Elk mens is een spiegel van God en reflecteert Zijn Licht naar de wereld buiten zichzelf. Weet dat elk hart deze Gods-vonk in zich draagt en daarom de spiegel van God wordt genoemd. Wanneer de poorten van het HART geopend zijn, kan er LICHT en LIEFDE gereflecteerd worden. Op aarde is er een dualiteit, deze dualiteit kan het hart sluiten of de poorten op een kier zetten. De reflectie van God, wordt dan de reflectie van de aarde in Haar dualiteit en soms in haar negativiteit. Er wordt een spiegel voor deze mens neergezet en wanneer deze mens met een gesloten hart zijn ziel laat reflecteren, wat ziet men dan?Watervaart de omgeving dan? Juist het open of gesloten hart van deze mens.Deze reflecties maken of breken de aarde. Dus wees bewust over jouw reflectie op de aarde.Een reflectie kan zo mooi zijn en helder. Wanneer er een heldere reflectie van God wordt neergezet op de aarde, kan deze de andere harten openen. Deze mens reflecteert dan Godsbeeld en energie naar de ander. Deze mensen die helder van hart zijn, worden vaak gestuurd naar de donkere stukken op aarde om dat Licht te reflecteren. Deze verspreiding is opgenomen in Gods Plan. Ja, God heeft ook een agenda. Géén verborgen agenda, een open hart agenda. Een die helder is en zuiver van klank! Een die overal doorheen resoneert. Ook door de mens die geboren is op aarde, om de liefde te reflecteren. Laat je spiegelen door God, laat je door Hem doordrenken van Zijn Licht en Liefde.


Wanneer je jouw mooie vonk in het hart laat ontspringen als een bron van God, als een bron van liefde, dan gebeuren er wonderen. Jouw mooiste dromen worden waar. Jouw menselijke wil gaat over in de Wil van God. Dat kan op bepaalde momenten even beangstigend zijn,want op aarde is men niet gewend aan zoveel moois en zoveel heldere klanken. Dat gebeurd dan ook stap voor stap. Elke keer als jij iets uitzendt naar God dan wordt dat ontvangen, hoe vaker je dit uitzendt vanuit liefde, hoe dikker het energetisch gedachtepakketje wordt wat aan Gods voeten is gelegd. Hoe standvastiger jou keuze is, hoe meer Hij kan werken door jouw heen! Hoe meer Hij Zijn Liefde en Licht kan reflecteren in jouw hart. Eke keer als jij een bepaalde droom of wens aan Hem spiegelt, neemt Hij dat op en opent jouw HART,stukje bij beetje opent Hij het hart, maar de mens moet volhouden en niet opgeven. Vaak is de mens ongeduldig en kan niet wachten op de volgende stap. Elke stap mag rijpen en open gaan. Het opengaan van deze Heilige Poort, lukt alleen als JIJ samen werkt met God.Wanneer de mens het even niet meer weet, als de mens in verwarring wordt gebracht of er breekt een zeer zware periode aan. Dan zijn dit de tekenen van God om jou poort verder te openen. Dit zijn mogelijkheden, geen garanties. Jij houdt die garantie vast. De mens bepaald welke garantie er wordt gegeven. God hoeft geen garantie te geven, Hij is helder en zuiver en vol van Liefde en goede bedoelingen. Het is de REFLECTIE van GOD wat vaak verkeerd geïnterpreteerd wordt door de mens.Er zijn vele wegen naar Rome? Nee, er zijn vele wegen naar God!
 
God is stabiel, de mens op aarde heeft een eigen vrije wil en daarom zijn er zoveel verschillende wegen die leiden naar WAT? Kijk elke dag en op bepaalde momenten naar de weg die je bent ingeslagen. Is deze nog de juiste weg of twijfel je vaak? Ben je de weg kwijt?Dan is dit het moment om het hart te gaan openen en de reflectie van God te ontvangen en uit te gaan dragen. Kan je dat niet? Goed, kijk dan om je heen, lief mens en voel met je hart: “WAAR GAAT JOUW HART VAN OPEN?” Ga daar naar toe waar de reflectie van God resoneert, daar waar jij die kan ontvangen en weer kan reflecteren in jouw hart naar een ander gesloten hart in het donker. Want dat is de bedoeling van Gods Licht, REFLECTEREN. Niet voor jezelf houden dus. Want dat kan ook niet.Gods Licht en Liefde is veel te groot om in jouw hart gevangen te zijn, daarom neem eerst een deel op en reflecteer dit Licht weer verder naar de ander. God vult jou hart en wanneer jouw bron weer overloopt van liefde, ja, dan kan de mens dit Levende Water delen met zijn of haar naaste medemens.
 

Er is een overvloed aan Liefde en Licht!

Veel mensen denken dat deze overvloed van Licht, niet met iedereen gedeeld kan worden.Dat het iets Heiligs is, wat alleen door de zuivere mens ontvangen kan worden. Dat klopt maar voor een gedeelte. Want jou liefdesreflectie maakt het mogelijk het hart van een ander mens te openen, waar God niet bij kan op aarde. Daarom stuurt Hij jou naar een bepaalde plek. Soms weet de mens niet waarom, maar Hij weet het!

De Sterrenwezens zenden op die manier ook dit Gods Licht uit. Zij zijn mede reflectoren van God. Vele mensen kunnen dit niet geloven en spreken van een reflectie van het duister. De enigste werkelijke en eerlijke factor is: OPEN JE HART EN VOEL! Het ASHTAR BEWUSTZIJN is ook een reflectie van God en gecreëerd door God de Vader en God de Moeder. Zij creëerde het Christus-bewustzijn en reflecteerde dit Christus-bewustzijn naar de Sterrenwezens in de verschillende dimensies. De opgestegen Meesters reflecteren dit Gods Licht ook. Sommige mensen op aarde hebben dit vermogen net zo. Alleen durven zich niet helemaal over te geven, vele van hen durven maar tot een bepaald level het hart te openen. Door onwetendheid en angst.


God begeleid je als je werkelijk verder wilt

Wat Ik, Ashtar al zei: Hij opent het hart stapje voor stapje, Wij helpen daaraan mee. Wij zijn allen Gods kinderen. Het is de reflectie die anders vertaald wordt in elk mens en dat is mooi. Hoe meer variëteit hoe beter. De aarde mag als een prachtig paradijs van bloemen open gaan met vele verschillende soorten gecreëerde motieven en klanken. Als het hart, Gods Licht maar reflecteert. Dat is alles. Dat is het enigste wat belangrijk is en waar de mens op mag letten. Wil je deel uit maken van het bloemenparadijs van God? Start dan vandaag nog jezelf te verbeelden als een bloem. Straal als een bloem en ontvang het zonlicht. De zon is ook een stralende Lichtbloem. Zijn krans is zo mooi van goud en van stralend Licht. De zon bevat vele Lichtfotonen die jullie, mooie aardebloemen, kunnen ontvangen. Open jullie hart voor het gouden Zonlicht van God. Bloemen van de aarde, God houdt van jullie!

De werkelijke bloemen op aarde hebben een prachtige functie, kijk daar eens naar en plant bloemen in jullie tuinen deze zomer. Pijn en verdriet is de opening van het hart, omdat het fysieke lichaam dit hoge Licht niet goed meer kan verdragen. De psyche reageert mee en ook wordt de pijnappelklier geopend. Dit opent weer het bewustzijn. Pijn is niet nodig, maar op aarde aanwezig in de angstreflecties. Deze angstreflecties en spiegelingen dienen dan omgezet te worden en dat kan verdriet en pijn opleveren. De mens komt dan in een diepe ontroering en aanraking van God terecht. Daarom lieve mensen gaan jullie door zoveel pijn. Als dit de weg is naar het hart, dan zal die bewandeld mogen worden. De donkere maan (tweede nieuwe maan in één maand) kwam twee maal voor in dit jaar 2014, in januari en in maart, dit is een fikse opschoning geweest en nog. Wat ruimte schiep voor het Licht van God wat naar beneden zal komen. Het raam van God is nu geopend en zal zich dit jaar verder en verder openen. Het hart van de mens wordt geraakt, ego, angst en arrogantie zullen zwaar op de proef worden gesteld. Nee, niet door God, de mens doet dit zichzelf aan. God is Liefde. Vergeet dat nooit.

Namasté Ashtar

13 april 2014

Mag gedeeld worden vanuit liefde en respect, in zijn geheel en onder vermelding van de bron en website: Arthura Hector

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees