Lieve mensen van de aarde, de maand september 2013 staat in het teken van het derde oog en de daaraan verbonden pijnappelklier. De negende poort op de maan zal geopend worden om de negende chakra van de aarde te openen. Deze gaat in twee fases, eerst zal er een derde oog activatie plaats vinden en vervolgens de pijnappelklier activatie in de maand oktober, de 10de poort op de maan. We kunnen dit benaderen als fase 1 en fase 2. Dit zijn zeer belangrijke perioden op aarde. Het zijn de doorslag gevende energieën die dan neergezet worden om de Nieuwe aarde weer leven in te blazen.

 

Arthura Hector

 

De energieën van de ontlading en de ontluiking nemen toe. Moeder Aarde weet dit en bereid zich voor. Vele waarheden die door de droomchakra al in een andere realiteit zijn neergezet gaan nu gestadig door! De realiteit van de nieuwe aarde komt naar boven en wordt steeds verder zichtbaar. Eerst zal dit in de energie neergezet worden. NU zal dit steeds meer in de fysieke wereld doordringen. KIJK maar om je heen! Het sneeuwbaleffect neemt toe en de sneeuwbal wordt groter en groter en deze neemt door zijn groter wordende proportie in snelheid toe.

De realiteit van de derde en vierde dimensie zal minder zichtbaar worden en deze sluier van het bedekken van de 5de dimensie zal opgeheven worden. De sluier zal verplaatst worden en in de 3de dimensie neergelegd worden en de focus zal steeds meer gelegd worden op de 5de dimensie. De trilling en toon van een totaal ander bewustzijn. Een verschuiving zal plaatsvinden, deze vindt al plaats, maar het wordt steeds meer zichtbaar! De periode van het 3d denken zal overgenomen worden door een heel ander deel van het brein. De hersenen en de pijnappelklier worden aangeraakt, vele prikkelingen zullen gevoeld worden.

 

Telepathie en gedachtekracht

Het 5d denken gaat immers via het hart. Toch zullen deze hersenen en de mentale onderdelen daarvan, verder worden geactiveerd. Telepathie en gedachtekracht zullen ontwikkeld worden. Het derde oog is een zeer belangrijk punt in deze 13 chakra's activering van dit jaar 2013. Het derde oog zorgt voor de helderziende beelden die doorgegeven worden naar de droomchakra en daar dan weer verder verwerkt worden. Het energetische scherm in de droomchakra geeft dan een duidelijk beeld weer. Hoe verder de energie omhoog gaat naar de volgende chakra's, hoe meer helder alles gaat worden. Een mist zal optrekken en vele mooie ideeën zullen nu gaan verschijnen. Degene die in de vijfde dimensie kunnen trillen zullen deze fase eerder bereiken en nemen het voortouw. Het is beslist geen wedstrijd en Wij hopen niet dat jullie dit zo zullen benaderen. Indien dit toch zo is, dan mag er nog een deel ego in jullie worden omgezet, zodat jullie uiteindelijk in die verdere fase door gaan stromen van eenheid en verbinding.


De sluiers van het derde oog worden dus langzaam, zoals sneeuw voor de zon opgelost. Al is het derde oog bij sommige mensen al aardig actief, de beelden zullen zuiverder worden en nog meer tot de verbeelding gaan spreken. Realistische voorbeelden worden scherper. Ben je als spiritueel therapeut werkzaam, dan wordt jouw helder zicht versterkt. Het meer kunnen zien in de energielagen of aura's waarnemen, is een onderdeel ervan.


Telepathie is het zenden en ontvangen van beelden, soms zelfs met geluid en dit gaat ontwaken. Daar zijn ook fases in en hoe verder de mens open gaat hoe verder dit stuk zich bewuster zal gaan ontwikkelen. Onbewust doen jullie dit al! Want dat heet communiceren. Energetisch communiceren, iedereen ontvangt onzichtbare prikkels uit zijn omgeving. Wat ermee gedaan wordt is plan twee. Verliefdheid bij de mens op aarde is een goede fase waarin deze telepathie wat zichtbaarder wordt. Je zendt steeds gedachtegolven uit naar die menspersoon waarop je zo verliefd bent. Komt het van twee kanten dan wordt er werkelijk gecommuniceerd met energie. De aantrekking is zo sterk dat toevallige denkpatronen op hetzelfde moment ontstaan. Als de mens verliefd is spreekt het hart sterker en dan is ook de telepathie sterker aanwezig. Je bent gelijk gestemd met de ander. Dit alles is een goede voorwaarde om je telepathische ontwikkeling te stimuleren op dat moment. De golven die deze mensen dan naar elkaar sturen en ontvangen, kunnen in beelden worden neergezet. Hele dagen door en zelfs in de nachtstand worden de gevoelens over en weer doorgegeven. Het derde oog is dus zeer actief. Na deze verliefdheid kan het zich weer gaan sluiten.


Helpen en laten zijn vanuit respect

Wanneer de mens zich in een hoger bewustzijn bevindt is het derde oog permanent geopend. Telepathie is dan de normale vorm wat past bij dit open bewustzijn. Hoe hoger het bewustzijn hoe bewuster de mens dan is. Bewust van zichzelf en haar of zijn denkpatronen, bewust van haar of zijn telepathische vermogens, bewust van haar of zijn energetisch communiceren. Deze mens krijgt dan ook door wanneer de energie niet goed gebruikt wordt. Hoe ziet deze dat? Gewoon omdat er dan een niet fijn gevoel ontstaat. Gaat men zich dan bewust afstemmen en inzoomen op deze disresonantie, dan kan men deze waarnemen en vaak ook omzetten. Altijd vanuit de impuls de andere mens niet te gaan manipuleren.

Wanneer deze mens dus een disresonantie kan waarnemen, ontstaat er een ander bewustzijn. Het bewustzijn van respect voor de andere levensvormen. Niet de intentie te hebben van direct een handeling uit te voeren om de ANDER te helpen. Nee, wat wel juist is, jezelf in de hogere trilling neerzetten en behouden. Dat kan invloed hebben op je omgeving, maar niet vanuit manipulatie. Wanneer je jezelf dan in een andere vibratie bevindt kan het zijn dat de andere mens dit voelt en zich aangetrokken voelt tot jou en dan uiteindelijk om hulp vraagt. Diegenen die dit niet willen en dit niet kunnen waarnemen, mag je gewoon laten. Natuurlijk mag je hen uitleg geven over de verschillende vormen van zijn, maar nooit vanuit een arrogantie of een fanatische overtuiging.


Wil je graag gezien worden in wie jij bent?

Dan zal er toch een training moeten gaan plaats vinden om de ander te respecteren in hun andere zijn. Ook al zien ze jou niet helemaal in wie jij bent. Wil je hun bevestiging? Dan is er toch weer een stukje ego wat bevestigd wilt worden. Dit stukje ego draagt onzekerheid met zich mee. Een vreugdevol mens is niet onzeker en leeft in het NU. Je wordt vanzelf bevestigd wanneer je vanuit je hart leeft, omdat positiviteit dan op je pad komt. De angst om niet gezien te worden of niet herkend te worden in wat je kunt, is altijd een egodeel dat spreken gaat. Probeer vanuit het hart te leven en te zijn wie je werkelijk bent. Vele mooie dingen komen dan op jouw pad van Licht. Dat zijn de ervaringen die jezelf hebt gecreëerd. Wanneer je dit ontdekt besef je, dat je dit jezelf hebt gegund. Overvloed is een natuurlijk gegeven. Welke soort overvloed hangt af wat jij uitzendt met jouw energie en gedachten en steeds aantrekt. Let eens op de gedachten die je uitzendt over jezelf en over anderen? Dit is vaak een zeer confronterende oefening.


Met een open derde oog zullen we de waarheid onder ogen gaan komen. Wees blij want van daaruit kunnen oude patronen omgezet worden. Het ZIEN wordt anders, ook vanuit de psyche bekeken. Het naar binnen kijken. In je hart kijken kan een helderheid geven, maar ook oude patronen tegen komen die je nu eindelijk eens zat bent. Communiceren met het hart, de psyche en jezelf geeft een andere kijk op de realiteit.

 

 Eerste Energetische Antenne

Het derde oog wat verbonden is in een rechte horizontale lijn met de pijnappelklier, zorgt voor een plaatsing van de eerste energetische antenne. De activatie van het derde oog zet deze beweging in gang, dit is de spiraalbeweging die dan eerst naar voren, van UIT het derde oog zich manifesteert. Om vervolgens weer naar achteren door het derde oog de pijnappelklier te doorboren en zo deze energetische antenne voor helder zicht in werking te zetten. Deze antenne is nodig voor het helder ontvangen en uitzenden van energetische beelden, zowel van buitenaf als binnen uit.


KLACHTEN BIJ DE OMZETTING

Klachten die hierbij kunnen ontstaan zijn hoofdpijn, oogklachten zoals: slecht fysiek zien, tranende ogen en neus, jeukende ogen en allergische ogen, oorklachten, oorsuizen. Omdat oog, hoofd, neus en keelholten met elkaar verbonden zijn, zullen de klachten ook hier verschijnen. De omzetting van het derde oog kan een hevige griepachtige vorm aannemen met echte zware hoofdpijnen en met een zwaar hoofd. Emoties kunnen heel erg toenemen en een zwaar depressief gevoel opleveren, soms zelfs met gedachten over de dood en het echt niet meer aankunnen van deze werkelijkheid.

Weet dat deze van voorbij gaande aard zijn, omdat er een (z)ware omzetting van het oude naar het nieuwe plaatsvindt. Een diepte ingaan van de psyche hoort bij deze omzetting en geeft even een hele andere negatieve zwaarte weer. Ook dieren werken mee aan hun eigen omzetting, die van de Aarde en die van hun baasjes. Hun eetlust kan verminderen, zij kunnen uiting geven aan een ander soort gedrag. Bezoek wel op tijd de dierenarts, als je twijfelt. Geef ze de ruimte en vooral jouw liefde op een natuurlijke manier. Je hoeft ze niet overdreven te verwennen. De natuur gaat er goed mee om. Kijk naar het huisdier en kijk dan ook naar jezelf, het kan iets over jou omzetting weergeven.

 

 ARTHURA: AANPASSING VAN DE CODES IN DE CHAKRA'S

Wanneer er een aanpassing nodig is, kan men ook redelijk beroerd zijn. De oude codes mogen dan veranderd worden en de nieuwe mogen toegevoegd worden. Ik ben zelf ook door deze griepachtige flinke omzetting gegaan en heb nieuwe codes mogen ontvangen (stevige downloads) om deze door te geven. Ik kan deze dan plaatsen in de chakra's. De oude gaan eruit en de nieuwe worden erin gebracht. Ieder die nu bij mij komt voor een sessie daar mag ik de codes vernieuwen. Deze tonen van codes zijn anders dan die van de oude en passen beter bij de nieuwe resonantie van de aarde. Het omzetten van de codes kan ook op afstand en in groepen via gedachtekrachten worden verwezenlijkt. Blijf je steken in een bepaalde fase, dan zou dit nu weleens de oplossing kunnen zijn voor jou. In de Reiki Energie Dagen zal ik vooral werkzaam zijn om de codes te veranderen en aan te passen, zo ook in de NAR meditaties/healingen. Dit kan bepaalde storingen en ziekten beter laten doorstromen, ondersteunen en soms zelfs opheffen. Dit hangt wel af van het totale zijn van die persoon.


Ashtar: de nieuwe codes houden een andere symboliek in die anders is van geluid, vibratie en kleur. Dat zorgt ervoor dat er een nieuwe aanzet wordt gemaakt in het gehele lichaam. De energie kan dan weer in balans komen en de volgende opening van de pijnappelklier in de maand oktober beter verwerken. Voor sommige mensen onder jullie, zij kunnen ook de hulp aan Ons, de Lichtwezens vragen om deze codes te veranderen. Krijg je de opdracht dit toch via een fysiek kanaal te laten doen, volg dan die aanwijzing op.

Dan is jouw energetische Lichtlijn nog niet zo sterk om dit via de energetische weg te laten doen. Wij zullen Arthura ook opdracht geven dit in groepen neer te zetten. Wees gerust, iedereen die eraan toe is krijgt deze codes tot zich. Er zijn vele manieren voor deze vernieuwing van de codes. Iedereen heeft er recht op en zelfs de mensen die dit niet weten zullen geholpen worden. Vele Lichtwerkers krijgen de signalen hierover door of Wij werken door hen heen. Dit is een natuurlijk proces en het zal ook op een natuurlijke manier plaats gaan vinden. Dit kan ook via de slaap gebeuren. Volgende keer zal Ik, Ashtar, verder ingaan op de pijnappelklier en de poort 10 die hierbij hoort. Namasté dit was Ashtar

11 september 2013

 

Bron: Astharpage

 {fcomment id=2482}

 

 

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees