Geliefde meesters, het proces welke de wereld en de mensheid nu ervaren werd door vele wijze filosofen en meesters besproken gedurende de afgelopen paar honderd jaren, en toch, hebben de massa's er niet naar geluisterd en zijn doorgegaan op een neergaand pad van zelfvernietiging. De mensheid heeft een illusie gebouwd van rijkdom en overvloed, maar het werd op het drijfzand van hebzucht en angst voor schaarste gebouwd. Deze reusachtige bubbel van illusie is onder de druk van het Levende Licht van de waarheid gebarsten. Wat de mensheid nu ervaart is de oorzaak en het gevolg of de karmische resultaten van het volgen van de impulsen van het ego-verlangende lichaam in plaats van de fluisteringen van Spirit.

 

Vele geachte zielen hebben nooit gebrek of ontbering ervaren … zij hebben een leven van onmiddellijke zelfvoldoening geleefd … terwijl anderen, die de oude leringen geloofden dat zij niet waardig genoeg voor overvloed waren, vele levens van schaarste en verarming geleefd hebben.

Jullie, de SterrenZaad, zijn in het midden van het verbijsterende proces van ontwaken naar het besef van jullie hemelse afkomst, welke gecodeerd werd binnenin de atoom zaad kristallen en opgeslagen werd binnenin jullie Heilige Geest. Ook, ben je ervan bewust dat er een schitterende geschiedenis van dapperheid en uitmuntendheid is verweven in de gewelddadige en vaak eentonige reis van de menselijke evolutie. Jullie ervaren een wedergeboorte van extra zintuiglijke bekwaamheden van hogere bewustzijnsbekwaamheden welke gedurende vele eeuwen sluimerend geweest zijn. Nochtans, is het niet altijd een gemakkelijk en comfortabel proces, en het vergt toewijding en inspanning om de verzegelde deur naar jullie innerlijke wijsheid te openen; de Heilige Geest. Het is doorslaggevend belangrijk dat jullie leren om jullie eigen innerlijke begeleiding wederom te vertrouwen. Een liefdevol en bevallig hart zuivert het bewustzijn en creëert evenwichtigheid en vreedzaamheid van gedachten/de geest. Het ontwikkeld geleidelijk aan naar een voortdurende staat van sereniteit en zelfverzekerdheid, in plaats van slechts een occasionele gebeurtenis.

Het is overduidelijk in ieder facet van het aardse bestaan dat de mensheid aan het ontwaken is vanuit de illusionaire droom van vroegere tijdperken terwijl het verfrissende Licht van het Godsbewustzijn de gehele Schepping doordringt. Iedere Ziel heeft een unieke bewustzijnscode binnenin diens Diamanten Kern God Cel. Deze code bevat de volmaakte resonantie of boventonen voor ieder leven. Eén van de wonderen van het herijken van jullie energetische Handtekening met jullie Ziel Lied is dat de afgestemde frequenties beginnen te resoneren met de stromen van Levend Licht, welke geleidelijk jullie OverZiel-zelf verbindt met de vele andere fragmenten van jullie Hogere Zelf. Op dat tijdstip, begint jullie ascentieproces waarachtig. Jullie kunnen nog steeds niet begrijpen dat jullie sterk onderling verbonden zijn met alle facetten van jullie Hogere Zelf. Eén van de grootste, meest verbijsterende ontwakingen is wanneer jij je bewust wordt dat jij een facet bent van een groot, multidimensionaal Wezen van Licht.

Het mag ongelooflijk zijn op dit moment van groot lijden, maar de condities welke de mensen van de wereld momenteel ervaren met betrekking tot overvloed zal uiteindelijk resulteren in grote zegeningen. Wanneer het lijden en de pijn van verlies groot genoeg worden, zullen steeds meer geachte zielen zich naar binnen keren voor antwoorden, en alle machtige krachten van de hogere rijken zullen staan te wachten om de pleidooien van de mensheid te beantwoorden en zij zullen gereed zijn om ondersteuning aan te bieden.

Het mag lijken alsof er aan jouw reddingslijn gesjord wordt en dat er in vele verschillende richtingen aan getrokken wordt als Spirit probeert om jouw aandacht te krijgen. Je kunt het weerstaan en je terughouden, schoppen en schreeuwen; nochtans, zal je uiteindelijk voorwaarts gaan op de spiraal van ascentie. Er zal geen ontkenning zijn dat de evolutionaire cyclus, welke nu in volle gang is, chaos en een krachtige afbraak creëert van oude geloofssystemen en structuren. Herinner je wat we vaak gezegd hebben, "Uit chaos komt nieuwe creatie." Ieder persoon diens Ziel-zelf geeft duwtjes en stoot aan, tot de één of andere graad, in een poging om zijn/haar aandacht te krijgen. Niemand kan de status-quo handhaven, om te blijven dobberen en drijven, en de oproep om te ontwaken negeren. Je moet ofwel groeien en ascenderen in bewustzijn, of dieper wegzinken in de chaos en beperking … slechts het onvermijdelijke uitstellend.

Geliefden, stijg uit boven de angst en het gevoel van hulpeloosheid die rondom de wereld welig tieren. Zie jezelf in jouw vijfdimensionale, Piramide van Licht en vraag dat de oneindige overvloed van de gehele Schepping naar jou toe en door jou heen stroomt. Je moet nemen wat je nodig bent en dan moet je de rest toestaan in/naar de wereld van de vorm uit te stromen.

Herinner je, dat wanneer je bezield bent met het Licht van Spirit, het alles en iedereen rondom jou heen beïnvloed. Terwijl jouw uitstraling groeit en uitbreidt, zal je steeds meer gelijkgestemde mensen in/naar jouw gebied van besef aantrekken. De spirituele trompet om te ontwaken wordt alsmaar luider en het weerklinkt dwars over het land en in/naar de meest spaarzaam bevolkte plaatsen van de Aarde, alsook de meest dichtst bevolkte gebieden. Het Licht heeft geen favorieten, het zal alles en iedereen bezielen en zegenen die ontvankelijk voor Diens transformerende, verlevendigende energieën is. 

Jullie moeten je er ook van bewust zijn dat sommige lieve zielen niet in staat zullen zijn om in de aura van jullie Lichtheid te staan, want het is te pijnlijk. Of het nu opzettelijk is of niet, zij zullen proberen om jou "uit je Centrum" te gooien, en de status-quo te herstellen of de dingen houden zoals zij in het verleden waren, ongeacht hoe chaotisch of onbevredigend. Het is belangrijker dan ooit dat jullie, als de omvormers en de transformers van het verfijnde Scheppers Licht, gefocust en standvastig blijven als je ernaar streeft om steeds meer van het verfijnde Licht van de Schepping te incorporeren en uit te stralen naar buiten de wereld in. Velen rondom jou heen zullen zich verbazen en vragen waarom je zoveel veranderd bent, en waarom je niet langer bereid bent om deel te nemen aan de oude spellen van drama en lagere frequentie entertainment. Terwijl je verder het pad omhoog gaat richting Zelfmeesterschap, zullen de energieën en acties van anderen jou steeds minder beïnvloeden.

Zoals wij jullie vaak verteld hebben, moet je eerst onderwijzen door voorbeeld, via jouw intenties en acties, en uiteindelijk door woorden van wijsheid aangeboden op het geschikte tijdstip. Nochtans, als diegenen rondom jou heen niet bereid zijn te leren om te handelen en te reageren op een meer positieve, harmonieuze manier door observatie of te luisteren wanneer je liefdevolle suggesties en morele ondersteuning aanbiedt, is het belangrijk dat jij je terugtrekt uit het drama dat zij creëren en het standpunt aanneemt van een onpartijdige waarnemer.

Zoekers van wijsheid en zelftransformatie leren vanuit hun eigen acties en reacties, ofwel positief of negatief. Vanuit een spiritueel gezichtspunt, bieden negatieve evenementen een kans aan om te leren welke koers van handelen de meest positieve resultaten voortbrengen. Jouw Hogere Zelf test jou altijd, steeds maar weer opnieuw, totdat je deze dingen afwijst die niet in jouw beste interesse zijn, en dat bekrachtigd welke jouw waarheid is. 

Een belangrijk component van Zelfmeesterschap is om je te focussen op jouw innerlijke wereld of het heiligdom van de Ziel. De Ziel, het fysieke voertuig en specifiek de geest hebben hun eigen ritmische cyclussen en agenda's. Het verlangen van de Ziel is gefocust op het Verlicht worden. De geest is gefocust op het verkrijgen en vasthouden van informatie. Het fysieke lichaam is gefocust op het ervaren van de fysieke wereld via de zintuigen. De mensheid ervaart voortdurend cyclussen van groei, stagnatie en verval, wat de weg vrij maakt voor een nieuwe cyclus van groei en uitbreiding. De meester keert zich naar binnen en streeft naar een verbeterde kwaliteit van leven, terwijl de onontwaakte Zielen buitenwaarts streven naar stimuli als een externe focus, en de buitenzijde van jezelf, zal altijd een gevoel van kwetsbaarheid brengen, zal altijd een constante validatie nodig zijn van iemand of iets.

Liefde als een innerlijke focus naar buiten toe geprojecteerd is een voortdurende stroom van zelfverzekerdheid, van zelfacceptatie, altijd strevend om meer van dit gelukzalige gevoel van eensgezindheid en harmonie met de gehele schepping te incorporeren en te projecteren. Je zult beginnen om steeds meer niveaus van intelligente, onvoorwaardelijk liefde te voelen, en uiteindelijk, Heilige Liefde, wanneer de ziel de dominante kracht binnenin wordt, en het ego verlangende lichaam en persoonlijkheid onder controle gebracht wordt. Als jij je naar binnen keert, worden jouw gedachten meer harmonieus en minder kritisch en resoneren op een hogere frequentie, welke jouw Energetische Handtekening verfijnd. Je moet het kanaal van de communicatie open houden tussen de Ziel en het brein via de geest. Dit initieert het langzame reactiveringsproces van de Pijnappelklier, en het openen van het portaal naar de Heilige Geest, welke gelokaliseerd is aan dat achterste gedeelte van het brein, vlakbij de kroon van het hoofd. Wanneer jouw frequenties een bepaald niveau van compatibiliteit bereikt hebben, beginnen de membramen van Licht die de entree bewaken naar jouw Heilige Hart en Heilige Geest te ontbinden, en geleidelijk aan verkrijg je toegang tot de schatkisten van liefde en wijsheid die binnenin opgeslagen zijn. 

Wederom zullen wij jullie herinneren aan dit belangrijke feit: De Gehele Schepping beweegt voortdurend in en uit specifieke trillingspatronen, welke wij noemen de energetische handtekeningen, of OCTAVEN VAN ENERGETISCH GELUID. Jullie worden geïdentificeerd door jullie energetische handtekening en jullie Ziel Lied, welke de Lichtglans van jouw auragebied bepaald. Jouw energetische handtekening is samengesteld van de frequenties van jouw fysieke voertuig in jouw derde-/vierde dimensionale omgeving. De gebalanceerde frequenties van de hogere vierde en vijfde dimensies zijn binnenin jouw Ziel-zelf opgeslagen en worden deel van jouw Ziel Lied. Geliefden, laat deze gedachte stevig diep doordringen binnenin jullie geest. Er zijn onvoorspelbare aantallen van verenigde gebieden van bewustzijn. Jullie zijn in het proces van het je verbinden met de magnetische kracht van vele van deze hogere frequentiegebieden van Kosmisch besef/bewustzijn. Jullie beginnen je af te stemmen met de trillingen van de Goddelijke Wil, Goddelijke Wijsheid en Goddelijke Liefde, welke primaire attributen en kwaliteiten van onze Vader/Moeder God zijn.

Een ander belangrijk attribuut van jullie krachtige ingeboren conditie is dat jullie twee handen onder de hoogste ontwikkelde schakels naar jullie brein zijn, want er zijn etherische generator kristallen ingebed binnenin de palmen van de handen. Zij werden ontworpen om enige van de sterkste, elektromagnetische impulsen van het fysieke voertuig te zijn. Dat is waarom diegenen die de genezende kracht binnenin hun handen geactiveerd of ontwikkeld hebben zo effectief zijn met de genezende kunsten. In de toekomst, hebben jullie het potentieel van het herontwikkelen van de geheugencellen binnenin jullie vingertoppen zodat jullie toegang kunnen verkrijgen tot bewuste en onderbewuste informatie via aanraking.  

Een goede oefening zou zijn om een kristal vast te houden welke je Zelf-geprogrammeerd hebt als een generator genezende kristal in één van jouw handen als jouw focus op het activeren van de genezende vermogens binnenin de palmen van jouw handen. Via de Oneindigheids Ademhalingsoefening, concentreer jij je op het uitsturen/voelen van de Adamantine Deeltjes van Licht binnenin jouw palmen. Jouw palmen mogen zeer warm worden of beginnen te tintelen. Het mag een poosje voor jou duren om de sensaties te voelen; nochtans, zal je geleidelijk aan de bekwaamheid verkrijgen om genezend Scheppers Licht te sturen naar gelokaliseerde delen van jouw eigen lichaam. De toekomstige genezing zal omvatten, verlichte, dynamische genezers met de bekwaamheid om bijna laserachtige genezende stralen van Goddelijk Licht naar hun patiënten te sturen. Reiki en andere energie modaliteiten zijn gebaseerd op deze oude, esoterische kennis.

Het chakra systeem heeft ook zowel magnetiserende als uitstralende capaciteiten. Hoe hoger de frequentiepatronen die je kunt accommoderen, hoe sneller en meer perfect jouw chakra's zullen draaien, daardoor een grotere kracht en hogere frequentiepatronen uitstralend door jouw lichamelijke vorm heen en naar buiten de wereld in. Energie is altijd in beweging. Creatie is altijd in beweging. De enige pauze is tijdens het STILTE PUNT moment van Creatie.

Zoals velen van jullie je ervan bewust zijn, gedurende de afgelopen paar jaren, werd de term "Aarde Engel" een algemene uitdrukking in spiritueel-gefocuste boodschappen en gechannelde brieven. Om te verduidelijken, dit kan betekenen iedere Ziel die standvastig strevend is om Zelfmeesterschap te bereiken zodat hij/zij zich aan mag sluiten bij de ranken van Wereld Dienaren. Er zijn vele gezegende Zielen die instemden om op de Aarde te belichamen om vertegenwoordigers te zijn van de Aartsengelen, die de energieën STRAAL-verbreden van de Twaalf grote Stralen van God-bewustzijn binnenin deze Sub-universele ervaring. Denk eraan, de belangrijkste focus van jullie missie op de Aarde is om te helpen de Liefde/het Licht van de lagere dimensies te intensiveren, daardoor geleidelijk aan de derde/vierde dimensies terugkerend in/naar een gebalanceerde en harmonieuze staat van bestaan. Wij van de engelachtige rijken zijn hier in groten getale om jullie te helpen om met gemak en gratie door deze tijden van evolutie en grote veranderingen heen te gaan; nochtans, moet je om hulp vragen, want wij kunnen geen inbreuk maken op jullie vrije wil. Herclaim jullie rechtmatige plaats als een Meester van het Licht, dierbaren, en herinner je, als jullie de kennis van Spirit en de verlichte waarheid integreren, vragen wij aan jullie om voort te gaan en jullie wijsheid te delen. Wij zijn altijd nabij om jullie te begeleiden, te beschermen en te inspireren, maar bovenal om van jullie te houden.

 

IK BEN Aartsengel Michael.

 

Bron: Denk met je hart

{fcomment id=2647}

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees