De oude maan staat nu op in een nieuwe verschijning, Haar energie is nu zo mooi en sprankelend, helend. Ze helpt de mens met de vergeten kennis te ontsluieren. De vergeten maar nooit vergane Glorie. De Heilige Kennis ligt bij jullie mensen in het hart verborgen. Onder vele sluiers en nevels. Deze nevels kunnen nu opgelicht worden stap voor stap komt het 13 manen bewustzijn tevoorschijn. Allen die beweren dat de maan niet meedoet in het spel, zullen nog versteld doen staan. De maan is de Lady of the Dawn. Zij is een van de vele die nu opstaan en deze worden de “Brengers van de Dageraad” genoemd, allen die vergeten waren staan nu op.

Arthura Hector

Dagen Raad
De brengers van de Dagen Raad zijn degene die hier op aarde zijn neergedaald om een bepaalde energie neer te zetten. Zij focussen zich op een bepaald onderdeel, zodat de mens goed kan overgaan en kan meekomen in deze energetische verandering van de aarde-energie. De aarde-energie is vrouwelijk net zoals de maan-energie. Zij helpen elkaar om de vrouwelijke energie (de ontvangende beweging) neer te zetten. De Zonne-energie is zeer belangrijk en toonaangevend op aarde aanwezig. Dit is de creatie energie van Ra. Ik, Ra maak deel uit van een creatie-energiegroep.

Er zijn energieën die de ochtendgloed neerzetten, deze is zacht en nieuw, meer vrouwelijk zou je kunnen zeggen. Op dat moment van nieuw begin ben ik nog één met de Brengers van de Dagen Raad. Zoals de naam verklapt is dit een soort Raad. Deze raad is een cirkel die RAad en ADvies geeft over deze energie.

De Maan: Zij is mijn tweelingziel en compagnon, Wij werken samen om de aarde te verlichten. Wij staan bekend als Apollo en Lumina en staan voor de tweede chakra van Moeder Aarde. Deze tweede chakra is verbonden met de kundalini van de aarde, de twee slangen van de gevende en ontvangende energie. Het mannelijk en vrouwelijk principe. De creatie-chakra.

Overdag straal ik, Ra fel, maar in de ochtend en avond ontmoeten Wij elkaar. Wij werken dan als één geheel. Onze energieën stromen dan samen en dit wordt vaak de TWILIGHTZONE genoemd. In deze dimensie of gebied zijn er poorten van doorgang voor degene die verbonden zijn, bewust of onbewust, met de kennis van het oude en het nieuwe. De kennis van de Slangendrager is er een van. Deze verborgen kennis kan geopend worden door elk wezen. Wij, de Brengers van de Dagen-Raad beslissen of er een doorgang mogelijk is. Je hebt een bepaalde trilling nodig om de sleutel te ontvangen. Via deze energie van de Dagen-Raad en de Nacht-Raad worden de poorten steeds geopend en hersteld. Zij leiden je naar het 13 Manen Bewustzijn of het Natuurlijk Bewustzijn. Deze overgang in trilling moet de mens of wezen wel aankunnen. Zoals jullie weten vertoeven de meeste van jullie op aarde nog onder een (gedeeltelijk) kunstmatig bewustzijn. Het wakker word proces gaat in fases, ook het toetreden van dit gebied van tijdloosheid. In dit gebied kun je ook de Nieuwe Aarde binnentreden, dit is de poort naar de nieuwe of zeer oude kennis.

 

Blue Moon

 

 

 Wat is kennis?
Kennis is een resonantie van vormen, kleuren en codes. De energie van groei. Wanneer er kennis naar je toekomt stromen verandert je leven. Jou kleur en codes veranderen en gaan een andere vorm aannemen. Dit gebeurd wanneer je open staat voor deze ontvangst. Wanneer je gesloten bent raakt de informatie energie jou aan en stroomt langs jou heen weer verder naar een ander bewustzijn. Wanneer het volgende bewustzijn wel open staat maar niet resoneert met deze vorm van kennis, zal deze ook verder gaan en verder stromen totdat het wordt aangetrokken door eenzelfde resonantie. Kijk, de poorten gaan open en de sluiers verdwijnen als sneeuw voor de zon. Elke keer als er kennis wordt toegevoegd aan een bewustzijn ontstaat er een hele mooie beweging van liefdesvonken. De mens die dit ontvangt daar komen allerlei lichtvonkjes vanaf. Deze lichtvonkjes zijn de contactpunten van ontvangst, van het samengaan.

Zo gaat het ook met het genezen van een persoon. Het medium dat de energie doorgeeft vanuit de Lichtwereld naar de mens, opent een poort in de mens en deze kan dan gaan ontvangen. De mens die graag genezing ontvangt stelt zich open voor de genezer en de genezer, het kanaal, zorgt voor de aansluiting op de Lichtwereld. In het bewustzijn van deze mens die om genezing vraagt is er al een opening ontstaan. Er is geloof en vertrouwen in de genezer. Wanneer de mens geen vertrouwen heeft in haar genezer en de genezing, dan wordt er een blokkade gemaakt en hoe helder het Licht van Mij of mijn mede-Lichtbroeders en Zusters ook is, het komt dan niet aan. Wat wel vaak gebeurd, is dat er in het energetisch lichaam een omzetting kan plaatsvinden. Later zal deze persoon zich dan ook makkelijker kunnen openen en overgeven. Hoe beter je de touwtjes kan loslaten van het aardse 3d bewustzijn, hoe dieper de genezing kan plaatsvinden. Wanneer degene die de genezende energie ontvangt zich laat gaan, hoe beter de energie kan uitwerken en hoe beter het kanaal dit voelt en doorkrijgt. Het kanaal is het tussenpersoon op aarde, tussen de verschillende dimensies. Zij mag zorgen voor een goede transactie van energie en uitleg geven aan deze omvorming. Hoe beter de mens zich ontspant hoe meer deze zich overgeeft. De genezers die met veel liefde werken, bereiken het meest in de genezing. Hoe hoger de liefdestrilling, hoe hoger het resultaat.

Zij hebben een moeilijke taak, want de verschillende resonanties mogen in haar of hem samenkomen. Die van het Licht, de hoge vibratie en die van de “zieke”mens, de lagere en onstabiele resonantie. In het lichaam dat als kanaal dient wordt er een omzetting gedaan van deze twee verschillende energieën. Soms zijn er meer dan twee verschillende soorten, soms vele. Dit hangt af van de kracht van de genezer. Het genezen heeft vele stadiums. En vele vormen van Lichtkracht. Met welke dimensies werkt de genezer samen en vanuit welke dimensie wordt er de Lichtkracht ingezet.

De Witte Magiër die met de Liefdesdimensies samenwerkt kan nooit overwonnen worden door het duister. Omdat het duister één zwak punt heeft, het gemis aan liefde. Deze wijkt vanzelf voor het grote Licht wat bij deze Witte Magiër aanwezig is. Liefdestrilling is heel snel en hoog, onzichtbaar. Althans voor de lagere resonanties.

Wat de lagere resonanties willen veroorzaken is een illusie van macht. “kijk hoe sterk wij zijn, wordt je al bang?” Dit gebluf daar zijn zij erg goed in geschoold en hebben allerlei trucs om dit in te zetten. Zij weten jou te triggeren. Zij zoeken naar jou zwakke plek en misleiden de mens daarin, naar een punt waar zij kunnen toeslaan. Dat is hun spel en zij zijn daar fenomenaal in. Hoe slimmer de zwarte magiër is, hoe hoger zijn rang en uit de vele onderdanen maakt men dan op uit, hoe krachtig deze is in het manipuleren van de wereld en de dimensies waarin zij werken. Zij halen de mens of energieën zo uit hun dimensie om ze te lokken naar hun vibratielaag. De psychologische trukendoos is oneindig. De zwarte spiraal die neergaat in de zwarte zon, zuigt de mens helemaal mee de diepte in. Gevangen in deze dimensies geeft de mens de moed op, omdat deze niet meer geloofd in de bevrijding en de vreugde van zijn bestaan. Het leven wordt dan een doelloos zwart gat. Wat alleen nog maar uit lijden bestaat. De wet van aantrekking is hier ook werkzaam alleen nu trekt het het lijden aan. De zware sluier van energie omhelst deze mens. Zorgt ervoor dat deze mens niet meer kan kijken in het Licht en de vreugde van het leven, deze is versluierd. Vertroebelt.

Zolang deze mens geloofd dat er geen oplossing is, zal het lijden door blijven gaan. Maar wanneer er een klein gaatje zonlicht wordt gemaakt in dit duistere kleed, kan dit het begin zijn van het herstel en het loslaten van dit zware kleed. Het zal een psychologisch spel worden van vele tegengestelde lessen, om de illusie te doorbreken. De illusie kan slechts geheel doorbroken worden als de mens gelooft in haar of zijn eigen LICHTKRACHT. Via het geloof in zichzelf worden er dan al snel allerlei gereedschappen (tools) aangeboden vanuit het Licht. Energetische signalen zullen dan in de materie gezien worden, zoals synchroniciteit van allerlei situaties die dan gaan ontstaan. Dit zware kleed kan dan in lage ontdaan worden.

Het erkennen van dit zware kleed is wel een pree, omdat de herkenning de illusie kan verbreken.

Er zal een soort getouwtrek ontstaan en soms verwarring. De afleiding zal groot zijn, omdat dat het spel van de zwarte zon zal zijn. Dat is het terrein van deze kracht. Verwarring en chaos stichten. De mens laten weten: “dat het niet gaat lukken”. Veel verbittering veroorzaken en zoveel leed, dat de mens het wel op moet geven. Heen en weer geslingerd worden, terwijl jij, lief mens het best weet, maar niet kunt accepteren, omdat je geleerd hebt een schuldgevoel aan te gaan en dit wordt gecreëert bij jezelf of anders doen de andere het wel bij jou. De omgeving die afgeeft op de mens die uit de cirkel wilt stappen van dit oude donkere tijdperk.

Voor hen is het erg verwarrend als een schakel van de ketting wordt afgebroken. Ook hun leven staat dan op zijn kop. Zij worden dan gedwongen om aan de slag te gaan in deze zware sluier die ook deel van hen uit maakt. Dus tegenwerking van alle kanten zal de mens, die uit deze zware sluier  los wilt komen, gaan ontstaan.

De TWILIGHTZONE is erg geschikt voor het Licht, maar ook voor het duister en de laag trillende codes. Zij werken hiermee. Zij leiden de mens door de poorten van de verwarring, in plaats van door de poorten van de Liefde. Fantasie wordt zo misleidend en ziek gemaakt. Creëren is niet langer de geboorte van de nieuwe dag, maar van het negatieve duister. Daarom wordt de maan vaak in de oude tijd verkeerd geïnterpreteerd. Als iets negatiefs, alsof haar krachten duister zouden zijn. Dit is de illusie die de trage codes weten neer te zetten. Weer een illusie erbij, hoeveel sluiers van illusie heeft de mens op aarde nog te gaan? De mensen die beweren dat de Maan, Lady Luna een negatieve kracht is, hebben dit niet goed geïnterpreteerd. NEGATIEF kan uitgelegd worden als DUISTER NEGATIEF, maar ook als het vrouwelijk negatief. Oppositen van het positief en negatief die samen kunnen komen als één geheel. Een HEILIG geheel. Zoals de twee kundalinislangen steeds proberen heel te worden in de mens. Zoals de vrouw en de man kunnen gaan samensmelten.

De vrouw die dus als negatief wordt gezien door hen die de verwarring pretenderen, hebben zij niet zelf iets te verbergen? Stichten zij geen verwarring onder de mensen, onder de noemer van onthulling, hoe slim kan dit wezen nog zijn?

Je kunt door de poorten van de twilightzone, met een kunstmatig bewustzijn, maar dan komt je wel in de matrix van de trage codes. Met hun netten vangen zij je op! Vul je je leven met traag trillende fantasieën of niet? Het is de keuze IN de mens die elk moment weer opnieuw kan worden gemaakt.

WIL JIJ WEL GELOVEN IN DE NIEUWE AARDE VAN LICHT EN LIEFDE?

Jij creëert dit zelf, lief mens. Niet de omgeving of de negatieve energieën van de trage codes, die willen jou alleen maar verleiden en misleiden naar hun wereld van lijden. Wordt niet de slaaf van het lijden, maar wordt je eigen leidinggevende in de liefde. Sta op en neem het heft in handen van het Lichtzwaard en verspreid het Licht op aarde. Je afstemmen op de Maan is het Licht toelaten van beide partijen, dat stimuleerd de kundalini om in evenwicht te blijven. In harmonie op te stijgen in de mens en het energetisch lichaam te voeden vanuit God de Bron.

Dit was Ra, namasté

Lady Of The Dawn! Ashtar wekte mij ooit met het Lied: Lady of the Dawn en ik werd diep geraakt, met zoveel liefde werd dat aan mij doorgegeven. En nu in deze channeling weer benoemd en uitgelegd.
Foto's mogen niet los gekoppeld worden van de channeling  copyrights Arthura Hector, deze volle maan foto's zijn in augustus 2012 door mijzelf gemaakt. Privecollectie. Er was toen een dubbele volle maan in augustus en de tweede volle maan wordt dan de Blauwe Maan genoemd Zie channeling de Blauwe maan: Zij riep mij s'morgens rond 4 uur en zei  "maak foto's van mij" en deze kwamen te voorschijn, ten tijde van de twilightzone, de dagenraad! De een is met flitser en de ander zonder flitser gemaakt met een gewoon toestel. Niet bewerkt dus.

27-02-2013

 

Bron: Asthar Page

 

 

 

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees