Wij beginnen vandaag door wederom onze felicitaties aan te bieden aangaande jullie doorgaande vooruitgang. Jullie zien misschien niets, hoewel jullie ermee beginnen veel te voelen, maar wij zien verbazingwekkende veranderingen in het gebied van energie rondom jullie heen. Een grote hoeveelheid van heilzame verandering werd geïnitieerd en heeft blijvende effecten welke, misschien net jullie besef/bewustzijn binnengluren. Denk eraan als waren het de aanplantingen in jullie winter plantenkassen. Zij zullen goed onderweg zijn met de tijd dat jullie nieuwe seizoen van groei arriveert, in staat zijnde om vanuit jullie innerlijke naar jullie uiterlijke leven getransplanteerd te worden.

Dat seizoen mag zich sneller voordoen dan jullie je voorstellen. Laat ons nu spreken over een hemelse gebeurtenis welke velen van jullie bekijken. Sommigen bekijken het met angst en beven. Sommigen zien de schoonheid en verwonderen zich. Het is, natuurlijk, jouw keuze. Er is een groen licht, een komeet, die op het punt staat om jullie nachten te verlichten. Van ganser harte bevelen wij aan dat jullie kijken naar dit naderende stukje van de kosmos, dit naderbij komende wezen, als een brenger van geschenken, als een wonderbaarlijk en prachtig vakantie geschenk, zo je wilt. Zoals jullie nu zo onderhand wel weten, geeft alles jullie de kans om te kiezen tussen angst en liefde. Wat als je deze keer liefde zou kiezen? Hoe zal dat een impact op jou hebben en ook op jullie wereld? Het is een gebeurtenis die nog niet eerder in deze omvang gezien werd, en misschien nooit weer. En het is, wij bevestigen dat voor jullie, een gebeurtenis die genoemd werd in sommige van jullie inheemse traditionele kennis gedurende een behoorlijke lange, lang tijd.

Dit zal voor iedereen die de "ogen hebben om te zien en de oren om te horen", zoals jullie graag zeggen, bevestigen dat de tijd gearriveerd is. Jullie zitten er waarlijk middenin. En hoewel jullie nog geen grote veranderingen in jullie persoonlijke omgevingen mogen zien, dringen wij er bij jullie op aan om nauwkeurig aandacht te schenken aan jullie zelf als een gemeenschap, als een eenheid. Terwijl jullie leren om dat te doen, zullen jullie beginnen te bespeuren wat wij alleen kunnen omschrijven als een omwenteling, een belangrijk keerpunt, dat waar jullie allemaal op gewacht hebben.

Het zal geen "flits-boem-wat-was-dat?" soort van verandering zijn. En toch, wanneer dat wat gebeurde begint in te zinken, zullen jullie zien dat het dat precies is. Het zal bijna zo snel zijn als de verandering welke zich voordeed met jullie dinosauriërs. Natuurlijk jullie dinosauriërs droegen geen polshorloges en volgden geen vierentwintig uur nieuwsberichten.

Dus ons beste advies nu is om de veranderingen, zowel innerlijk als uiterlijk, te verwelkomen. Ontvang hen met dankbaarheid en waardering, want welbeschouwd, hebben jullie hen gecocreëerd. En blijf doorgaan te focussen op de betere wereld waarin jullie wensen te leven. Zie het in een zo groot mogelijk detail als waartoe je in staat bent. Het komt dichterbij.

Wij houden jullie in onze liefdevolle omhelzing vast en bedanken jullie voor jullie kracht en de verbazingwekkende bekwaamheden welke jullie gedemonstreerd hebben en nog steeds niet zien. Goedendag, dierbaren. 

 

Bron: Denk met je hart

 

{fcomment id=2797}

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees