Hallo lieve mensen van de aarde, hier is Ashtar met een uitleg over de meteorieten rond de aarde  en de tegengestelde krachten Het is noodzakelijk om het een en ander hierover te gaan uitleggen, want vele verhalen doen de ronde en worden nu neergezet. Ik zal hier nu een verklaring over geven.  De meteorieten die nu worden waargenomen zijn niet echt gevaarlijk, want degene die dat wel zijn vangen Wij op! Er zijn vele manieren om de meteorieten een andere koers te geven. Via telepathie en vele andere soorten krachtvelden zorgen Wij dat de koers zodanig genavigeerd wordt dat deze geen gevaar vormen voor de aarde en deze zeker niet de aarde zullen vernietigen.

 

Channeling Arthura Hector: de Meteorieten en de Tegengestelde energieën 


De aarde wordt niet vernietigd. Deze is te waardevol

Als dit in het script van de toekomst had gestaan, was Zij allang weggevaagd. Zoveel mogelijkheden hebben zich al aangediend. Vanuit de mens met haar kernbommen, nucleair afval, experimenten die zowel op, in en boven de aarde werden gehouden. Deze hebben Wij allemaal onschadelijk gemaakt. Zoals zoveel andere situaties. Wij krijgen direct groen licht zodra de aarde zodanig in gevaar is, dat zij totaal vernietigd zal worden. Dit geldt ook voor de mensheid. Deze levensvorm willen de Hogere dimensies niet laten wegvagen. Het kan zijn dat er bepaalde dreigende situaties zich voor kunnen doen, omdat deze dan weer een grote les inhouden voor de dimensie en het bewustzijn van deze tijdlijn op aarde. Daar mogen Wij niet in ingrijpen. Dus niet in alle situaties grijpen Wij in.  Laat dat duidelijk zijn.
 
Begrijp lieve mensen, dat jullie hier geen overzicht in hebben, dat hebben Wij vanuit de Lichtdimensies wel. Wees gerust als er weer allerlei doemscenario's de kop op steken. Dit zijn gewoon paniekerige uitlatingen. Laat je niet meeslepen, blijf wel alert want er gaat veel gebeuren op aarde. Maar zoals de filmwereld weergeeft, de massale ondergang, daar hoeven jullie niet op te rekenen. Dat zal niet gebeuren. De omzettingen zijn volop in gang gezet en ieder mens zal aangeraakt worden. Ieder mens! Ja, ook degene die een machtspositie hebben. Ieder wordt in het hart geraakt. De omzetting zal groot zijn en wordt steeds zichtbaarder. Degene die deze omzetting in het hart niet willen, worden dan ook niet langer door de aarde geduld. De aarde werpt deze mensen of wezens van zich af. Door ziekte of andere manieren die bij Ons kenbaar zijn. Wij vangen hen altijd op, alles wordt in Liefde afgehandeld, niemand wordt daarop afgerekend. Het is geen afrekening.  Het is een natuurlijk verloop! Zoals altijd in het natuurlijke levenswiel de balans vanzelf hersteld wordt. Wij wijzen niet met de vinger iemand na. Nee, dat is duaal denken. Daar maken Wij geen deel van uit.
 
Deze tijd is voorspelt, de tijd dat de meteorieten de aarde zouden vernietigen of zouden bedreigen. De waarheid is nu zeer nabij en Wij gaan Ons steeds meer vertonen. Niet om schrik te brengen , nee om vanuit liefde te verschijnen. De hand van God raakt iedereen aan. De hand van God straft niet. Het is alleen wanneer de mens niet wil overstappen op de nieuwe tijdlijn er dan dingen gebeuren, disconnectie. Dat doet God de Bron niet. Dat doet de mens zelf. Door hardnekkig de ogen en vooral het hart gesloten te houden. Vele signalen en kansen heeft deze mens of wezen al gekregen, voordat het noodlot toeslaat. Dat is dan de keuze van deze mens. Zijn incarnatie.  


WAAROM METEORIETEN?

Omdat de planeten op één lijn zijn gekomen geeft dit een soort natuurlijke weerstand, een wrijving van verschuivingen. Niet direct zichtbaar vanuit de aarde, maar wel vanuit andere perspectieven in het universum. Alles circuleert en draait. Zoals vele spiraalvormige circulaties deze draaiing weergeven in het heelal. Door deze stand van planeten, wordt er een soort vacuüm gecreëerd. Dit zorgt voor een loskomen van segmenten van losse delen die aangetrokken worden en langs de aarde schieten. Sommige daarvan moeten Wij omleiden, dat gebeurd zeer nauwkeurig, zodat er zo min mogelijk ingegrepen hoeft te worden. Daarom deze boodschap via Arthura. Ik en mijn Lichtbroeders zullen hier meer over gaan vertellen. Want de mens moet gerust gesteld worden. Meerdere kanalen zullen Wij gaan benaderen over de toestand van de aarde. Er zullen overlappingen komen in de informatie, maar ook aanvullingen op elkaar. Elke meester, Engel of Sterrenwezen van het Licht heeft zijn eigen deel van de informatie en dat is mooi, want zo kunnen Wij met elkaar een inzicht doorgeven van het totaaloverzicht. Daarom werken Wij samen. Wij hebben geen reden om te concurreren, dan zouden Wij van de Hogere Dimensies, elkaar gaan tegenwerken en voor het Grote Geheel zou dat erg nadelig zijn. Nee, daar hebben Wij geen behoefte aan. Laat ik dit aan de mens tonen zodat jullie ook tot de overtuiging gaan komen om samen te werken en niet tegen elkaar in. Maar goed dat is de les die geleerd mag worden op aarde.

 Ja, lieve mensen jullie hebben dat punt nog niet bereikt. Dat gaat zeker komen. Start met jezelf en breidt dit uit. Wees niet bang voor elkaars talenten. Elk van jullie is een onderdeel van het Grote geheel en daarom afgestemd. De tonen die jullie in je dragen mogen afgestemd worden via het hart. Daarna met elkaars hart. Dat mag de mens zelf gaan ondervinden en neerzetten. Wij helpen graag een handje, maar het inzicht moet bij de mens ontwaken. Daarna het verder uitbouwen van dit gevoel en inzicht. Daarom gaat het misschien niet zo snel in jullie ogen en beleving. Door ondervinding zal de mens gaan opstaan in een prachtige wereld van liefde en Licht. Deze huidige  fase mag niet overgeslagen worden. Deze is zeer relevant voor de volgende fases die daarop volgen. Het bewustzijn werkt nu eenmaal zo. Dat zijn de wetten. Een plant wortelt eerst en vervolgens groeit de stengel en dan de bladeren en de bloemen. Neem je een fase weg dan gaat de plant dood, wordt ziek of mismaakt. Dat willen We niet, wel?

 
NAAM VAN DE PAUS

Goed, dan nu een verklaring over de Paus. Zijn naam is gegeven om aan te tonen dat er een andere wind zal gaan waaien. De naam Franciscus bevat een andere toon, heeft een andere resonantie. Deze past beter bij de Nieuwe Aarde Resonantie die nu geboren is. De overgang naar dit nieuwe pad gaat geleidelijk. De mens veranderd nu ook geleidelijk. Zo ook de resonantie van de machthebbers op aarde. Ze moeten wel, deze hebben geen keus meer. Die tijd is voorbij. Het is nu accepteren en overstappen. Het aanpassen gaat nu gebeuren.
 
Wanneer het nieuwe zich aankondigt in het bewustzijn van de mens, zullen de duale gedeelten eerst met elkaar in conflict komen, het negatieve zal een antwoord geven op de verandering op aarde. Deze sluier wil men blijven plaatsen. Ook in de politiek, de economie, de natuur, de wetenschap, de medische wereld en in het religieuze onderdeel zal er steeds een duale realiteit geschapen worden. Vanuit het oude pad op aarde. Het duale in de vorm van strijd en negativiteit. Daarnaast zal er een ander nieuw gebeuren op gaan staan. Dit is het pad van de nieuwe aarde en deze is mooi, positief en heel anders van uitleg dan het oude pad.  Dit oude bewustzijn kan haast niet anders dan mee gaan in de vernietiging van de aarde.

Dit oude bewustzijn zal dan ook niet kunnen overleven op de nieuwe aarde, de uitleg over wat er om zich heen gebeurd, gebeurd vanuit paniek. Let op! Want dan worden er weer nieuwe donkere sluiers geplaatst. Zoals de meteorieten de aarde gaan vernietigen, zoals  het weer wordt gemanipuleerd.... ze zouden wel willen dat zij die macht hadden op aarde, ze kunnen er een beetje mee spelen en weten vaak niet waar ze mee bezig zijn. De negatieve vibraties plaatsen dan sluiers die de illusie geven dat de mens dit kan! Helaas wordt dat liever geloofd en dus wordt die gedachten versterkt. Als de mens op aarde massaal gelooft en die gedachten uitzendt: dat de wereld vernietigt wordt en dat de mens het weer zodanig kan manipuleren dat God wordt uitgeschakeld en dat moeder aarde hier geen inbreng in heeft? Dat is denken vanuit het oude! God de Bron werkt indirect. Hij leidt om.

 
De wereld wordt niet vernietigd en als deze vernietigd zou worden dan komt dat door de zeer negatieve gedachtekrachten waarmee de mens zich verbindt. Positief denken betekend niet dat men niet realistisch mag zijn. Integendeel, maar dan wel vanuit hoe het werkelijk is en niet door in een illusie te geloven, een leugen. Daarnaast zal God de Bron nooit toestaan deze mooie aarde te laten vernietigen door de illusie op te houden. Al zolang worden Wij, de dienaren van het Licht geïnstrueerd om gaten van Licht en Liefde in deze illusiesluiers te maken.
 
De vrije wil van de mens zorgt voor een keuze mogelijkheid. Met deze keuzemogelijkheden wordt wat af gesjoemeld, de illusies worden hierin neergelegd. Maar nu het nieuwe zich aankondigt kunnen deze illusies niet langer vibreren. Door de nieuwe vibraties werpt Gaia deze sluiers af. Als een oude jas die niet meer past. De mens hoeft zich alleen maar te richten op die nieuwe vibraties en kijk je weet wat de waarheid is. Je weet welke richting je uit moet gaan. Raak niet in de verwarring. Veel verwarring zal er niet aan vooraf gaan, omdat alles duidelijker wordt, alles was zo vaag voor de mens op aarde. Zo tegengesteld. Wat men voelde kwam niet overeen met wat er getoond werd. Daar komt nu verandering in.


AANPASSING VAN HET BREIN

De aanpassing zal vanuit het hart plaatsvinden, maar daarna zal er geleidelijk het derde brein geopend worden. De mens bezit vele breinen. Het eerste brein wat nu veelvuldig gebruikt wordt is het intelligente brein het IQ, verbonden aan het fysieke lichaam, de materie. Dan is er het emotionele brein, het EQ, verbonden aan het gevoel. Daarna zal er het derde brein geopend worden en deze is het creatieve brein verbonden met het energetisch lichaam en het contact met God inhoudt. Jouw Hogere Zelf! Dit Hogere Zelf is gekoppeld aan God de Bron, het Al. Deze bevat het DROOMBREIN. Niet om alleen te dromen, nee juist om te manifesteren. Jullie staan al in contact met dit droombrein tijdens de slaap, via het onderbewustzijn. Dat gaat zo dadelijk allemaal bewust worden. Dat is het MULTIDIMENSIONAAL BEWUSZIJN. Bewust dromen en creëren. Om dit vervolgens neer te zetten op de nieuwe aarde. Bij het open gaan van de chakra's en dimensies, gaat het open gaan van dit brein gepaard. De kundalini is een belangrijk onderdeel hierbij. De stijgende kundalini naar jullie brein!

 

De sterrenmensen, starseeds en sterrenkinderen hebben dit brein al geopend. Daar zijn zij mee geboren. Daar halen zij alle wijze informatie uit. Maar dit brein bevat vele delen! Bevat de vele zelven, zoals al is gezegd zal er dit jaar de 13 zelven worden geactiveerd, deze staan in verband met de 13 chakra's. Dit houdt in dat de mens contact gaat leggen met de 13 dimensies. Ieder mens zal dat op zijn tempo neer gaan zetten. Maar zoals al eerder gezegd in het energetisch lichaam wordt het al wel geopend. Daar kan het neer gelegd worden in een sluimertoestand, om daarna naar het bewuste deel op te laten stijgen en open te laten gaan. Door dit al in het energetische lichaam te plaatsen, zal deze mens toch al een bepaald innerlijk weten hebben. Zodat er een reactie gaat plaatsvinden op de gebeurtenissen die om hem of haar heen starten.

Deze informatie is met veel liefde doorgegeven aan de bewoners van Gaia, Ik ben Ashtar en zal de mens altijd ondersteunen in dit proces. Dat zijn de afspraken die Ik, Ashtar gemaakt hebt met het Grote Geheel, het Al, God de Bron.
 
Namasté
 
Ashtar
 
20-03-2013

Bron: Ashtar Page

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees