Aartsengel Michaël

De energie van Michaël is heftiger en krachtiger (maar tegelijkertijd ook beschermend) dan van de andere Aartsengelen. Als Michaël verschijnt en aan het werk gaat, dan gaat de aarde en de mensen door allerlei crises heen. Michaël is de grote schoonmaker op het geestelijk vlak, hij woelt en schudt het leven flink door elkaar. Hij maakt ons meer bewust van de geestelijk wereld, hij opent het gordijn dat ons zo lang van de geestelijke wereld gescheiden hield van de matriele wereld, hij legt een sterk verlangen van vrijheid in ons neer, hij wijst ons de weg naar binnen. Verschillende personen Channelen hier mee.


Geliefde Familie van Licht, welk een Vreugde en een Verrukking om dit jaar van 2014 in jullie Nieuwe Werkelijkheid binnen te gaan! In deze boodschap zouden wij met jullie willen spreken over enige van de Mogelijkheden die in jullie Nieuwe Aarde Tijdlijn vorm beginnen aan te nemen. Eerst, 2014 zal een jaar van grote Verandering en Transformatie op het Materiële of Fysieke niveau zijn. Alle concentratie is nu op hoe de Nieuwe Energieën te manifesteren op de Nieuwe Aarde terwijl de Gouden Frequentie een Hoger Bewustzijn en een Hoger Niveau van Visie en Creativiteit toestaat en ondersteund.

Michael met en voor de Raden,Laat ons deze boodschappen voor jullie jaar van 2014 beginnen met een nieuw begrip van waar deze informatie vandaan zal komen. Niets zal, in feite, veranderd zijn, maar wij willen het duidelijker aan een ieder van jullie maken waar deze begeleiding van afkomstig is. Zoals jullie hierboven zien, spreek ik nu voor wat wij zullen noemen de Raden. Sommige kanalen noemen deze groepen, sommigen benoemen het anders.

Michael voor de Engelachtige Wezens en de Geascendeerde Meesters In deze tijd van grote feestviering over jullie gehele globe heen wensen wij jullie een korte boodschap over onze waardering te brengen. Wij zijn ons meer bewust dan jullie over het brede bereik van deze boodschappen. En gecombineerd met die van onze andere kanalen, zijn er zeer weinig plaatsen op jullie wereld die gedurende het afgelopen jaar niet gelezen of gehoord hebben over welke van onze boodschappen dan ook. Dit heeft geresulteerd in een grote verschuiving in het bewustzijn en het inzicht van duizenden op duizenden aan mensen in bijna alle landen, de meeste talen sprekend.

Geliefde Familie van het Licht, in deze maand van december 2013 overgaand in januari 2014, maakt jullie Aarde belangrijke verschuivingen en aanpassingen in Frequentie terwijl het begint om de Frequentie van de Gouden Straal te verankeren. De Zon heeft geholpen met deze frequentieverschuiving, en de intense Zonne activiteit van de laatste zes maanden heeft geholpen bij het herijken van de frequentie van de Aarde en het toestaan van deze nieuwe frequentie om zich te settelen en te verankeren. Geliefde Familie, wij weten hoe moeilijk dit voor jullie geweest is.

Aartsengel Michael

Vandaag zullen wij spreken over een prachtig onderwerp, vooruitgang, en meer specifiek, jullie vooruitgang.Wij hebben louter de bedoeling om jullie aandacht naar iets te trekken waar jullie geringe aandacht aan schenken. En dus, zullen wij, zoals wij zeggen, jullie aandacht roepen naar jullie eigen individuele staten van zijn, jullie bewustzijn van nu. Het is meer dan een klein beetje waarschijnlijk dat diegenen van jullie die deze en andere soortgelijke berichten lezen zich nauwelijks kunnen herinneren hoe jullie slechts twaalf van jullie maanden geleden waren.

Laat ons vandaag spreken over jullie naderende zonnewende. Wij zouden voor zoveel van jullie als maar mogelijk is willen wensen om jezelf op die gebeurtenis voor te bereiden. Het is waar dat jullie twee maal per jaar een zonnewende hebben, ieder jaar. En het is waar dat voor velen, zo niet de meesten, het niet anders zal lijken te zijn dan dat het ooit geweest is. Wij zouden, nochtans, uit willen duiden dat jullie in een deel van het universum zijn die totaal uniek is voor deze tijd. Jullie zijn ondergedompeld in een gebied van energie welke jullie nog nooit eerder ervaren hebben. En jullie naderen zelfs een intensievere ervaring daarvan dan waar jullie je mogelijk bewust van kunnen zijn.

Geliefde Aartsengel Michael, Geliefde engel van bescherming en liefde, Wilt u mij aanreiken wat wij met z'n allen, nog meer kunnen verrichten voor het neutraliseren van de nucleaire straling in Fukushima. Wat ook wereldwijd erge problemen kan meebrengen op het gebied van de gezondheid voor mens en dier en voor Moeder Aarde. Zoals de gevolgen van straling in de zeeën etc. Wat kunnen we nog meer doen voor het herstel van Moeder Aarde, buiten meditatie, affirmatie en gebed, Licht en Liefde sturen, kristallen sturen naar Japan. Daar ik heel bezorgd ben voor de gevolgen voor Moeder Aarde, mens en dier.

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees