindt je nieuwe richting in het kijken naar jou eigen hart. Deze resoneert samen met de aarde. De aarde wordt dit jaar in haar nieuwe positie gezet.Dus elke maand wordt haar toon anders, aangepast. Ben je goed afgestemd op de aarde, dan zul je merken dat jou toon ook mee gaat in de verandering.

ALLEN DIE MET KINDEREN WERKEN OF CONTACT HEBBEN MET KINDEREN ZULLEN DOOR DE BLAUWE MARIA ENERGIE WORDEN  GESTIMULEERD! Niet alle sterrenkinderen komen vanuit de Blauwe Straal, maar worden wel geheeld vanuit deze  blauwe krachtige energie. Er zullen ook combinaties plaats vinden van Blauwe Energie en de andere Lichtenergieën. Soms komt de Blauwe Energie even langs om de onderdelen te activeren. Want alle kleuren energieën zijn belangrijk voor de aarde. In elke straal bezit een ander deel van de Goddelijke Liefdes Kennis. Vele weten niet meer tot welke straal zij behoren en dat zal door de Blauwe Energie aangeraakt worden zodat zij weer verder kunnen gaan met hun missie en weer contact kunnen maken met hun nieuwe oeroude kennis. Deze liggen opgeslagen in hun DNA en Blauwdruk. Het openen van de codes. (Zie vorige boodschap van Ashtar!)  WELKOM OP DE NIEUWE AARDE!

 

Namasté Ashtar

11 juni 2013
 

 

Mag gedeeld worden in respect en liefde en in zijn GEHEEL incl. foto's met verwijzing naar de website ivm copyrights. En onder vermelding van de bron/kanaal Arthura Hector http://ashtarcommand.wix.com/ashtarspage

 

Aanvulling Orgonen Energie

Dit kwam ik tegen, heel de tijd werd mij het woord orgonen door geseind, maar nu pas heb ik dit opgezocht en nu weet ik wat de link is. Het schitterende Licht wat ik al een geruime tijd mag waarnemen is dus de orgonen energie. Het ziet er ongeveer uit als de schittering op het plaatje van de Engel die ik geplatst heb bij de boodschappen van 2013.

 

Wilhelm Reich

Reich maakte kort na de Eerste Wereldoorlog kennis met de * psychoanalyse van Sigmund * Freud , maar kwam al spoedig tot de overtuiging dat neurotische klachten niet veroorzaakt worden door verdrongen seksuele verlangens (zoals Freud beweerde), maar door onderdrukking van de seksualiteit door de samenleving. Reich vestigde zich in Berlijn en trok namens de communistische partij heel Duitsland door om reclame te maken voor geboortebeperking en seksuele vrijheid. Op een gegeven moment ging hij daarbij echter zelfs voor de communistische partij te ver, en werd hij uit de partij gezet. Na de machtsovername door Adolf *Hitler in 1933 vertrok hij naar Wenen en later naar Kopenhagen en Oslo. Hij publiceerde Massenpsychologie des Fascismus (1933) en Charakteranalyse (1933, de Engelse vertaling is van 1945). In dat laatste werk kwam hij met de theorie dat er zoiets als 'bio-energie' bestaat die normaal vrij door ons lichaam stroomt maar vast kan komen te zitten in verkrampte spieren met vervelende gevolgen. Een jaar later werd hij vanwege zijn communistische sympathieën (en ongetwijfeld ook vanwege zijn toenemende kritiek op Freud) uit de Internationale Psychoanalytische Vereniging gezet, maar Reich ging onverdroten door met zijn 'schokkende' publicaties en experimenten, totdat de Europese grond hem in 1939 écht te heet onder de voeten werd. Hij emigreerde naar de VS en stichtte in 1942 het Orgone Institute Research Laboratories Inc. Reich had namelijk ontdekt dat de bio-energie (omgedoopt tot orgon-energie) een allesoverheersende rol speelt in de kosmos. Orgon-energie is blauw, en alles wat blauw is, zit vol met orgon-energie. Het twinkelen van sterren, het 'trillen van de lucht' als het warm is, atmosferische elektriciteit, het noorderlicht, de werking van *wichelroedes , en uiteraard seks, het was allemaal een kwestie van orgon-energie, en orgon-energie was het tegengestelde van elektriciteit. Het leven zelf is een
gevolg van orgon-energie. Louis Pasteur had het bij het verkeerde eind: micro-organismen ontstonden met gemak 'vanzelf' in de reageerbuizen van Reich. Reich had niet het minste benul van natuurwetenschap. Hij experimenteerde met een 'orgon-accumulator' – een kast van het formaat van een telefooncel die vanbuiten van hout was en vanbinnen van metaal, die orgon-energie zou verzamelen – en ontdekte dat blokkades in de orgon-energiestromen in ons lichaam verantwoordelijk zijn voor praktisch alle medische klachten.


In de loop der jaren bouwde hij de orgonomie, de wetenschap van de orgon-energie, nog verder uit en zette deze ook in tegen de gevaren van radioactieve straling, tegen slecht weer en tegen *UFO's, die uiteraard aangedreven werden door orgon-energie, volgens hem dan. Hij kon er ook regen mee maken, simpelweg door orgon-energie aan wolken te onttrekken met een soort orgonkanon. Reich meende ook dat UFO's bemand worden door vijandige buitenaardsen die eropuit zijn om stiekem de aarde haar orgon-energie te ontfutselen. Hij dacht zelfs dat hij zelf een bastaardkind was van deze engerds. Reich was natuurlijk een dapper verdediger van de mensheid, en slaagde er eens in om een UFO te verjagen met zijn orgonkanon. In 1954 werd Reich door de Food and Drug Administration (FDA) aangeklaagd wegens het behandelen van ernstig zieke patiënten met dubieuze middelen. Reich verdedigde zich niet omdat hij meende dat FDA noch rechtbank bij machte was zijn orgonwetenschap te begrijpen. Toen hij vervolgens het gerechtelijke verbod overtrad door gewoon door te gaan met de verkoop van zijn accumulators kreeg hij een proces aan zijn broek wegens minachting van de rechtbank. Het rechtbankverslag wekt de indruk dat hij in ernstige mate aan grootheids- en achtervolgingswaan leed. De jury had in mei 1956 slechts twintig minuten nodig om tot de uitspraak 'schuldig' te komen. Reichs organisatie kreeg een boete en Reich zelf twee jaar gevangenisstraf. Nadat het vonnis in hoger beroep bevestigd was, moest Reich zijn straf uitzitten, maar hij overleed al na enkele maanden aan een hartaanval, in november 1957, vlak voor hij zou worden vrijgelaten.


Zijn volgelingen schilderden hem af als een martelaar van het formaat van Galilei of Christus. Toen de FDA de verboden accumulators plus bijbehorende boeken in beslag nam, klaagden ze over boekverbranding: veel van de vernietigde lectuur had niets met orgonomie van doen en de FDA keek in zijn ijver niet al te nauw. De meeste boeken van Reich zijn nog steeds gewoon verkrijgbaar, en een bedrijf in Californië verkoopt nog steeds accumulators, dekens, wanten enzovoorts, allemaal geschikt om orgon-energie te verzamelen of vast te houden. Er staan echter geen medische claims in de gebruiksaanwijzingen. Ook Reichs ideeën zijn nog springlevend. In Princeton, New Jersey, is in 1967 het American College of Orgonomy (ACO) opgericht door de psychiater Ellsworth F. Baker. Het college heeft een staf van ongeveer 30 psychiaters, maar het actiefste lid is de socioloog V. James DeMeo. Hij propageert het gebruik van reichiaanse regenmachines en promoveerde op een proefschrift waarin alle ellende in de wereld wordt toegeschreven aan droogte en woestijnvorming. Het ACO is uiteindelijk een rechts-extreme club, die overal samenzweringen ziet. Zo is DeMeo ervan overtuigd dat de overheid jonge mensen bang voor seks maakt door ze de fictie op te dringen dat er zoiets als aids bestaat. Zogeheten 'liberals' zijn geestesziek en dus een kanker van de maatschappij, aldus het Journal of Orgonomy , het blad van het ACO. Er zijn nog andere reichiaanse organisaties, die elkaar heftig bestrijden. Als het ergens geregend heeft, beweren ze allemaal dat zij daarvoor gezorgd hebben, behalve als er te veel regen gevallen is, dan geven ze niet thuis. In reichiaanse kringen weet men ook hoe de orgonstelende (en dus droogte veroorzakende) *ufonauten erin slagen onontdekt te blijven. Personen die erachter komen wat dit interplanetair geboefte in zijn schild voert en die het aan de grote klok willen hangen, worden gewoon belachelijk gemaakt of voor gek versleten. De nieuwste loot (sinds 1992) aan de orgonstam is het zogenaamde Plocherpoeder. De merknaam is Penac (Plocher Energie Accumulator), en het wordt via een soort piramidesysteem aan de man gebracht. Penac is kwartszand dat verrijkt is met orgonenergie en 75 gulden per kilo kost, zeker honderd keer duurder dan het oorspronkelijke kwartszand.


Het recept is volgens de Duitse monteur Roland Plocher zo eenvoudig dat hij het geheim moet houden, omdat iedereen het anders gaat namaken. Het schijnt dat hij het zand in een orgonaccumulator met homeopathische (*homeopathie) zuurstof behandelt. Plocher heeft zich ook door *Tesla laten inspireren, en door een Oostenrijkse houtvester genaamd Victor Schauberger (1896-1958), die zogenaamde bio-energetische apparaten uitvond. Het Plocherpoeder zou fantastische resultaten hebben bij de bestrijding van watervervuiling en het mestprobleem. Behoorlijk opgezette dubbelblinde proeven die dit zouden bewijzen schitteren echter door afwezigheid.

 

Literatuur


Barrett, S., en W.T. Jarvis (red.), The health robbers . Buffalo, 1993. Bauer, H., 'Sexpols, orgone energy, cloud busters, and bions; remembered, but not relevant', Skeptical Inquirer 1995, vol. 19 (5), p. 43-45; reactie vol. 20 (1), p. 65.  Berger, A. en J.,The encyclopedia of parapsychology and psychical research. New York, 1991. Carlinski, J., en R. Morrock e.a., 'Epigones of orgonomy & pseudo-psychotherapy',Skeptic vol. 2 (3), 1994; vervolg in vol. 2 (4), p. 14-18. Cavendish, R., Encyclopedia of the unexplained . London, 1974. Daems, W., 'Het lijkt te werken, maar hoe?' Eos februari 1997, p. 76-81. Gardner, M., Fads and fallacies in the name of science . 2de dr. New York, 1957. Gardner, M., 'Reich the rainmaker; the orgone obsession', Skeptical Inquirer 1988, vol. 13 (1), p. 26-30; reacties vol. 13 (3), p. 328 en vol. 14 (1), p. 105. Merckelbach, H., 'Een ontspoorde freudiaan', Skepter 1992, vol. 5 (1), p. 26-30. Mortimer, N., 'Wilhelm Reich, guru of the orgasm', Fortean Times 1998, no. 107, p. 26-30. Webb, J., The occult establishment. La Salle, 1976. Uit: Tussen Waarheid en Waanzin: een encyclopedie der pseudo-wetenschappen , door Marcel Hulspas en Jan Willem Nienhuys (vierde herziene druk, De Geus, 2002). Naschrift februari 2010


In het artikel


Vibraties uit het vrije veld: De magische technologie van ir. Hans Andeweg , door Rob Nanninga (2002) staat nog veel meer over orgon-energie. Ook wordt daar uitgelegd wat Reich misschien aanzag voor Orgon. Als men naar de blauwe lucht staart, ziet men na verloop van tijd krioelende witte puntjes die verschijnen en verdwijnen. Dat zijn de eigen witte bloedlichaampjes die zich door de haarvaten van het netvlies bewegen.

 

Wikipedia


heeft een zeer uitvoerig artikel over Reich.Hier wil graag een andere aanvulling op geven, omdat ik sinds een bepaalde tijd, 2010 ook schitteringen zie in de lucht. En dit is niet de bewegingen van het vocht in het oog, deze kan ik goed onderscheiden, waarom? Omdat ik deze dingen in het licht al veel eerder zag en de oogarts mij geruststelde dat het om het oogvocht ging. Maar het schitterende Licht dat vibreert is heeel wat anders. Vooral als de energie erg hoog is is dit te zien. Nu begrijp ik dat dit orgon energie is. Betreft de kosmische orgasmes dat zijn lichtuploads en dit had ik al eerder aangegeven in het artikel Mens-engel versus Engel-mens, ook orgonen energie. Mooi om waar te nemen. Namasté Arthura

 

Bron : Asthar Page

 

 

 

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees