Adonai lieve mensen, Hier is Ashtar en Ik wil jullie informeren over de Ashtar Energie Deze energie is de energie die direct verbonden en vermengt is met de Blauwe Azurite Energie. Deze Azurite energie is puur en Moeder Maria is de hoedster. Van daaruit hoedt Ik weer de Blauwe Azurite Energie naar de aarde en vanuit een kosmische oogpunt zijn degene die met mij verbonden zijn een drager van deze code in hun blauwdruk. Deze code komt voort uit de Azurite Melchizedek Orde. Deze orde is zeer oud en bevat een bepaalde universele kennis volgens de Wet van Eén.

 


Deze Blauwe Azurite Orde omvat vele leden zoals Moeder Maria en Maria Magdalena (de Maria's vormen samen een geheel) Sananda (Jezus Christus) en de Engel Michaël. Zijn de belangrijkste leden waarmee Ik, Ashtar direct werk. De Blauwe Azurite energie is de allerhoogste energie en staat direct in contact met God de Bron. Het is de Blauwe Diamant Energie. Vanuit deze scheppende energie komen de Blauwe Fotonen en Blauwe Orgonen Energie. Deze kunnen alles zuiveren en transformeren.

De Diamant energie is de allerhoogste en krachtigste energie. Het is de aller puurste krisstalenergie en kan de hoge fotonen resolutie transporteren en reflecteren. Zoals er 7 Heilige Vlammen van de Kumara's zijn, zo zijn er de 7 gekleurde diamanten waarmee gewerkt wordt in de allerhoogste regionen van het Licht en de Liefde. De Maria energie komt neer op aarde en in de komende periode zal deze open gaan. Op 22 juli in het jaar 2013 tijdens de volle maan zal de de Maria Magdalena Energie geactiveerd worden. Dit is de poort van de keelchakra. De Blauwe zuiverende energie zal dan direct zonder enige omvorming de aarde in en uit stromen. De keelchakra van de aarde gaat dan open en de zevende poort op de maan zal deze zevende chakra op aarde gaan activeren. Zo zal de Blauwe Azurite Energie weer op de aarde terug aanwezig zijn. Deze Blauwe fotonen energie zal de orgonen energie op aarde weer gaan activeren, vele krachtvelden worden zo weer actief.BLAUWE MAAN

Deze Blauwe zevende poort op de maan zal de opvolgster zijn op de Blauwe Maan energie. De Blauwe maan van vorig jaar augustus 2012 was de aankondiging van de eerste fase van deze Blauwe Energie. Een voorbereidende laag samen met de Witte Diamantenergie. De blauwe diamantenergie bevat de blauwe fotonen, de witte heldere diamantenergie bevat de witte en heldere fotonenenergie. De Gouden diamantenergie is die van het Gouden Christus Bewustzijn. Deze Blauwe Maria Magdalena Energie hoort samen te gaan in het Heilige Huwelijk van het Gouden Christus bewustzijn. Zij zijn samen één, toch ook weer gescheiden. De Blauwe Energie omvat de Gouden Punt! Dat is het samenwerkend Heilige Huwelijk.


KUNDALINI

de kundalini slangen zijn net zo. De blauwe slang en de gouden slang dienen elkaar te ondersteunen en in de pijnappelklier samen te komen als één Licht. Het blauwe kosmische vrouwelijke deel en het gouden kosmische mannelijke deel kunnen dan één cirkel gaan vormen van Licht. Het blauwe Licht is de beschermende laag van het Gouden Godslicht. De Gouden Punt.

Vanuit deze samenkomst van groot Licht, zal er vanuit deze heelheid weer een scala van regenboogenergie uitstromen, dit is het regenbooglicht! Dit regenbooglicht zal als nooit eerder elke mens gaan raken. Hoe verder de chakra's geopend worden, hoe groter het wakker worden op aarde ook in de materie zal plaats vinden. Het 13 manen bewustzijn is sterk verbonden met het Blauwe Diamantlicht. Het Gouden Godslicht zal dan het blauwe Licht beschijnen en vele kleuren gaan dan open in de cirkel van twaalf plus één.

De planeten op één lijn is de rechte lijn die gebogen wordt en tot een totale éénheid wordt gebracht. Dit Lint van Godslicht is vanaf 21-12-12 werkzaam en luidde de eerste geboorte van de nieuwe aarde in. Dit Godslint werd door alle kernen van de alle planeten in jullie melkwegstelsel ingestraald. De rechte fotonen Lichtlijn wordt dit jaar 2013 omgebogen tot een Cirkel van Eenheid: het 13 manen bewustzijn. Wanneer deze cirkel tot eenheid komt zal het NATUURLIJK BEWUSTZIJN zichtbaar opstaan. Dit is de tweede geboorte van de nieuwe aarde! De geboorte van het natuurlijk bewustzijn, het 13 manen Bewustzijn.

Vanaf 21-12-12 zullen er 13 bewustzijnslagen om de nieuwe aarde heen gelegd worden. Elk jaar één. Rond 2025 zal dit alles afgerond zijn. Dan zal de nieuwe aarde werkelijk geboren zijn en zichtbaar zijn voor elk mens. De aarde en de mens gaan de komende 12 jaar dan ook een gigantische nieuwe ontwikkelingen door maken. Het bewustzijn van de mens zal het af en toe niet helemaal kunnen bevatten. Een golf van verbazing en vreugde zal plaats gaan vinden wanneer de mens met de aarde samen een nieuwe wetenschap en kennis zal gaan creëren tot een mooi samenspel van eenheid. Veel kan nog niet uitgelegd worden, omdat het nieuwe nog niet uitgelegd kan worden aan de geest die deze waarneming nog niet ondergaan heeft. Er is geen vergelijkingsmateriaal in jullie herinneringen. Behalve degene die vanuit de toekomst komen en vele sterren en planeten hebben zien ondergaan hebben een vermoede, maar deze zijn negatief gerelateerd aan vernieuwing. Maar slechts zeer weinige die vanuit de creatie het Licht hebben zien opstaan in een bepaalde tijdlijn kunnen dit totaal begrijpen. Zij zijn de geduldige en weten dat evolutie en creatie samen gaan in tijd en ontwikkeling.

Ook hier zijn de 6 punten met het centrale zevende punt aanwezig. Zoals deze worden verdeelt over de aarde en hun energetische, fysieke taak mogen gaan neerzetten. Het zevende centrale punt zal directe verbinding zijn van de zes. Deze zes omliggende cirkelpunten zullen ook een directe verbinding krijgen als het centrale punt hen activeert.

Wanneer de godinnen of Maria energie weer hersteld is op aarde kan het 13 manen bewustzijn gaan opstaan in de mens. Voor die tijd zal er nog veel duaal gestreden worden. Stap voor stap naderen jullie dit punt op aarde. De cirkels van de Maria energie zullen gaan opstaan en zich gaan verbinden zoals de Flower of Life, de Levensbloem. (zie boodschap van Maria Magdalena).

De Heilige Graal heeft een verbinding met de Levensbloem en het Levende Maria Magdalena water. Dit Blauwe Water is Heilig en ieder die het aanraakt wordt weer heel.

De Heilige Bomen op aarde worden voorzien van het Heilige Blauwe water. Is deze waterstroom geblokkeerd dan zal deze Heilige vortex niet langer meer verbonden zijn aan de lijnen die de Heilige informatie bevatten. De leilijnen die op aarde de Heilige knooppunten verbinden mogen schoon gemaakt worden. Er is veel geblokkeerd, net zoals in de mens is het energetisch systeem aangetast. Vele dode bomen zijn ziek geworden omdat zij niet langer meer kunnen bestaan. De blokkade is daar waar deze dode bomen staan. Vraag aan de Bosgeest of de Bos-Deva of jij iets mag gaan ondernemen. Je krijgt vanzelf het signaal of dit de bedoeling is. Ga nooit zomaar iets doen. Het negatieve kan tegen je gaan werken en wanneer de energie in jou nog niet heel is, kan deze negativiteit in jou duiken. Het zal dan het bewustzijn en geest beïnvloeden vanuit een onnatuurlijke kant. Je zal dan meer schade berokkenen naar de boom, het bos en naar jezelf.


HEILIGE BOOM OF KRACHTPLAATS

De bomen zijn de verticale lijnen die de aarde van Lichtenergie voorzien. De Heilige Boom heeft een vortex in zich die sterker gaat draaien als deze actief wordt. Deze “motor” mag goed onderhouden worden, zoals elke krachtplek op aarde of waar dan ook. Een geblokkeerde krachtplaats zal de omgeving blokkeren en de energiestroom zal niet meer stromen. Het levenswater hier is verstopt en verstopt ook de omwonende mensen en de omliggende natuur. In de duale werelden kunnen hier energetische ziekten gaan voorkomen. Zij beïnvloeden de angsttrillingen. Zij zenden dit signaal uit. Wanneer een krachtplek mooi resoneert en de waterenergie stroomt er rijkelijk doorheen dan is deze plaats levendig en straalt een levensenergie uit die bevorderlijk is voor alles wat leeft.

(lees de vorige boodschap: bomen zijn de ontvangers van Hoge Lichtfrequenties).

De Maria (Magdalena)energie is een Maanenergie, deze bevat water en bestuurt het water in alles! De zeven Heilige Vlammen van de Kumara's zijn verschillend van kleur en energie, zo zullen de 7 Magdala's ook een andere kleurenergie bevatten. De middelste zevende Magdala is degene met de hoogste straal en die is Blauw, wanneer zij deze uitstraalt naar de andere zes punten ontstaan de ander zes kleuren die verbonden zijn met de andere Magdala's. De hoofdenergie is Blauw! (Zie de foto boven van de Blauwe Diamant energie) Het centrale punt wordt door de Gouden Christusenergie (zonne-energie) ingestraald en haar Blauwe energie die deze gouden puntstraal omsluit, wordt zodanig geactiveerd dat er een prachtige Regenbooguitstraling plaats gaat vind naar de omliggende punten, deze punten vormen met elkaar een cirkel, maar zijn tevens de punten van de hexagram (zespuntster).


Maanenergie

De maan-energie komt samen met de zonne-energie. Het is een samenwerking. Zoals Maria Magdalena en Jezus Christus in de oude tijdlijn. De godinnen energie is verbonden met de maan, maar er zijn meer vrouwelijke planeten in jullie universum. Deze werken met de water-energie. De mannelijke planeten werken met de vuurenergie. De vuurkleuren zijn de warme kleuren en de waterkleuren de koele tinten. We gaan de volgende keer hier verder op door.

Vanuit liefde gedeeld en doorgegeven

Namasté Ashtar

 

Bron: Astharpage

 

 

 

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees