De Azuriete Draak heeft een verbinding met de Azuriete diamant energie. Vanuit de Azuriete blauwe diamant verijst de Azuriete blauwe draak. Als de eerst geborene uit de Elohim, de Creators van de Drakensoorten. De eerste draken waren enorm Wezens met een prachtige energie. Hun energie was zeer stralend en het waren Goddelijke Wezens, immens groot. Vanuit de verschillende stralen ontstonden de Draken van de Elohim. Elke straal had zijn oorsprong vanuit de 7 Goddelijke Hoofd-diamanten waaruit de Blauwe, Goudgele, Roze, Witte, Groene, Paarse en de Violette straal stroomde. Elke kleur bevat een andere energie en vermogen.


Elk sterrenmens is met een bepaalde straal verbonden, wanneer de verbinding weer herstelt is en de Levende energie vanuit het Goddelijke bij de mens binnenstroomt, ontstaat het Drakenbewustzijn. Deze mens kan dan ook gebruik maken van de Goddelijke talenten die daarbij horen. Er is op aarde een bepaalde groep sterrenmensen neergedaald, die deze directe verbinding tot stand kan brengen. Deze energie mag nu op aarde neergezet worden en ingeplant worden. Vergeet nooit dat ELK mens een deelenergie van God de Bron is. De mens die deze directe verbinding kan maken bevat bepaalde codes in zijn of haar blauwdruk. Deze kunnen zeer snel opengaan en hun werkt doen.

In principe kan elk mens of levend wezen deze code ontvangen en laten activeren. Het ontbreken van deze codes in de blauwdruk is door talloze levens ontstaan. Deze werden niet meer geactiveerd en de werking ervan ging verloren. Ergens in een diepere laag liggen deze codes nog als zaad te slapen. Dit zaad wordt door de Elohim beschermt. Wanneer de mens weer wakker wordt en het bewustzijn in de diepere lagen opengaat zal de DRAKEN-energie verschijnen. Dit gebeurd ook weer in verschillende stadia. De mens die wakker wordt mag leren omgaan met deze kracht. Dit is de kracht van de allerhoogste trilling nabij God de Bron.


Na de grote val van het PARADIJS op aarde, zijn de codes verloren gegaan. De mens vergat deze Drakenkracht en deze werd een mythe en werd verwezen naar het land der fabelen. Ook hier geldt dat Draken nog steeds werkzaam zijn in de andere dimensies. Zij hebben zich teruggetrokken en enkel de lagere soort die daarna is ontstaan, lieten zich zien aan de mens. Deze lagere draken-soorten waren een creatie van de lagere codes. Deze werden tot leven geroepen om in de grijze matrix van de illusie te leven en de mens te verwarren, angst te zaaien, om de Goddelijke Drakencodes te verstoren. Zo keerde de mens de rug naar alles wat met Draken te maken had. Nog verder werden zij vergeten de illusie werd een feit.

ZEVEN DRAKENEIEREN IN DE BINNENAARDE


In 2009 werden de 7 Draken-eieren van het Licht weer ingeplant diep in de binnenaarde, om zo deze energie op aarde tot leven te brengen. (lees de ervaring van Arthura) Vanaf dat moment is de Goddelijke Drakenkracht weer langzaam actief aan het worden. De mensen (en alle andere levende wezens) op aarde die de Drakencodes bij zich dragen, zullen zich langzaam bewust gaan worden van deze kracht. Zij kunnen zich verenigen met deze kracht vanuit de Elohim. De samenwerking tussen de Draken en de mens is een zeer mooi gegeven. De Draak bezit namelijk een zeer oude oerkennis. De kennis van het begin van het leven en de creatie van het PARADIJS op aarde! Zij waren daarbij aanwezig. Zo oud is hun oorsprong, toen God de Elohim schiep, schiep de Elohim de Draak. De Draak bevat dus een oeroude code (zie vorige boodschap over de Draken deel 1). Met deze oeroude code KAN het PARADIJS op aarde weer opstaan, via deze ontbrekende codes kan de mens weer heel gaan worden en de aarde in heelheid terug gaan brengen.


Tijdens de volle maan van 16 januari 2014 zal de Drakenkracht gaan opstaan bij degene die deze kracht al kunnen begrijpen. Elke chakra is vorig jaar ingeblazen door de VUURDRAAK, de zevenkoppige (13 manen) Regenboogdraak die elke chakra inblies, om de codes te activeren, bloot te leggen. De sluiers werden verwijdert. Dit gebeurde tijdens de volle VUURMAAN in 2013! Nadat in 2009 de 7 Draken-eieren zijn ingeplant kwam deze energie weer vrij IN de aarde om vervolgens het Drakenvolk van het Licht weer te begroeten. Er zijn namelijk menselijke wezens die DRAKEN DNA bezitten. Zij kunnen zich omvormen tot een Draak. Verwar deze niet met de hybriden van de reptielenmens, deze zijn heel anders van DNA en bezitten niet de codes van de Goddelijke Draken. Zij bezitten hooguit de codes van de lagere drakensoorten. Let wel een DRAAK IS GEEN REPTIEL! ER IS VEEL VERWARRING ONTSTAAN HIERDOOR.

REPTIELENBREIN


Er is ook veel verwarring op het gebied van het reptielenbrein. Elk menselijk DNA bezit dit gegeven. Om dit reptielenbrein goed te kunnen ombuigen is DRAKENKRACHT nodig! Het reptielenbrein maakt plaats voor de codes van de vergeten Goddelijke Draken van de Elohim. Binnen de Elohim is er een groep Engelen gevallen onder leiding van lucifer. In deze groep werd er driftig gezocht hoe zij de mens op aarde konden ontdoen van het Goddelijke DNA. Lucifer was ervan overtuigt dat de mens op aarde dit Goddelijke deel niet waardig was en niet kon dragen. Hij kon immers niet VERdragen dat de mens geliefd werd door de Goddelijke Bron en de Elohim! Lucifer draalde eerst maar uiteindelijk nam Hij samen met de andere groepsleden een besluit. Afdalen naar de aarde om daar een onderzoek in te stellen, om aan te tonen hoezeer deze mens nog aangepast diende te worden.


Uiteindelijk namen zij, de gevallen engelen het besluit af te dalen naar de lagere dimensies van het dualiteit om daar vervolgens de mens te testen. Hij haalde de mens dus UIT het PARADIJS. In deze dualiteit veroorzaakte hij en zijn groep, een disbalans. Vanuit dit plan van disbalans wilde hij bewijzen aan de Hogere Raden, Elohim en de Goddelijke Bron dat de mens hier niet uit kon komen en zou deel gaan nemen aan het kwaad en aan destructie. Hij wilde immers het menselijk wezen nog verder perfectioneren. Uiteindelijk bleek de mens niet bestand te zijn tegen de donkere lagen van de dualiteit, de mens was immers gecreerd om te leven in een PARADIJS! Lucifer kreeg min of meer gelijk, alleen zijn gelijk leverde een ander resultaat op. Het tegengestelde resultaat. De mens was inderdaad niet geschikt om in de lagere dimensies te leven. De mens was niet uitgerust en had geen energetisch schild of vermogen om deze af te weren. Gewend aan de Liefde van God en levend in een PARADIJS was dit immers niet nodig geweest. Zeer kwetsbaar en naïef werd de mens neer gezet in een wereld vol met tegengestelden. De manipulators zagen deze mens als bewustzijnsgroep om in te zetten voor bepaalde doeleinde. ALS SLAAF!


Wat bleek nu? De mens geschapen naar het beeld van God bleek niet bekwaam om buiten het PARADIJS te leven. De mens is een goed wezen en is energetisch slecht uitgerust om in de lagere duale dimensies te leven. Daarom is het leven vaak zo zwaar op aarde. Zij weten niet hoe te leven hier. Vooral met de onderdrukkers om zich heen. De onderdrukkers hebben zich nu vermengt met het menselijk ras en zo weer andere codes aangemaakt zoals het reptielenbrein. Het reptielenbrein was niet nodig in het PARADIJS, dit deel is later geactiveerd om te kunnen vluchten tijdens gevaar. ANGST kwam niet voor in het PARADIJS. De mens was niet berekend op gevaar, rampenspoed of andere dergelijke disbalans. Zij is gecreëerd om GOD lief te hebben.

OVERLEVERING VAN LUCIFER


Lucifer heeft zich vrijwillig overgeleverd aan het Licht van de Elohim. Hij heeft een zeer lange tijd werkeloos toegekeken hoe de aarde tot een totale chaos kwam met de mens als middel tot.. Toen hij in 2010 zich overgaf waren zijn woorden: “Ik verveel me, zij die daar leven op de aarde houden het kwaad nu zelfstandig in stand, ik heb geen betekenis meer en ik kan mij liever terug trekken. Het plan de mens te testen is bij deze opgeheven. Het kwaad zit nu IN en OM de mens. Het is uit de hand gelopen”. Na de arrestatie van lucifer is hem tevens gevraagd om zich vrijelijk in te zetten om alles tot een kering te brengen. Hij heeft namelijk de kennis om de lagere codes uit te schakelen, zodat de mens weer VRIJ kan worden. Daardoor zullen de Hogere Duale werelden nu ook weer tot een totale eenheid gaan komen. Tot en met de elfde dimensie was er een donkere en een Lichte Engelengroep, vanaf de twaalfde dimensie heerste er nondualiteit, het Christus Bewustzijn. Het was en is niet alleen een gevecht op aarde of om de aarde. Neen, het is een universele upload die plaats vindt. De galactische oorlogen mogen nu dan ook tot een einde komen. Vele zijn al tot rust gekomen. Degene die nog wilde strijden hebben zich verbonden met de aarde en de lagere codes daar. Deze groepen worden nu aangepakt. Elke keer als er een octaaf hoger is ingezet op aarde en deze hersteld is, heeft dit zijn weerklank tot diep in jullie melkwegstelsel en in het totale universum. Daarom lopen de zaken wat trager voor de mens dan zij hadden gedacht. Het is een Goddelijk Plan van gigantische omvang. Je zou de mens kunnen zien als het verloren schaap wat weer terug thuis komt in het PARADIJS.


Het reptielenbrein kan dus gekeerd worden, maar ook dit kan niet zomaar gedaan worden. De mens en de vrije wil moeten dit toestaan. De onwetendheid zorgt nog voor veel angst en tegenwerking, maar ook daar zal komend jaar weer een heel stuk van omgezet mogen worden. Of men het nu wil of niet het Lichtzaad van de liefde is overal geplaatst. Het ontkiemen duurt even, maar lieve mensen Wij doen wat Wij kunnen en jullie doen wat jullie kunnen, om de onwetende wetende te maken. Ten eerste dient men aan de slag te gaan om de eigen onwetendheid te keren. Alles is met elkaar verbonden zoals de planeet aarde met de gehele kosmos is. Het maakt onderdeel uit van het Grote Goddelijke Geheel. De Draken-energie gaat verder opstaan en zal de mens gaan bezoeken, deze is nodig om de aarde en de mens los te maken uit de grijze matrix van slavernij. Jullie zijn op weg om de aarde vrij te maken!


Dit was Ashtar
Namasté
7 januari 2014

 

Bron: Astharpage

 

 

 

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees