Goede middag lieve aardbewoners, Vele van jullie hebben inmiddels het groeiende besef, dat bomen een belangrijke bron van levens uitstraling bevatten. Toch wilde ik, Ashtar de bomen nog een keer onder de aandacht brengen bij jullie aardbewoners. De bomen zijn de antennes van de aarde. Zij geven en ontvangen. Zij nemen de hoge Lichtfotonen in grote hoeveelheden in zich op, zodat zij deze kunnen omzetten voor de mens. De bomen kunnen een grote hoeveelheid energie verwerken in een korte tijd. Zij kunnen hoge frequenties ontvangen, omzetten en weer afgeven aan alles om hen heen. Ook naar jullie mensen, die vaak gedeeltelijk afgesloten zijn en het Licht niet goed kunnen omzetten in het fysieke lichaam.

De kristallijnen cellen zijn de Lichtcellen en behoeven veel Licht. Zij kunnen veel Licht omzetten. Het is van belang dat deze cellen geactiveerd worden om de hoge Lichtfrequentie, wat nu op aarde neerdaalt, te kunnen verwerken. Dat de mens fysiek gebaat is door de bomen, dat weten jullie al. Hoe zij de zuurstof voor alle levende schepselen op aarde reguleren, is een zeer belangrijke taak. Niet voor niets  worden de bomen in het regenwoud de longen van de aarde genoemd. (Ashtar zucht)

Bomen zijn de ontvangers van een zeer Hoge Lichtfrequentie

De bomen zijn in deze tijd, nog belangrijker dan ooit daarvoor. Niet alleen in de fysieke vorm, maar juist in de energetische vorm. Vergeet niet dat alles uit energie bestaat. Energie is niet vast, maar bestaat uit lossen onderdelen, zoals atomen. Alles wat jullie op aarde zien (of niet zien) veranderbaar is. Niets is vast, dit is een kijkwijze op aarde die spoedig zal gaan veranderen. De bomen zijn de energie-agregratoren en de antennes van de aarde. Zoals de pijnappelklier in het hoofd van de mens de energetische antennes kan activeren en zorgt voor de verbinding met de Bron van Al dat is, zo zijn de bomen een uitvergrootte pijnappelklier op aarde en maken contact met de Bron van Al dat Is. Deze bomenenergie is zeer oud en bevat veel oude kennis. Zodra dit hoge fotonenlicht kan indalen, ontwaakt deze oude kennis. Deze oude kennis is zeer belangrijk voor de mens en zal de aarde en de mens vernieuwen.

Het contact maken met bomen is van groot belang. De Druïden op aarde wisten dit, veel van de kennis is verloren gegaan en deze ligt onder een dikke laag stof begraven. De hoge fotonenenergie die de bomen ontvangen zal deze oude kennis weer doen herleven. De uitstralende energie vanuit de bomen, zal deze kennis bevatten en ieder die hierdoor wordt geraakt, kan weer in contact komen met die oude kennis. Sta jij hier voor open, dan kan je in een heel snel tempo jouw eigen verborgen kennis gaan openen.

Zoek de bomen op en “raak” hen aan. Het is de taal van het hart wat zorgt voor de aanraking. Door deze oude kennis te activeren in jouw hart en jouw omgeving, worden ook de oude energieën wakker. Deze oude energieën komen uit de andere dimensies. Ooit had de mens hiermee een innig contact, maar deze zijn geblokkeerd geraakt en afgesneden. De tijd is gekomen om al deze blokkades op te heffen. De tijdlijnen komen weer bij elkaar en de bomen zijn een zeer belangrijke bron om de tijdlijnen weer te heractiveren. Verdiep je in hun soorten en kwaliteiten, ook voor jullie genezing. Deze is nu extra krachtig.


Bomen zijn tevens de poorten naar de andere dimensies. Niet alleen hun wortels (die de binnenaarde ontmoeten) kunnen de mens vertellen hoe hij zich met deze aarde energie kan voeden en opladen. De boom is het voorbeeld voor de mens hoe je op een juiste wijze met de levensenergie kunt omgaan. Ze vertellen jou hoe je de balans kunt vinden in het fysieke deel en het onzichtbare, energetische stuk. Hoe je de poorten naar de andere dimensies kunt openen en kan betreden. Daar zijn wetten voor. Deze universele wetten kunnen de bomen aan jou doorgeven. Op dit moment zijn zij mede, de bewakers van de tijd op aarde. Het zijn de poortbewakers naar andere tijdslijnen. De stam is de poort. De wortels de verankering met moeder aarde en takken het contact met de Bron. Alles is één. Wees hen dankbaar en besef dat zonder hen deze hoge fotonenenergie niet goed gereguleerd kan worden op aarde.

Eer elke boom in jou omgeving en vraag hen wat ze nodig hebben om weer in de oude staat hersteld te worden met de mens. Zij bezitten dan wel deze kracht en deze oude kennis, maar hun omgeving wordt vaak uitgebuit. Daardoor vervuilt. Daar kan jij hen weer bij helpen, deze communicatievorm is helend voor beide partijen. Vroeger waren er bomencirkels, die geleid werden door onder andere de Druïden. Deze bomencirkels zorgde ervoor dat de omgeving van bepaalde bomen, zuiver bleef. Zij respecteerde de belangrijkste boom in die omgeving, wetende dat de rest van de bomen rondom de oudste boom, mee werden geholpen. Raak deze belangrijkste of oudste boom aan, dan raakt deze oude boom zijn mede bomen weer aan. Het is steeds een wisselwerking van stromende energie. Zo laadt je elkaar op. Zo versterk je de energie op aarde. Dan zijn er nog de “help energieën” rondom de bomen. Iedereen weet dat de vogels en
dieren meehelpen de natuur in balans te houden, ook de insecten, de planten in en om de boom zijn een belangrijk onderdeel.

Zij allen zorgen voor het natuurlijk evenwicht in de natuur. Waar jullie je niet zo vaak mee bezig houden. Zijn de onzichtbare help energieën zoals de elven, kabouters, waternimfen, bosgeesten en vele soorten meer. Deze help energieën zijn de tussen werelden, de verbinding tussen de boom en de mens. Daarbij heeft elke boom zijn eigen boomgeest. Daar kun je contact mee maken, je kunt deze boomgeest verbinden met jouw mensengeest, één worden met elkaar in een meditatie.


Zet jezelf in de boom, je voeten maken contact met de wortels, je hart met de stam en je hoofd met de kruin van de boom. Wordt de boom en voel wat het is om een boom te zijn, misschien krijg je nu informatie door. Als de mens weer bewust word, zullen jullie weer gaan beseffen hoe intens deze andere werelden aanwezig zijn op aarde. Het openen van deze kanalen, zal jullie mensen weer heel maken. Jullie harten zullen de taal weer gaan spreken en de communicatie die vaak telepathisch verloopt, weer gaan activeren! Dan lieve mensen, is de stap naar het contact met onze Lichtdimensies en de Lichtwezens van de Sterren, veel kleiner. Via deze helpende energieën op aarde kunnen wij jullie vanuit de kosmische dimensies beter bereiken.


Dit is de weg van het hart.


Je hoeft niet in het bos te wonen om hier dagelijks contact mee te maken. Nee, het is er al, overal om jullie heen. Door het kunstmatige systeem op aarde, zijn jullie dit stuk “kwijt” geraakt. Dit wakker worden gaat in golven zoals alles in golven resoneert. Zorg dat je weer goed gaat vibreren met de bomen en de natuur. Weet dat de bomen nu een speciale energie uitstralen, probeer je hier op af te stemmen. Bomen zijn een prachtig en sterk kanaal om je trillingsvelden te verhogen. Zeer oude bomen werken sterker door, zij bezitten een grote kracht met veel wijsheid waar veel Lichtkracht doorheen kan gaan. Besef dit. Heb je één of meerdere bomen in je omgeving staan? Richt je dan op de oudste of degene die je het meest aanspreekt en maak het contact. Stel je op als helpmens voor de bomen. Wordt een bomenmens. Open je totale hart voor hen en je zult zien dat het je activeert. De totale natuur en moeder aarde worden direct geholpen via de bomen. Richt je op één boom en de omgeving van deze specifieke boom wordt in de energie meegenomen. Alles gaat mooier groeien. Wie weet zullen de andere dimensies zich nu ook aan jou gaan laten zien. Dat doet de boom. Het is een communicatie over en weer tussen de hemelen en de aarde. En raakt de mens aan, als deze zich aansluit op de bomenenergie. Jij Lichtwerker of Lichtdrager kan voor je medemens een schakel zijn tussen de boom en hen die nog lager in de trilling verkeren. Zo help je mee je medebroeder of zuster aan te raken die zich nog onbewust in dit proces bevinden.


Resoneren doe je in verschillende frequenties. De bomen werken zowel in de horizontale breedte als in de verticale hoogte, zij werkt door alles heen.

• Je open stellen, is de ontvangende, vrouwelijke energie Een vraag stellen, is de zend, mannelijke energie  Communiceer je, dan is de zend en ontvangstenergie gelijkwaardig Via klank kun je met de boom communiceren, zoals het telepathisch contact verloopt. Tevens helpt het de omgeving van de boom te zuiveren. Wanneer vervuil je de energie van de omgeving van de boom? Doordat de mens zich gaat opladen in het bos en daarna vertrekt, zonder te communiceren via het hart. Gaat dit in grote getallen dan ontstaat er een onbalans in de “geef en zendt energie”. Uiteindelijk zullen er vuile plekken ontstaan, of donkere energievlekken. Dat tast uiteindelijk alles aan. Geef eens wat terug aan de natuur, een stukje liefde is al genoeg. Pluk niet alle bloemen,maar deel. Laat wat achter voor iemand anders. Denk niet alleen aan jezelf maar denk als het groot geheel. Wees het bos. De bomen willen in eenheid leven met alles om zich heen, de mens die niet meer vanuit het hart resoneert, neemt alleen maar energie af, tankt zich vol en is weer weg. De bomen kunnen soms de “vuile energie” niet verwerken en hebben de hulp van de mens nodig. Wees interactief met het geheel.


Een oproep van Ashtar aan de Lichtwerkers of de Lichtdragers


Aardemens ga je richten op de bomen, resoneren met hen, zodat de hoge trillingen vanuit de bomen zich een mooie weg kunnen gaan banen naar de mens. Jullie Lichtwerkers kunnen ook meer Licht verdragen, dus jullie functioneren als overgangskanaal naar de lager trillende mens of plaats. Dit alles mag vanuit het hart gaan, als jij geen verbinding kan maken met de bomen of jou missie is van een ander soort, forceer je dan niet. De Lichtwereld werkt niet vanuit onderdrukking, maar vanuit vrijheid. Doe wat bij je past en vooral wat goed voelt. Deze oproep zal vooral de mensen aantrekken die in vorige levens dit werk al hebben verricht, zij hebben de kennis en zullen zich aangetrokken voelen tot deze taak. Het plaatsen van een kristal kan wondere verrichte. Kleine kristallen kunnen al heel veel omzetten. Sjamanen laten soms een plukje tabak achter als vorm van dankbaarheid, wanneer zij iets meenemen uit de natuur. Kleine dankceremonies of meditaties zijn een prachtige manier om de energie door te laten stromen. Graancirkels hebben ook deze functie en bevatten tevens de codes om de energie te verhogen. Dit alles om de aarde te ondersteunen in haar nieuwe geboorte. De Lichtwereld, zal jullie hierbij te hulp schieten om de energie nog verder uit te dragen, te versterken en genezing uit te dragen. Lieve mensen van Gaia, het was weer een groot genoegen om dit te delen met jullie. Ik, Ashtar hoop jullie hierbij van dienst te zijn geweest en enige uitleg te hebben gegeven over het energetische deel van de bomen in deze nieuwe tijd op aarde. Tot een volgende telecommunicatie met Arthura. Adonai Ashtar

 

Bron : Ashtar's Page

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees