Graham Dewyea: Hallo en welkom bij Een Uur met een Engel met Linda Dillon, het kanaal voor de raad van Liefde en auteur van De grote Ontwaking, en Geoffrey West van Greenprint for Life. Het is een genoegen om bij jullie te zijn. Ik ben Graham Dewyea. Onze gast vandaag is Aartsengel Michael. Zo, hiermee geef ik het aan jou over, Geoffrey. Geoffrey West: Dank je, Graham. Groeten en Zegeningen aan jullie allemaal. We hebben veel vragen te behandelen deze avond. Dus zeg ik welkom tegen u, Michael.

Aartsengel Michael

Dank u wel om u wederom bij ons aan te sluiten.

Aartsengel Michael: En ik zeg welkom tegen jou, dierbaar hart. Ik ben Michael, aartsengel van de vrede, strijder van de liefde, en, specifiek in dit geval, brenger van nieuws. Het is mijn vreugde om bij jullie te zijn, en om mijn zwaard te brengen, mijn schild, mijn blauwe vlam van de waarheid, en om met een ieder van jullie niet alleen de kwesties van globaal belang te bespreken, maar ook de geheimen en de kwesties van jullie hart.

Want zo vaak zijn deze één en dezelfde, en zij reflecteren eenvoudig en reflecteren en reflecteren. En dit is specifiek waar als jullie door deze periode van overgang heen gaan, waar jullie aan denken als de Ascentie, de verschuiving.

Dus het is mijn genoegen, mijn vreugde, mijn eer om hier te zijn. Mijn dierbare vrienden, waar wensen jullie te beginnen?

GW: Wel, er zijn zoveel plaatsen waar we zouden kunnen beginnen, Ik denk dat we misschien met Obama's recente trip naar Israël kunnen beginnen. President Obama, zoals vele mensen weten, was onlangs in Israël. En het is aardig duidelijk dat Obama en de Israëlische Eerste Minister Netanyahu geen vrienden zijn, hoewel Obama en de Israëlische President Shimon Peres zeer veel op dezelfde bladzijde lijken te zijn.

Een gebeurtenis welke onder de normale omstandigheden mogelijk niet verdacht schijnt te zijn dat mijn aandacht ving was het feit dat de limousine van de president er mee ophield in Israël. Nu, gezien het intense verlangen van Netanyahu om tussenbeide te komen met Obama's verkiezing vorig jaar November door Romney te ondersteunen, en gezien de moeilijkheden Netanyahu nu heeft in zijn eigen land, lijkt het feit dat de auto kapot ging tijdens een bezoek aan Israël op z'n minst ongewoon, zo niet verdacht.

Zat er iets achter deze gebeurtenis, of was het slechts een onfortuinlijke vermenging van brandstof, zoals gerapporteerd werd?


AEM: [grinnikt] Een onfortuinlijke vermenging van brandstof is absoluut correct, maar de vraag is, wie heeft de verantwoordelijkheid over de brandstof? Nu, Ik kom niet op deze of welke dag dan ook om drama van brandstof te voorzien.

GW: Correct.

AEM: Maar het is niet van belang, op zo heel veel manieren, dat Obama's voertuig ermee ophield, blokkeerde, en in een positie was van geen beweging? Dit heeft diverse zaken voltooid. Welnu, het was op sommige manieren bedoeld als een belediging, als een zeer subtiele belediging, aan de President van de Verenigde Staten, die, ja, niet in deze situatie heeft ondersteund.

Maar wat er werkelijk gebeurde, het was het verankeren van licht, de verankering van een menselijke ervaring die zovelen over de gehele wereld heen in de één of andere tijd ervaart - je auto doet het niet, om de één of andere reden.

En is het niet een oorzaak van grote frustratie voor een ieder van jullie wanneer dat gebeurd? En je denkt dat het is omdat jij je in een positie bevindt waar je niet in rijkdom of macht bent.

Dus wat het jullie laat zien is dat er een gelijkheid van situatie is die over de gehele linie heen gebeurd, maar het was ook een kans om aan de mensheid te laten zien van diegenen die erbij betrokken waren en om zeer diep binnenin Gaia een buitengewoon quotiënt van licht te verankeren, een baken van licht.  

Dus er waren verscheidene dingen aangaande dit bezoek die ietwat, zullen wij zeggen, ongebruikelijk waren, maar het werd niet toegestaan dat het als een tegenslag handelde. Omdat de agenda - mijn agenda - en de agenda die naar voren komt, ja, zelfs onder deze omstandigheden, vrede is.

GW: Hmm. Welnu, er lijken een paar Israëlische publicaties te zijn, Haaretz is daar één van, die lijken wat meer stoutmoedig met hun artikelen te worden over dat de Joodse mensen in opstand komen en zich uitspreken. Zij lijken aan te geven dat vele Israëlische mensen, en vele jonge mensen, vrede willen, dat zij willen dat de Palestijnen hun eigen land toegestaan wordt uit naam van de vrede.

Welnu, wij zijn een klein beetje getuige van dat geweest als de basistoon in Obama's speech waar vele van de jonge mensen de journalisten mee schenen te verrassen met hun ondersteuning voor de opmerkingen die Obama gemaakt heeft.

Eén artikel omschreef Obama als een masseur, die de info zachtjes naar de Israëlische mensen masseert terwijl hij de mensen niet alleen geeft wat zij willen horen maar hen ook de harde waarheid geeft.

Ik ben er zeker van dat Obama precies wist wat hij aan het doen was, maar zelfs één vrouw zei in het artikel dat zij voelde dat de Israëlische mensen Obama bejubelden, omdat hun leiders het soort waarheid niet uit konden spreken die hij uitsprak, en dat het zeer verfrissend was.

Hoe zal deze trip en de speeches en deze algemene aanwezigheid de toekomst van Israël vormen op de korte termijn en misschien op de langere termijn?

AEM: Wel, op de langere termijn dan zal er vrede zijn, punt. Maar laat ons over de korte termijn spreken. En je hebt het juist met jouw politieke analyses, wat is dat het leiderschap van Israël - en wij spreken niet slechts tegen één of twee individuen, wij spreken tegen de leider - bereidt is om de kwesties van Palestina op zich wil nemen en de kwesties van wat het zal nemen om vrede in dit gebied te brengen, om vrede in deze gehele regio uit te laten rimpelen waar jullie aan denken als het Midden Oosten.

En dus wat Obama aan het doen was was inderdaad het zijn van een masseur, maar hij voorzag ook in een grote hoeveelheid aan voedsel voor de gedachten. Maar wat hij ook deed was dat hij aan diegenen die gelijkgestemd zijn - en mag ik zeggen licht-gestemd - de opening geeft om zichzelf bekend te maken, toestemming geeft om zichzelf bekend te maken.

Velen van de jonge mensen in Israël zijn Lichtwerkers, Lichthouders. En zij komen als de dragers van de vrede; zij komen als de beschermers van de vrede, vanwege hun leeftijd, niet vanwege hun acculturatie.

Maar vanwege hun leeftijd en hun geloofssystemen, hebben zij niet hetzelfde van wat wij zouden noemen een stigma/schandvlek van de oorlog, de herinneringen die van de Holocaust voort gedragen zijn en van de Jodenvervolging die plaatsgevonden heeft gedurende eeuwen in Europa en elders. En er is een diep verlangen binnenin de harten van vele van de jonge mensen om een plaats van vrede te bereiken.

Welnu, wat interessant is, is dat er ook een gelijkaardig verlangen is, een reflectie in de harten van velen van de ouderen die ook verlangen naar vrede. Zij zijn moe van de onenigheden. Zij zijn moe van de oorlog. Het is niet dat zij het opgeven - noch doen wij dat - het idee opgeven van Israël als een heilige onderneming, welke begrepen is tot een grotere of mindere mate zowel boven als beneden. Maar het idee, het heilige idee en de onderneming van Israël roeit de heilige onderneming van de Palestijnen voor hun eigen land niet uit, voor hun eigen vrijheid, voor hun eigen rechten.

En dus waar men bij aangekomen is - ja, door Obama's woorden als een katalysator - is de permissie voor deze conversatie niet alleen om voorwaarts te gaan maar om voorwaarts te gaan op de manieren die tastbaar zijn in termen van akkoorden, verdragen en de beweging die feitelijk op een plaats aankomt waar iedereen als gelijk beschouwd wordt.

Zo vaak - en je hebt een zeer goed onderwerp gekozen, mijn vriend, en het is één waarvan je weet dat ik daar voor een groot deel bij betrokken ben - maar in dit Palestijnse-Israëlische conflict, het meningsverschil, is het hart van waar onenigheid over gaat.

Het is het verlangen te controleren, om verantwoordelijk te zijn. En er is een geloof, een fundamenteel geloof in dood, vernietiging, gebrek, beperking, dat er niet genoeg is om van rond te komen.

Deze mensen hebben gedurende duizenden en duizenden aan jaren samen op dit land geleefd. Het zijn de geloofssystemen, de religieuze, de culturele en de politieke geloofssystemen die dit naar een plaats van conflict brengen. Maar het is de loslating hiervan in medeleven en begrip en de geest van vastberadenheid en een diep verlangen en actie voor vrede dat dit tot een einde zal brengen.

Dus wat ik tegen jou zeg is dat het spreken en de energie die Obama en zijn gezelschap naar deze bijeenkomst gebracht hebben, naar deze visitatie, de opening van een deur en een zeer luide indicatie is om een plaats van oplossing/kordaatheid te vinden.

GW: Ik lees hier tussen de regels in, en wat U zegt, Michael, is dat de jonge mensen en zelfs vele ouderen in Israël zoekende zijn naar vrede. Het feit dat Netanyahu zelfs zijn positie van macht of leiderschap gehandhaafd heeft in het land kan suggereren dat iets, dat niet specifiek ter ere van het leven was plaatsgevonden heeft in het leiderschap.

Bevindt Netanyahu zich momenteel in containment? (indamming)

AEM: Hij zit in de één of andere vorm van milde indamming. Hij zit niet in volledige indamming, laat het ons zo zeggen. Nu, wij zeggen ook dat hij een navolging in de middenklasse heeft van diegenen die de status-quo wensen te handhaven. En een deel van dat onderhoud van de status-quo is niet alleen het geloof in gebrek en beperking. Het is ook het verlangen om macht te handhaven, om rijkdom te handhaven, en om posities van vrijheid te handhaven.

En dat is niet de fundamentele basis waarop Israël, of iedere andere natie, wat dat betreft, opgericht werd. Dus zijn positie en zijn macht zullen jullie zien verminderen.

GW: Wel, laat ons naar Italië toegaan dan. En Paus Francis ontmoette leiders van diverse wereldgeloven in deze afgelopen week. In zijn bescheiden stijl die bij hem opgemerkt wordt, koos hij ervoor om niet op de gebruikelijke pauselijke troon te gaan zitten, maar eerder op een eenvoudige leuningstoel, een beige leuningstoel.

Sommige van de andere leiders hebben optimisme tot uitdrukking gebracht over de verandering van stijl van Francis. Zijn de andere religieuze leiders zich nu bewust van de informatie waar Francis zich bewust van is? De hogere informatie. En zullen zij collectief de melodie beginnen te veranderen van de religieuze geloven rondom de wereld? Zal dit een lied worden gezongen door Francis en de geloven?

AEM: Het is begonnen. Ze neuriën. Zij ontdekken dat het een melodie is die aanslaat, dat het aantrekkelijk is, dat het een prachtige melodie en refrein heeft dat in hun harten zingt. Francis heeft in principe de troon weggegooid. Hij wordt niet overlicht om op een dergelijke manier te werk te gaan.

En wat hij eerst en vooral doet is dat hij deze anderen van alle geloven eraan herinnert dat het hun rol is om te dienen en dat leiderschap een dienstverlening is, en zij schaapherders van alle slag zijn, alle strepen, alle kleuren. Maar hun rol is om te verzamelen en de weg te laten zien, in bescheidenheid en geduld, in vergevingsgezindheid en medeleven.

Dus, wat Francis begonnen is te doen is te zeggen wij hoeven niet in controle te zijn. Wij kunnen de middenweg niet vinden, het pad van de vrede en ware broederschap en zusterschap door te proberen de mensen te controleren. En dit is een geschenk geweest. Oh, en lief hart, hij is nog maar net begonnen. Jullie hebben naar tekenen gevraagd. Wel, jullie zien hen, nietwaar, op vele fronten. Maar schenk aandacht aan deze. En mag ik je een hint geven? Volg het geld.

GW: Hmm. Intrigerend. Oké. Wel, op dit punt, dan, U hebt eerder gezegd, of het werd eerder gezegd, dat Francis overlicht wordt met de ziel van St. Francis, en dat hij naar voren zal stappen in zijn rol en dat hij zich bewust is van en in contact is met onze galactische familie.

Dat was eerder niet helemaal duidelijk; misschien kunt u daarover opheldering geven. Is die kennis en dat besef bekend gemaakt aan de leiders van de andere geloven in deze tijd? Zijn zij zich hier bewust van en omarmen zij dat openlijk?

AEM: Het is niet volledig bekend gemaakt. Het is volledig geïmpliceerd. En dus….[lacht] het spijt me. Ik lach omdat het een prachtige tijd is waar wij op gewacht hebben. Welnu, laat mij de suggestie aan jou doen - nee, laat mij het eenvoudig gewoonweg zeggen, mijn vriend, omdat jij een nieuwsman bent. Er waren verscheidene galactics aanwezig in deze bijeenkomst. De aanwezigheid van de galactics was volledig geïmpliceerd. En in de zijgesprekken was het een volledig punt van discussie.

Maar de eerste focus van Francis is niet om de agenda van de galactics te promoten, maar eerder om iedereen eenvoudig te laten weten dat zij deel uitgemaakt hebben van deze enclave en gedurende een lange tijd deel uitgemaakt hebben van de kennis van het pausschap. Maar zijn eerste agenda is om communie te brengen, gemeenschap en vreedzaamheid tussen de verschillende geloven en sekten, tussen de menselijke wezens.

Dus dat is zijn primaire agenda. Maar hij verweeft er vele dingen in. Is hij zich bewust van de galactics? Hij is zich gedurende een zeer lange tijd bewust van hen geweest. Hij is feitelijk het overgrote deel van zijn leven bewust van hen geweest. En dus is het niet dat het niet op zijn agenda staat; dat staat het. Het is gewoon niet het eerste punt op zijn agenda.

GW: Oké. Zeer goed. Dank U, Michael.

Naar gebeurtenissen verschuivend die momenteel plaatsvinden in Europa, het schijnt dat de gebeurtenissen in Europa een punt bereiken of op het punt staan een breekpunt van de één of andere soort te raken. Diverse leiders, inclusief Nigel Farage en naar verluidt de Russische Eerste Minister Medvedev hebben gesuggereerd dat de mensen hun geld van hun rekeningen af moeten halen aangezien de kliek een poging tot een laatste wanhopige greep voor geld kunnen ondernemen.

Nu, ik weet, en misschien weten velen dat, dat het huidige systeem corrupt is en dat er een graad van verandering zal moeten zijn in het huidige systeem voordat de mensen bereid zullen zijn om het nieuwe systeem te omarmen.

Ik wens niet dat deze vraag alarmerend voor de mensen klinkt, maar dat wat er nu gebeurd, is dat één van de laatste, zo niet de laatste, strohalm dat eraan mee zal helpen om de kliek van het bankwezen bloot te stellen en het nieuwe systeem toe te staan geïmplementeerd te worden? Is dit nieuwe systeem klaar? Is het al geïmplementeerd? Of is het nog steeds alleen maar beperkt tot voorbereidend werk?

AEM: Nee, het is al onderweg. Het is al geïmplementeerd. En ja, wij willen dit ook niet alarmerend laten klinken, en dus wensen wij ook dat de mensen weten dat hun bronnen, waaraan zij denken als hun geld, voor diegenen die het gespaard hebben en hun vertrouwen in het bancaire wezen geplaatst hebben, dat zij tot op zekere hoogte beschermd zullen worden. Dus denk niet dat je naar buiten moet rennen en al jouw financiën weg moet halen, of dat het compleet weg zal zijn. Maar ja, dit is het begin van een overgang.

De uitdrukking van het gebrek aan vertrouwen in specifiek het Europese bankensysteem veroorzaakt een enorme verstoring, meer belangrijk misschien dan waar anders ook. En dus ja, heeft het een domino effect, maar het sluit niet eenvoudig het oude systeem af en dat er een nieuw systeem tevoorschijn komt. Het komt in evenwicht met de nieuwe aangroei en het oude vervaagd eenvoudig.

Is het een laatste dumppoging aan de zijde van diegenen die zich vastgeklampt hebben aan het oude paradigma van de 3de, wat jullie noemen de kliek? Ja, dat is het. Maar het is niet van belang, want het gaat niet voor hen werken. Het is zeldzaam dat de dingen zoals deze situatie zo zwart en wit zijn. Er is altijd ruimte voor vrije keuze en vrije beweging en aanpassing.

Maar in deze situatie is het eenvoudig evolutie en uitbreiding. En de uitbreiding van het nieuwe, van het nieuwe paradigma, van waar jullie aan denken als de vijfde dimensionale financiële systemen geen systemen toestaan die gebaseerd zijn op hebzucht, diefstal en controle - en oneerlijkheid, fundamentele oneerlijkheid, woekeringen.

Dus, is het eerder duidelijk gedefinieerd. Jullie hebben een uitdrukking die jullie op Aarde gebruiken, "Eruit met het oude." En dit is één van deze situaties waar het in feite de waarheid is.

GW: Oké. Dus, langs de rijen van het leiderschap, of tenminste enige van het leiderschap van wat er globaal in de financiële sector plaatsvindt, werd er gerapporteerd dat het appartement van de IMF leidende directeur Christine Lagarde vorige week werd overvallen.

Was dit een poging om haar bloot te stellen als een deel van de kliek van het bankwezen, of was het een poging om haar tegen te houden met het volbrengen van de hervormingen die zij naar verluidt naar het internationale bankensysteem probeert te brengen?  

AEM: Het was een poging om informatie te verzamelen en misschien zelfs documentatie te vernietigen die zij naar voren probeert te brengen voor de hervorming van de financiële situatie. Het was een onsuccesvolle inval.

GW: Oké. Dus wat ik in uw antwoord hoor, dan, is dat Christine Lagarde werkt voor de, denk ik, machten van het licht om de grotere verandering naar het IMF te brengen. Heb ik het juist?

AEM: Ja. Deze persoon heeft een echte ommekeer gehad. Nee, wij categoriseren individuen of groepen of mensen nooit als licht of duister. Maar deze heeft zichzelf waarlijk toegewijd aan de hervorming.  

Zij ziet, en zij heeft zeer duidelijk de ervaring van het weten wat niet werkt. En daarom heeft zij haar missie, haar doel aan deze hervorming verplicht.

GW: Oké. En kan hetzelfde gezegd worden over de nieuwe VS Secretaris van de Schatkist Jack Lew? Is hij aan boord van alle veranderingen en ook werkend voor de hervorming met Lagarde?

AEM: Hij is een agent en een engel van de verandering. Hij kan niet eenvoudig aan boord zijn. Hij is een bewegende kracht.

GW: Oké. Oké. Zeer goed om te weten. Dus ik neem misschien aan terwijl wij op deze zelfde ader van het maken van hervormingsveranderingen zijn, er zijn rapportering dat de Russische President Putin een project begonnen is om de corruptie op alle niveaus van de regering eruit vandaan te wieden. En u heeft eerder gezegd dat Putin in containment zit, en misschien dat sommige leiders zich gereed maken om uit de containment vandaan te komen.

Gezien het feit dat Rusland één van de landen is die eraan werkt om het nieuwe globale economische model te implementeren, en gezien het feit dat Rusland Disclosure proactief aan de wereld lijkt aan te kondigen, wil ik geloven dat Putin nu standvastig de Aardse Bondgenoten en de Galactische families ondersteund. Maakt hij de hervormingen die in uitlijning zijn met de veranderingen in deze tijd?

AEM: Putin is absoluut begonnen om tevoorschijn te komen vanuit de containment. Hij heeft het goed gedaan! Nu, dat is niet te zeggen dat er niet enige, zullen we zeggen, littekens zijn die hij draagt van de oude manieren en waar sommigen aan kunnen denken van zijn gloriedagen. Maar hij heeft ervoor gekozen om op vele, vele niveaus voor de hervorming te werken.

Want zie, wat er gebeurd is een her-opkomst op vele verschillende manieren van naties waar jullie voorheen aan dachten als de globale leiders. En zij hebben nog steeds dat geloof in zichzelf en hun natie zitten als globale leiders.

Maar wat er gebeurd is, en zich voordoet - en het is niet van belang of je nu over Rusland spreekt of Palestina of Israël of de Verenigde Staten van Amerika - is dat er een besef is dat om in die leiderschapspositie te zijn alles veranderen moet.

En om waarlijk in die positie te zijn, net zoals Francis, van het schapen hoeden, van het laten zien van de weg, van het openen van deuren, van het licht laten schijnen in en mijn waarheid aanwezig laten zijn, van wie zij in hun leiderschapsrol zijn.

Dus, Putin is iemand waarvan jullie zullen zien dat hij zeer duidelijk verschoven is van, kunnen wij zeggen, het ene kamp naar het andere.

GW: Interessant, inderdaad. Dank u, Michael. Oké. Prima.

AEM: Het is ook belangrijk omdat ik vaak tegen jullie gesproken heb, niet zo frequent als de Moeder, of sommige van mijn broeders en zusters, maar van de noodzaak voor vergiffenis en medeleven. En jullie kunnen naar Putin kijken en diegenen zoals hij, en jullie kunnen zeggen, wel, wij willen hem in geen enkele rol. Kijk naar wat hij in het verleden gedaan heeft. Hoe zullen wij hem ooit kunnen vertrouwen? Hoe kan hij de weg voorwaarts kennen?

Wel, jullie beginnen enige van de waarheden en effecten van indamming te zien, maar waartoe jullie ook uitgenodigd worden om te gaan doen is om op een zeer praktische manier vergiffenis, opnieuw beoordelen en medeleven uit te oefenen, en om diegenen toe te staan die ervaring gehad hebben -- en dit is belangrijk; dit is ook waar voor Christine Lagarde -- met het oude en ervaring met het nieuwe, de visie en het begrip van waar Nova Aarde naartoe gaat.

Deze individuen - ja, ook Barack Obama (1) - zijn brugmensen. En dat is de functie die vele van deze mensen spelen. Zij zijn het overgangsteam voor Gaia, en voor de mensheid. Dus, ja, wees altijd voorzichtig, en houd jouw zwaard en schilden omhoog zodat het duidelijk is wat jullie zullen tolereren en wat jullie niet zullen tolereren. Maar tezelfdertijd wees de observeerder en beoefen vergiffenis.

GW: Nu, terwijl U hierover spreekt, Michael, een andere vraag kwam in mijn hoofd naar boven. Dit zou een goed punt kunnen zijn om een vraag zoals deze te stellen, sinds wij over leiderschap spreken, we spreken over containment, we spreken over de vermogens om te veranderen.

In mijn nieuwsuitzending/journaal probeer ik hints voor de mensen aan te bieden om open te staan voor vergiffenis, dat mensen in staat zijn om te veranderen. Nu, hebben we traditioneel over de kwestie van containment in termen van globale leiders gesproken. Ik ben geïnteresseerd in het horen van uw gedachten over hoe containment van toepassing zou kunnen zijn misschien op individuen die het juiste doen maar misschien niet noodzakelijkerwijze om de juiste redenen.

En misschien het exemplaar dat nu onmiddellijk in mijn gedachten naar boven komt zijn de pogingen van groepen om te proberen bepaalde leiders van de wereld te arresteren. En specifiek nu wensen zij om Francis tot een doelwit te maken. Wat zijn uw gedachten hierover?

AEM: Dit gaat naar de kwestie van het geloof in straf, en dit thema van straf dat zo sterk is, zelfs nu, op jullie planeet. En er is een geloof en, mag ik zeggen, dat als je echt de ui aangaande deze kwestie afpelt, waar dit geloof vandaan komt is iemand die ofwel gekwetst werd of waarlijk nog in de plaats van het gekwetste kind is.

Mijn strijders van de vrede, mijn engelen van de verandering zijn niet geïnteresseerd in straf. Laat mij slechts een klein beetje uitleggen. Jullie spreken over het brengen van diegenen, waarvan jullie geloven, en oordelen - wat nooit van liefde is - maar waarvan jullie oordelen dat zij fouten of wreedheden, en alles daartussenin begaan hebben, naar gerechtigheid.

Maar wanneer jullie spreken over gerechtigheid, spreken jullie over de gerechtigheid in de instituten, welke durf ik te zeggen ernstig inadequaat zijn, die hier en nu op jullie planeet bestaan - ja, zelfs de Wereld Rechtbank want het is zelfs straffend. Het is niet wederopbouwend. Het is niet gebaseerd op een vergevende handelswijze.

Dus wat deze individuen, deze gekwetste mensen - en jullie zien dit waarlijk ook in het Israëlische-Palestijnse conflict - het is dit gevoel, "Ik ben gekwetst; ik ben verkracht; ik ben misbruikt; ik ben gemarteld; Mijn fundamentele overlevingsmechanisme is me ontstolen. Geef mij alsjeblieft gerechtigheid.'

Denken jullie, mijn dierbare vrienden, dat wanneer jullie naar jullie hart gaan en jullie ontsteken en gebruiken mijn blauwe vlam van de waarheid, denken jullie dat gerechtigheid, goddelijke gerechtigheid, gaat over de menselijke vergelding? Wensen jullie meer voertuigen en gevangenissen van menselijke indamming te creëren? Het is erg genoeg.

Dus nee. Wij begrijpen dat wat jullie zeggen is, dat menselijke wezens verantwoordelijk moeten worden gehouden voor hun acties, voor wat zij doen en wat zij niet doen. Maar hoe begin je opnieuw? Hoe wis je de plaat schoon en beoefen je nog steeds deze vormen van wat jullie zouden noemen ouderwetse gerechtigheid?

Jullie hebben gelijk. Daar zijn diegenen die goed werk doen om twijfelachtige redenen. Wat wij van jullie vragen, mijn heldere zielen, neem jullie energie, jullie genialiteit, en jullie wezen en pas hen toe op de creaties en de cocreatie van de systemen van gerechtigheid die eruit zien, aanvoelen, proeven en op één lijn zijn met de goddelijke gerechtigheid, welke liefde is. Niemand, niemand, niet op Terra Gaia of daar ver aan voorbij, is boven of voorbij de reconstructie, het rechtsherstel.

Jullie hebben beslist, mijn vrienden, om jullie collectief mee uit te nodigen op deze wonderbaarlijke reis van ascentie. Jullie kunnen het niet op beide manieren hebben.    

GW: Nee, ik neem aan dat we dat niet kunnen. Nee, ik ben zeker iemand die bereid is, ik heb een punt bereikt waar ik bereid ben om sommige leiders te vergeven als zij bereid zijn om hun posities over te geven en eenvoudig weggaan en ons toestaan om voorwaarts te gaan. Dus, ik hoop zeer zeker dat dit een energie zal zijn die zich meer groots zal gaan manifesteren.

AEM: Het is een energie die al over jullie planeet heen veegt. Als je denkt dat verandering begonnen is en je ziet de scheuren, zogezegd, in de fundering, dierbare vriend, maak je dan gereed.

En ik weet dat je met ingehouden adem wacht. Je zegt tegen mij, "Michael, ik ben gereed! Zet het in werking!" En dat doen we. Maar wij doen het niet voor jullie; wij doen het met jullie.

GW: Absoluut. En dat is een reden om feest te vieren precies daarom.

Oké, een aantal vragen zijn er nog over. Eentje die in mijn hoofd naar boven kwam was de recente staakt het vuren dat uitgeroepen is tussen Turkije en de Koerdische PKK Partij. De leider van die partij, die in de gevangenis zit, Abdullah Öcalan, heeft opgeroepen voor vrede, en dit beëindigd een twintig - of dit zou potentieel een 28-jarige oorlog kunnen beëindigen - een conflict tussen deze groep en het Turkse leiderschap.

Hoe belangrijk zal deze demonstratie zijn in termen van het impact hebben op andere globale gebeurtenissen?

AEM: Het zal een rimpeleffect hebben en elders gerepliceerd worden. Wij zegenen Abdullah, tussen haakjes, want hij is een voertuig voor verandering. En hij is een voertuig voor verlichting. Hij heeft gezien, zeer duidelijk….hij heeft bezoek gehad, laat ons het op die manier zeggen, dat oorlog en conflict niet de richting is waarin vrede gewonnen wordt.

Wij zeggen niet dat er geen rechtvaardigingen en redenen aan beide zijden van dit conflict zijn. Maar je mag het beschouwen dat het tot een afsluiting gebracht is. Zal er verzoening zijn? Zal er discussie zijn? Zullen er bliepjes op het scherm zijn? Ja. Maar wat jullie zien is dat de mensen, de mensheid, sterrenzaden, galactics,  Aarde-Opzichters, wegwijzers het punt bereiken waar zij eenvoudig zeggen, "Wij zijn heel erg moe van oorlog."

GW: Dus, het spel, dan, dat er plaats schijnt te vinden tussen Noord en Zuid Korea, en alle van deze zogenaamde bedreigingen, het publiek schijnt deze boodschap te krijgen, terwijl andere bronnen in het geheim spreken over een vereniging van deze twee landen.

Natuurlijk, zullen vele van onze regelmatige luisteraars weten dat er absoluut geen bedreiging van wat dan ook is aangaande een globaal conflict. Maar vinden er besprekingen plaats over de hereniging van deze twee landen?

AEM: Zeer, zeer, zeer achter de schermen. Welnu, wanneer wij spreken over Korea, Noord en Zuid en daar tussenin, dit is één van de meest uitdagende, problematische hete plekken op de planeet. Vergankelijk, onstabiel, irrationeel, en misschien, zullen wij zeggen, niet zo vermoeid als sommigen van dit idee van conflict.

Wij zeggen het idee van conflict, niet de actualiteit van het conflict, want er is zoveel geneuzel dat er gaande is, aan beide zijden. Dus het is niet dat wij zeggen dat de ene kant het juist heeft en de andere heeft het verkeerd. Dat is polariteit en dualiteit, en wij gaan niet in die richting.

Maar dit is een zeer moeilijke situatie vanwege sommige van de persoonlijkheden die hierin betrokken zijn. En het is niet slechts een kwestie van een enkelvoudige containment/indamming; het is uitgebreid. Maar er zijn vele discussies gaande tot wat wij zouden noemen het praktische implementatieniveau dat kan en zeer waarschijnlijk zal resulteren in ofwel een hereniging of een zeer vreedzame co-existentie.   

De mensen van Korea definiëren zichzelf in hun harten niet als Noord en Zuid. Zij hebben een zeer rijke traditie, een oude traditie, die gemanipuleerd is, en, ja, gecontroleerd. En dit is één van de grootste verschuivingen die jullie zien, terwijl deze verandering, monetair, sociaal en politiek plaatsvindt.

Jullie hebben individuen, waar jullie aan gedacht hebben als diplomaten, regeringsambtenaren, regeringsbureaucraten, midden-niveau managers, en zij beginnen allemaal te spreken en verantwoordelijkheid te nemen voor de verschuiving.

Voorheen - en wij zeggen niet dat het nog steeds het paradigma is, maar het is verschuivende - is het leiderschap geweest, vanaf de top naar beneden. Waar er leiderschap is dat niet spreekt over de verschuiving of de vrede of gelijkheid en vrijheid, is er een vloedgolf vanaf het midden naar boven. Dat is wat jullie zien. En jullie broeders en zusters van de sterren, jullie galactische vrienden, zullen geen enkele soort van verspreiding toestaan.

GW: Prachtig. Wel, wij houden er zeker altijd van om die boodschap te horen.

Oké. Er zijn nog drie vragen over. De media rapporteerde vandaag dat de VS Secretaris van de Staat John Kerry een verrassingsbezoek bracht aan Afghanistan. Maar er wordt ook verondersteld - maar het lijkt er niet op dat dit publiekelijk gerapporteerd is - dat hij ook een bezoek aan Irak bracht.

Kunt u bevestigen dat dit waar is? En als het waar is, heeft dit bezoek dan iets te maken met de economische veranderingen die misschien weldra voor Irak aangekondigd worden? Is Irak nu uit het faillissement?

AEM: Irak is naar de voorgrond gebracht uit het faillissement. Maar het is ook een bezoek van vrede. Het is tijd, wederom, voor de vrede om te heersen. En hoe gaat dat gebeuren? Het gebeurd met het einde van wat dit kanaal graag noemt het economische terrorisme.

GW: Oké. Heel mooi. Er is iets dat ik me persoonlijk heb afgevraagd. We blijven horen over actiegroepen zoals Anonymous die uitdagingen veroorzaken voor de individuen en instituten die mogelijk niet handelen op de meest levenserende manieren.

Wij horen ook van de Aardse Bondgenoten die naar verluidt achter de schermen werken om vele van de dingen te implementeren die er nu mee beginnen in het grotere publieke besef te komen. Wij horen ook over de sociale netwerken en hoe zij in de gaten gehouden en gebruikt worden voor de kliek, zoals wij hen zullen noemen.

Ik ben benieuwd waarom de Bondgenoten en groepen zoals Anonymous niet hun eigen beveiligde sociale netwerk gecreëerd hebben voor mensen om zich bij aan te sluiten dat de mensen van sites zoals Facebook af zal krijgen en aanzienlijk de adverterende macht en winst van groepen zoals deze afsnijdt. Is er werk achter de schermen gaande om zoiets als dit te doen? Wat vindt er in dit gebied plaats?

AEM: Nee, er is niet veel werk gaande of politieke wil om in deze richting te gaan. Wij hebben de behoefte om zeer duidelijk te zijn dat wij niet in één en dezelfde adem, in dezelfde context, over Anonymous en de Aardse Bondgenoten spreken.

GW: Correct.

AEM: Dus, een ieder heeft ietwat verschillende richtingen, agenda's, medezeggenschap. Maar dat is niet, tot op heden, sowieso, de agenda geweest om hun eigen sociale netwerken te vormen. Hun focus, en hun energieën, is op het graven, blootstellen, en het aan het licht brengen van wangedrag geweest, en om ook naar het licht te brengen het potentieel voor verandering. Dus zij hebben zichzelf niet echt binnenin dat sociale netwerk media forum gezien.

Maar wat er plaatsvindt, is de invloed van dergelijke groepen zoals - zelfs zoals jullie platform, dierbare vrienden - is dat er een energie is. Welnu, wij spreken over elk van jullie individuele gebieden, van jullie heilige ruimte, en hoe die energie zovelen beïnvloedt, zonder ook maar een woord te zeggen. Zij ontvangen de liefde, het vertouwen, het medeleven.

Maar wanneer jullie samenkomen, dan is het effect dat jullie hebben in waar jullie aan denken als de gecontroleerde media zoals Facebook, bijvoorbeeld, is het effect dat jullie daarop hebben fenomenaal.

Dus zonder het zelfs maar te weten dat jullie saboteurs zijn, veranderen jullie in feite de ware energie van deze mediums.

GW: Prachtig. Zo, met de tijd die er overblijft, geef ik u een kans om een klein beetje iets van vrij bereik te hebben met alle positiviteit waarmee wij de show kunnen beëindigen.

Een aantal bronnen hebben gehint naar een hemelse gebeurtenis dat naar verluidt de toestemming van Het Gezelschap van de Hemel zal aangeven voor de galactische families om te beginnen meer rechtstreekse en bevestigende acties te ondernemen om de gebeurtenissen op Gaia voorwaarts te laten gaan.

Zonder datums te geven, is er enige informatie dat gedeeld kan worden om dit hemelse teken geldig te maken of te ondersteunen? Is dit specifieke teken het teken dat sommigen "de gebeurtenis" genoemd hebben?

AEM: Er is een serie aan gebeurtenissen - en ik weet dat ik dit eerder tegen jullie gezegd heb. In plaats van te kijken naar een enkelvoudige gebeurtenis, kijk naar een serie van gebeurtenissen en wat wij, als het Gezelschap van de Hemel, als de Raad van Liefde noemen een ommekeer van gebeurtenissen. "Nu, wat betekent dit, Michael, en waarom spreek je in code?" Dat wens ik niet te doen.

Laat mij vrij duidelijk zijn. De toestemming voor een grotere verbintenis van de galactics met de mensen is al op de tafel, als het ware. Er is al een grotere betrokkenheid. Sommigen zijn zich hier meer bewust van dan anderen.

Jullie zeggen, "Ja, maar wanneer zal het zeer duidelijk worden, zeer zichtbaar, zeer alledaags?" Wij laten toe en staan toe en ondersteunen, als jullie galactische broeders en zusters, een stijging in jullie frequentie en trilling zodat jullie ontmoeten en op een grotere gelijkheid wisselwerken, een grotere in evenwicht zijnde frequentie, van trilling van goddelijke kwaliteiten, van vreugde, van gelukzaligheid.  

Maar wat wij niet willen dat er gebeurd is voor de mensen - en jullie zijn nog steeds een klein beetje op dat punt, waar jullie zouden zeggen, "Wij doen afstand van onze verantwoordelijkheid voor de herschepping van Nova Aarde aan onze galactische broeders en zusters omdat zij weten hoe het gedaan moet worden."

Dat is niet het plan. Het plan voor de mensheid, voor de koninkrijken, voor Gaia is, in samenwerking met velen, om dit te co-creëren. Dus, is er nog steeds een lichte aarzeling en geloof dat jullie het kunnen doen. En ik spreek van "jullie" als het collectief.

Overduidelijk, zijn jullie waar ik deze avond tegen spreek (die dit later zullen lezen) meer dan gereed. Maar wij wachten gewoon op die factor van vertrouwen, de aanname van het weten dat jullie volledig in staat zijn en erbij betrokken zijn. Jullie zijn er bijna.

Dus zal het door bepaalde gebeurtenissen gemarkeerd worden? Ja. Maar het meest aanzienlijke, dat jullie zullen zien, en jullie beginnen te zien, is een ware ommekeer van gebeurtenissen. Beantwoord dit jouw vraag, mijn vriend?

GW: Ik denk dat het dat doet, Michael. Zeker. Ik denk dat wij waarschijnlijk minder dan een minuut nog krijgen. Zijn er gewoon nog een paar laatste woorden van liefde en positiviteit die u met de luisteraars wenst te delen?

AEM: Kijk om je heen! Kijk omhoog! En kijk omlaag. Kijk recht vooruit in de ogen en het hart van ieder persoon die je tegenkomt en zie het heldere licht en de liefde dat naar jou terugstraalt. Deze verandering die jullie Ascentie noemen is al onderweg. Jullie staan niet langer voorover gebogen. Jullie staan sterk! En duidelijk. Jullie zijn er bijna. En wij zijn bij jullie.

 [muziek begint te spelen]

Wij zijn niet bij het één of andere portaal en wachten op jullie. Wij zijn bij jullie, iedere ademhaling, ieder uur, iedere minuut. Aarzel nooit. Roep ons op. Vaarwel.

GW: Dank u, Michael. En zo komen wij aan het einde van Een Uur met een Engel. Tot het volgende moment van Nu, wees in liefde, wees in vreedzaamheid.

 

Bron: Denk met je hart

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees