Heilige Engel Azraël via Arthura Adonai, Hier is de Engel Azraël en Ik wil jullie, lieve mensen van de aarde welkom heten bij het delen van deze informatie. Ik ben de Engel van de transformatie van het laten “sterven” van de oude delen. Deze worden meestal gevangen gehouden door angst. Voor de transformatie van de angst, mag er een omslag komen. Een omslag om de angst voorgoed te kunnen begrijpen en te transformeren. Wanneer de angst wordt getransformeerd, zal de mens helemaal in haar volledige kracht kunnen gaan staan. Mensen zijn zeer beïnvloedbaar op aarde. Zolang dit het geval is, kan er geen echte totale ommekeer komen. De beïnvloeding is vaak helaas door het negatieve.

 

 

De angst en het ego gaan hand in hand. Wanneer dit inzicht in de mens gaat ontwaken en de mens het verschil kan waar gaan nemen tussen de angst en liefdes vibraties, dan zal de mens gaan transformeren tot een prachtige lotus. De lotus die geboren wordt uit de modder en uit de ware aarde-materie, zal haar vorm en geur af staan aan de mens, als symbool van transformatie. Het transformatieproces is vaak niet makkelijk. Lieve mensen jullie maken het jezelf zo moeilijk, er is een weg die veel beter begaanbaar is. Weet dat het moeilijke zware pad met een lagere trilling te maken heeft. Er bestaat dus een heel ander pad, een pad van de liefde en van het Licht. Is dit pad moeilijk te zien en is jou leven zo zwaar nu? Dan help Ik je graag. Want voor deze transformatie ben ik speciaal ingezet. De donkere stukken kan Ik samen met jou aangaan, zodat de angst wordt overwonnen.


De feromonen die in een de angstsituatie worden afgescheiden, scheiden een bepaalde geur af. Deze stressgeur is aanstekelijk. Wat wanneer jij je bevindt in een bepaalde groep, zal deze zich gaan verspreiden. Dit signaal is een oersignaal en wordt verspreidt via de hormonen: een geur die jou medemens gaat beïnvloeden. ANGST IS AANSTEKELIJK EN BESMETTELIJK. Wat is er op aarde aan de hand? Jazeker een verspreiding van angst. De angstprikkel komt overal voor. In allerlei beelden, geluiden, de media, het nieuws, vele films en in jullie herinneringen. Wanneer jij lief mens deze geur verspreidt zal er in de hersenen iets gaan gebeuren, een SOS, een alarm. Wanneer dit signaal wordt afgegeven, wordt de mens in staat van alertheid gezet. Het vluchtgedrag gaat in werking. Of de mens gaat in de aanval. Dit angstsignaal zorgt voor een lagere hersengolf, deze is een overlevingsgolf. Maar wanneer er geen aardbevingen of andere benarde situaties plaats vinden, kunnen deze signalen toch afgegeven worden: de mens raakt in paniek.


Jezelf in veiligheid brengen is een prima reactie op gevaar, maar wanneer er nu geen gevaar dreigt en er een illusie van angst wordt verspreidt over heel de aarde, dan zullen deze ook aangestoken worden door deze angstgeur. Deze angstenergie straalt iets geheel anders uit dan de liefdesenergie.


Het signaal van je zo klein mogelijk maken: Angst verstart en bevriest de groei in alles


Wanneer jij, lief mens weer in een bepaald stuk vast loopt. Kijk dan vooral NIET om! Kijk vooruit. Want het steeds omkijken naar jou pijn en afwijzing plaats je steeds weer op dat pad van pijn en verdriet. Een gezond afscheid nemen van een bepaalde donkere periode hoort erbij, maar wanneer houdt dit afscheid op? Wat is gezond afscheid nemen en wat niet? Gezond afscheid nemen gaat gepaard met een golfbeweging van afronding. Dit verdriet ondergaat een ontwikkeling, deze blijft niet vast in een bepaalde trilling. Het blijft niet steken maar vervormt steeds naar een ander level van verdriet en afscheid. Wanneer je steeds blijft steken in een soort zelfde verdriet en er is geen uitweg te vinden, dan is dit een onnatuurlijk afscheid dat muurvast zit. Je bent gevangen in een herhaling, een herhaling van een steeds wederkerige golf van verdriet of angst. Het is vaak moeilijk om uit deze situatie te komen, want hier kan er een afhankelijkheid gaan ontstaan naar deze golf van negativiteit. Het kan zelfs uitgroeien naar een verslavende emotie. Het niet meer uit deze situatie willen en kunnen komen. Op een bepaald moment ben je de bevrijdende poort kwijt.


Ja, lieve mensen dit is werkelijk mogelijk. In deze slachtofferrol kun je blijven steken, omdat de mens op deze manier een bepaalde aandacht krijgt en macht. Wanneer de mens sterk en stevig is,
kan deze zich wel behelpen, maar wanneer de mens alleen en zwak is kan er hulp gevraagd worden aan zijn medemens. “kijk eens hoe zielig ik ben”. Je zet jezelf dan in een hulpbehoevende rol. De medemens wordt geraakt en gaat helpen. Dit kan tot pure manipulatie leiden tot het misbruiken van hulp vragen en de ander in principe klem zetten, via het schuldgevoel. De hulpbehoevende werkt zo op de emotie van zijn medemens, dat zij zich gaan schamen als zij geen hulp gaan bieden aan iemand die zo hulpbehoevend is. Jij geeft een signaal af van hulpeloosheid. Terwijl je in werkelijkheid niet geholpen wilt worden. Je creëert dan steeds een situatie van ellende en hulpeloosheid. Je creëert je eigen zwaarte pad.

Dit zwarte pad wordt graag gezien door de negatieve lagere trillingen. Zij willen niets liever dan de mens hierin vast houden. Vanuit dit principe zijn er nog vele andere variaties die met angst of paniek te maken hebben. De lagere angsttrilling kan een lagere behoefte worden, vooral als de mens als kind niets anders heeft ervaren dan zwaarte. Sommige herinneringen zijn zo zwaar en heftig, er is een ware aanhechting aan deze verledentijdslijnen. De draden naar dit verleden zijn sterk. Zelfs de angst om deze op te lossen, kan een blokkade opwerpen. Het is de angst om te verliezen. Maar wanneer de mens dit zwaartepad kan creëren, kan deze ook de illusie omzetten en het Lichtpad van vreugde creëren. Het is namelijk op dezelfde manier opgebouwd, deze cirkel van verdriet en herhalingen, kan ook neergezet worden in cirkels van herhaling van vreugde en plezier! Wanneer kun je deze cirkels gaan maken?


ALTIJD

Voel je jezelf niet altijd vrolijk? Maar de keuze ligt bij jou, lief mens van de aarde. Het is een keuze! Jawel een vrije keuze, weg nu met de illusie van de zwaarte. Kijk eens achter de sluier, til een tipje op van de sluier van de illusie en de zwaarte. Daarachter ligt een paradijs verborgen. Een paradijs zul je zeggen? Ja, een waar paradijs met vele overvloedige schatten. Deze schatten liggen vaak verborgen voor de lagertrillenden. Waarom, nou omdat deze hoger trillende resonanties niet gezien worden, omdat de mens liever blijft steken in verdriet of andere zwaarte. Vaak uit gewoonte, soms uit luiheid.


TEST

Test jezelf eens een dag lang, of misschien een uur lang elke dag, in het vrolijk worden. Kies eens voor de vreugde. Kijk dan eens wat er gebeurd. Soms heb je hulpmiddelen nodig. Zoals een vreugdevolle film of mooie foto's. Sommige dramafilms kunnen zelfs een opgelucht gevoel geven. Het is maar net wat jij kiest. De keuze om op te houden in de oude cirkel te stappen geeft ruimte. Zeg eens een keer NEE tegen jezelf als je weer wordt overspoelt door negativiteit. Wordt je bewust
van deze rol.


EGO

Vaak kunnen we vele zwaarte niet los laten omdat het ego op gaat spelen. Het ego wil graag blijven meedoen. Vanuit de zwaarte gaat dat makkelijker dan vanuit de hogere trilling. Wanneer de mens uit de zwaarte cirkel gaat stappen, komt er een angst omhoog. Dit is de angst van het ego! Het ego dat kleiner wordt en minder aandacht gaat krijgen vecht terug. Het vecht alsof zijn leven ervan af hangt, herken je dit lief mens? Het gevecht IN jou. De stemmen die spreken van het lukt je toch niet? Dat is het ego dat vanuit angst van alles gaat verzinnen, de illusie inzet om jou in die oude cirkel van deze zogenaamde veiligheid van herhaling te laten vastzetten. Wanneer jij jezelf ontwikkeld, kan het ego vast gaan lopen. Starheid hoort bij het ego. Angst voor groei ook.


Het angstige of verdrietig ego vraagt op allerlei manieren aandacht en wanneer het de mens dan weer niet lukt, haalt het ego opgelucht adem. Je valt weer terug in de oude golf van herhaling en gemakzucht. Niet hoeven denken of voelen, geen creatieve impulsen toe laten. Passief en afwachtend op wat van buitenaf op jou wordt geprojecteerd. Dat zijn vaak de negatieve gevoelens die dan bij je komen en kijk dit had je al verwacht. Het lukt toch nooit om het te veranderen. Je geeft het op!


Laat het je niet afnemen, hoe groter het ego, hoe kleiner jou werkelijke waardigheid. Laat je niet misleiden door de stem van het ego, wat jou liever vasthoudt in de oude trilling. Dit is de stem van de angst. WANNEER DE MENS DE TOESPELINGEN STEEDS MAAR WEER ALS EEN PERSOONLIJKE AANVAL ACCEPTEERT, KUNNEN ER VELE EMOTIES GAAN OPSPELEN. Over en weer gaan er dan energieën spelen die heftig door kunnen gaan. Op een bepaald moment
kan de mens er dan voor kiezen om deze energie om te zetten en er niet langer in mee te gaan. Het is immers verspilling van energie. Niet dat een ruzie tussen geliefden nooit mag voorkomen, maar weet ook hierin je grens. Ook hier geldt: een steeds terugkerende herhaling is een verborgen emotie van verslaving aan een trauma. Een grote cirkel van onmacht en verdriet, met veel onzekerheid en verborgen verlangens die niet altijd vervult worden op de manier zoals de mens dat zou willen.


Naar de innerlijke stilte gaan kan een goede time out zijn

Jezelf weer terug halen uit die illusie van negativiteit. Zie het zo, wanneer je weer in de val wordt gelokt door woede of pijn, zie dit dan als een andere wereld, een andere realiteit waarin jij even een rol speelt. Een grijze wolk. De rol die je gaat spelen neemt jou mee, maar deze is tijdelijk. Maak je dus op tijd los van deze negatieve realiteit en weet dit ben je niet echt, dit is een illusie. Wie je werkelijk bent is een mooi Licht van God, dat even was verdwaalt in allerlei emoties. Eenzaamheid geeft ook veel emoties. De vraag om aandacht is het gevolg. Zolang je eerlijk bent naar jezelf en je medemens, kun je veel omzetten en ontwikkelen. Samen transformeer je dan, ook in groepen is dit mogelijk. Elk moment kan een nieuwe start zijn! LEEF IN HET NU. BOL VAN TRANSFORMATIE


Roep Mij op voor hulp en ondersteuning om de angst te transformeren. Ga op een rustige plaats zitten of liggen en reis af naar je hart. Maak contact met de liefde in je hart. Dan straal Ik je in met de onvoorwaardelijke liefde. Dan gaan Wij samen een Lichtbol creèren en plaatsen hierin de angst of negativiteit die jou lastig vallen, ga dan naar die donkerte in de Lichtbol. Je bent veilig want dit is een Lichtbol van Liefde en Ik, Azraèl beschermd jou met Mijn transformatielicht. Ga eens kijken of deze angst verandert in een andere vorm. Communiceer met deze angst of negativiteit. Voel waarom


je deze angst bij je draagt. Als dit duidelijk wordt, zeg je nu dat je deze angst wilt transformeren. Plaats dan een krachtig Licht of een prachtige Regenboogkristal in deze negativiteit of angstwolk. Vraag dan aan het kristal of deze de wolk wilt transformeren. Laat de kristal met al zijn regenboogkleuren deze grijze wolk oplossen in bijvoorbeeld een mooie lotusbloem. Kijk eens wat er dan gebeurd met je angst of negativiteit. Zo nodig kan je dit herhalen. Zijn er heftige stukken die je niet zelf kan oplossen, zoek dan ondersteuning bij een energetische heler. Dan is er meer aan de hand. Besef dat je vele dingen zelf goed kunt oplossen. Je wordt namelijk omringd door het Licht. Dit was Azraël en ik groet jullie allen in de komende tijd van de transformatie Namasté Azraël
4 juli 2013

 

Bron: Astharpage

 

 

 

 

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees