Geliefde Familie van Licht, het zijn een paar intense en tumultueuze maanden geweest sinds het Planetaire Nieuwe Jaar in juli en de invoering van Nieuw Licht door de Sterrenpoorten in juli en augustus. Deze Energie Verschuivingen hebben op een zeer Diep Niveau Verandering gebracht. Deze Verandering is onvermijdelijk, want het maakt deel uit van het proces van Leven en Evolutie. Toen de Aarde in december 2011 in/naar de Vijfde Dimensie verschoof, schudde zij Haar stijve beperkingen van de oude Derde Dimensionale Rasters van zich af en stond zichzelf toe om zich opnieuw te verbinden met de Gratievolle Stroom van Goddelijk Licht vanuit het Hart van de Kosmos.

 

 

Dit betekende dat ieder Levend Wezen op de Planeet Aarde ook herijkt was met deze Nieuwe Frequentie van Versnelde Verandering. Verandering is onvermijdelijk. Het maakt deel uit van het proces van Leven en Groei. Het is de opening van een knop in de Lente en het vallen van de bladeren in de Herfst. Het zijn de eerste groene spruiten van de zomeroogst. Allen hebben hun moment in de Tijd, in de Rijkheid van het tot Bloei komen van het Fysieke Leven.

Maar, zelfs voorbij de natuurlijke wetten van Groei en Verandering op de Aarde, zijn er ook Veranderingen die plaatsvinden op een zeer diep niveau van Bewustzijn en van Creatie. De Nieuwe Lichtcodes die door de Sterrenpoort portalen binnenkomen versnellen en activeren energieën op de atomische en subatomische niveaus, welke wij zouden willen noemen de "God Deeltjes". Deze nanodeeltjes zijn de Goddelijke Kosmische Intelligentie als het zich in de Fysieke Werkelijkheid manifesteert. Als deze deeltjes evolueren en veranderen, initiëren zij aldus Verandering op alle niveaus van de Schepping.  

Dus, Geliefden, wij zouden willen zeggen dat Verandering zich eerst op een zeer diep niveau voordoet in het Weefsel van de Schepping en in het collectieve Bewustzijn van de Aarde. Maar, jullie zullen deze Verandering ook in jullie Fysieke Lichamen voelen en in jullie Collectieve Ervaring als Gemeenschappen.  

Het Fysieke Lichaam en de Nieuwe Werkelijkheid

 

Terwijl de diepe verschuivingen zich voordoen, zal jullie Fysieke Lichaam het proces beginnen van het zich aanpassen aan de Nieuwe Werkelijkheid van de Rasters van het Hogere Bewustzijn. Er zijn hier twee processen bij betrokken. De eerste is een zeer diepe reiniging en het afgooien van alles dat zwaar is, van een lage frequentie is, giftig en beperkend voor jullie en anderen is. Jullie mogen opmerken dat jullie lichaam naar veranderingen zoekt, in dieet, oefening, slaappatronen en manieren van expressie. Dit proces van "verduidelijking" is noodzakelijk voor de volgende stap, waar het lichaam ermee begint om "Licht in de Cellen te Ademen".
 
Het proces van het "ademen van Licht" is een Cellulair Proces en het doet zich spontaan in de Cellen voor wanneer het Lichaam op een voldoende Hoge Frequentie is en gereed is om de omschakeling te maken. Op dit punt, zal het Lichaam ongeveer 50% van diens voedingstoffen ontlenen van het Licht in een intracellulair synthetisch proces, en ongeveer 50% van fysiek voedsel.  Wij zouden, nochtans, willen zeggen dat deze verschuiving alleen gebeurd wanneer het Lichaam zuiver, geaard en uitgelijnd is met het Lichtlichaam. Het is een Spontane Evolutie en doet zich voor wanneer je klaar bent. Op dat punt word je een "Stralend Persoon" aangezien je begint Licht vanuit jouw Cellen uit te Stralen. Dit is het Eerste niveau van de verschuiving van de oude op Koolstof gebaseerde Fysieke Vorm naar het Nieuwe op Kristallijne Licht gebaseerde vorm.
 
Geliefden, wij vragen jullie om niet te proberen dit proces te forceren, maar te luisteren naar jullie lichaam en wat het nodig is. Als je niet gereed bent voor de Verschuiving mag je nog steeds meer traditioneel voedsel nodig zijn totdat jouw lichaam gereed is. Zelfs na de verschuiving, zal jij jouw voedsel en energieniveaus in de gaten moeten houden om je ervan te verzekeren dat jouw lichaam diens nieuwe patronen van energetische uitstraling handhaaft.Wanneer je de verschuiving eenmaal gemaakt hebt zal je het zeer moeilijk vinden om in de nabijheid te zijn van mensen en milieus die giftig en verontreinigd zijn. Jouw nieuwe energetische structuur is ontworpen voor de Nieuwe Aarde en verlangd schone lucht, licht en voedzaam voedsel, en een licht gevulde harmonieuze omgeving.
 
Deze verschuiving van het Fysieke/Energetische functioneren, zal ook gevoeld worden op de Emotionele en Mentale niveaus. Jouw Emotionele en Mentale energieën kunnen voor een poosje onstabiel zijn, en tamelijk breed fluctueren als jouw Systeem versnelde lichtenergieën die door het zenuwstelsel reizen integreert en die de hormonale systemen en de breincellen ontsteken. Je kunt bij jezelf gewaarworden dat je zeer snel met sterke emoties op sommige situaties reageert. Weet gewoon dat het een poosje zal duren om je aan de versnellingen in jouw systeem aan te passen.Geliefde Familie, na verloop van tijd hebben wij jullie laten zien hoe jullie zelf te aarden in de Aarde Ster Chakra en het Aarde Centrum, en hoe uit te lijnen met het Kosmische Hart. Dit is een essentiële dagelijkse oefening als je eraan werkt om de licht ademhaling en de versnelling van licht impulsen in het zenuwstelsel te integreren.Wanneer dit proces volledig is, voel jij jezelf uitlijnen in/naar een nieuw gevoel van jezelf en jouw macht als een Meester van het Licht. Je zult meer vertrouwen hebben in jouw bekwaamheid om overvloed te manifesteren door te werken met het Goddelijke Licht en het te vormen in/naar Cocreaties met de Goddelijke Bron.

 

De Aarde Gemeenschap en de Nieuwe Werkelijkheid

 
Geliefde Familie van Licht, net zoals een ieder van jullie deze versnelling van Licht ervaart, zo ook is jullie Collectieve Expressie als een Globale Gemeenschap. In de Vijfde Dimensie is het aspect van onderlinge verbondenheid het hoofdvoertuig voor de manifestatie van de Collectieve of Globale Werkelijkheid. Aldus is het dat jullie zullen ontdekken dat jullie verschoven zijn van een cultuur van "naties" naar een Globale en Planetaire beschaving waar "naties" eenvoudig deel uitmaken van een Planetair Netwerk.Om het duidelijker uit te leggen, in het verleden dacht ieder persoon hoofdzakelijk aan zichzelf als behorend bij een specifieke natie met een nationale identiteit welke hen definieerde. Jullie identificeerden je ook met de kwesties van jullie specifieke naties of staat. Welnu, als de Aarde een Planetaire cultuur of Eén Globale Natie wordt welke verbonden is, zullen alle kwesties die de Planeet beïnvloeden iedere natie en ieder persoon beïnvloeden. Er is een nieuwe identificatie met de Aarde in plaats van eenvoudig met een deel ervan.
 
De Nieuwe Indigo en Kristal kinderen weten dit al en zij zijn "bedraad" om hun levens te leven als Globale Burgers, voorbij de beperkingen van grenzen en begrenzingen. De Nieuwe Aarde zal de erkenning toestaan van Eén Planeet in plaats van vele naties. Het is de volgende stap in de Collectieve Evolutie van de Globale Gemeenschap.Dit betekent niet dat dit Globale Collectief gecontroleerd, gemanipuleerd of gedomineerd zal worden door wat voor macht of groep dan ook. Met de 2012 Overgang, ging de verantwoordelijkheid voor de Aarde over naar de Hogere Dimensionale Raden van Ouderen en de Raad van Aarde Opzichters. Deze zijn de Licht Raden die de richting en evolutie van jullie planeet bepalen. Jullie werken met hen wanneer jullie mediteren voor Veranderingen, voor Vrede, om het lijden te beëindigen en om de Nieuwe Aarde te Creëren. Ieder persoon die opgeroepen is om een Aarde Opzichter te zijn zal de behoefte voelen te helpen waar de Planeet hen ook maar oproept.
 
Dus, dit betekend effectief dat regeringen administrateurs worden op het Fysieke niveau van de beslissingen en richtingen die geformuleerd worden op de Hogere niveaus door deze Raden van Licht. Dus, zullen jullie vele verrassende verschuivingen gewaarworden in de manier waarop regeringen omgaan met Globale kwesties.Aanvankelijk, als de energieën versnellen, zullen jullie geconfronteerd worden door vele onverwachte en verrassende evenementen. Alles is aan het veranderen. Maar, geleidelijk aan zullen jullie beginnen de uitlijning van de Nieuwe Werkelijkheid te zien, tevoorschijn komend als het Licht begint te manifesteren op de reacties en de beantwoording van diegenen die de Aarde op het Fysieke niveau administreren.  Terwijl jullie deze veranderingen observeren, raak dan niet ongerust, sta jullie zelf eenvoudig toe te accepteren dat de diepe veranderingen een Nieuwe Werkelijkheid aan het manifesteren zijn die in harmonie zijn met de Goddelijke Creatieve Intelligentie. De oude littekens en trauma's van Atlantis zijn in het verleden en er is niets te vrezen. De toekomst zal een uitbreiding in/naar het Licht zijn, de Vreugde en Overvloed van de Nieuwe Werkelijkheid.
 
Wederom, zeggen wij dat de Indigo en Kristal generaties hier zijn om de weg te leiden in/naar deze Nieuwe Werkelijkheid. Zij zullen temperamentvol zijn, zorgzaam en gevuld met Vuur en Licht om deze Nieuwe Werkelijkheid te manifesteren. Het is hun Missie en Nu is het hun Tijd. Er zullen vele tevoorschijn komende Jonge Leiders zijn die zullen helpen de Planetaire Gemeenschap te begeleiden vanuit de gelimiteerde Economische "Geest Gevangenis" van mentale constructen naar een Nieuwe Werkelijkheid van de Mogelijkheden van andere manieren van Leven, Delen en Manifesteren wat er nodig is voor het Leven op Aarde.
 

Diep Dromen met Gaia … Een Nieuwe Gemeenschap van Licht

Geliefden, in al deze Diepe Veranderingen, is er een ander aspect van Jullie dat ook aan het veranderen is. In het verleden waren jullie gelimiteerd door de aard van jullie maatschappij in het oude energie raster. Jullie waren ontkoppeld van de Aarde en de Hemel en jullie leefden jullie leven in een "gesloten circuit" van mentale en emotionele ideeën en gevoelens die jullie toestonden om gecontroleerd te worden door diegenen die de media manipuleerden welke deze ideeën controleerden.In het Ontwakingsproces waren jullie in staat je te ontkoppelen van jullie "gesloten circuit" matrix en breiden jullie werkelijkheid uit in/naar een Multidimensionaal besef dat zowel de Hemel als de Aarde omhelsde.
 
Maar, op de Aarde zijn nog steeds velen die binnenin het oude gesloten circuit leven, en velen komen nog steeds in/naar het Nieuwe Bewustzijn tevoorschijn. Dus, zijn er verschillende "niveaus" van Bewustzijn, het meer kunstmatige mentale/emotionele circuit en een veel dieper Multidimensionaal Uitgebreid Bewustzijn.Het is dit Uitgebreide Bewustzijn waar wij nu over wensen te spreken. Het is een Bewustzijn dat diep in de Aarde en diep in de kosmos voelt. Het is een Bewustzijn welke jullie verbinding met de Galaxy laat ontwaken, maar ook met de Aarde.
 
Als je uitbreidt in/naar de Nieuwe Werkelijkheid zal je bij jezelf gewaarworden dat je "droomt" met de Aarde. Je zult je bewust worden dat je deel uitmaakt van Gaia en dat Zij tegen jou spreekt, niet op een oppervlakkige manier, maar in een zeer diep bewustzijn waar zij aan jou beelden en gevoelens zal toesturen. Je zult met Haar voelen en met Haar dromen.Sommigen van jullie mogen gevraagd worden om te helpen bij diepe genezende processen voor de Aarde op plaatsen zoals Fukushima in Japan, of te helpen bij het werken met de Wouden, of bij het opruimen en reinigen van de Oceanen en de Lucht zodat de Nieuwe Aarde kan manifesteren. Diegenen die opgeroepen worden voor dit werk zullen de Strijders van het Licht zijn die intentie zullen focussen in/naar de Transformatie van oude geloven en patronen vanuit Atlantis in/naar de Nieuwe Aarde patronen.
 
Dan zullen daar diegenen zijn die gevraagd worden om eenvoudig met Gaia te dromen en om een Nieuwe Aarde te dromen van Overvloed, Liefde, Schoonheid en Overzichtelijkheid. Om Heldere Luchten te Dromen, Schone Oceanen en Meren, Gezonde Bomen en Bossen en Planten, En dat alle Levende Wezens in Liefde en Respect samen bestaan. Dit is het tevoorschijn komen en de originele droom, aangezien het Atlantis trauma genezen is en de Nieuwe Aarde Tevoorschijn in/naar de manifestatie komt.Wij wensen jullie Vreugde in jullie Diepe Dromen van een Nieuwe Aarde en een Nieuwe Werkelijkheid.
 
 

Bron: Denk met je hart

 

{fcomment id=2605}

 

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees