Goede dag mensen van de aarde, Ik ben Ashtar Het centrum van communicatie is bij vele mensen niet actief! Lieve mensen van de aarde, de pijnappelklier heeft vele functies, maar de belangrijkste werking is die van de energetische communicatie. De mens heeft deze lang geleden afgezworen en daardoor is het centrum op non actief gezet. De elektromagnetische connecties die de overspringende vonken moeten maken zijn lam gelegd. Net zoals in de hersenen (synapse) zijn deze impulsen met andere onderdelen verbonden en een doorgeefluik voor de signalen die worden afgegeven voor verwerking van binnenkomende prikkels.


Arthua Hector

Hoe belangrijk is een actieve pijnappelklier?

Het is het doorgeefluik van de toestromende krisstalenergie naar de hogere chakra's, zoals de kruin en de kosmische vrouwelijke en mannelijke chakra. Indien de pijnappelklier niet de juiste onderlinge contacten kan maken, zal er weinig communicatie ontstaan tussen de mens en de andere realiteiten. Bewust contact kan alleen maar met een open en actieve pijnappelklier die de verbinding kan maken met de drie hoofdantennes. (mensen met draken energie kunnen meerdere hoofdantennes hebben en wel achterop de hals en op de rug tot en met de hartchakra). Eigenlijk is elke chakra een antenne. Een goede doorstroming van de energie is dan ook het allerbelangrijkste. Smeer de roterende energetische motoren goed door met Licht en zuivere energie. Werken met energie vergt in de dualiteit een goede aandacht. Wie geen zuivere energie uitstraalt in gedachten, zal ook geen zuivere energie in het lichaam kunnen behouden.

Wanneer de pijnappelklier eenmaal geactiveerd zal er serieus gewerkt mogen worden aan de zuiverheid van gedachten. Elke gedachten zal uitgestraald worden met een bepaalde kracht, hoe krachtiger het Licht van de pijnappelklier is, hoe krachtiger de gedachten worden uitgezonden naar de omgeving en andere personen. Daarom zijn er nu in deze tijd nog vele mensen op non-actief gesteld. De dualiteit zou alleen maar toenemen in plaats van afnemen. Dit alles komt door de negatieve gedachtestroom van de mens op aarde.


Het startsein gaat komen voor een belangrijke groep. De maand van oktober zal in het teken staan van de pijnappelklier, vele zullen een flinke Licht upload gaan krijgen. De pijnappelklier zal gaan stralen als nooit te voor. Wanneer de mens er aan toe is, zal dit gebeuren. Meestal in stappen, omdat het zenuwstelsel van het fysieke lichaam niet een plotselinge overdosis mag toegediend krijgen. Het belangrijkste deel van het zenuwstelsel ligt onder andere in de ruggengraat, precies waar de energie van alle chakra's door heen stroomt. Zenuwbanen zijn als stroompjes energie gekoppeld aan elkaar. Is de koppeling goed dan zal het doorgeefsignaal ook goed aankomen daar waar het nodig is. Is er een bepaalde zwakte door een blokkade in het ruggenmerg dan zal deze persoon last hebben van energie-uitval of stroomstoringen in het lichaam. Wat houdt dat in?

Dat er energieophopingen kunnen ontstaan. Worden deze niet goed ontladen, dan zal dit uiteindelijk ophoping in het hoofd geven. Een druk in het hoofd opleveren of er zal drukte in het hoofd ontstaan. De balans tussen input en output is dan verstoord. Hoe ontladen? Dat hangt af van het soort energie dat de blauwdruk van die mens weergeeft. Veel sterrenmensen komen van verschillende soorten stralen Lichtenergie. De dimensie van herkomst kan hiermee te maken hebben. Er zijn vele soorten kosmische energieën. Elke planeet heeft zijn eigen codes en energievorm. Eenmaal op aarde beseft men niet meer tot welke soort energievorm men behoort. Enkele tips om teveel aan energie te ontladen is door bewegingen op muziek te maken.

Het totaal loskomen van alle stress en structuren die jou zijn opgelegd. Volg je gevoel hierin, de bewegingen kunnen soms niet mooi overkomen, omdat er een uiting gegeven wordt aan een overtollige energie die is vastgelopen. Hoe beter deze zich ontlaad, des te vloeiender worden de bewegingen. Daarna kan deze mens zich beter concentreren en makkelijker mediteren. Als er van onrustige mensen verwacht wordt zich over te geven aan een meditatie of gebed, dan kan dat weleens veel problemen opleveren. Door het steeds mislukken van een meditatie om naar de rust gaan, kan er een blokkade bij komen. Het totale geloof in zichzelf om tot rust te komen in gebed of hoe dan ook, wordt uiteindelijk opgegeven.

Mensen die een bliksemenergie in zich dragen, een zeer hoog Licht, zijn vaak zeer sterke mensen. Het goed omgaan met deze energie is een must! Op tijd een visualisatie maken van een bliksemschicht die vanuit boven naar beneden door het lichaam loopt en zo in de aarde gaat, kan veel overtollige energie wegnemen. De handen naar een boom of de aarde richten kan ook een manier zijn om de bliksem of andere Lichtenergie uit het lichaam te laten vloeien.. De aarde kan dit Licht goed gebruiken en omzetten. Probeer een neutrale gedachte in te zetten wanneer de energie naar de aarde wordt gericht. Richt nooit deze energie naar andere personen of dieren en zeker niet met een ongecontroleerde emotie van boosheid of verdriet. Dan beschadig je de andere mens en verstoor je zijn of haar energie. Naar de aarde kan er wel verdriet geuit worden of uiting gegeven worden aan een emotie, ga dan in communicatie met Moeder Aarde en vraag om hulp hierbij. Dat je begeleidt mag worden en geen schade aan wilt richten. Dit is dan een vorm van genezing die je vraagt vanuit Moeder Aarde.


In de Lichtdimensies kan deze overtollige Lichtenergie makkelijk wegstromen, omdat er alleen maar met Licht-energie gewerkt wordt. Op aarde in de materie, is de trilling veel lager en duaal. Hier kan de energie van het Licht niet goed wegvloeien. Vaak worden de sterrenmensen in een soort vacuüm geplaatst en moeten zij zich aanpassen aan allerlei duale structuren, die laag resoneren. Als de mens op aarde eerst zijn of haar energie goed af laat vloeien, dan kan er daarna een mooie toevoer van licht of krisstalenergie ontstaan vanuit moeder aarde door alle chakra's heen naar de pijnappelklier. Dit kan via meditatie of gebed of ook door visualisatie. Zoek voor jou de juiste manier op die bij jou past. Sterrenmensen kunnen erg snel met energie werken, zeker als het eenmaal stroomt. Dit hoeft dus niet veel tijd te kosten en kan gewoon tussen de bedrijven door uitgevoerd worden. Misschien kan er in het begin een speciaal moment voor uitgekozen worden. Om in alle rust dit te ondervinden en te trainen. Als eenmaal de energie goed stroomt en de pijnappelklier permanent straalt kunnen de oefeningen heel anders worden.

Gedachtekrachten zijn dan zuiver en zo snel dat er in één paar tellen de energie omgezet kan worden. Ontlading van alle afvalstoffen en emotionele verstoppingen is ook een vorm van vastlopen
in de energie. Vindt jou manier van ontlading op een veilige manier, zonder dat je andere hiermee belast. Door beweging, door geluid en door andere expressies kan er energie ontlading ontstaan. Dit geldt ook voor kinderen met ADHD, ADD, autisme en zeer gevoelige kinderen en HSP-ers (Hoog Sensitieve Personen). Wanneer de pijnappelklier weer kan communiceren via gedachten of telepathie is dit ook een vorm van ontlading van Lichtenergie. Het directe contact met de Lichtdimensies zorgen voor een mooie connectie van Liefde en Licht. Wanneer de mens deze connectie niet heeft, gaat de energie naar het rationele denken en gedachten worden omgezet in gepieker.


Malen in het hoofd. Epilepsieaanvallen zijn ook een vorm van elektrisch vastlopen van de energie en het lichaam. Duidelijke stroomstoornissen ontstaan, wanneer de antennes en de pijnappelklier niet goed afgestemd zijn op elkaar. De hersenenactiviteiten komen dan zo onder druk te staan dat er elektrische storingen ontstaan. Waarbij uitval in bepaalde delen een epilepsie aanval kunnen veroorzaken. De elektrische stroomimpulsen vanuit de synapsen in de hersenen, worden niet langer op de juiste manier afgegeven. Dit zijn vaak ook mensen met een bliksemenergie die niet goed hun energie weten te reguleren. Kennis en begrip krijgen van de werking van het energetisch lichaam is een eerste wat zich mag gaan ontwikkelen.


De NAR, Nieuwe Aarde Resonantie kan hier een goede bijdrage aan leveren. Het derde oog wat in de maand september 2013 is geactiveerd in de aarde, (zie de vorige boodschap van Ashtar) speelt een belangrijke rol voor het zichtbare contact van de pijnappelklier. Deze is één van de drie hoofdantennes die door de pijnappelklier heen loopt. Vele sluiers van het innerlijk en telepathisch zien mogen eerst verwijdert worden. Zodat het beeld van de realiteit verandert. Daarmee creëert de mens andere soorten gedachtegolven. Dat is nodig voor een zuivere gedachten, een zuiver beeld van de realiteit. Een blik die het negatieve van het positieve in de dualiteit kan onderscheiden vanuit liefde en niet vanuit een oordeel. Veel kan hier nog over gezegd worden en dit gaat zeker gebeuren in de volgende boodschappen.Een liefdesgroet van Mij, Ashtar Namasté 22 september 2013 door ©ART-hura Ashtar Command

 

Bron: Astharpage

 

{fcomment id=2543}

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees