Aartsengel Michaël

De energie van Michaël is heftiger en krachtiger (maar tegelijkertijd ook beschermend) dan van de andere Aartsengelen. Als Michaël verschijnt en aan het werk gaat, dan gaat de aarde en de mensen door allerlei crises heen. Michaël is de grote schoonmaker op het geestelijk vlak, hij woelt en schudt het leven flink door elkaar. Hij maakt ons meer bewust van de geestelijk wereld, hij opent het gordijn dat ons zo lang van de geestelijke wereld gescheiden hield van de matriele wereld, hij legt een sterk verlangen van vrijheid in ons neer, hij wijst ons de weg naar binnen. Verschillende personen Channelen hier mee.


Wij wensen nu met jullie het uitbreidende besef van het Zelf te bespreken. Jullie zullen opmerken dat wij dat met een hoofdletter Z geschreven hebben. Wij wensen niet dat jullie begrijpen dat wij refereren naar de delen van jullie zelf welke momenteel voor de meesten van jullie bewust zijn. En wij zeggen de meesten van jullie omdat jullie staat van bewustzijn breed van individu tot individu varieert.Wat consistent is, nochtans, is dat jullie allemaal, van de meest bewuste tot de minste, een bekrachtigend licht van jullie Schepper ontvangen welke een uitbreiding van dat besef veroorzaakt. De meer bewusten van jullie ontvangen dit en diens resulterende groei met dankbaarheid en waardering.

Wij zullen vandaag spreken over deze nieuwste invoering van energieën, gecentreerd rondom jullie maand met drie verduisteringen. Dit zal de maatschappelijke veranderingen die al begonnen zijn versnellen naar een tempo die niet eerder gezien werd. Sommigen zullen hierdoor van slag raken. Diegenen die al goed vooruitgegaan zijn in hun ontwakingsproces zullen enige rechtvaardiging vinden voor de overtuigingen die zij zolang angstvallig bewaakt hebben. Dit wijst ook op, in grote mate, de veranderingen in jullie universum welke spoedig zullen bewerkstellingen, innerlijke evolutie en uiterlijke situaties waarover jullie gedroomd hebben, het beoogden, en deze van jullie Goddelijke Schepper vroegen.

 Wij zouden dit bericht willen beginnen door terug te keren naar een onderwerp welke wij een paar dagen geleden aanhaalden. Het onderwerp van de stroming is aan jou gegeven, ons kanaal, zowel in een sessie als in jouw eigen leven, herhaaldelijk gedurende de laatste week en meer. Het is nu tijd voor jou om verder over het onderwerp uit te weiden dan dat je gedaan hebt in deze berichten. Wij weten dat we eenmaal eerder begonnen zijn en het bericht toestonden te eindigen voordat het beeld voltooid was, maar zoals jij nu moet beseffen, proberen wij om deze kort en in gemakkelijk te verteren porties te houden.

Vandaag wensen wij het fenomeen te bespreken van groeiende en verbindende groepen van Lichtwerkers en Wegwijzers. In vroegere tijden, en zelfs tot aan zeer recent, was het zeer gewoon voor jullie om jezelf geïsoleerd te vinden in plaatsen waar jullie ware buitenposten voor het Licht waren, de nieuwe energie vasthoudend en verankerend in weerwil van alle waarschijnlijkheden, zelfs in het aangezicht van het belachelijk gemaakt te worden. Jullie voelden je volledig alleen. Laat ons jullie nu vertellen dat jullie inspanningen veel meer effect geproduceerd hebben dan dat jullie je nochtans realiseren. Het gedruppel van opbouwende energie, van toenemende aantallen van jullie, door ontwakingen en geboortes,

Ons bericht vandaag begint met onze felicitatie aan het kanaal aangaande zijn veilige en succesvolle verhuizing naar zijn nieuwe woning. Wij weten dat hij zich bewust is van alle hulp welke wij in staat waren te verstrekken bij die inspanning, en wij zijn verheugd dat hij die hulp met een open hart en geest accepteerde. Veel zal nu voltooid worden. Ons hoofdonderwerp voor dit bericht zal in feite zijn, de hulp die wij nu kunnen verstrekken wanneer iemand het pad ontdekt en daar naartoe verhuist richting het vervullen van zijn of haar levenscontracten. Wij wensen dat een nieuw woord daarvoor gebruikt zou kunnen worden, omdat het dingen impliceert in jullie huidige gebruik die niet van toepassing zijn, nochtans zal het woord er voor nu mee door kunnen.

Geliefde meesters, wij hebben jullie verteld dat "Jullie de Inademing van de Schepper zijn." Dit zijn ongeëvenaarde tijden waardoor jullie het potentieel bezitten om alle vroegere karmische kwesties op te lossen, om in harmonie te bewegen met jullie grotere Wezen en om een integraal deel te zijn van onze Vader/Moeder's plan voor de uitbreiding van dit Sub-universum. Zijn jullie, voor eens en voor altijd, gereed om alle oude begrenzingen, geloven/overtuigingen en beperkingen los te laten die jullie tegenhouden om te verhuizen uit de modderput van pijn, gebrek en lijden? Zullen jullie je geest en hart toestaan open te gaan tot de hogere wijsheid van jullie Ziel en Spirit?

Geliefde Familie van Licht, in deze tijd van intense Verschuiving en verandering, en Opkomsten, voelen jullie de Turbulentie van de Geboorte van de Nieuwe Galactische Mens binnenin de Nieuwe Gouden Roos Galaxy. Jullie raken gewend aan de Nieuwe Energieën en de Frequenties van de Nieuwe Werkelijkheid. Wij zouden graag tegen jullie willen zeggen dat het omgaan met deze Nieuwe Werkelijkheid zeer Gemakkelijk is als jij je slechts Eén ding Herinnert - dat Alles Energie en Frequentie is!

 

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees