Goede dag lieve mensen van de Aarde, hier is Ashtar Gaia heeft iets in petto voor jullie, een hele nieuwe aarde die straalt als een bloem en de zon zal hier deel van uit gaan maken. De chakra's van de aarde zorgen voor een nieuwe update. Tijdens elke volle maan zal er een nieuwe chakra worden geactiveerd. Gaia zal dan meer en meer in contact komen met Haar nieuwe Zelf. De mens is daar een afspiegeling van, kijk om je heen en probeer de mensen te herkennen die hier al mee verbonden zijn.

Arthura Hector

Want daar moet je wezen! Deze mensen krijgen spoedig een upload van zeer veel (zon)Licht, energetisch zonlicht wel te verstaan. Zij hebben de vele lessen en uitdagingen kunnen weerstaan, zij hebben veel overwonnen. Vaak grote extreme. Daarom zijn zij degene die dit Licht mogen uitdragen en ook direct met Ons in contact zullen gaan staan in het fysieke stuk. Energetisch staan zij al een geruime tijd met Ons in contact. Zij hebben de laatste jaren veel Licht binnen gekregen en daarom zijn zij zover. Zie dit als de eerste golf van mensen op aarde die samen met Gaia tegelijkertijd kunnen gaan opstaan en de fakkel van Licht gaan doorgeven.

Wees in hun
buurt, want de straling die zij afgeven is er een van zeer hoge frequentie en deze zeer hoge frequentie hebben zij niet zonder slag of stoot verkregen. Zij zijn getraind hierin. Wanner zij dit
Licht gaan uitstralen kan dat bij de ander een upload veroorzaken. Zij zijn de poorten en door met
hun in contact te komen kan bij jou de poort geopend worden. Het hart heeft vele poorten die verbonden zijn met de vele dimensies. Wanneer Wij de mensen op aarde uitkiezen om de lessen van het Licht door te geven, dan zijn zij een onderdeel van een bepaald plan. Het Goddelijk plan zal zich spoedig gaan voltrekken. In dit plan horen een bepaalde groep mensen die de allereerste aankondigingen gaan ontvangen. Het wordt een zeer spannende tijd met veel vreugde. Althans voor hen die dit kunnen ontvangen en kunnen zien. Dus de mensen die in veel vreugde verkeren zijn degene waar je jezelf bij aan kunt sluiten. Zij zijn speciaal getraind voor deze taak.

Ons fysieke contact zal via hen verlopen. Dat zal de eerste stap van disclosure zijn in het fysieke vlak. Deze gaat plaats vinden. Hoe verder in het jaar 2013 hoe meer zij het contact met Ons zullen gaan ervaren. Van energetisch naar stoffelijk. Steeds dichter komen Wij bij alle mensen! Wat Wij al eerder hebben verteld dat er na 21 december 2012 een stille periode van indaling zal gaan plaats vinden. De indaling van de informatie die de aarde zal gaan bereiken. De planeten staan nog steeds op één lijn en dit schept de toegang tot veel informatie vanuit de kosmos en vanuit God de Bron. Deze directe injectering vanuit de Bron gaat dit jaar door. Bij elke volle maan is de injectering voor elke chakra van Gaia compleet.


De periode van de eerste indaling is nu bijna voorbij. Na de lente-equinox 21 maart 2013, zal er dan ook een groep van mensen zodanig ingewijd zijn dat zij de stap naar het andere bewustzijn hebben gemaakt. Met hen kunnen Wij direct gaan communiceren. Dit is de trilling die Wij nodig hebben om alles in het fysieke in gang te zetten. Wanneer dit gebeurd zal er een grotere groep mensen wakker worden op een manier dat de wereld zienderogen zal gaan veranderen. En na elk seizoen, telkens na drie maanden, staat er weer een grotere groep op, dit neemt toe en toe. Zie het maar zo: Moeder Aarde wordt stap voor stap aangezet in het nieuwe Licht van de Liefde. Ze neemt daar alle mensen in mee. Wij houden niet van overrompelingen maar van een zachte stevige hand die de mens een duwtje geeft in de richting van de Liefde en de vreugde. In jullie energetische lagen is er nu een informatie neergedaald deze horen bij de eerste drie chakra's. Voor degene die nog in een sluimerende staat verkeren, zal de informatie van het Licht zachtjes bewust worden. Langzaam gaan de ogen open en zij zullen gaan ZIEN. Ieder krijgt dit op zijn manier aangeboden. Subtiel zal dit gaan. Dromen worden belangrijk, let daar op.

en

 

Let op je dromen


Let op je dromen of op subtiele ingevingen die overdag plaats kunnen vinden. Wij spreken dan tot jou, lief mens, via de onzichtbare werelden spreken Wij tot jou. Om zo de overgang te maken naar de nieuwe tijd. Wij helpen de informatiestroom te doseren zodat elk mens op deze zijn manier kan behappen. In het onderbewustzijn zal er niet alleen informatie open worden gemaakt over jou taak of de nieuwe aarde. Nee, Wij zullen Ons steeds duidelijker laten zien. Dromen over Ufo's komen steeds meer voor, de energie van de Liefde dringt zo steeds verder binnen in de mens. Dus eerst via het energetische lichaam, zodat de trilling aangenaam blijft. Te snel blootgesteld worden aan een te hoog Licht kan problemen veroorzaken, daarom zijn degene die al eerder zijn voorbereid hiertegen bestand. Zij weten inmiddels ook hoe hier mee om te gaan en kunnen hun medemens begeleiden naar die hoogte van trilling. Zij hebben een totaal andere kijk op de zaken, deze kijk correspondeert meer met de kijk die Wij van het Licht bij Ons dragen. Elk ander bewustzijn heeft een ander perspectief, andere inzichten. Hoe hoger het bewustzijn hoe beter de communicatie met Ons van het Licht. Dat is voor Ons dan ook makkelijker, vaak kost het Ons veel energie om de grote overgang naar de lagere trilling te maken. We kunnen het wel en Ik, Ashtar, kan ook bij jullie komen op aarde, maar de energie wat het Ons kost om naar een lagere dimensie te komen kun je zien als de overgang van Licht naar donker, van dag naar nacht. Het gaat veel sneller wanneer Wij kunnen gaan communiceren met de hoog trillende op aarde.


VAN LAAG NAAR HOOG

Te lang in de lagere dimensies vertoeven kan zelfs schaden voor Ons opleveren. Dit zal ik later verder uitleggen. Want zoals een vis zich in het water lekker voelt, zo Zijn Wij verbonden met het Hogere Licht. Maar hoe hoger de aarde zal gaan trillen hoe dichter Wij bij jullie kunnen komen en kunnen blijven. De mens kan zich ook beter openstellen voor de hogere trilling, Onze dimensie, als zij zelf de ervaring hebben verkregen om van laag naar hoog te gaan in vibratie, en weer terug. Het multidimensionaal reizen is daarom een belangrijk gegeven. Dit is een voorwaarde. Als daar een stagnatie blijkt te zijn, dan is er iets niet in orde met de energie van die persoon. Zorg er dan voor lief mens, dat je dit gaat ontwikkelen. Het reizen in de dimensies is de training om te gaan reizen en controle over je resonantie te verkrijgen. Ook hier geld weer, hoe hoger de trilling op aarde, hoe
eenvoudiger het wordt. En de trilling blijft stijgen! Hoe meer mensen bewust wakker worden hoe mooier Haar licht gaat schijnen. En hoe meer Licht, hoe meer mensen bereikt zullen worden. Vica
Versa. Het een kan niet zonder het ander.


HET SNEEUWBAL EFFECT


het sneeuwbal-effect, dat ik eerder aan Arthura heb benoemd op haar website (intro op Ashtar's
Page 2012), zal spoedig in gang komen. Wanneer dit gebeurd is er echt geen houden meer aan. Ik
zal dit nog een keer benoemen: De sneeuwbal begint bovenaan de berg als een klein balletje, hoe verder deze de berg afrolt hoe groter hij wordt. Hoe groter, hoe meer hij meeneemt op zijn tocht en hoe groter hoe harder het zal gaan. De snelheid zal enorm toenemen. Zie deze sneeuwbal maar als de komst van het nieuwe bewustzijn op aarde en het contact met Ons. Ufo's aan de hemel zien en het contact met Ons Lichtwezens zal heel erg toenemen, maar wel gedoseerd en in afstemming met de mens die hier mee verbonden is. Wij laten Ons zien om de mens te tonen dat er meer is tussen hemel en aarde. Vele sneeuw die gevallen is het koude klimaat wat jullie niet gewend zijn, is het resultaat van de stand van de planeten op één lijn, dit is het nulpunt. De stilte. In die stilte worden de onzuivere dingen duidelijk zichtbaar. De aanraking van het Hart van Gaia. De verbinding van alle harten van alle planeten in jullie melkwegstelsel. Deze kernen geven nu de kosmische kennis van God door aan de aarde. Deze binnenzonnen staan nu weer helemaal met elkaar in contact. Het is de informatie van het Licht wat nu wordt geinjecteerd.VATICAAN

Eerst zal er dus energetisch de verbinding gemaakt worden om vervolgens via het materiële een toenadering te zoeken. De informatie die naar buiten zal komen zal via het VATICAAN in gang worden gezet. Het VATICAAN speelt hierin een belangrijke sleutelrol. Zij hebben de bewijzen en disclosure tot nu toe tegen gehouden. Dit kan niet langer meer en zij zijn zich daar bewust van. Wij hebben hen ook benadert en toegesproken. De Paus die nu zal gekozen worden zal iemand zijn die de openbaringen kan brengen.

vaticaan

Kan accepteren, kan openen. Er zal iemand door Ons naar voren gebracht worden. (deze informatie kreeg ik voordat de paus bekend was op 13-03-2013, inmiddels is de Paus bekend en zijn naam is nog nooit gebruikt Franciscus). De boeken van wijsheid worden voor een deel in het Vaticaan achter slot en grendel verborgen. De huidige “Paus” zal deze Heilige Kennis bekend mogen gaan maken op een zeer subtiele wijze. Omdat de mens hiervoor klaar moet zijn. Dit is een onderdeel van het sneeuwbaleffect! Deze gekozen Paus zal een tijdelijke functie behelzen. Dit komt door de vele schandalen en feiten die boven water gaan komen. Het is een moeilijke overgang voor de resonantie van het oude Vaticaan. Tevens een moeilijke taak voor de huidige Paus. Elke keer als er wisselingen zal zijn in de troonopvolging, aftreden van presidenten of andere machthebbers, ook bij banken zullen er steeds weer andere personen naar voren treden. Nog steeds wil men de macht handhaven op de oude manier, maar steeds zal er weer aangetoond worden dat deze manier niet gaat werken. Zo komen we steeds dichter bij de personen die er wel geschikt voor zijn. Deze zullen de wereld naar een totaal andere vorm te brengen. Dit gaat in stappen, maar denk aan het sneeuwbaleffect! Degene die naar voren worden gebracht, zijn afgezanten van de van het Licht en waren al langer op de achtergrond aanwezig en zijn door de Lichtwereld geplaatst, eerst nog in het geheim, als starseeds, daarna zullen zij zich steeds meer in de openheid gaan vertonen. Vervullen uiteindelijk de taak voor de Nieuwe Aarde.


Eenmaal de goed richting uitgegaan, zal er een enorme
versnelling komen in de veranderingen op aarde.
Zal deze positief verlopen?
Ja en nee.


Voor de gewone wakkere mens is het antwoord volmondig JA. Voor degene die nog sluimerend aanwezig zijn, zal dit niet goed te volgen zijn en er zal een verwarring in de geest optreden. Misschien ook wel een paranoia, in lichte vorm althans. Dit willen Wij zoveel mogelijk voorkomen. Er zullen geen grote vormen van chaos gaan ontstaan, maar als er meer openheid komt over het VATICAAN, ja dan zullen vele mensen die hier hun dagelijkse overtuigingen in hadden, toch even in paniek raken. Ze verliezen hun basisveiligheid. Deze stuiptrekkingen zullen Wij zo minimaal mogelijk laten ontstaan, maar dit helemaal voorkomen kan niet, want dit is een deel van het wakker
word proces van deze groep mensen. Zo zullen er vele soorten bewustwordingsprocessen op gang
komen, binnen verschillende soorten groeperingen. Ik, Ashtar zal het overzicht in kaart blijven brengen samen met het Ashtar Command en alle posten die nu zijn neer gezet van de Galactische Federatie, zullen de informatie doorseinen, zodat Wij steeds op tijd deze mensen kunnen gaan behandelen met Licht en Liefde. Grote Engelengroepen staan klaar en gereed om de mens van dienst te zijn. Ze zullen zich zodanig gaan aandienen bij de mens dat deze in alle rust de healingen kunnen gaan ontvangen. Ieder mens zal de Engel of Lichtenergie zodanig gaan zien, dat men er niet bang voor zal zijn. Aangepast aan het bewustzijn van die mens. Wij houden van rust en vrede en zo zal het verlopen.

 

STIL WORDEN EN TOT INKEER KOMEN


Daarom geef Ik, Ashtar steeds weer opnieuw advies over het stil worden en het tot inkeer komen.
Dat is de beste manier om een bepaalde overgang of chaos, door te komen.

dali

Want het hart vullen met liefde vormt een basis van rust


Het hart vullen met angst is de basis van paniek en verwarring. Geef het door aan je medemens, om in stilte te gaan als de zaken zo veranderen dat er geen overzicht meer is en dit is tijdelijk. Tijdelijk kunnen er omzettingen komen die als verwarring gezien kunnen worden. De mens op aarde die even de kluts kwijt is. Lieve aardbewoners vang jullie medemens op in liefde en overspoel hen niet met informatie. Laat hen maar even wennen aan de situatie en wanneer er vragen komen, geef ze antwoord. Doe alles vanuit een rust en stem je af op deze mens. Hun innerlijk weten komt vanzelf naar de oppervlakte en maar weinig woorden zullen ze nodig hebben, wat ze wel nodig hebben is gewoon jou als basis van vertrouwen. Geef ze zo goed mogelijk een basis van veiligheid terug. Aandacht en een warm hart. Begrip en een luisterend oor. Wees er gewoon voor ze. Zo simpel zal het zijn. En voor ieder die wakker is, zal er een niet wakkere zijn. Denk niet aan massa's, nee gewoon jou buurvrouw of collega op het werk. Steun hen. Wij hebben dit alles al goed voorbereid en overal zijn nu mensen die wel weten en die niet weten. Het is in balans. Jij, lief mens doet gewoon jou stukje. De hele wereld redden hoeft niet. Daar zijn Wij van het Licht voor aangesteld. Maak je vooral geen zorgen. Alles verloopt volgens plan. Dit was het weer voor vandaag

Namasté Ashtar


bron: Asthar Page

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees