Hallo lieve mensen van de aarde, Hier is Ashtar, Ashtara en Maria Magdalena over de Heilige Bomen en de krachtplaatsen op aarde Ashtara: Krachtplaatsen zijn zeer oude Heilige plaatsen, sommige zijn vele eeuwen oud en vele zelfs zo oud als Moeder Aarde. Op vele krachtplaatsen zijn bomen geplant om deze zo te bewaken en te behouden. Vooral op plaatsen waar de oude bossen al bestonden, werd in de nieuwe tijd op die plaatsen het krachtveld behouden. De straling van een krachtplaats is zeer mooi en Heilig. Zij stralen een prachtige energie uit die bestaat uit de Levende orgonen energie. Deze orgonen energie kan een opgebouwde spiraalkracht vormen. Deze vortexen kunnen snel of langzaam draaien.

 

 

 

 

Hoe meer zij hun kracht verliezen hoe langzamer deze draaien. De spiraalkracht komt meestal voort uit een opstuwende energie vanuit de aarde die op een bepaald punt in de boom (het hartchakra) samenkomt om de neerwaartse energie vanuit het universum, God de Bron, daar te ontvangen. Vanuit dat punt wordt er een horizontale hartenenergie verspreidt naar ieder die daar voor open staat. Is er geen ontvangst mogelijk via het hart, dan zal er vanuit de aarde contact gezocht worden om deze mens via de orgonen energie op te laden.


Ashtar: Orgonen energie is een Levende energie die direct vanuit God de Bron wordt gestuurd. De krachtplaatsen op aarde zijn voorzien van deze Levende energie die vanuit Moeder Aarde oprijzen. Je ziet dat er vele mogelijkheden zijn om in contact te komen met deze Levende orgonen-energie. De blauwe orgonen-energie is de hoogste en qua frequentie het dichtst bij de trilling van God de Bron. Deze kan alles omzetten. Ik, Ashtar heb dit al eerder benoemd in een vorige boodschap over orgonen-energie. De nieuwe aarde resonantie werkt samen met deze blauwe orgonen energie. Deze spiegelt en transformeert. Niets blijft verborgen, zelfs niet in de diepste lagen. Vanuit de aarde gezien wordt er vanuit de binnenzon fotonen-energie aangemaakt, daaromheen ligt er een blauwe energie laag en dit zijn de orgonen die vanuit die Hoge fotonen worden gecreëerd. Laten we dit Hoge Licht nu door een diamant stralen dan ontstaat er een regenboogenergie en die straalt mooi uit naar alles wat een bepaalde kleur energie nodig heeft.


REGENBOOGMENSEN of KINDEREN

Zij zijn de diamantdragers en wanneer zij het contact met God de Bron en Moeder Aarde weer hersteld hebben, kan er door dat diamantlicht een ware regenboog uitstraling gaan ontstaan en daarmee kunnen zij gaan helen. Maar eerst zullen zij het Licht in zichzelf mogen gaan herstellen en activeren.

Maria Magdalena: Nu er een nieuwe aarde gaat opstaan zal er ook een nieuwe energie gaan stromen en dit is de blauwe maanenergie. Er zijn meerdere kleuren maanenergie, maar deze is nu nodig, omdat er op aarde zoveel uit balans is, de krachtigste blauwe Azurite energie gaat stromen en deze zal alles in balans gaan brengen. Voordat alles in balans is, zal de mannelijke energie aangevuld worden op aarde. Deze vrouwelijke waterenergie gaat deze maand juli echt geactiveerd worden en wordt nu erg sterk. Er is geen ontkomen meer aan. Alles zal omgezet worden. De aanvullende stroom aan vrouwelijke energie zal vele veranderingen brengen. De onbalans zal eerst worden aangepakt en dat kan even heftig gaan verlopen. Zoals jullie weten is de vrouwelijke maan en waterenergie ook zacht en werkt met souplesse.

Zij zal om de vorm heengaan en deze liefdevol omarmen. De harde rots in dit blauwe water, zal uiteindelijk het blauwe water toestaan en één worden met haar. Vóór dat dat tot stand komt zullen er vele omzettingen komen, grote veranderingen. Deze gebeuren nu al, maar de opeenstapeling van gebeurtenissen zal zich gaan versnellen en versnellen. Geen omwegen kunnen nu nog genomen worden door jullie politici. Dit hebben zij eerder ondervonden en deze brachten hen nergens. Dat weten zij nu en zij krijgen het erg benauwd. Vele zullen gaan opstappen en dat zal in vele landen uiteindelijk vernieuwingen gaan brengen. Het nieuwe bewustzijn heeft een aanloop nodig, om het gewenste effect te bereiken.


Eerst werkte het door in de onzichtbare lagen en op onbekend terrein, nu zal er meer zichtbaarheid gaan komen in de onderliggende lagen. Deze onderliggende lagen leggen de waarheid stapje voor stapje bloot. Deze komen boven te liggen. Lieve mensen van de aarde, jullie moeten het zo zien, als er ineens teveel verandering komt in de lagen van het bestaande bewustzijn, kan dit bepaalde gevolgen hebben. Het oude bewustzijn kan dit niet aan. Laag voor laag gaat het bewustzijn open. Blaadje voor blaadje kan de kroon van de bloem waargenomen worden. Wanneer men altijd in knop geleefd heeft, zal het opengaan een grote verandering in het gevoel en in het bewustzijn teweeg brengen. Eerst geeft dit misschien een wat vreemd en onbekend gevoel. Wat uiteindelijk leidt tot een grote verbazing van vreugde. Het zien van de eigen kroon, het eigen hart van de bloem kan een waanzinnige opleving geven.

Deze opleving zal de mens het duwtje in de rug geven. Het duwtje om van richting te veranderen. Eerst zal de bloemknop blaadje voor blaadje opengaan en een stukje van de kroon laten doorschemeren. In golven wordt dit weergegeven. Dan weer vreugdevol, dan weer met een kleine terugval. Daar komt uiteindelijk een eind aan. Want wanneer jouw kroon, lief mens, zichtbaar wordt voor jouw eigen ogen, zal er een vreugdegolf door jouw hart heen gaan stromen. Wanneer andere mensen jouw kroon gaan waarnemen zullen zij ook aangeraakt worden en de golf van vreugde gaan ervaren. Zo opent de ene mens de andere.


KROON VAN VREUGDE

De kroon, het centrum is een tijdlang gesloten geweest voor de mens, maar ook voor zijn omgeving. De uit balans gebrachte mannelijke en vrouwelijke energie zorgde daarvoor. Het onnatuurlijke zijn heeft namelijk een gesloten kroon. De bloembladeren lagen over de kroon heen als beschermingslaag. Deze beschermingslaag zal spoedig niet meer nodig zijn. Open jouw kroon en straal als de zon! Wanneer dan het zonlicht binnentreedt, activeert dit de Levende orgonen energie. Elk mens wordt een klein krachtveld.


Met elkaar activeer je dit kleine krachtveld tot een zeer groot krachtveld van vreugde. Heilige Bomen en Krachtvelden op aarde kunnen dan weer opnieuw geactiveerd worden, sterker gaan stralen. De blokkades die tussen de krachtpunten zijn ontstaan in de verbindende leilijnen kunnen zo weer doorspoeld worden. Sommige onder jullie krijgen hiervoor de opdracht dit te doen in samenwerking met de Lichtwereld. Heb respect voor alles wat om jou heen groeit en bloeit. Zorg eerst dat jouw eigen kroon gaat stralen voordat je andere plaatsen gaat activeren. Dit betekend dat er een sterke verticale lijn mag ontstaan tussen moeder aarde, jou en het Universum, God de Bron. Indien je geen goede sterke aansluiting hebt op de Universele Krachten, kan er energie uit jouw lichaam genomen worden. Wanneer deze niet worden aangevuld, raakt jouw accu leger en leger en deze mens wordt ziek en uitgeput. Dit is niet werken volgens de Wet van Eén. Voor het grote geheel werken, is aangesloten zijn op het grote geheel. Als individu kun je op dat moment beslist geen krachtvelden gaan herstellen of andere gaan genezen. De energie heb je dan nodig voor jezelf. Open eerst je eigen kroon en zorg dan dat deze gaat stralen. De Lichtwereld kan je hierbij helpen. Vraag op tijd om hulp en ondersteuning. De verticale aansluiting zorgt voor de horizontale aansluiting van hart tot hart ASHTAR LEVENDE ORGONEN ENERGIE IN DE SEED OF LIFE, HET LEVENSZAAD ONSTAAT DEZE LEVENDE ORGONEN ENERGIE ALS DE KROON GEOPEND IS EN GEACTIVEERD WORDT

 

 

Wetenschappelijk weergave van fotonengolf , horizontaal gemanipuleerd, dit kan ook verticaal, zoals in een natuurlijke richting vanuit de zon gezonden naar de aarde. Onderling kunnen er horizontale golven gemaakt worden. Hangt af van waar de elektro-magnetisch velden zich bevinden. Planeten, sterren, zonnen stralen naar elkaar uit. Vanuit dat kernpunt gezien is het dus een loodrechte verticale lijn. Dan gaat men uit van een bol, een kern.


In een vorige Lichtboodschap vertelde Ik, Ashtar, dat bomen ontvangers zijn van de Hoge Lichtfrequenties. De Heilige Bomen activeren dit Licht nog verder en zetten deze om in een vortex van Licht. Een Lichtbundel. Deze Lichtpilaar is al actief in de aarde. Maar wordt verder geactiveerd door de boom die in een eenheid-energie leeft. Het versterkt elkaar in een verticale Lichtlijn. De krachtplek kan versterkt worden door een activering en maakt dan de aansluiting op de Leilijnen die in, op en boven de aarde heen lopen.

Dit netwerk van Licht zorgt voor het vervoer door de horizontale lijnen van de aarde heen van het Levende Licht. Fotonen Licht is Licht in een zeer hoge frequentie. Orgonen in een afgebroken gekleurde frequentie. Fotonen zorgen voor een hoofdaansluiting, orgonen een afbreking van dit fotonenlicht. Fotonen Licht komt meestal verticaal voor en orgonen Licht meestal horizontaal. Het een is mannelijk en het ander is vrouwelijk. Zo werken zij samen als een kruisenergie, met in het midden een knooppunt van samenkomst, dit knooppunt zorgt voor een zeer hoge frequentie van eenheid.


HOEDER KRACHTPLAATS

De hoeder van een krachtplek mag zich helemaal gaan inzetten voor deze krachtplaats. Het is een eer een krachtplaats te mogen onderhouden, want de verantwoordelijkheid is groot. Het schoonhouden van de energie op en om deze krachtplaats heen, is van groot belang. Vaak behoort het tot een missie om een krachtplaats te mogen hoeden. De kennis behoort bij die persoon in het blauwdruk. In het oude Keltische leven waren dit vaak groepen en de kennis werd gedeeld. De Druïde nam de leiding over de magische wereld van de krachtplaatsen en Heilige Bomen. De Godin werd geëerd.


In de huidige tijdslijn waarin de Nieuwe Aarde opstaat, worden de krachtplaatsen weer een belangrijk onderdeel. Deze mogen weer geactiveerd en weer herkend worden. Het werken met Heilige Krachtplaatsen of Heilige Bomen is er voor de mens van de aarde om zich van energie te voorzien. Weer in eenheid te gaan leven met moeder aarde en haar energie. Heel lang zijn er geen verticale Lichtlijnen gemaakt. De mens was dit vergeten, maar nu gaat deze kennis weer stromen.
Een krachtplek voorziet de mens niet alleen van een genezende energie, maar opent ook de kennis naar het zelfgenezend vermogen.

De oude kennis van de aarde en het universum gaat dan weer stromen. Zo hoort het te zijn, de connectie weer herstellen. Zorg ten eerste dat jouw bloemenkroon, het hart opengaat en gaat stralen, wanneer dit gebeurd kan de verticale Lichtlijn van God jou hart activeren. Dan stroomt er een heelheid van Licht door jou heen. Dat is het moment voor jou lief mens om jouw missie, taak of inzet voor de nieuwe aarde te gaan starten. Er is soms hulp nodig van een Activator in fysieke vorm. Deze zijn door Ons geplaatst op aarde ter ondersteuning. Zij weten de codes en kunnen deze ophalen en gebruiken. Wij werken in cirkels door hen heen. Liefdevolle groeten van Ons allen
Namasté Ashtar, Ashtara en Maria Magdalena 17 juli 2013

 

Bron: AstharPage

 

 

 

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees