Wij zullen vandaag spreken over het doorgaande succes van de Lichtwerkers in het openen van het begrip en het bewustzijn in jullie wereld. Wij verbazen ons over het vermogen van zovelen om te vermijden te zien wat voor ons zo overduidelijk is. Iedere dag nu wordt het moeilijker om gebeurtenissen, en rapportages van gebeurtenissen te interpreteren in iets anders dan een hoopvol en positief licht. Er doen zich nog steeds dingen voor waarvan wij begrijpen dat zij niet gemakkelijk begrepen worden op deze manier, maar veel meer omringd jullie wat van een positieve aard is. Natuurlijk trompetteren de luidste stemmen het deuntje van angst en controle.

 

 

Maar de inspanningen voor vrede, vooruitgang, vrijheid, liefde en mededogen weigeren om nog langer terzijde gedrukt te worden. Zij zijn er voor iedereen om te horen als zij ernaar verlangen om dat te doen. Vele, vele stemmen voegen zichzelf iedere dag toe aan dit nieuwe koor. Liefde en Licht kunnen niet en zullen niet langer meer overschreven worden. Terwijl deze stroming doorgaat stoom op te pikken, wordt het steeds gemakkelijker voor diegenen die toegekeken en gewacht hebben om eindelijk hun beslissing te nemen en zich aan te sluiten. Welkom aan hen.

Het wordt begrepen dat vroegere ervaringen van pijn en lijden velen geconditioneerd hebben om uit de strijd te blijven uit zelfbescherming. Daar hechten geen verwijten aan en er zou geen schuldgevoel gevoeld moeten worden. Zelfbehoud is één van de meest fundamentele aansturingen van het leven. Je kunt heel goed ontdekken dat diegenen die nu begonnen zijn zich aan te sluiten bij de ontwaking zichzelf met grote vreugde en overgave in de stroming zullen gooien. Zij hebben langer gewacht en harder gebeden voor deze veranderingen om zich voor te doen. Dat zij open armen en open harten mogen vinden om hen te verwelkomen.


Kijk nu vaak om je heen om nieuw bewijs te vinden, nochtans schijnbaar klein, van deze stijgende vloed van licht. Het zou een druppel in de oceaan kunnen zijn, maar herinner je, het is een oceaan waarover wij spreken. Verander jouw perspectief als je ontmoedigd raakt en stijg hoog genoeg op om de golven te zien. En denk eraan als je dank geeft aan de Schepper voor de creatie hiervan, als je dank geeft aan ons voor de creatie hiervan, om ook dank aan elkaar en aan jezelf te geven. Sta het begrip van Alles toe, van de Ene, om jullie harten binnen te gaan. In grote Liefde offeren wij jullie een goede dag aan, lieve vrienden. Wij zullen weldra weer spreken. 

 

Bron: Denk met je hart

 

 

 

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees