Ashtara: Wie was Lucifer? Lucifer was het wezen in het PARADIJS die God zeer na stond, een stralend mooi wezen van Licht. De morgenster Venus die de zon in de ochtend aankondigt en in de avond het signaal van de ondergaande zon tekent. Lucifer groeide verder als bewustzijnsvorm, in deze bewustzijnsgroep werden de Engelen erg getroffen door de diepzinnige woorden van Lucifer die hen harten bevruchten met de Tonen van het Licht en de Eenheid. Het was een bijzonder mooie en vruchtbare tijd en het Goddelijk Bewustzijn was zeer krachtig aanwezig in de mens, die vredelievend samenleefde in het PARADIJS van God.


Puttend uit het Goddelijke Bewustzijn de Oerkracht. De Goddelijke ouders van de ELOHIM (de cirkels het dichts gelegen nabij de BRON), creëerde andere bewustzijnsvormen. Uiteindelijk ontstond de mens. Deze groepen van Licht kwamen van ver: vanuit de sterren en vanuit de verre zonnen. De aarde was een planeet met een mooi bewustzijn van Goddelijke aard. De mens die vanuit vele vormen is gecreëerd bevolkte uiteindelijk de aarde.

Het creëren van een planeet

Voordat een planeet werd gecreëerd ontstonden er eerst melkwegstelsels, deze zijn de spiralen die vanuit de Centrale Zonnen ”bestuurd” worden. Alles is bewustzijn en werkt samen. De sterrenclusters ontstonden en werden geboren. Het universum is te groot om te benoemen en te bevatten. Het is een dansende en roterende bewustzijnsvorm, die door beweging tonen reflecteert. Het creëren van een planeet lijkt misschien een onwaarschijnlijke gebeurtenis. Toch was dit ooit het geval met de aarde! De zeer intelligente, met Godgevulde bewustzijnsgroepen, konden planeten creëren. Het leven op die planeet werd op die manier geschapen. Het scheppen van een planeet was geen kinderspel en alleen de Hoogste vormen van het Lichtbewustzijn waren hiermee gemoeid. De Oerbron ofwel God de Bron, splitste zich daarvoor op in verschillende delen van bewustzijn van Hoog-pulserend Licht. De Goddelijke Kern bleef bestaan, maar de buitenste lagen creëerde zichzelf en werden de ringen om God de Bron. DE ELOHIM. Zij werkten nauw samen met deze krachtige Hoog-pulserende Oerbron van het Goddelijke Bewustzijn. Vele namen zijn gegeven aan deze vorm van Levende Eenheid. Wat de werkelijke eerste namen waren weet niemand meer. Deze zijn gewist met een doel.

SLUIERS VAN ONWETENDHEID


Veel is er gewist in de mens en op aarde met een bepaald doel! Wat ooit gewist is in de mens voor het doel ONWETENDHEID, maar dat zal spoedig gaan veranderen. De codes zullen opengaan. De eerste codes zijn opengegaan vanaf het moment dat de eerste ZONNEPOORT op aarde werd geopend op 1 januari 2001. Ieder jaar werd er nadien een poort geopend van de zon. De 12 zonnepoorten zijn inmiddels gereed en de Lichtfrequentie die hierdoor heen is gekomen heeft bij de mens en de gehele aarde de codes geopend. Vanaf 2013 zijn de Maancodes actief van de 13-13-13 frequentie. Deze 13 maanpoorten zullen de de natuurlijke tijd gaan herstellen. Het natuurlijk 13 manen bewustzijn staat langzaam op! De Drakencodes zijn inmiddels geboren en hebben zich weer ontwikkeld in de mens die dit in hun blauwdruk dragen. Zo kunnen
de ontbrekende LICHTschakels op aarde weer worden hersteld.

Dit heeft te maken met de frequenties van het geluid die de aarde uitdraagt naar de kosmos en uiteindelijk de Bron bereiken. Als een ziek en huilend onderdeel zond de aarde een bepaalde disbalans uit. Deze huilende toon werd door heel de kosmos gehoord en ontvangen. Hard is er gewerkt om deze frequentie van disbalans te herstellen rondom de aarde, in de kosmos en verder weg helemaal tot in God de Bron, waar dit waarneembaar was. Dit komt omdat alles ÉÉN is. In principe is alles één groot lichaam met één groot bewustzijn. Vele onderdelen kunnen ook zelfstandig functioneren. Ook al hadden jullie, de mens op aarde, geen bewuste verbindingen meer met Ons en God de Bron, Wij wel met jullie! Ook al konden jullie mensen van de aarde ONS niet meer waarnemen, Wij konden alles waarnemen wat er met de aarde gebeurde. De tijd is zeer nabij dat jullie, lieve mensen van de aarde, ONS weer kunnen waarnemen. De waarneming kan nog als een verschillend blijken, maar ook dat heeft te maken met het veranderend bewustzijn in de mens.

De Lucifer-code , de anti-key


Er bestaat een lucifer code die ontkoppeld mag gaan worden. Deze code is de oude illusie-code en zal gebroken worden. Zie het maar zo, de mens die in een soort glazen stolp gevangen gehouden wordt, sommige helemaal en sommige nog gedeeltelijk, kunnen door de ontkoppeling van de lucifer-code weer helemaal bevrijdt worden. De code die de bevrijding in zich draagt is de 13 13 13 code. Deze code bevat een speciale toon en frequentie die de oude code van slavernij kan opblazen, het glas zal scheuren gaan vertonen en uiteindelijk breken. Zie het maar als een nieuwe geboorte van de mens. Eenmaal bevrijdt van deze glazen doorzichtige gevangenis kan de mens zichzelf weer neer gaan zetten, zoals het hoorde. Vrij ademend en vrij bewegend.

Waarom heet deze de Lucifer-code?

Lucifer is een wezen en een bewustzijnsgroep die door het creëren van verschillende werkelijkheden de mens gevangen heeft gezet op aarde in een 3d dimensie. Het reptielenbrein heeft hiermee te maken. Deze anti-key codes zijn geactiveerd in het reptielenbrein, toen de mens als test werd geplaatst op aarde buiten het PARADIJS. Deze test is inmiddels tot einde gebracht en Lucifer heeft zich teruggetrokken van dit experiment. In de tijd dat lucifer met de mens op aarde wilde experimenteren veranderde zijn naam. Want eenmaal in de lagere werkelijkheid aangekomen, veranderde niet alleen de mens, maar ook deze Lucifergroep van bewustzijn. De trilling werd veranderd en de aanpassingen volgde. Wetenschappelijke experimenten werden vanaf dat punt alleen maar toegepast. Er werd nu zodanig met Lichtfrequenties geëxperimenteerd dat er veel disbalans ontstond. Het sleutelen aan Gods creatie wierp veel onbegrip op. De disbalans die ontstond op de aarde had veel effect op het gehele universum. Het lucifer experiment is gestopt, maar wat blijkt nu, de mens is nu zo bevuild geraakt dat zij hierin blijven ronddraaien. De negatieve energieën worden nu door de mens zelf in stand gehouden. De glazen stolp wordt gezien als de normale realiteit. Zolang de mens deze vrije wil inzet om de keuze te maken voor de illusiewerkelijkheid, kan deze niet bevrijdt worden. In zichzelf gevangen zijn, dat is nu de positie van de mens op aarde. De mens kan deze doorbreken als de wil en de onwetendheid wordt doorbroken en deze naar een andere richting getrokken wordt. De mens kan van buitenaf geholpen worden, maar zal zelf eerst het signaal moeten afgeven dat deze dat wil. Zodat de poort van het Hart geopend wordt. Daarnaast wordt de toon van de aarde verandert in een Hoge Toon van liefde, deze kan het glas van de stolp namelijk afbreken en zo de mens gaan bereiken. Dat zal komend jaar 2014 bij zeer vele gaan plaatsvinden. Vele die ontwaken vanuit een boze droom. De zonnen en maanpoorten die zijn neergezet hebben de frequentie-toon van de aarde verhoogd. Maar zal de mens het breken van de glazen stolp als bevrijding zien? Of zal deze nog proberen om deze glazen stolp te herstellen, de barsten te vullen zodat de Hoge tonen hem of haar niet kunnen bereiken? Zich afsluiten voor de nieuwe tonen. Dat zou een eerste impuls kunnen zijn.


De ontkenning. Daar waar verzet zit, zit de code en de opening naar de waarheid.

Want het kan een shock zijn. De werkelijke realiteit te gaan waarnemen. Zoals We al eerder benoemd hebben zal deze realisatie in fases verlopen, omdat anders de mens dit niet kan hanteren. De stappen zijn gezet vanuit God de Bron en de evolutie: “ De terugkeer naar het PARADIJS ”. Deze is begonnen. Het masker van de onwetendheid wordt afgenomen. De ogen en het (ge)zicht verandert daardoor. Dit jaar 2014 wordt de werking van de Lucifercode ontkoppeld. De lucifer-code is de ANTI-KEY, de anti-toon. Vele mensen zijn door de Lucifercode aangetast, hele familielijnen zijn vervloekt geraakt door de code die in hen is gezet heel lang geleden. Vele groepen van magie werkten hiermee en kregen toegang tot deze codes. Sommige familielijnen op aarde werden fysiek bevrucht door Lucifer en zijn groepen van gevallen engelen, om zo het buitenaardse gen op aarde in de stof te brengen, in te planten. Daardoor is er veel disbalans ontstaan in het DNA of in de genen van de mensen. Het was het experimenteren met de intelligentie van Lucifer, het Licht van God kon niet langer meer direct gebruikt worden. Lucifer was een zeer intelligent wezen en gebruikte andere kanalen voor het verwerven van lichtkracht. Het Goddelijk Licht kon niet rechtstreeks gebruikt meer worden. Er ontstond vals licht. Dit vals licht werd gewonnen uit bronnen die wel rechtstreeks met Gods Licht gevuld waren. Deze bronnen of Lichtwezens werden zo gemanipuleerd en gevangen gezet, dat zij als tussenstation werden gebruikt voor het aftappen van de Godsvonk. Via rationele en puur wetenschappelijke experimenten werden er vele creaties van het duister neer gezet. Daar zorgde lucifer voor, alles verliep via hem, alles. Vele namen droeg lucifer en vele hierarchieen van het duister zijn hieruit ontstaan. Vanaf de val van het
Paradijs worden de dimensies opgedeeld. Tot en met de elfde dimensie is er een splitsing van Licht olv de Heilige Engel Michaël en van het duister olv lucifer. Vanaf de twaalfde dimensie is er eenheid. Het Christusbewustzijn. Boven de twaalfde dimensie van het Christusbewustzijn liggen de ELOHIM bewustzijnslagen. Met de Goddelijke Kern als middelpunt.

 

REPTIELENBREIN VERSUS PARADIJSCODE

Wanneer het reptielenbrein wordt ontkoppeld en gedeactiveerd, zal de 13 13 13 code van het Paradijs deze ontmantelen en het proces van spiegeling starten. Dit is de sleutel van de verlossing. Het reptielenbrein kan zo totaal omgevormd worden tot een Goddelijk Brein van liefde. Het reptielenbrein reageert op angst en produceert angst, wanneer er veel trauma in het herinneringsgebied ligt opgeslagen wordt dit versterkt. De angstcodes liggen verborgen in jullie wereld. Vaak onzichtbaar. Wanneer de mens opengaat en de angstcodes zichtbaar gaan worden, zal deze mens eerst verast zijn door de liefde, maar daarna een golf van angst of verdriet doormaken. Iedere keer zal er een golf van liefde ontstaan. Totdat er een balans komt in het duale denken en de liefde de angst totaal heeft opgeslokt. Op het moment dat de mens opengaat, mag er direct een aansluiting op God de Bron gaan plaats vinden. Direct en meteen. Een simpel gebed is al voldoende. Dit om de verticale Lichtstroom direct te activeren wanneer de mens uit de glazen stolp bevrijdt wordt. In de meeste gevallen wordt er een toon afgegeven vanuit het LICHT. De Engelen van God zijn direct om deze mens heen geplaatst om te helpen in deze overgang. De Engelen zullen direct het hart van deze mens toe gaan zingen, om het te openen. Soms duurt dit even en zal deze mens even in een dralen terecht komen. Nog geen verbinding willen maken met God of de Engelen, het is de totale overgaven van de mens die de totale omzetting naar de Goddelijke verticale lijn kan gaan maken. Want er zal een soort afkick periode volgen en deze verloopt in golven. Het Licht wordt zo steeds sterker in die mens toegelaten. De mens zal dan op zoek gaan naar waarheden en onwaarheden. Bijna helemaal bevrijdt van de gevangenis, geeft dit hem of haar al een zeer fijn gevoel. Dit gevoel zal tijdelijk zijn en in golven gaan, omdat de ware verbinding nog niet is gemaakt. Vele van jullie zijn in dit gebied terecht gekomen. Zijn zoekende in de dualiteit naar de ware waarheid. Slechts in de liefde van God kan dit gevonden worden. Het Al is het grote bewustzijn van God en bevindt zich alles, ook in jou waarheid. De waarheid van het HART.

Namasté Ashtara
Herschreven op 13 mei 2014


Mag gedeeld worden in zijn geheel en met respect, onder vermelding van de bron en het kanaal:

 

Bron:Arthura Hector

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees