Aartsengel Michaël

De energie van Michaël is heftiger en krachtiger (maar tegelijkertijd ook beschermend) dan van de andere Aartsengelen. Als Michaël verschijnt en aan het werk gaat, dan gaat de aarde en de mensen door allerlei crises heen. Michaël is de grote schoonmaker op het geestelijk vlak, hij woelt en schudt het leven flink door elkaar. Hij maakt ons meer bewust van de geestelijk wereld, hij opent het gordijn dat ons zo lang van de geestelijke wereld gescheiden hield van de matriele wereld, hij legt een sterk verlangen van vrijheid in ons neer, hij wijst ons de weg naar binnen. Verschillende personen Channelen hier mee.


Aartsengel Michael: Houd van Jezelf zoals Wij van Jou Houden

Meditatie zal deze ochtend ons onderwerp zijn. Ons doel zal zijn om jou te laten zien dat je dit net zoals ieder ander kunt doen. Vereenvoudig, alsjeblieft, jouw opvatting van wat meditatie is. Je hebt omschrijvingen van meditatieve ervaringen gelezen en erover gehoord die door anderen verteld werden. Zij vertellen over zaken die jou verbazen, en omdat geen enkele van deze dingen met jou gebeuren wanneer jij jouw ogen sluit, geloof je dat je niet kunt mediteren en houd je er teleurgesteld mee op. Dierbaren, jullie hebben levens te leven.

Vandaag zullen wij spreken over de op handen zijnde ommekeer in jullie energieke milieu.Er zijn nu voldoende aanpassingen aan jullie energiegebieden geweest zodat jullie bijna allemaal zullen weten dat er iets van immens belang gebeurd is, en alleen diegenen die vastbesloten zijn het te negeren zullen in staat zijn om te ontkennen dat iets van groot belang zich voorgedaan heeft. Aangezien wij….., Ik….jullie hier nu over informeer, net voorafgaand aan diens gebeurtenis, wees alsjeblieft in een staat van afwachting en dankbare tegemoetkoming. Maar verwacht alsjeblieft niet om wakker te worden tot een miraculeuze veranderde wereld.

Aartsengel Michael

Jullie toewijding aan dit pad wordt gewaardeerd. Het is met jullie toewijding dat de nieuwe energieën aangetrokken worden naar dit gebied van ervaring, de evolutie van de mensheid grondend en vereeuwigend. Langzaam heroriënteert de wereld zich tot de nieuwe energieën die hier en nu aanwezig zijn en zoals alle veranderingen, is het voor sommigen om zich vroeg aan te passen, voor anderen om te volgen en voor sommigen om deze te weerstaan en te negeren. Dit is iets dat verwacht kan worden en beperkt op geen enkele manier of komt tussenbeide met jullie ervaring in dit hier, nu moment. 

Aartsengel Michael

Het bericht van deze ochtend is doorslaggevend voor jullie begrip van jullie huidige situatie. Daarom, ben Ik vereerd om terzijde te gaan staan en De Schepper te vragen het rechtstreeks tot uitdrukking te brengen. "Iedereen is een Lichaam dat Veel Groter Is dan dat Jullie Je Voor Kunnen Stellen" De Schepper Mijn zonen en dochters van de Aarde, Ik spreek op deze dag rechtstreeks tot jullie om mijn diepgaande felicitaties tot uitdrukking te brengen, want jullie bereiken dit belangrijke punt op jullie reis, dit dat jullie noemen Ascentie.Jullie zullen jezelf snel in een maalstroom van verandering bevinden.

Dierbare Familie van het Licht, dus jullie Aarde is succesvol door de 2012 Sterrenpoort heen genavigeerd en werd een Multidimensionale Ster/Planetair Wezen! Jullie hebben je opnieuw met de Zon/Solaris, met het Galactische Centrum en met jullie Kosmische Lichtlichaam verbonden! Dit is inderdaad een grote prestatie. Maar, velen zullen zeggen dat het lijkt alsof er niets veranderd is! Velen hadden chaos, rampen, traumatische verschuivingen of wonderen in December 2012 verwacht. Maar, zoals wij voor vele jaren gezegd hebben; het proces van het Einde en het Begin was slechts dat….een Proces…..dat op de 21ste december 2012 culmineerde.

Wij begrijpen de tegenzin van sommigen om hun acceptatie van deze typen van communicatie te hervatten. Wij zijn ook diepgaand erkentelijk tot diegenen wiens stappen nooit gewankeld hebben. Naar de eersten, wensen wij dezelfde liefdevolle hand uit te strekken die wij naar de tweede uitstrekken. Zoals altijd, vragen wij slechts dat jullie in jullie eigen harten de waarde van de woorden afwegen zoals zij ontvangen worden. Dit wordt onderscheidingsvermogen genoemd en is de enige maatstaf welke jullie zouden moeten toepassen. Ons doel is niet om te overtuigen of te vleien, maar om de allerbeste hulp dat wij kunnen aan te bieden aan diegenen die de meest moeilijke taken op zich genomen hebben.

Laten wij een gesprek hebben over jullie huidige situatie, dierbare vrienden. Ja er gebeuren een groot aantal zaken rondom jullie heen deze dagen. Ja, enige schade en kwetsuren zijn vereist zich voor te doen. En ja, jullie pers en televisie zullen zeker deze zaken opspelen voor alles tot waartoe zij in staat zijn uit hen vandaan te halen. Wij zullen niet zeggen dat wie dan ook dit zou moeten veronachtzamen of zich gelukkig zou moeten voelen over iemand die pijn gedaan is of dat hun bezit en levensonderhoud beschadigd is, verre van dat. Natuurlijk voelen jullie medeleven voor een ieder die op wat voor manier dan ook gedupeerd kan zijn.

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees