Er bevindt zich nergens zoveel dualiteit en manipulatie als in de politiek. Hoe meer verwarring hoe meer de mens het vertrouwen in zijn basis verliest. Blijf vertrouwen lief mens! OBSERVEERDERS Er is een deel in de politiek werkzaam als achterban, deze beïnvloeden de openbare machthebbers op aarde. In die achterban zijn er die alleen observeren, zij observeren en geven de informatie door. Zij zijn de ogen van de kosmos zoals het Ashtar Command en dragen verantwoording af aan de Galactische Federatie van het Licht. De observeerders zijn de `stille medewerkers` onder hen op aarde.

 

 

Zij kunnen zich zowel in aardse fysieke vorm laten zien, als in een energetische vorm van het Licht. De eeuwige strijd tussen Licht en donker gaat nog steeds door. De beïnvloeding in de politiek gaat nog steeds door. De belangrijke leiders op aarde worden nu ook uitgedaagd. Niet alleen door wat zij uitdragen, maar juist door wat zij NIET uitdragen, daar wordt misbruik van gemaakt. De media vult op die manier deze niet uitgesproken leegte in. Op een manier dat er een andere stem wordt neergezet een stem van verwarring en het voeden van de negatieve geest. Binnenin de mens en ook in de wereldleiders speelt zich ook een dualiteit af. Zij bevinden zich in een oud spinnenweb wat afgebroken dient te worden. Zij worden ook wakker.

Zelfs degene die door Ons zijn gestuurd kunnen deels beïnvloed raken door het duale aardse spel. Op de achtergrond waken Wij van het Licht, en Wij zullen hen energetische Licht impulsen sturen. Dit gebeurd door beide partijen. Zowel door het duister, als door het Licht. Ik, Ashtar waak over deze belangrijke woordvoerders op aarde. Direct naast hen sta Ik, Ashtar samen met het Ashtar Command en een hele garde Engelen die onder de begeleiding van de Heilige Michael staan. Wij houden hen scherp in het oog. Mochten er misstappen gemaakt worden dan zorgen Wij in samenwerking met de aangewezen mens op aarde dat deze spoedig boven water komen. Alles komt stap voor stap aan het licht. Het is een les in deze dualiteit om voor het nulpunt te gaan, voor het non-duale. Vele Lichtwezens in een menselijk lichaam kunnen soms niet wakker worden, sommige van hen worden wakker maar verdwalen in dit psychologisch drama op aarde. De misleiding van het duister is nu sterk. De omweg die het Licht hierin maakt, kan ook verwarring opleveren. Het Goddelijk plan is vaak ondoorgrondelijk, zeker voor de mens op aarde.

Er worden zondebokken neergezet!

Door de media wordt het spel nog verwarrender en chaotischer gemaakt. Zij volgen vaak
een eigen agenda, die van sensatie en kijkcijfers. Hoe groter en belangrijker deze menselijke zondebokken worden neergezet op aarde en in de media...

HOE MEER AFLEIDING ER IS VAN DE WAARHEID

Vergeet niet dat wereldleiders in een netwerk vast zitten die aan de oude paradigma ́s verbonden zijn. Deze oude draden kunnen veel tegenwerking geven en soms moeten zij het spel voor de buitenwereld meespelen. Tijdelijk. Soms raken zij ook uit balans. Maar let op! Degene die het meest negatief wordt neergezet in de media zou weleens de grootste vijand van het duister kunnen zijn. Een groepsgedachte die op dat moment meewerkt aan deze negatieve manipulatie is een sterke kracht die ingezet wordt door het negatieve bewustzijn. De term `de mens vernietigt zichzelf ` is wat hun uitgangspunt is.

Hoe meer negativiteit er wordt neergezet, hoe meer de aarde lijdt!

Probeer jezelf in het Licht te plaatsen om het nulpunt te bereiken van non-dualisme. Welk deel wil je voeden? Stel je deze vraag elke dag, keer op keer en kies dan steeds opnieuw met een frisse blik. Wat gisteren juist leek kan vandaag anders zijn. Misschien is er geen dualiteit en zijn er geen negatieve partijen en wordt dit slechts uitgespeeld om dit in te zetten als een negatieve pion. Zodra er een oordeel is vanuit een zeer negatieve hoek, die plots massaal ontstaat, pas dan op en wees waakzaam in jou oordeel. Neem afstand en zoek je nulpunt op. Neem in een staat van verwarring geen beslissingen. Hou het hoofd koel. Blijf neutraal en kies dan welke kant je steunt of uitgaat. Voel vanuit je hart wat de volgende stap zal zijn. Kies voor de natuur en de heling van de aarde. Dan komt de psyche van de mens tot rust en krijgt men een helder hoofd. In het grote duale spinnenweb van de politiek kan niet iedereen werken. Zelfs dan, neem op tijd afstand om een juiste boodschap door te geven. Weet dat je met bepaalde dingen te verspreiden veel goed kan doen, maar ook veel destructie kan veroorzaken. Al zijn er vele negatieve zaken, probeer deze te benaderen vanuit een neutraal gevoel. Breng de boodschap over met zo min mogelijk oordeel. Dan voedt je het negatief bewustzijn zo min mogelijk. Dat is wat Ik, Ashtar met deze boodschap wil duidelijk maken.


Namasté Ashtar
25 oktober 2013

 

Bron: Astharpage

 

{fcomment id=2624}

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees