Aartsengel Michaël

De energie van Michaël is heftiger en krachtiger (maar tegelijkertijd ook beschermend) dan van de andere Aartsengelen. Als Michaël verschijnt en aan het werk gaat, dan gaat de aarde en de mensen door allerlei crises heen. Michaël is de grote schoonmaker op het geestelijk vlak, hij woelt en schudt het leven flink door elkaar. Hij maakt ons meer bewust van de geestelijk wereld, hij opent het gordijn dat ons zo lang van de geestelijke wereld gescheiden hield van de matriele wereld, hij legt een sterk verlangen van vrijheid in ons neer, hij wijst ons de weg naar binnen. Verschillende personen Channelen hier mee.


Wat een verbazingwekkende complexe schepselen jullie zijn, in staat zijnde te zeggen dat de dingen niet zo snel vooruitgaan als dat jullie graag zouden willen, en toch denken dat jullie geen tijd hebben om alles af te krijgen. Geen wonder dat jullie jezelf bij tijden bezighouden. Laat ons vanuit een ander perspectief naar de dingen kijken, zullen wel? Er doen zich momenteel veranderingen voor in ieder deeltje van de schepping. Er is geen wezen, micro, macro, of kosmisch, vanuit jullie gezichtspunt, die niet beïnvloed wordt.

Vandaag wensen wij te spreken over de terughoudendheid van diegenen in de posities van macht om afstand te doen van hun posities, zelfs wanneer zij geconfronteerd worden door de wil van de massa's aan mensen wie zij denken te regeren. Jullie zijn je bewust geworden van deze protesten door jullie sociale netwerken en alternatieve nieuwsbronnen, hoewel er nog steeds kostbaar weinig over hen in jullie kranten of op jullie televisie netwerken is. Voor jullie zelf, dringen wij er bij jullie op aan om alle rapportages die jullie wel zien samen te voegen in een zo volledig mogelijk beeld als dat jullie kunnen.

Het is tijd voor ons om de bewegingen die zich in jullie maatschappijen voordoen te bespreken. Anderen hebben dat gedaan. Zelfs andere channelings hebben dat gedaan. Maar wij hebben het onderwerp hier slechts terloops behandeld. Dit kan een korte boodschap zijn, maar wij vertrouwen erop dat jullie er gedachten en consideratie aan zullen geven. Jullie zien nu rondom jullie heen rapportages van veel opschudding/ontreddering. Er wordt jullie verteld over volksopstanden, van massale protesten, van het hardhandig optreden van regeringen. Jullie worden bijna dagelijks op de hoogte gesteld van plannen en technologieën welke bedoeld zijn om jullie zelfs nog meer te controleren dan dat jullie momenteel gecontroleerd worden.

Geliefde meesters, er is een ordelijke opeenvolging tot de Kosmische Cyclussen van de Schepping welke een grote variëteit van GODDELIJKE EXPRESSIE definiëren en benadrukken, het is belangrijk dat jullie leren te stromen en jullie leren aan te passen jegens de veranderingen van de tijd. Het is tijd om de beknottende, beperkende geloven van jullie huidige staat van Zelf-bewustzijn af te schaffen terwijl jullie wijsheid vergaren, hogere waarheden zoeken, en jullie je dichterbij jullie originele staat van Goddelijkheid ontwikkelen. Jullie, de Sterrenzaad, als leiders in de mars naar Zelf-bekrachtiging en als bekwame medescheppers van de nieuwe wereld van morgen, zijn in het midden van een innerlijk mentaal en emotioneel opruimings- en reinigingsproces van monumentale proporties.

Wij begroeten jullie vandaag met nieuws dat jullie wereld, tenminste de wereld van diegenen die niet in ontkenning zijn, aan het veranderen is. Kijk meer dichterbij om je heen dan het nationale en internationale nieuws. Velen van jullie zijn er enige tijd geleden sowieso mee opgehouden om dat te volgen. Kijk naar de veranderde houdingen/standpunten van diegenen in jullie eigen leefgemeenschappen. Kijk zelfs naar de mogelijkheden die naar voren gebracht worden door diegenen die moedig genoeg zijn om de lang heersende houdingen/zienswijzen, welke jullie veranderd willen zien, uit te dagen. Op de korte termijn, hoeven niet al deze veranderingen te manifesteren.

Geliefden en Dierbare Familie van het Licht, Jullie hebben een corridor van licht naar de Nieuwe Aarde bereisd. Gedurende deze reis zijn jullie in toenemende mate hoge trillingen tegengekomen en met dit reservoir van aanwezige verandering en ontvouwing, werden jullie opgetild, geaccentueerd, geactiveerd en wakker gemaakt in/naar meer herinneringen. Ontelbare energieën hebben zich op jullie aanwezigheid in dit tijd/ruimte continuüm gefocust, deze belichaming van jullie Werkelijke Wezen ondersteunend, de Universele Bron als Jullie, door in en als jullie aanwezigheid.

Aartsengel Michael

Op deze dag zouden wij van jullie willen vragen om jezelf zoveel als mogelijk is te centeren en jullie zelf voor te bereiden op de immense energieën die jullie zullen ontvangen tijdens deze Super Maan en Zonnewende. Ga door met je te focussen op de innerlijke veranderingen waarop jullie je hebben geconcentreerd, en sta de energieën toe om zelf de veranderingen in jullie externe wereld te maken, die kunnen en zullen worden gemaakt. Jullie inbreng, ontvangen door gebeden en intenties, is waardevol, maar het is niet nodig te proberen om de uitkomst met jullie bewuste geesten te dirigeren.

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees