Goede dag, hier is Ashtar met een uitleg over het kosmisch vrouwelijk, de 12de chakra van de aarde en de 12de Maanpoort. De laatste poort 12 van het jaar 2013 gaat open. Tijdens de nieuwe maan opende de poort zich op 3 december 2013. Dit is de poort van de kosmische vrouwelijke energie. Wanneer de mens zich verbindt hiermee zal er bewust een opening gecreëerd worden in de energie. Het punt van de twaalfde laag wordt nu geactiveerd op aarde. Dit is de 12de chakra van de aarde, die op het punt staat geactiveerd te worden. Dit vindt plaats op 17 december 2013.Wat betekend het kosmisch vrouwelijk eigenlijk en wat doet het met de aarde en de mens?

Arthura Hector

Deze energie is de MAAN energie van de aarde, het vrouwelijke deel staat nu op en reeds is de Blauwe Energie van Maria binnengekomen op de aarde. Steeds verder in verschillende lagen mocht dit neergezet worden. Nu in 12de laag, het kosmische deel.

HET KOSMISCH VROUWELIJK BAART HET KOSMISCH MANNELIJK

Vanuit de 12 punten en de 12 lagen kan er een dertiende punt geboren worden. Het mannelijk kosmisch. Dit is de volgende stap die de aarde zal gaan maken en ook in de chakra's van de mens wordt dit punt in het jaar 2014 neergezet. Dit is het middelste punt. Het vrouwelijk kosmisch baart dit centrale punt en omarmt deze. De terugkaatsing van de mannelijke zonnekracht ontvangt zij dan opnieuw in haar schoot. Zo ontstaat er een prachtig een samenspel tussen deze twee tegengestelde activiteiten. HET HEILIG HUWELIJK! De Maan en de Zon-energie dienen in een goede balans neergezet te worden, voordat het zover is mag er nog het een en ander gaan veranderen.

VERBORGEN AGENDA

De vorige boodschap over: “de verborgen agenda's” maken deel uit van die verandering. De Maan Energie is lang verbannen geweest. De kunstmatige matrix kan niet samengaan met het natuurlijke vrouwelijk principe. Deze barende en ontvangende energie. Daardoor is er nu op aarde geen balans tussen het mannelijke en vrouwelijke duale. Dit is een universele wetgeving. Op die manier is alles opgebouwd. Wat niet bedoeld word hiermee is dat er geen fysiek samenspel tussen twee mannen of twee vrouwen kan plaatsvinden. Daar heeft het niets mee te maken. Het heeft te maken met het duale IN elke mens, vrouw of man. In elk mens is er een Maan en Zon-energie, die tevens wordt uitgedrukt in de beide kundalini slangen. Dit een opstijgende energie. Deze behoren samen te gaan in eenheid om tot eenheid te komen.

DUALITEIT

Voordat er eenheid ontstaat, zal er bij de mens op aarde, een beter begrip van de dualiteit mogen gaan ontstaan. Wat is dualiteit? De mens heeft een vertekend negatief beeld van het duale bewustzijn. Wanneer de mens de vrije natuur observeert, dan kan deze een eerlijk spel gadeslaan. Helaas is de psyche van de mens zodanig vervuild dat de natuur op afstand wordt beleefd. De beschaafde mens vindt deze vrije wereld hard en meedogenloos en kan deze moeilijk accepteren. Angst en afkeer ontstaan. Het kunstmatig bewustzijn zorgt voor een robotachtige blik naar de wilde natuur en probeert ook steeds meer de wilde natuur in te dammen en tam te maken. Ik, Ashtar bedoel hiermee, dat alles in organische kooien, zoals parken wordt opgedeeld. Natuurreservaten bestaan zelden nog uit een pure wilde natuur. Waarom is de natuur hard en meedogenloos? De dieren bestaan vanuit een overlevingsdrang. Daardoor moet alles gevoed worden. Emoties spelen hier nauwelijks een rol. Er is geen euforie, zoals bij de mens, bij het overmeesteren van een prooi, slechts de honger word gestild. Er zijn wel sociale emoties tussen dieren in groepen.

De overlevingsdrang zorgt ervoor dat het zwakke deel van een groep wordt verstoten of wordt gevangen door een andere partij. Op die manier blijft alles puur en zuiver wat energie betreft en zo ontstaan er niet veel ziekten. Ziektes ontstaan omdat de mens er zich mee bemoeit op een onnatuurlijke manier. De psychologie van elk dier is anders, ook die van de mens is weer heel anders. Elk wezen heeft een andere code waarmee gedacht wordt. Dit is de structuur van de gedachtekracht die uitgezonden wordt. Daarom kan er niet zomaar met gedachtekracht gewerkt worden, er zijn vele codes en structuren. De opbouw van elk dier en ook van de mens is verschillend, dit is DE TAAL VAN GEDACHTEKRACHT! Symbolieken en Codes kunnen in de dualiteit zowel negatief als positief worden gebruikt

NEGATIEVE MAANENERGIE

De maan heeft deels een negatieve energie opgebouwd in de afgelopen periode van de kunstmatige dualiteit. Je zou kunnen zeggen, zij bezit ook een negatieve verborgen agenda. Deze agenda is Haar opgedrongen en daardoor zijn er negatieve situaties op de maan ontstaan en haar kosmisch vrouwelijk deel werd afgesloten. Vanuit de aarde heeft de duistere kliek haar beïnvloed tegen haar wil in. Net zoals de aarde is Haar energie misbruikt. Eerder hebben we verteld over Haar klankbord dat zij draagt voor de aarde. De echo die de Maan ontvangt en weer terugkaatst naar de aarde (zie eerdere boodschap). Zij is de versterker van de aarde resonantie. Dit is het contact en de samenwerking die Zij heeft met de aarde. De mens wordt hierin meegenomen en door dit gegeven versterkt Zij de energie. De mens kan hier optimaal gebruik van maken in de positieve zin. De andere partijen van de lagere codes op aarde, plaatsen deze kosmische vrouwelijke energie liever in een negatief daglicht en reflecteren dit in de mens, zij zorgen ervoor dat er in een verborgen laag wordt gewerkt. Zo ontstaat er de verborgen Maan-agenda. De Maan wordt als platform gebruikt om de deel-energieën van de mens, de andere zelven, gevangen te zetten. De duistere kliek heeft hier en daar nog wat invloed. Daar gaat nu een eind aankomen. Zodra het gehele natuurlijke 13 manen bewustzijn wordt herboren ,
zal ook het natuurlijk bewustzijn van de Maan worden herboren Wat er nu speelt, is dat de illuminatie de verborgen agenda's van de mens op aarde probeert te versterken via de negatieve Maanenergie. Laten we vooral de Maan positief gaan benaderen en positief gaan versterken door middel van het kosmisch vrouwelijk deel wat open gaat.


CREËER GEEN NEGATIEVE MAANCIRKELS!

Als elk mens op aarde aan de slag gaat met het ontmaskeren van zijn eigen verborgen agenda's, dan wordt de totale de omzetting versnelt. Zodra de MAANTIJD van de nacht weer helemaal in gang kan worden gezet, wordt er een seintje gegeven aan de kosmos en de omliggende planeten in het melkwegstelsel. De raderen van de universele klok kunnen dan weer in werking gaan en het universum kan de aarde en de Maan weer betrekken in de grote Goddelijke Symfonie van de liefdesklanken. Het licht en het geluid veranderen dan en het hele universum wordt weer een mooi samenspel, dit is de voorbereiding van het ontstaan van het AARDSE PARADIJS. De kracht van genezing vanuit de planeten kan dan weer tot de mens komen en de tijd van samenwerking van de maan en van de zon is weer aangebroken. De afstemming van de kunstmatige tijd is de disresonantie van de maan, de aarde en de gehele kosmos.

De aarde en de maan zijn samen verbannen in de grijze matrix van de negatieve misten. Laat je hier niet in meeslepen! Zet dit om en start bij jezelf om vervolgens de Maan en de Aarde weer positief te benaderen in elk onderdeel. Start met de natuur om je heen EN in jezelf!Het PARADIJS OP AARDE creëren we allemaal samen, in het groot en in het klein. Elkmens KAN en MOET hier iets aan doen. De universele Goddelijke krachten weten dit enstaan klaar om de aarde, de maan en de mens te helpen. Het vrouwelijke kosmische is dekosmische maanenergie en deze gaat nu opstaan.

 

KIJK IN DE SPIEGEL VAN VENUS

 

Het zal een zeer grote verandering geven en vele op aarde herkennen deze energie niet meer.Misschien zal de mens zich even af gaan vragen: “wat is er nu eigenlijk aan de hand?” Wantzij snappen het even niet meer. Wees gerust lief mens, het komt goed. De aarde gaat degoede kant op, de veranderingen zijn stilaan zichtbaar aan het worden. Maar eerst mag allesomgezet worden en juist dat is de taak van de individuele mens. Is het een eenzaam gebeuren? Misschien in het begin, maar uiteindelijk zal je zien lief mens, dat iedereen hier in meegaat. Dat je niet alleen bent. Nu nog in het verborgene, zijn de mensen langzaam aan het ontwaken. Ook dat zal de komende jaren zichtbaar gaan worden. Hou moed en geef niet op. Besteed de tijd nuttig en goed. Deze stilte is de stilte van de nieuwe tijd. De resonantie van de liefde. Dit was Ashtar en in de volgende boodschap meer informatie over de codes van de gedachtekracht, de zelven en het kosmisch vrouwelijk..

Namasté Ashtar

 

Lees ook meer berichten van Arthura klik hier

Bron: Astharpage

{fcomment id=2988}

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees