Wanneer het signaal wordt afgegeven geef er gehoor aan en laat het je code openen. Er zijn speciale codes-ontsluiters die hiervoor opgeleid zijn. Zij geven de toon door die bij hen de code opent. Bij elke code hoort een signaal die deze specifieke code activeert. Zie het als een poort waarbij de juiste sleutel hoort. Niet elke code kan zomaar geopend worden. Wanneer een sterrenmens een code bij zich draagt zal deze code pas geopend kunnen worden als deze zover is. Dit moment zal plaats vinden als de code in kleur en toonvibratie gaat “zingen”. Op dat moment trekt het vanzelf de juiste sterrenzaad aan die deze vibratietoon kan horen en kan ontsluiten.

 

 

Channeling Arthura Hector: Activaties van Codes en de Signalen

 

Ik, Ashtar zal vele van jullie hierin begeleiden en door sturen naar de juiste contactpersonen op aarde. Wij, Dienaren van het Licht werken zeer actief op de achtergrond en verbinden vele van jullie op die manier. Wij brengen de mensen bij elkaar die goed met elkaar zullen gaan resoneren. Soms openen jullie dan spontaan de codes bij elkaar. Zeker als daar een codedrager bij zit die als centraal punt kan fungeren.

Er zijn specifieke codedragers en code-ontsluiters

Wanneer de codes niet goed gelezen of begrepen worden kunnen er zelfs extra problemen en blokkades ontstaan. Daarom is het raadzaam de juiste persoon die deze codes begrijpt te raadplegen. Multidimensionaal Bewustzijn hoort daarbij. De persoon, vaak ook een sterrenzaad, kan een afstemming maken met de verschillende soorten Sterrenfamilies. Deze geven dan weer door hoe deze codes te openen. Op die manier kan men de nieuwe aarde kinderen activeren. De tijd is aangebroken om elk sterrenkind op die manier aan te raken. Hun activatie moet dan plaats gaan vinden, anders worden zij ziek. Hun resonantie loopt dan vast. De nieuwe tijd dient zich nu aan en het sterrenkind dat goed resoneert met deze vibratie kan zijn codes nu gaan openen. Teveel tegengestelde vibraties van de oude tijd kunnen deze kinderen of jong volwassenen echt gaan belemmeren. Zij leven dan opgesplitst! Kunnen niet meer verder dan in hun cocon zitten. Veel autistische (en andere gelabelde) kinderen hebben deze handicap. Ondervinden een tegengestelde activiteit in de hersenen. Dit brengt niet alleen allerlei klachten zoals hoofdpijn of migraine, maar ook klachten van psychische aard, zoals verwarring en grote vergeetachtigheid. In principe passen zij nergens meer in. Hun codes dienen geopend te worden. Dit zijn de nieuwe tonen die zich aansluiten op het nieuwe denken en voelen van de nieuwe aarde. Eenmaal goed aangepast aan deze codes gaan zij helemaal open. Weten zij hun bestemming en doel.


Wat is dat de nieuwe aarde? Welke tonen zijn hier aanwezig?

Er mag vanuit gegaan worden dat alles geluid produceert. De oude wereld produceerde andere tonen, in een wat lagere octaaf. De vibraties waren lager. De golven in de hersenen produceerde een andere resonantie. Wanneer de nieuwe aarde op staat, zullen de tonen aangepast worden en dit gebeurd in fases. Zie het maar als een toonladder! Van laag naar hoog. Zo kan het energetische en het fysieke lichaam zich aan gaan passen aan een hogere resonantie. Energetisch is de nieuwe Aarde al geboren. Dit jaar wordt de fysieke aarde via deze toonladder van 13 hoofdtonen geboren. Het 13 manen bewustzijn zal op gaan staan en iedere volle maan van het jaar 2013, zal een hogere toon gaan produceren. Dus elke maand wordt de fysieke aarde in resonantie aangepast. De afgelopen 12 jaar is de aarde op energetisch gebied vele octaven hoger neergezet. Het Hoger Licht is ingedaald. Het fysieke deel wordt dit jaar aangepakt. Dat zal ook de mensen op de aarde treffen.


KLACHTEN EN REACTIES

Verschillende codes worden bij de mensen geopend. Iedere keer als er een poort opengaat zal dit grote invloed hebben op de mens en ja er kunnen klachten van fysieke aard voor doen. Energetisch werken de tonen door en zetten verschillende delen in het fysieke lichaam om. Elk orgaan in het lichaam vibreert en heeft een eigen toon. De verhoogde tonen die vanuit de aarde en de maan door vibreren zorgen in het lichaam van de mens voor een ware omschakeling. De golven dringen door in elk deel van het lichaam en nemen dit deel mee in de verhoging. Wanneer de mens een bepaald zwak deel bezit in zijn fysieke lichaam, zal er daar een reactie gaan ontstaan. Dit kan soms even onaangenaam zijn. Wanneer jullie mensen weten dat dit tot het natuurlijke proces behoord, kan er anders mee omgegaan worden. Weet dat dit hoort bij deze grote omschakeling. Onwetendheid kan een spanning teweeg brengen of een onjuist handelen.


Ik, Ashtar wil benadrukken dat deze verschijnselen van korte duur dienen te zijn. Wanneer er een permanente klacht ontstaat mag er dieper gekeken worden. Laat deze klacht goed onderzoeken: energetisch of fysiek. Het is niet de bedoeling dat alle klachten op het bordje van de ASCENTIE worden geplaatst. De ascentie-klachten gaan in golven en zijn nimmer permanent aanwezig. Het is een komen en gaan van deze trilling die verandering brengen. Het Licht ondersteund en begeleidt. Er zullen momenten van vreugde ontstaan en momenten die wat klachten kunnen veroorzaken. Neem dan gewoon rust en keer naar binnen om ernaar te gaan kijken. De mens kan hier zelf veel aan doen. Verschillende soorten kruiden kunnen helend werken. Op het moment dat de klachten boven jullie hoofd gaan groeien zoek dan hulp. Ook voor de ascentieklachten. Ik, Ashtar zal nog een lijst doorgeven betreffende de ascentieklachten die bij de chakra's horen.


CODES EN STERRENKINDEREN

De codes die energetisch in de diepere lagen aanwezig zijn mogen dan geopend worden. Let hier vooral op bij kinderen en jong volwassenen. Zij zijn meestal afhankelijk van hun omgeving en deze omgeving kan soms een belastende druk uitoefenen. Luister goed naar hen! Wimpel het niet te snel af als onzin of kleinigheid. Een goed luisterend oor kan al veel van de problemen omzetten. Deze kinderen van de nieuwe tijd, hebben een prachtig zelfgenezend vermogen dat zij direct kunnen inzetten als er naar hen geluisterd word en ze zichzelf kunnen zijn in vrijheid. Teveel afgebakende structuren kan dit zelfgenezend vermogen blokkeren. Dit werkt in principe bij elk mens zo, jong of oud. Het sterrenkind of de sterrenzaden zijn hier erg verbonden mee. Dit is hun natuurlijke zijn, hun natuurlijke staat. Laat hen in hun natuurlijke vorm zijn of geef hen de kans om hier weer in terug te komen. Help hen door je open te stellen voor hen.


DE OUDERS VAN STERRENKINDEREN

De ouders die deze codes hebben doorgegeven aan hun kinderen, weten dit vaak niet meer. De sterrenkinderen weten dit wel en merken dit regelmatig op, helaas wordt dat weer gezien als brutaal of zeer storend. Zij mogen daar leiding in krijgen en uitleg. Vaak zie je dat kinderen de problemen van hun ouders bij zich dragen en dit kan een zeer grote last zijn op hun jonge schouders. Zorg als ouder dat de eigen lasten worden gedragen door degene die er verantwoordelijk voor zijn. Laat het kind hier niet bij betrokken worden, dat worden ze toch wel want ze ontvangen deze energie. Zij zijn erg gevoelig en pikken dit op vanuit hun omgeving. Dat is niet iets om je schuldig over te voelen, want deze kinderen zullen hier ook mee om mogen leren gaan. Op aarde is alles anders, de materie is zwaarder. Doch de nieuwe aarde energie zorgt voor een verlichtende vibratie van vreugde. Wanneer zij hier weer op aan gesloten worden, kunnen zij veel omzetten voor henzelf maar ook voor hun omgeving. Zonder dat zij daar enige belasting door krijgen. Het Licht werkt als Licht en dat weten zij.


De codes mogen geopend worden. Deze zullen geopend worden. Elke maand als moeder aarde weer zover is, kan er via de maanenergie en de energie vanuit de kosmos een chakra worden geopend. Dit gaat ook door middel van codes en tonen. Wij, Dienaren van het Licht werken hard aan deze voorbereidingen. De codes worden door de aarde en door Ons, Dienaren van God de Bron geopend of hersteld. Want bij het openen van de codes mag de energie weer gaan stromen. Deze is vaak vast en stug. Daarin brengen Wij veel herstel. Op dit moment zijn de gebroken codes hard in de weer om een tegenaanval te richten op hen die samenwerken om de juiste tonen neer te zetten. Althans dat proberen zij. De valse tonen worden neer gezet in ketens van het duister. Deze ketens zijn niet oud maar nieuw. Omdat deze gebroken codes nieuw zijn, zij zijn niet sterk. Zij zijn zelfs zeer zwak. Weet dit lief mens van de aarde, als je hier weer mee geconfronteerd word. Laat je niet misleiden door hun groot opgeblazen ego. Zij doen zich zo zeker voor, maar in werkelijkheid weten zij dat zij aan de verliezende hand zijn.

De illusie willen zij graag voortzetten en deze is nu werkelijk een illusie van een hersenspinsel
Lieve mensen van de aarde, wees bewust in alles wat je doet en weet dat Wij achter jullie staan en dat Wij zelfs met jullie meelopen op dit nieuwe pad van de aarde. Gaia weet dit ook en opent haar poorten voor de nieuwe tijd waarin het Ashtar Commando en de Galactische Federatie van het Licht ook deel van uit maken. Zij opent haar poorten voor jullie lieve mensen. Iedereen werkt op zijn manier hard aan de nieuwe wereld die weldra zichtbaar zal worden. Ten eerste: zal dit amper opgemerkt worden doordat zij zo natuurlijk zijn en vanzelfsprekend. Maar dat zijn ze niet! Ten tweede: Het gevoel van blijheid zal toenemen. Vooral in deze maand mei die staat voor het openen van het hart van de aarde en het hart van elk levend wezen. Misschien hebben jullie dit al gemerkt?


SYLPHS

Let op de tekens in jullie luchtruim! Er zullen vele tekens en signalen vanuit de lucht worden doorgegeven. Kijk regelmatig naar de lucht omhoog, zowel overdag als nachtslot. Vele prachtige schouwspelen zullen aan jullie worden vertoond. Kijk naar de wolkennevels zoals de Sylvans deze vertonen vaak figuren en symbolen. Deze tekens zijn verborgen boodschappen, misschien een speciale boodschap voor jou? Soms zijn het cadeautjes van liefde naar de mensheid. Deze Sylphs zijn Schepen van het Licht en hun hoedanigheid is zo flexibel dat dit bewustzijn op aarde als normaal wordt geschouwd. De diepte van dit bewustzijn wordt door de mens onderschat. Hun spel van vormen zullen toenemen en toenemen. De kracht van hun boodschap ook. Steeds duidelijker zullen de boodschappen van dit Hogere Bewustzijn aan de mens verschijnen. In combinatie met de Zon en het Licht, wat een waar regenboogspektakel tevoorschijn zal toveren.Er is nog veel te vertellen over de codes en de signalen, die Wij Dienaren van het Licht gaan tonen aan de mensheid om als voorbereiding van Ons bestaan. Dit vormt samen met de andere gebeurtenissen op aarde de totale disclosure.


Met liefde doorgegeven Ashtar
10 MEI 2013

Arthura: Codes vindt je ook verborgen in de channelingen en boodschappen die door het Licht worden doorgegeven. Wanneer je een boodschap leest komen deze bij je binnen, soms voel je dit gelijk of kan je zelfs heel diep geraakt worden. Het kan ook zijn dat deze in het energetisch lichaam worden opgeslagen om later naar boven te komen in jou bewuste staat. Het heeft te maken met de toon van woorden en het totale geluid van de channeling. Dat resoneert met jouw toon of zet iets om in jouw resonantie. Klank is vibratie. Woorden, namen en gebeden zijn allen vibraties, voel wat goed voor je is. Soms resoneert iets niet fijn, kijk ernaar en neem afstand of zet het om. Wat zegt het jou? Is iets positief of negatief? Dat kan verschillend zijn voor ieder wezen. Elk bewustzijn heeft zijn eigen codes en resonantie nodig om open te gaan. Verder te groeien. Dit kan trouwens ook bereikt worden door schilderijen en beeldmateriaal.
Arthura: tijdens deze channeling liep ik even naar buiten en plots zag ik weer mooie Sylphs ontstaan, daarna kreeg ik een mooi cadeau want een halo om de zon met regenbogen verscheen. Ik vroeg waarom ik deze nu mocht waarnemen en er werd gezegd geef deze boodschap door! Vandaar het laatste stukje over Sylphs! Deze foto's zal ik tonen op mijn website. (Arthura: Lees ook artikel Sylphs en Chemtrails, Mag gedeeld worden vanuit respect en liefde en onder vermelding van de bron en het kanaal: Arthura Hector 

 

Bron: Arthura Hector

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees