Aartsengel Michaël

De energie van Michaël is heftiger en krachtiger (maar tegelijkertijd ook beschermend) dan van de andere Aartsengelen. Als Michaël verschijnt en aan het werk gaat, dan gaat de aarde en de mensen door allerlei crises heen. Michaël is de grote schoonmaker op het geestelijk vlak, hij woelt en schudt het leven flink door elkaar. Hij maakt ons meer bewust van de geestelijk wereld, hij opent het gordijn dat ons zo lang van de geestelijke wereld gescheiden hield van de matriele wereld, hij legt een sterk verlangen van vrijheid in ons neer, hij wijst ons de weg naar binnen. Verschillende personen Channelen hier mee.


Uitlijning

Hallo Goddelijke Wezens van Liefde, Welkom bij deze prachtige verbinding in het Licht. Wij groeten jullie, wetende dat jullie je levens op subtiele, doch belangrijke manieren aan het veranderen zijn. Terwijl jullie jezelf toestaan om binnenin jullie hart te kijken en te voelen en in aanraking te komen met de diepste redenen waarom jullie willen wat jullie willen, lijnen jullie uit met jullie Hoger Zelf en met de Hogere Wil op manieren die krachtig jullie ervaring vorm zullen geven. Jullie uitlijning opwaarderen met de Hogere Wil tikt jullie in/naar uitbreidende voortstuwingen van het leven. Het staat jullie toe meer energie en hogere frequentie energie op manieren te laten stromen die jullie toe zullen staan om meer vrede te ervaren, meer gefundeerde gecentreerdheid en voor jullie leven om zich met meer gratie te ontvouwen.

Michael_by_deaconZR

Geliefde meesters, het is voor jullie tijd om voordeel te nemen van jullie Fysieke en Spirituele zintuigen in de volste omvang. Jullie moeten de fysieke zintuigen herdefiniëren en het gebruik ervan leren om toegang te verkrijgen tot de hogere zintuigen die aldus lang geleden sluimerend raakten en om hen te ontwikkelen: helderziendheid, helderhorendheid of telepathische vaardigheden, heldervoelendheid (dat van een empathisch, intuïtief persoon met een uitgebreid, innerlijk gevoel van besef). Al deze verhoogde bekwaamheden maken deel uit van jullie Goddelijke Geboorterecht en wachten slechts op jullie om hen opnieuw op te eisen.

Surrender

Geliefde Aartsengel Michael, Men stelde mij deze vraag: "Is er een verschil tussen het Hogere Zelf en het Goddelijke Zelf?"(Ik zie Aartsengel Michael glimlachen). Graag uw uitleg hierover en wat is het verschil of niet? Dank u Lord. Lieve mensen, lieverds, Alles is ÉÉN en dit weten en voelen jullie somtijds ook. Waarom zou dan het ene afgescheiden zijn van het andere? Als we van "het ene en het andere" durven spreken (weer een glimlach van Michael). Kijk geliefden, alles is 1 in de ENE. Doch in jullie systeem zeg maar, binnen ruimte en tijd en binnen de "zone van het experiment", vallen jullie als het ware - letterlijk en figuurlijk - (zegt Hij), binnen het systeem van afgescheidenheid.

forgiveflower

Geliefde Aartsengel Michael, Dank je wel, voor de vorige mooie en verduidelijkende Boodschap over het ego. Ik wilde je vragen: hoe kunnen we het ego loslaten. En allereerst uiteraard, alles wat met het ego te maken heeft. Want als we onze ego-trekjes (trucs) niet aankijken en het daardoor niet loslaten, zal ook het ego niet transformeren. Deze ego-trucs, voeden namelijk ons ego, ja toch? En hoe kunnen we vervolgens verder in de liefde van de vergeving gaan? Als er tenminste vergeving nodig is. Vergeving houdt voor mij in: het ver-gift wegdoen, wegvagen uit het ego-denken. Want door ons ego gerichte denken doen we onszelf het lijden aan. Vergeven is het gif ver weg doen, ver-gift.

Ego-Verstandhouding

Aartsengel Michael zegt over het ego: "Ego is een begrip van verstandhouding". Eckhart Tolle zegt over het ego: "Je kunt het ego als volgt definiëren: een slechte verstandhouding met het huidige moment". Als ikzelf de woorden van Michael tracht te ontleden naar begrijpende taal, zou ik zeggen: Ego is een begrip van de geest gevormde "werkelijkheid" (binnenin de illusie), doordat je een mentale combinatie maakt door/in een verstandhouding van jezelf naar dit zelfgevormde gecreëerd ego en vandaar in een soort relatie gaan met jezelf. Ego is een begrip in de geest, gevormd in relatie tot jezelf. Of tot datgene wat je denkt zelf te zijn. Daarom ervaar je het als van jou zijnde.

light_body

Méline: Aartsengel Michael kunt u een beetje meer aan ons allemaal uitleggen en dieper in detail treden over onze conversatie, waar wij van genoten hebben, gerelateerd aan het Lichtlichaam en hoe dat voor ons zal zijn op het fysieke niveau en voor onze relaties met anderen? AE Michael: Ja natuurlijk Lieve, met mijn gehele hart en al mijn plezier zal ik uitweiden over dat wat je van mij vraagt. Ik Ben een boodschapper van Liefde en aldus zal Ik dat voor jullie allemaal zijn op deze dag. Méline: Dank u wel. Dus wat u aan mij uitgelegd hebt is het proces van iedere cel dat verandert van koolstof in/naar Silicium of een staat van kristallijn.

crown-chakra

Door onze liefdevolle engelachtige frequentie brengen wij ons goddelijke bewustzijn van inspiratie en genezing voort om jullie wezen aan te raken en de herinnering van jullie ziel te ontwaken, een herinnering welke voorbij jullie huidige werkelijkheid gaat, voorbij de dimensies en werkelijkheden van bewustzijn van de innerlijke gebieden. Over een dergelijke herinnering kan niet door het verstand nagedacht worden, het kan alleen verteerd worden als een bekende vibratie door de ziel. Jullie ziel is capabel van een immense grootsheid van bekwaamheden en creaties. Als een Aards aspect van jullie ziel is de grootste en meest bekrachtigende manier om jullie ziel te erkennen, als een waarheidsgetrouwe liefdevolle magie.

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees