Geliefde Familie van het Licht, wij verwelkomen jullie naar een Nieuw Jaar overeenkomstig jullie Aarde kalender. Het zal een jaar zijn waarin jullie de kans aangeboden zal worden om jullie huidige Ascentie en ontwakingsproces te voltooien, en om volledig over te gaan naar het Multidimensionale Meesterschap in jullie leven. 2015 was een uitdagend jaar, aangezien de ontwaking en het ascentieproces momentum verzamelde. In 2016 zullen jullie een vierjarige overgangsperiode voltooien welke in 2012 begon. In deze periode, werd de Aarde volledig verankerd in de Vijfde Dimensie, en de Licht Strijders en Wegwijzers begonnen het proces van in/naar de volledige Multidimensionale expressie op de Aarde te stappen.

 

Michael

In dit komende jaar, zullen diegenen van jullie die gereed zijn in/naar jullie voorbestemde rollen stappen als Multidimensionale Licht Meesters. Er zal een beroep op jullie gedaan worden om de Vierde Dimensie van de Tijd als Tijd Meesters en Tijd Reizigers Meester te worden. Aan jullie zal gevraagd worden om flink aan te pakken en in/naar de Zesde Dimensies te gaan, waar jullie je de Creatieve Verbeeldingskracht en het Rijk van de Archetypen Meester zullen maken, en jullie ingewijd zullen worden in/naar de Zevende Dimensie, waar het zalencomplex van de Geascendeerde Meesters gevonden wordt. Jullie zullen ook de Lichtgolven en Energie berijden van de Zonneniveaus van de Achtste Dimensie en de Galactische niveaus van de Negende Dimensie, tevoorschijn komend Als Galactische Reizigers en Meesters, aanwezig op de Aarde om met het Aarde Overgangsproces te helpen.

Geliefden, het is een opwindende tijd om aanwezig te zijn op de Planeet Aarde! Wij zullen uitweiden over hoe jullie het beste met deze energieën in het komende jaar kunnen werken, maar eerst, laat ons naar de belangrijke “markeringen” in het stromen van de tijd kijken, waar jullie het beste bekrachtigd zullen worden om verschuivingen en overgangen in jullie persoonlijke en planetaire tijdlijnen te maken.

 

De Planetaire Overgangen in 2016

De eerste golf van krachtig overgangslicht van deze cyclus zal zich in de maand van Maart voordoen. Op de 9de van Maart zal er een Totale Zonsverduistering in Vissen zijn, op het tijdstip van de Nieuwe Maan. Dit zal twee weken voorafgaand aan de eerste Equinox van 2016 zijn op de 23ste van Maart, welke de Lente Equinox in het Noorden zal zijn. Er zal een Ringvormige Maansverduistering zijn in Weegschaal/Ram op de 23ste, wat zal zijn in Codes van Evenwicht en Kracht voor de Aarde. Dus de maand van Maart zal intens verlicht zijn met Nieuwe Zon- en Maan Lichtcodes en Gouden en Diamanten Licht, welke op en na de Equinox uitgebalanceerd zullen worden. Jullie kunnen veel “beweging” en verandering in  het stromen van tijd en ruimte verwachten in deze maand.

Velen zullen geconfronteerd worden met uitdagingen in hun levens en jegens hun spirituele paden en reis van ascentie. Deze uitdagingen zullen het doel dienen van te verzekeren dat jullie het pad van jullie Ziel Bestemming bewandelen en dat jullie gereed zijn om alle aspecten van het Goddelijke Zelf in Licht Meesterschap te belichamen. Aan jullie zal de kans gegeven worden om een nieuw pad voorwaarts te verlichten, welke inniger zal zijn met de essentie van jullie ziel aangaande diens kleuren, tonen en patronen. Dus, wat uitdagend mag schijnen te zijn zal in feite een “reset” zijn om jullie toe te staan voorwaarts te gaan in/naar een meer vloeibare en Licht gevulde werkelijkheid. Jullie zullen, in feite, alle oude tijdlijnen laten vallen die jullie niet langer meer dienen, en vormen en manifesteren nieuwe tijdlijnen die in staat zijn om het bewustzijn te verheffen naar een nieuwe spiraal van manifestatie.

Dan, op de 21ste van Juni, met de Volle Maan in Boogschutter/Tweeling en uitgelijnd met het Galactische Centrum, zullen jullie de Zomer Zonnewende vieren. Dit zal een krachtige tijd zijn voor jullie om volledig alle energieën in jullie nieuwe tijdlijnen te integreren, en jullie Multidimensionale aspecten in het Hart te balanceren. De krachtige instroom van energieën vanuit het Galactische Centrum, vergroot door de magnetische Maanenergieën, zullen wat voor diepe individuele en collectieve schaduwenergie dan ook voor transformatie naar de oppervlakte brengen als jullie naar een hogere versnelling schakelen voor het Planetaire Nieuwe Jaar, waar jullie een kans zullen hebben om jullie frequentie te verhogen en een nieuwe cyclus van de Tijd en Ervaring voor jullie zelf en de Aarde initiëren.

Het Planetaire Nieuwe Jaar doet zich voor op de 26ste van Juli, en opent de “Leeuwen Poort” Sterrenpoort en het stromen van de Licht Codes voor de volgende cyclus van de Planetaire Evolutie. Dit is het moment wanneer jullie grote schreden kunnen maken in jullie evolutie, uitlijnend met de golven van Goddelijke Liefde en Goddelijk Mededogen die ontvangen worden vanuit het Goddelijke Hart en de Goddelijke Creatieve Intelligentie in deze tijd. De hoogtepunten van de Leeuwenpoort op de 8ste van Augustus, op de 8/8/9, wat jullie verbindt met jullie Eindeloze Natuur en jullie Goddelijke Bekrachtiging als een Ziel Belichaamd op de Planeet Aarde, het creatieve stromen van Licht ervarend als Tijd en Ruimte.

In September, zullen er meer verduisteringen zijn, eerst een Ringvormige Zonsverduistering in Maagd op de 1ste van September, en dan een Ringvormige Maansverduistering met de Volle Maan in Vissen/Maagd met de Volle Maan op de 16de van September. Dat zal opgevolgd worden door de Tweede Equinox van 2016 op de 22ste van September. Een volgende golf van krachtige Licht Codes zal ontvangen worden, die toe zullen staan voor de herschikking van jullie nieuwe tijdlijnen. Aan jullie zal wederom gevraagd worden om te verzekeren dat jullie levenskeuzes uitgelijnd zijn met de energie van jullie ziel en spirit aangaande hun werk op de Aarde.

Het volgende moment van Overgang die deze cyclus van evolutionaire verschuivingen zal voltooien, zal de 11de van November zijn, of de 11/11/9 Sterrenpoort. Dit is een krachtige Sterrenpoort of “Bewustzijnsportaal”, welke toestaat voor individuele en planetaire “genesis” - de aanvang van nieuwe patronen van ervaring en creatie die gekalibreerd zullen worden met de kleuren en codes van ascentie, specifiek de Gouden en Diamanten Licht Codes.

De laatste uitlijning zal de Tweede Zonnewende in December zijn, wanneer het Zuidelijke Planetaire portaal uitlijnt met het Galactische Centrum om de herijking van de evolutionaire verschuivingen van het jaar te voltooien. In deze tijd, zouden jullie je volledig uitgelijnd moeten voelen met jullie nieuwe tijdlijn en jullie nieuwe pad voorwaarts.

Dit zal het pad zijn dat jullie zullen volgen in/naar het manifesteren van de Nieuwe Aarde in 2017, wat een jaar is van het getal één. Een Nieuw Begin.

De Sleutels voor het Multidimensionale Meesterschap

De Gouden Sleutels voor het Multidimensionale Meesterschap zijn het begrip, op alle niveaus van het bestaan, van hoe te werken met de Frequentie en Resonantie van je Geactiveerde Lichtlichaam door het activeren van de fysieke frequenties met Intentie en Magnetisme.

Wanneer jullie ontwaken jegens de Vijfde Dimensie, worden jullie je bewust van de “Wet van de Ene”, hetgeen een begrip is van het Kwantum Verenigde Gebied en hoe het de werkelijkheid in jullie levens creëert. De “Wet van de Ene” verklaart, dat alle creatie ontleend wordt van de oorspronkelijke Allerhoogste Schepper, of de Bron, en dat een ieder van jullie de oorspronkelijke Goddelijke Vonk binnenin jullie Hart en Ziel draagt. Dit betekent dat, hoewel jullie geïndividualiseerd zijn als Zielen, en dan als Fysieke Wezens, jullie nog steeds deel uitmaken van de Goddelijke Essentie, en dus deel uitmaken van elkaar. De Aarde, en alle levende wezens, delen een algemene afkomst, en aldus maken jullie allemaal deel uit van de “Ene”. Om de Gouden Sleutel van de Vijfde dimensie te gebruiken is om volledig de kracht van het Verenigde Gebied te waarderen, en hoe jullie ermee kunnen werken in jullie creatieve expressie en manifestatie. Het is ook om te begrijpen dat als je de planeet schade berokkent, je dan ook jezelf schade berokkent.

Als jullie je frequentie verhogen, zullen jullie ook de Gouden Sleutel van de Vierde Dimensie moeten gebruiken, om jullie Hart te openen en het stromen toe te staan van de Goddelijke Creatieve Intelligentie welke in jullie levens manifesteert als Tijd en Ruimte. Om de Vierde Dimensie Meester te maken is om te begrijpen hoe jullie de Tijd creëren door jullie doorgaande creaties als een individu en als een Gemeenschap, en als een Planetair Bewustzijn. Jullie zijn allemaal Tijdreizigers, en jullie kunnen verhuizen tussen de Toekomst, het Verleden en het heden. Jullie kunnen in tijdlijnen manifesteren en creëren, en jullie kunnen Tijdlijnen veranderen en parallelle levens ervaren. Het ontsluiten van de Vierde Dimensie van het Bewustzijn is nauw verbonden aan de Zesde Dimensie.

De Sleutel voor de Zesde Dimensie is de activering van het Creatieve en Magische Voorstellingsvermogen, en creatie via archetypen, verhalen, en de “god/godin” energie. Het Mythische Voorstellingsvermogen is het ‘weefgetouw” waarop jullie de magische verhalen van het leven weven. Om in staat te zijn deel te nemen aan de creatie en manifestatie van het Nieuwe Aarde verhaal of de Nieuwe Aarde droom, moeten jullie in staat zijn om in de “Droom Tijd” van de Zesde Dimensie te lopen. Om dit niveau van bewuste Creativiteit te bereiken, zullen jullie je Magische Voorstellingsvermogen moeten activeren door creativiteit; kunst, het vertellen van verhalen, poëzie, dansen, muziek … wat voor creatieve vormen je ziel ook maar inspireren voor de magische expressie. Met deze activiteiten, “spelen” jullie met de muze van inspiratie en worden geïnspireerd door de elementale en archetypische energieën die rivieren van betekenis creëren in de materiële wereld. Dit is de plaats waar dromen ontstaan, tot uitdrukking gebracht worden, en afdalen in/naar de manifestatie van de Vijfde Dimensie.

Het je Meester maken van de 4de, 5de en 6de Dimensies zal jullie toegang geven tot de Zevende Dimensie, het niveau van de Geascendeerde Aarde Meester. Hier wordt de Tempel van het Licht gevonden waar jullie Ziel woont, en waar de Geascendeerde Meesters altijd aanwezig en beschikbaar zijn voor het Collectieve Bewustzijn van de Planeet en van de Galaxy. Wanneer je uitgenodigd bent in/naar de Grootse Kristallijnen Tempel van de Meesters, zal je de patronen en de ontwerpen van Leven en Creatie begrijpen. Dit zal jou de kracht geven om energie te dirigeren binnenin deze patronen en om effectief de richting en het stromen van deze energieën te verschuiven, aldus in staat zijnde om de verhalen van het leven die tot uitdrukking gebracht worden in de lagere Dimensies van het Bewustzijn te verschuiven en te veranderen.

De Achtste en Negende Dimensies representeren de Zonne- en Galactische niveaus, aangezien deze zich openen voor diegenen die zich de lagere niveaus meester gemaakt hebben. Wanneer jullie jezelf eenmaal geaccepteerd hebben als een Geascendeerde Meester, zullen jullie dan ook jullie verbindingen begrijpen met de Tempel van de Zonne Raad binnenin de Zon/Solaris, en de Diamanten Tempel van de Grote Centrale Zon welke het thuis is van de Galactische Raad. Jullie zullen in staat zijn om vrijelijk tussen deze verschillende niveaus te bewegen als een volledig gerealiseerd Negendimensionaal Wezen en burger van de Gouden Roos Galaxy.

Geliefden, er is veel werk voor jullie om te doen als jullie 2016 binnengaan. De Sterren Naties en de Engelachtige Rijken en de Geascendeerde Meesters staan gereed om jullie met jullie projecten, jullie dromen en jullie creaties te helpen. Het is aan jullie, als Geascendeerde Aarde Meesters, om de Gouden Sleutels te gebruiken om de Nieuwe Aarde Werkelijkheid te activeren, waarvoor jullie kwamen om in dit Moment op de Aarde te initiëren!

Wij wensen jullie Vreugde en Liefde en Vrede toe in 2016! 

Vertaling: Cobie de Haan

 

Bron : Denk met je Hart

© 2006-2016 Celia Fenn and Starchild Global http://www.starchildglobal.com - You are free to copy, distribute, display, and perform the work under the following conditions: You must give the author credit, you may not use this for commercial purposes, and you may not alter, transform or build upon this work. For any reuse or distribution, you must make clear to others the license terms of this work. Any of these conditions can be waived if you get permission from the copyright holder. Any other purpose of use must be granted permission by author.

 

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees