Goede dag lieve mensen van de aarde, Ik ben Ashtar en laat jullie weten dat het centrum van communicatie open gaat. Wat is het centrum van communicatie? Dit is het centrum in jullie brein wat diep geraakt wordt: de pijnappelklier. Moeder Aarde, Gaia, zal in haar bewustzijn versterkt worden door de aanraking van de toon 10, de maanpoort die nu langzaam open gaat. De komende twee weken zal deze energie in en op de aarde neerdalen om de pijnappelklier te activeren. Zoals jullie weten zal de aarde 13 chakra's gaan openen in dit jaar. Deze 13 chakra's zullen één voor één open gaan om steeds een andere toon te maken.

 

 

Deze veranderingen van toon zorgen dat er IN de mens een resonantie gaat vibreren die zoveel anders is dan ooit op aarde bereikt gaat worden. In het verleden van de aarde werden de tonen van de 13 manen ook bereikt. Doordat er op een onjuiste manier gehandeld werd, werden deze misbruikt en uiteindelijk teruggebracht naar de zeven tonen. De 7 chakra's werden toen bereikt. Nog veel later werden ook de zeven chakra's teruggebracht naar drie werkzame chakra's in de mens. De eerste drie waren enkel nog werkzaam. De andere vier werden in slaap gehouden om zo de mens in een bepaald lager bewustzijn vast te zetten.


Wanneer deze toon 10 gaat resoneren vanuit de aarde, zal er een grote ommekeer te weeg worden gebracht. Weer een grote stap dichter bij het natuurlijke kosmische bewustzijn. De mens staat dan op een organische aarde die niet langer meer een vaste dichtheid behoudt. Haar astrale lichaam zal een andere densiteit bereiken. De vaste vorm van voorheen, de 3d vorm zal zij dan spoedig gaan verlaten. Hoe is dat voor de mens op aarde? In de eerste plaats is de mens meegegroeid in de veranderingen die plaats vinden op aarde. De aarde zal zich langzaam zichtbaar gaan veranderen voor de ogen van de mens. Het is aan de mens of deze het veranderende aanzicht van Gaia kan accepteren als werkelijkheid.

Vele zullen in de knel raken met hun ratio, omdat het pure rationele denken alles onder controle probeert te houden. De strakke touwtjes die het ratio al die tijd in de hand kon houden, zullen steeds
minder belangrijk gaan worden. De ratio verliest het als het ware van het gevoel. Het gevoel zal zoveel meer gaan waarnemen, het energetische lichaam voelt ook mee. Dit gehele energetische lichaam zal gaan kijken en voelen op een totaal andere manier. Het energetisch lichaam heeft vele lagen waarmee zij kan aftasten en kan reageren. De aura kan voortdurend veranderen van kleur en vibratie. Dit is ook communiceren. De aura verandert voortdurend omdat zij beïnvloed wordt of samengaat met een andere energie. Dat heet communiceren met de andere velden.

 

De energieën die eerst niet waargenomen konden worden zullen zichtbaar worden

De energie die kleur uitstraalt heeft een heel andere intensiteit dan de energie die donker en grijs is. De vibraties zijn hoger als de kleuren helder en fel zijn. Hoe doffer en grauwer hoe minder vibratie. Somberheid overheerst dan. De mens voelt zich neergedrukt. Het energieveld verkleind zich dan. Er is niet veel weerstand tegen andere negatieve energieën. Wanneer de aura straalt kunnen er hier en daar nog wel wat donkere vlekken in voorkomen, traumawolken. Deze traumawolken zijn de doorgangen voor de donkere energieën, de trage codes. Zij plakken zich daaraan vast. Wanneer deze donkere schaduwen langdurig in de aura aanwezig zijn, zal zich dit uiteindelijk gaan uiten in het fysieke lichaam.

Het lichaam kan dan ziekte gaan vertonen en het hangt af van de soort mens welke delen zwak zijn. Op de zwakke plekken komt dit naar buiten in vele vormen van ziekten. Een ziek lichaam is slechts een SOS signaal wat genegeerd is door de mens. Wanneer er een goed contact met het fysieke lichaam is, zal er direct gevoeld worden dat er “iets aan de hand is”. Wanneer er geen voeling meer is, ontgaat de mens dit prille signaal wat het fysieke lichaam afgeeft. Het is de blik die vertroebeld is. De waarneming van het energetische lichaam is uit geschakeld. De mens kan niet langer meer kijken in zichzelf. De signalen komen niet meer door.


Hoe kan de mens weer energetisch gaan waarnemen?

De mens kan weer energetisch gaan waarnemen als het centrum van communicatie weer open gaat. Dat staat nu te gebeuren! Want de pijnappelklier gaat weer open, wordt weer geactiveerd in de aarde. Deze toon kan jou pijnappelklier stimuleren om weer verlicht te raken, zodanig dat er weer contact gemaakt kan worden met het energetische lichaam. Het energetische lichaam bestaat uit vele verschillende lagen. Die elk anders reageren en deze op elkaar liggende lagen communiceren weer met elkaar. Deze energetische lagen geven de signalen door als er iets niet goed verloopt in het energieveld. Vanuit de buitenste laag naar de binnenste lagen toe en uiteindelijk naar het fysieke lichaam wat in werkelijkheid ook uit een verdichte energetische laag bestaat. Het fysieke lichaam is een dichtere vorm van energie dan de buitenste velden. Hoe verder naar buiten gaat, hoe lichter en doorschijnender van deze van vorm zijn.

Wanneer er zeven chakra's actief zijn zullen er ook zeven energielagen om de mens liggen. Wanneer er 13 chakra's actief worden, zullen er 13 energievelden gaan ontstaan. Het krachtveld wordt dus groter en sterker. De communicatie via gedachtekracht zal dan ook gaan toenemen en de mens zal zeer helder gaan waarnemen.

 

Telepathische communicatie zal zich gaan ontwikkelen vanuit een bewuste manier

Wanneer er andere velden om de mens heen gaan ontwikkelen zal de communicatie zich daaraan aanpassen het gevolg is: een direct en bewust kosmisch contact. Op micro - macro vlak zal er gecommuniceerd worden. Naar binnen (microbewustzijn) met het eigen lichaam en met het universum (het macrobewustzijn). Dit houdt in dat de mens het zelf genezend vermogen weer gaat ontwikkelen. Enkele van jullie mensen op de aarde zijn zover en hebben de 13 energie lagen ontwikkeld. Daar werken zij mee wanneer zij andere helen en communiceren zo met de andere mensen op aarde. Zij kunnen dwars door alle lagen heen kijken, ook holografisch. Door hun multidimensionaal bewustzijn kunnen zij zich energetisch opdelen en communiceren in de vele verschillende lagen tegelijkertijd. Op micro-macro niveau.


Deze 13 verschillende velden bezitten de 13 multidimensionale zelve. Wanneer deze mens goed communiceert met deze 13 velden, kan er een zeer groot universeel krachtveld worden neergezet. Deze gekleurde velden communiceren direct met het centrum van communicatie: de pijnappelklier. Deze straalt dan op dat moment als een groot verlicht veld.


Negatieve vibraties

Het spel wat de negatieve kliek speelt met deze mensen die een groot krachtveld bezitten op aarde, is te zorgen dat hun krachtveld wordt afgebroken door derden in deze dualiteit. Deze derden personen op aarde begrijpen dit krachtveld niet en voelen zich vaak bedreigd en hun ego gaat opspelen, zodat zij een mooi prooi vormen voor de negatieve energieën. Op dit moment mag elk mens goed opletten door wie zij bespeelt worden! Is er een negatieve vibratie in jou buurt? Of heb je last van opspelende jaloezie of boosheid, dan is het goed dit te gaan observeren of dit werkelijk jouw eigen impulsen zijn of die van een negatieve beïnvloeding.

Er wordt de komende tijd een zeer scherp spel gespeeld waarin zeer intelligente vormen van manipulatie zullen toegepast worden. Pionnen zullen neergezet worden en bespeeld worden. Let op! Wordt geen (s)pion van het duister. De angst zal toenemen bij degene die de ratio niet los kunnen laten. Het hart zal groter van energie worden en de ratio zal dit niet kunnen begrijpen. Er zal uiteindelijk een balans tussen het hart en de ratio bereikt worden, maar voordat het zover is zal deze onbalans gebruikt gaan worden door de lagere codes, de negatieve vibraties.


Verwarring en angst zijn een mooie ingang voor die negatieve energieën. Doordat de pijnappelklier open gaat zal er bij de mens het een en ander omgezet worden. De psyche zal even een verwarring doormaken, het perspectief van kijken en inzichten verwerven zal even op een andere frequentie worden overgezet. Elk mens maakt dit door en ieder op zijn of haar manier. Ook het tijdstip dat dit plaats vindt zal variëren.


Wat kan je doen om hier zo goed mogelijk door heen te komen?

Je focus op het Licht richten en in een rustige omgeving verkeren. Niet nog meer verwarring en chaos opzoeken, blijf in je eigen centrum. Zoek krachtplaatsen op, om hier tot rust of tot inkeer te komen. Zoek mensen op die met jou resoneren en maak Lichtcirkels gewoon om jullie krachtvelden te connecten en weer te herstellen. Wanneer je voelt dat je energie erg laag is, zorg dan dat deze geupload wordt. Vindt mensen waarbij je je goed voelt. Vermijdt onrust en verstoring van jou energie. Kies heel duidelijk het Lichtpad. Verander je levensinstelling en richt je alleen nog maar op de positieve dingen in het leven. Dit is een heel belangrijk punt nu. Want laat je niet mee zuigen in het negatieve deel. Deze zuiging zal even heel krachtig gaan worden nu. Er komt uiteindelijk een soort tijdelijke opdeling, een natuurlijke ver-deling. Waarin het positief en negatief wordt gescheiden. Dit gaat volgens de wet van aantrekking en afstoting te werk. Dit proces gaat een tijdje duren. Totdat alles zodanig is ingedeeld en verdeeld in energie, dat daarna een nieuwe indeling van het positieve en negatieve wordt neergezet op aarde, lees: het nieuwe vrouwelijke en mannelijke!


Veel zal er verwijdert worden, maar alleen als dit niet anders kan. De mens neemt zijn eigen besluit en maakt zijn eigen individuele keuzes. Ieder is hier vrij in. Het wordt een periode van herschikking van alles. Herstructurering van de aardse energieën. Zodat de nieuwe tonen van Moeder Aarde haar intreden kunnen gaan doen en dit zal ingaan in 2014. Het natuurlijk bewustzijn wordt dan geboren en volledig neergezet. Op dit moment komt het Nieuwe bewustzijn al in zicht en de voorbereidingen zullen getroffen worden. De mens die niet kan resoneren met het nieuwe zal dit gaan ondervinden en als deze mens echt niet open kan gaan, voor het nieuwe wat haar intreden doet, dan zal het fysieke lichaam uiteindelijk bezwijken.

 

Hulp vanuit het Kosmische Licht

Het Ashtar Command en de Galactische Federatie van het Licht zullen hun uiterste best doen om dit voorspoedig te laten verlopen. Met de kracht van God de Bron. De meest Stralende zal hier het hoofdcommando over voeren, omdat deze het meest stralende hart vanuit God bezit. Deze energie van Liefde zal over de aarde worden neergelegd als een warme Mantel van Liefde. Ieder die zich met deze Mantel van Liefde verbindt zal goed door deze periode komen. Vele Engelen van het Licht zullen de mens moed inspreken en hun begeleiden naar het goede pad van de waarheid. Open het hart en ontvang de trilling van de liefde deze zal diep doordringen in alles en iedereen.

 

Illusie en fantasie

Er is een groot verschil tussen de illusies die gecreëerd worden door het negatieve en de Goddelijke fantasielagen die nu zullen opengaan in de mens. Het Goddelijk creëren bestaat in de eerste openingslaag uit de materiële fantasie. Daarna in een tweede fase het visualiseren van waar de mens van droomt. Bereikt de mens het punt van totaal vertrouwen in zichzelf en in God de Bron dan zal er een manifestatie plaats gaan vinden in het Goddelijk creëren. Wat is het verschil tussen het Goddelijk creëren en de sluiers van de illusie die wanen en ziek gedrag veroorzaken?


Het Goddelijk creëren is gebaseerd op liefde, vertrouwen in het zelf en in God de Bron, totale overgaven en daarbij de uitsluiting van de angst. De verticale Lichtlijn mag neergezet worden om het Goddelijk creëren in gang te zetten. Communicatie tussen de velden van het eigen zelf en God de Bron, of de Dienaren van het Licht. Het hart wordt aangeraakt en de liefde stroomt en straalt wanneer de creatie wordt gecreëerd. Op die momenten is er geen angst aanwezig. Bijvoorbeeld het kijken en maken van een mooie schilderij of een werkelijke beleving in de natuur en deze vastleggen om zo in contact met God de Bron te zijn, de liefde voelen doorstromen wanneer de mens gaat creëren. Een blijheid ervaren. Dit kunnen simpele momenten van gelukzaligheid zijn. Het is de eenvoud en de zichtbare weg.

 

Illusie en negatieve sluiers van creatie van angst en verwarring

Wanneer de angsten worden getriggert en de verwarring het overneemt, dan creëert de mens een sluier van illusie. Een nepfantasie die alles overheerst en jou verstart in de energie. Een fantasie die werkelijkheid wordt en lijkt. Door pure ratio ondersteunt en onderbouwt, het gevoel van het hart is niet meer van toepassing, wordt verworpen. Wanen en hallucinaties komen voor wanneer de verticale energiestroom wordt afgebroken en wordt gekanaliseerd naar een duistere bron. Deze belaagt de geest met woorden die niet reëel zijn en daarbij een losse energie vormen, niet geaard aan moeder aarde. Vaak een zwevend energielichaam, boven het lichaam of half in het fysieke lichaam wat deels wordt  overgenomen door negatieve energieën of negatieve buitenaardse. Spiritueel werkzaam als healer, gebruikt vele middelen maar kan niet duidelijk en helder waarnemen. Legt storingen neer bij de mens i.p.v. dat er een herstellende energie plaats vindt. De sluier van illusie doet deze mens denken dat zij goed doet, vaak in verwarring en met vele angsten die diep weggestopt worden.

Geen duidelijk beeld van de werkelijkheid. Vluchtgedrag. Zo zijn er meerdere soorten van negatieve beïnvloeding. Volg gewoon je hart en voel, dat is de simpelste methode, wanneer er teveel angst bij het voelen zit, klopt je gevoel niet helemaal meer. Het zuivere voelen, dit gaat niet gepaard met angst of twijfel. Wanneer angst en twijfel toeslaan, neem dan een ander moment wanneer de rust is wedergekeerd. Deze boodschap is een confronterende boodschap, maar een gewaarschuwd mens telt voor twee, nietwaar? Wij willen zeker geen angst zaaien, maar een waarschuwing op tijd en tips om hier doorheen te komen zal vele van jullie op het goede pad houden. Dat is de bedoeling
van dit signaal wat afgegeven wordt voor de komende periode. Tot zover deze boodschap


Namasté Ashtar


mag gedeeld worden in liefde en respect in zijn geheel en onder vermelding van de bron het kanaal: Arthura Hector

 

Bron: Ashtar's Page

{fcomment id=2578}

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees