Het ego is een veel benoemd onderwerp, waarom is er dan zoveel onduidelijkheid over? Zoveel verwarring en waarom is het vooral zo moeilijk om het onder controle te krijgen? Het ego is een moeilijk “ding” om te pakken te krijgen dit komt omdat de mens op aarde in de 3e dimensie verkeerd. Wanneer deze blik wordt vertroebelt kan het ego makkelijk in leven blijven. Op een manier dat het lijkt alsof dit moeilijk te bevatten is. Ik, Ashtar zal gaan uitleggen hoe het ego te herkennen is. Dan kan het Ware Zelf gaan opstaan en het leven kan dan drastisch veranderen. Het leven vanuit het natuurlijk bewustzijn kan dan gestart worden.

 

 

 

LOSKOMEN VAN HET EGO

Als de mens wilt loskomen van het ego, dan zijn er bepaalde regels die hij of zij kan gaan toepassen. Zeer makkelijk te herkennen en te gebruiken in het dagelijks leven! Ashtar glimlacht nu en kijkt een beetje ondeugend: “Dus er is geen excuus om deze niet aan te gaan”. De ingewikkeldheid zit hem in de ontkenning. Het vast zitten in een bepaald “veilig” patroon. Daar niet uit willen, omdat er iets in jou zegt dat: “dit niet de weg is”. Allerlei excuses om het ego door te laten leven. Je gevoel volgen wordt dan een patroon wat volgens het ego wordt neergezet. Dat gevoel heeft helemaal niets te maken met het WARE GEVOEL. Laten we eerst eens even hier naar gaan kijken. Volg je gevoel eens een hele dag en schrijf op waarom je het volgt. Kijk dan eens hoe vaak dit VANUIT een rationele overweging is. Deze rationele verklaring of reden is totaal niet gekoppeld aan het ware gevoel. Ik zal een voorbeeld geven over eten: De mens eet om zijn fysieke lichaam te voeden, anders wordt je ziek en moe. Welke volgorde gaat er in werking voordat men het eten tot zich neemt en er energie ontstaat? Door de verbranding van het eten in de maag, ontstaat er energie. Het bloed stroomt en neemt de bouwstenen op uit het voedsel en het wordt zo overal in het menselijk lichaam afgegeven. De hersenen die het signaal ontvangen van een hongergevoel, dit signaal komt weer vanuit het lichaam, zoals de lege maag die gaat rommelen. Waar start deze werkelijk? Juist ja in de onzichtbare lagen. Zoals de PSYCHE.


DE PSYCHE

Dus iets wat zeer lichamelijk van aard is ontstaat in de psyche. Vreemd niet? Welke signalen gaan aan de honger vooraf? Vele impulsen gaan hieraan vooraf. Deze impulsen zoals beelden, geuren en geluiden uit de omgeving beïnvloeden de psyche. De psyche is een soort vertaler van al deze impulsen. Deze komen binnen en de hersenen reageren op de binnenkomende signalen.


Arthura:

Simpel voorbeeld is wanneer je voorbij een bakker loopt en de geur van het versgebakken brood komt bij je binnen. Dat vormt een beeld en dit beeld levert een heel verhaal op. Wat hoort er bij deze geur? Dat lijkt simpel en eenvoudig, maar pas op, niet iedereen heeft hetzelfde verhaal. Elke mens heeft een eigen subjectieve uitleg. Deze subjectieve uitleg is weer afhankelijk van de psychische staat van die mens. Wat is er gebeurd in het leven van die mens? Een positief beeld is het beeld van het lekker opeten van een broodje. Een negatief beeld is het opeten van een lekker broodje als klein meisje, maar direct eraan koppelen dat je nu toch echt te dik bent of te mager? Was je altijd al een klein dik meisje of jongetje, of juist erg mager? Dan is dat de reden, misschien heb je heel vaak gehoord dat je niet zoveel moest eten. Of ben je zelfs gepest om wat voor reden dan ook? Is er vanuit veel verdriet een troost eten ontstaan? Daar begint zich langzaam een trauma te ontvouwen. Aan dit signaal is een pijn verbonden. Dit is een toevoeging van een onnatuurlijk element. Zo zijn er vele onnatuurlijk signalen toegevoegd. Naast de normale natuurlijke flits aan eten van een broodje wanneer je de geur van de bakker om de hoek opsnuift, naar de bijkomende negatieve beelden die alles negatief beïnvloeden. Nu ontstaan er zelfs gevoelens van schuld, schaamte en vooral van verdriet. Het gevoel van niet goed genoeg te zijn. Dit kan zich helemaal gaan uitspreiden over de rest van je leven en aan deze impuls worden steeds meer negatieve impulsen toegevoegd. Het wordt uiteindelijk een zware kapstok waar alles aan wordt opgehangen. Jouw zwakke plek!


Dit kan uiteindelijk fysieke problemen gaan opleveren. Ook de positieve beelden over deze heerlijke geur worden hieraan vastgekoppeld. Feestjes met gebak en ander lekker eten, horen hier ook bij. Uiteindelijk raakt deze kapstok overvol en zwaar. Op dat moment begint de verwarring toe te slaan. Je kan de berg impulsen aan deze groter wordende kapstok niet meer ontwarren. Uiteindelijk komt er dan in het dagelijks leven een storing in het eten van voedsel. Dat zelfs als straf gebruikt kan worden. Jezelf het eten ontnemen. De balans is verstoord en er ontstaat misschien wel een eetverslaving. Niet meer kunnen doseren. Niet meer weten wanneer je werkelijk honger hebt. Daarnaast zijn er de beelden van de media, het vrouwelijk element is vooral de dupe! Slank zijn en de ideale vrouw zijn hangen op aarde nauw samen. Dit is het ware ziektebeeld. Hier begint het onnatuurlijke bewustzijn. Wanneer de mens beter kijkt en bepaalde natuurvolkeren observeert, dan zie je hier geen ideaal voorbeeld voorbij komen. Men heeft een totaal ander natuurlijk beeld van schoonheid, meer vanuit het echte gevoel. Waar de liefde doorheen stroomt.


FRUSTRATIES

Het lichaam is een natuurlijk geheel en het fysieke hoort gevoed te worden. Dit gaat nauw samen met hoe de mens zich VOELT. Het ego wilt altijd overal controle over houden. Wat gaat het ego doen? Juist ja de controle over voedsel overnemen. Het ego gaat zich bemoeien met wat wel en niet goed is om de ideale mens te zijn of te worden. Allerlei soorten manieren worden uitgedacht om de mens te voeden. Natuurlijk zijn er goede en minder goede manieren. Kijk wat bij je past. Ieder mens is zo verschillend. Wij van het Licht hebben geen oordeel hierover. Het enigste wat Ik, Ashtar wil doorgeven is dat de structuur niet de overhand mag gaan nemen. Puur uit ratio gezond eten, is niet natuurlijk. Strikte
regels die zo streng zijn helpen niet om uit de negatieve matrix te komen, ze versterken deze zelfs! Dit geldt ook voor het mediteren.


LOSLATEN VAN VASTE OUDE PATRONEN

Als het een goede structuur is om biologisch te eten, dan is dat goed. Maar wanneer je helemaal niet anders meer kan, dan wordt het een obsessie. Het is een kwestie van loslaten op tijd! Dat is een mooi controlepunt. Kun je jou leven nu loslaten en de dingen waar jij je zo mee bezig houdt loslaten? Vervangen door andere manieren? Of zijn jouw regels geen ondersteuning meer voor het aardse leven, maar een ware gevangenis geworden? Een psychisch harnas? Je legt jezelf dan vreselijke beperkingen op. Vaak kun je dan niet meer aan deze regels voldoen en er ontstaat een grote frustratie. De frustratie van het niet meer in handen kunnen houden van jezelf en de omgeving. Agressie of woede aanvallen kunnen dan ontstaan. Boos op je omgeving die je gebruikt als uitlaadklep. Je bent je controle kwijt. Wanneer je dit merkt, neem dan afstand van deze structuren die jou helemaal gek maken en zo frustreren dat er andere in mee getrokken worden. Dit is de controle van het ego. Het zieke ego wil kost wat kost alles precies in de hand houden en is helemaal niet natuurlijk bezig. Het voedt het kunstmatig bewustzijn. De matrix van de lager trillende codes. Op dit moment kunnen de negatieve energieën in jou duiken en jou zelfs gedeeltelijk overnemen.


ALLES KAN MET GEDACHTEKRACHT GEREGELD WORDEN

Het is mooi dat er geen controle hoeft te worden uitgeoefend, want het grote geheel werkt heel anders! Deze werkt via de liefde. Niet via vaste structuren die tot een obsessie worden worden omgevormd. Achter elke obsessie liggen machtsconflicten. Vanuit veel angst om afgewezen te worden, verzint men deze structuren die uiteindelijk een harnas worden. Dit harnas creëert voor de mens een onrealistisch “veilig” gevoel. De macht die men vanuit dat harnas uitoefent is niet volgens het natuurlijk bewustzijn, dit natuurlijk bewustzijn kan niet verder uitgroeien en wordt belemmerd door het harnas. Dit harnas staat dan symbool voor het kunstmatige web. Het kan niet langer de juiste signalen vanuit het Licht voelen en zeker niet meer begrijpen. Het ontcijferen van de signalen die Wij van het Licht sturen zijn anders van resonantie. Deze worden dan verkeerd geïnterpreteerd. Wat ontstaat er dan nog meer? Juist chaos. Verwarring, het niet meer weten en dan worden er conclusies getrokken die niet juist zijn. De mens vindt het dan gek dat het pad wat hij of zij bewandelt negatief wordt of blijft! De mens op aarde kan in een korte tijd het negatieve pad verlaten. Helaas is dit een stuk IN de mens waar Wij van het Licht en de Liefde moeilijk bij kunnen. Dit is immers de eigen vrije wil van de mens. Via omwegen geven Wij de signalen, proberen Wij jullie te bereiken. Dan weekt het ego los, beetje bij beetje. Dat kan veel pijn opleveren. Dit is niet wat God de Bron wilt, lieve mensen. Het Al wat is wil contact en de liefde uitdragen.


DIT IS JULLIE EIGEN KEUZE

Met gedachtekracht is alles te realiseren, maar zolang jullie de 3d wereld niet kunnen omzetten naar een hogere vibratie, kunnen Wij van het Licht en de Liefde alleen maar indirecte signalen sturen. Het contact tussen deze werelden kan dan niet op een directe manier ontstaan. Wil jij, lief mens een DIRECT contact met Ons, schakel dan jou obsessies uit. De obsessie om de dingen onder controle te houden die vanuit frustratie soms zo hoog kunnen oplopen dat er een grote negatieviteit in jou naar boven kan komen. Stimuleer dit deel in jou niet, heb het wel lief en richt je op HET NATUURLIJK BEWUSTZIJN. Laat los de touwtjes ook al heb je dit altijd zo gedaan en leverde het voor jou een bepaald “veilig” leven op. Een totaal andere benadering van pijn en verlies ligt zo om de hoek. Je hoeft alleen het andere pad in te slaan om het te zien. Daar sta Ik, Ashtar klaar samen met het Ashtar Command om jou op te vangen en te begeleiden op dit andere liefdevolle pad.


NIEUWE TONEN OP AARDE

Denk je nu, maar dat doe ik en toch vaak gaat alles verkeerd? Dan mag je weer opnieuw gaan kijken en kijken. Want zolang je niet volledig op dit nieuwe aarde pad loopt, kun je beïnvloed worden door de andere impulsen. Het buiten jezelf leggen van negativiteit kunnen de touwtjes zijn, die je niet wilt loskoppelen. Hier achter bevindt zich een grote angst. Dit zijn de laatste stukken die je mag gaan los laten. Denk niet vanuit onrust en stress. Gewoon op je gemak deze stukken aanpakken, bewustwording gaat in fases en dit heeft tijd nodig. Gun jezelf die tijd. Dat is ook liefde, de tijd nemen om een andere koers in te slaan. Bij elke volle maan wordt de toon op aarde anders. De poort van deze maan, is de poort van de Thimus chakra. Dus elke maan wordt jou energetisch lichaam weer aangepast aan die nieuwe toon. Dat heeft tijd nodig en het is hard werken voor de mensen op aarde. Geef jezelf dit begrip van omzetting. Naar elke volle maan toe gaan er codes open en deze codes tonen de nieuwe dingen die eerst diep verborgen waren. De onderste laag komt boven op aarde en in jou, lief mens. Nu is het de tijd om liefdevol te zijn naar jezelf. Kun je niet meer voldoen aan allerlei situaties op aarde. Neem dan gewoon een time out en leg uit naar je omgeving dat je even het niet meer aan kan en een andere manier aan het zoeken bent. Ieder doet zijn best. Oordeel niet of voel je niet aangevallen als mensen een andere koers in willen slaan en los komen van jou. Dit is geen afwijzing slechts een aanpassing. Voel je dit als een ware afwijzing en treft het je diep, dan zijn er touwtjes die los gemaakt mogen worden en oude dogma's mogen los gelaten worden.


NIEMAND HEEFT CONTROLE OVER DE ANDER, WEL INVLOED!


AZURIETE MELCHIZEDEK ORDE


De illuminatie is zeer aan het verzwakken. Het overzicht hebben Wij van het Ashtar Command en de Galactische Federatie van het Licht in kaart gebracht en de vele zaken gaan precies volgens plan! Het sneeuwbaleffect neemt nog steeds toe. Deze sneeuwbal is zich aan het vergroten en vergroten. De Azurite Melchizedek Orde, een speciale Orde van beveiliging met afgevaardigde op aarde houden goed toezicht op alles. Zij hebben een sterke contactlijn in het energetische en het fysieke. Deze mensen hebben speciale blauwdrukken en extra kristal-implantaten om het contact steeds zuiver te houden met Ons. Het signaal blijft zo altijd in tact. De contacten die zij hebben met Ons, zijn groot en speciaal. Ik, Ashtar heb 7 speciale contacpersonen op aarde die Ik opleidt en energetisch begeleidt. Deze mogen de Azurite Blauwe energie doorgeven op aarde en zijn de centrale punten. Deze centrale punten mogen de Maria energie doorgeven, activeren en herstellen naar de cirkels die dan ontstaan om hen heen. Deze personen in de cirkel, mogen dan zelf weer cirkels creëren en zo gaat dit door. Deze punten zullen naar voren gaan treden op het juiste moment en zij zullen wakker zijn en zich gaan herinneren welke taak zij mogen gaan uitvoeren. Alles komt naar buiten en de informatie komt steeds verder naar boven in die personen. Zij dragen veel verantwoordelijkheid en mogen vanuit het Ware Zijn niet via het ego naar buiten treden. Dit zijn pittige taken, omdat de meest gangbare taal op aarde via het ego verloopt. De taal van het ego moeten zij kennen en doorgewerkt hebben. Zij spiegelen het ego van andere en krijgen vele testen op dit gebied. Totdat zij een bepaalde heelheid bereikt hebben. Tot die tijd kunnen zij als eenvoudig mens op de aarde zijn, soms erg onopvallend. Het ego niet gebruiken in een egovolle wereld is de meest moeilijke taak op aarde. Zij krijgen veel woede op hen af als zij bepaalde stappen ondernemen of de grenzen aangeven bij mensen die te enthouisiast doorgaan en daardoor bepaalde negatieve energieën oproepen. Tot zover
Een Lichtgroet vanuit mijn hart naar alle mensen op aarde, degene die dit lezen en naar allen die nog onwetend zijn


Namasté Ashtar


20 juni 2013

 

Bron: Asthar Page

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees