Vandaag brengen wij jullie aandacht wederom naar de onderwerpen van zelfwaarde en verdienstelijkheid. Er bestaat geen mogelijkheid dat er teveel nadruk op gelegd wordt, noch dat er teveel aandacht aan deze onderwerpen geschonken wordt. Zij zijn inderdaad kwesties welke jullie bijna allemaal niet voelen of niet kunnen geloven. Waarom is dat? Het is inderdaad omdat jullie over jezelf geoordeeld hebben wanneer zelfs jullie goddelijke Schepper dat niet doet, noch zal Hij jullie ooit be/veroordelen. En jullie hebben vele keren om vergiffenis gevraagd voor dat waar jullie je schuldig over oordeelden, maar toch merendeels weigerde om vergiffenis voor jezelf, van jezelf, te accepteren.

 

Aartsengel Michael: Om de Randen van de Sluier Heen…Komt een Groeiend Licht


Jullie hebben het steeds maar weer opnieuw tegen jullie horen vertellen dat jullie goddelijke wezens zijn, medescheppers met het Alles. Jullie knikken geleerd jullie hoofden. En toch kunnen jullie niet het echte geloof hiervan in jullie harten vinden. Maar nu, lieve engelen van de Aarde, om de randen van de sluier heen, waar jullie je al deze millennia achter verborgen hebben, komt een groeiend Licht. Nu komt de mogelijkheid, het misschien. Vaardigheden, gevoelens, gedachten en herinneringen die onbekend voor jullie geweest zijn gedurende ontelbare levensspannen gluren door de sluier heen. Jullie voelen vaak de drang om je ervan af te keren zoals jullie dat altijd gedaan hebben. Nochtans, beginnen jullie steeds meer de mogelijkheid van de waarheid te accepteren. Ben ik dat? Zou ik dat kunnen zijn? Zal ik dat zijn?

Wij vertellen jullie wederom, in de hoop dat jullie het deze keer zullen accepteren, zonder terughoudingen, de boodschap die altijd gegeven werd. Meer dan één boodschapper heeft een leven gegeven om dit naar jullie toe te brengen. Hoor het nu. Jij, dierbare, die dit leest, bent een goddelijk gezicht van de ENE. Jij houdt binnenin jouw hart, ongeacht wie je bent, waar je bent, of wat je wel of niet gedaan hebt, een component van de volmaakte liefde en het leven van de Schepper van ALLES. Als gevolg van de uitbreiding van die gedachte, ben jij een deel van de Schepper, net zoals ieder ander leven in het universum. Er is niets waar je gebrek aan hebt. Er is niets waarvan je kunt dromen wat niet mogelijk is. Als er ook maar iets is waarnaar jij jezelf misschien moet inspannen, is het in de acceptatie, de toestemming en de realisatie van deze waarheid. Keer jouw aandacht naar het vinden hiervan binnenin jou.


Jullie/jij, jullie buren, jullie wereld, en jullie universum wachten met ingehouden adem op jullie/jou om deze realisatie nu te maken. Wij zijn wachtende. En wij en ontelbare anderen sturen Liefde en Licht als nooit tevoren met de grootste inspanning die jullie je voor kunnen stellen ter ondersteuning van jullie inspanningen. Wij zien jullie succes als een voltooid feit. Jullie wachten nog steeds. Wel, het stroomt nu in jullie. Sta het toe en vier het. Als jouw omstandigheden het lijken te ontkennen, keer diens stroom van energieën naar deze omstandigheden. Het is echt, de omstandigheden zijn dat niet. Liefde en Licht zijn echt. Zij zullen daar naartoe gaan waar jullie hen naartoe sturen. Dat, geliefden, is wie en wat jullie in de meest fundamentele termen zijn. Onze feestvieringen voor jullie zijn begonnen, maar wij staan nog steeds altijd in ondersteuning en comfort voor jullie wanneer jullie daarom vragen. Wees in vreugde en wij zullen weldra weer spreken. Goedendag.

 

Bron: Denk met je hart

 

 

 

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees