Door onze liefdevolle engelachtige frequentie brengen wij ons goddelijke bewustzijn van inspiratie en genezing voort om jullie wezen aan te raken en de herinnering van jullie ziel te ontwaken, een herinnering welke voorbij jullie huidige werkelijkheid gaat, voorbij de dimensies en werkelijkheden van bewustzijn van de innerlijke gebieden. Over een dergelijke herinnering kan niet door het verstand nagedacht worden, het kan alleen verteerd worden als een bekende vibratie door de ziel. Jullie ziel is capabel van een immense grootsheid van bekwaamheden en creaties. Als een Aards aspect van jullie ziel is de grootste en meest bekrachtigende manier om jullie ziel te erkennen, als een waarheidsgetrouwe liefdevolle magie.

 

crown-chakra

 

Stel je bewust voor dat je de overtuiging vast zou houden over je ziel zijnde de meest verbazingwekkende en inspirerende magische vibratie, licht en substantie die in staat is om alles te kunnen doen. Dan zou je notitie nemen van je ziel, het bewust in/naar ieder aspect van je werkelijkheid, je creaties, gedachten en ervaringen wevend. Je zou de erkende goddelijke schepper van je werkelijkheid worden; een heilige kracht afgestemd op en stromend vanuit de Schepper. Verbeeld je hoe opwindend en vervullend iedere dag op Aarde zou zijn, het zou een vervullende reis van evolutie, begrip en acceptatie van de Schepper zijn. Jullie ziel is groter dan wat voor magie dan ook die jullie je mogelijk voor zouden kunnen stellen, het is al de waarheid van jullie wezen en er is eenvoudig een behoefte voor jullie erkenning.

Laat de enige beperkingen die jullie kiezen om je aan vast te houden binnenin jullie wezen en werkelijkheid, specifiek wanneer je in harmonie met je ziel bestaat, de beperkingen van Liefde zijn.

Sta jezelf toe te bestaan, te creëren, te denken, te voelen, te ervaren binnen de beperkingen van de Liefde van de Schepper. Natuurlijk de Liefde van de Schepper heeft geen beperkingen en dit is één van de begrippen die wij naar voren wensen te brengen en nochtans, wanneer je binnen de grenzen van Liefde bestaat duidt dit erop dat je altijd in een ruimte van Liefde creëert en ervaart. Je weet Liefde uitbreidend te zijn en aldus is deze ruimte uitbreidend. Wanneer we voorbij de Liefde gaan, gaan we angst, kwaadheid, pijn en lijden binnen wat iedere ziel op de Aarde toestaat zich te ontwikkelen, te begrijpen en te leren, en nochtans is dit proces van leren voor velen niet langer meer volledig tevredenstellend. Wanneer jij jezelf toestaat in een ruimte van Liefde binnenin je wezen, geest, emoties, werkelijkheid, creaties en ervaringen te bestaan, biedt jij jezelf een immer ontwikkelende en inspirerende vrijheid aan. Sta jezelf toe om de barrières los te laten welke de glorieuze magie van je ziel belemmeren; en zou je niettemin één beperking vast moeten houden laat het dan zijn om te blijven binnen de grenzen van Liefde.

Dit kan een uitdagend concept zijn aangezien beperkingen en barrières een gevoel van machteloosheid aanmoedigen, en nochtans is het leven binnen de grenzen van Liefde compleet bevrijdend omdat Liefde meer uitbreidend is dan dat jullie je mogelijk voor kunnen stellen. Door te bestaan in de beperkingen van Liefde vraag jij jezelf om jouw perspectief van beperkingen te veranderen ondertussen beseffend dat Liefde de meest uitbreidende en bevrijdende ruimte is waar je binnenin kunt bestaan.

Om in de ruime van de Liefde binnenin je wezen, geest, emoties, creaties en ervaringen te bestaan is een bewuste keuze, wat verschuldigd is aan jouw begrip en ervaring van de heilige Liefde van de Schepper. Al jouw acties en reacties, zelfs de manier waarop jij jezelf en je werkelijkheid gewaarwordt, is een bewuste of was eens een bewuste keuze.

"Ik kies om in een bewuste ruimte van Liefde te bestaan."

De grootste gereedschappen van bewust te blijven in een ruimte van Liefde zijn besef, loslating en dan terugkeren naar Liefde. Dit is het besef van energieën, gedachten, emoties of blokkades die van binnenuit jou naar boven komen welke niet geboren werden vanuit de ruimte van Liefde. Het is een bewust loslaten, een bewuste onthechting en ademhaling weg van dat wat jou niet langer meer dient en dan de bekwaamheid om de ruimte van Liefde wederom te herkennen. Jouw ruimte van Liefde ontwikkelde vanuit de Schepper, niettemin is het voor jou persoonlijk en kan het volledige Universum van de Schepper overspannen, het is aldus luisterrijk vrij. Met deze gereedschappen en jezelf toestaand om bewust te bestaan in een ruimte van Liefde (een energie, vibratie, gevoel, resonantie) binnenin jou, is de magie van je ziel veel gemakkelijker om te zien, voelen en te gebruiken binnenin jou/jullie spirituele werkelijkheid op de Aarde.

We kunnen iedere ervaring, gedachte of emotie voorbij de ruimte van Liefde her/erkennen als een conflict voor Liefde. Wanneer we een werkelijkheid voorbij de beperkingen van Liefde accepteren, accepteren wij tegenstrijdigheden, wat verwant is aan het geloven in twee werkelijkheden, eentje binnen de grenzen van Liefde en misschien eentje binnen de beperkingen van angst of illusies. De tweede fase van de energiegolf van ascentie dat de Kruisigingsenergie labelde, brengt de verlichting en tegenstrijdigheden voort en vraagt van jou om bewust de ruimte te kiezen die je van binnenuit je wezen wenst te creëren. De verlichting van tegenstrijdigheden stelt een diepe zuivering voor, specifiek op een mentaal lichaamsniveau. Veel mensen op de Aarde wensen om voorbij de illusies van de Aarde te zien, om de innerlijke gebieden te zien en te voelen en toch is een mentale verschuiving en modificatie vereist. Met de verlichting van tegenstrijdigheden ben je in staat om bewust te kiezen wat je gelooft onwaar te zijn en wat je wenst als jouw waarheid te accepteren. Je mag geloven dat jouw tegenstrijdigheden zoals gewoontes een deel van je persoonlijkheid uitmaken; zij zijn wat jou maakt wie je bent, uniek en creëren jouw persoonlijkheid. In enige mate is dit waar en toch zijn jouw tegenstrijdigheden niet van jou, zij zijn energieën, overtuigingen en perspectieven die je koos om met je mee te dragen, zij definiëren jou niet. Het zijn jouw bewuste keuzes, specifiek wanneer zij geboren werden vanuit je ziel wat creëert en misschien zelfs definieert wie je bent en wenst te zijn als een ziel op de Aarde.

Wanneer jij je tegenstrijdigheden observeert, bewust dat kiest waar je in gelooft en wenst te stimuleren en te ervaren, dan creëer je een gefocust perspectief binnenin je geest en een gefocust pad recht voor jou, een duidelijk pad dat meer volledig resoneert en uitgelijnd is met de Schepper.

Merk je spirituele overtuigingen op; merk op hoe deze gedurende je dag wijzigen, zelfs het complete tegenovergestelde worden.

Door het oplossen van de tegenstrijdigheden los je kloven binnenin je wezen op, binnenin het bewustzijn van de Aarde en de mensheid en zelfs binnenin het Universum van de Schepper. Deze zuivering binnenin het mentale lichaam symboliseert een bij elkaar komen, een eenwording en fusie van het Schepperlicht binnenin iedereen, ondertussen de illusie ontbindend van afgescheidenheid wat nog steeds zo prominent is in de taal en acties van velen op de Aarde.

In deze tijd wanneer de energiegolf van de Kruisiging de verlichting van tegenstrijdigheden voortbrengt, stroomt een krachtige penetratie van Licht door het Universum van de Schepper, zich verankerend in alle dimensies ondertussen de Kroon Chakra van de Aarde en de Kroon Chakra's van de Mensheid doorborend. Deze Licht penetratie, bewegend vanuit de Kern van Verlichting binnenin de Bron van de Schepper, heeft een reden van verduidelijking en verlichting. Met het ontwaken van de Kroon Chakra bevat de Lichtstroom het doel van het penetreren van het mentale lichaam, terwijl het de wijsheid van de ziel en de wijsheid die al vastgehouden wordt binnenin de Kroon Chakra laat ontwaken. Een regen van verlichting en wijsheid, begrip en verduidelijking is nu voor jullie allemaal aanstaande. Het is een tijd van de activering van de Kroon Chakra, een tijd van het ontvangen van de goddelijke helderheid binnenin het geestelijke en het lichamelijke lichaam om in hoge mate genezing voor iedereen en de Aarde voort te brengen.

Deze goddelijke interventie wordt ondersteund en aangemoedigd door velen in de innerlijke gebieden met Lady Quan Yin en Lady Pallas Athena die de verschuiving en ontwaking overzien. Lady Quan Yin is de Chohan van de Elfde Lichtstraal gefocust op de belichaming van de Ziel, terwijl Lady Pallas Athena de Chohan van de Twaalfde Lichtstraal en expressie van het Christus Bewustzijn is, een actieve Liefde. Lady Pallas Athena helpt ook velen om hun ascentie processen op het aards niveau te volbrengen terwijl zij ondertussen elke ziel diens Christus Inwijdingen ondersteunt, zij is een bron van bekrachtiging. Met deze twee goddelijke godinnen die een benodigde activering binnenin jullie Kroon Chakra ondersteunen om de Lichtstroom van jullie ziel en het begrip binnenin jullie wezen te ontwikkelen, handelen zij ook met het helpen van Licht, Ziel, Verlichting, Belichaming en Bekrachtiging binnenin jullie wezen en het ascentieproces. Deze activering begint nu en zal doorgaan gedurende verschillende maanden aldus de versnelling van jullie energetische- en Licht vibratie ondersteunend.

Jullie mogen wensen om deze invocatie te gebruiken om jullie eenwording met deze activering van de Kroon Chakra en de Aarde en de Mensheid te ondersteunen.

"Ik omhels mezelf in de energie, het Licht en het bewustzijn van Lady Quan Yin en Lady Pallas Athena, met jullie ondersteuning en terwijl jullie alle aspecten van mijn wezen en ascentie overzien, nodig ik het penetrerende Licht van de Kern van Verlichting binnenin de Bron van de Schepper uit om zich met mijn Kroon Chakra te verbinden, mijn Kroon Chakra wakker makend, zuiverend, activerend en bekrachtigend. Licht stroomt door mijn Kroon Chakra in/naar mijn Mentale Lichaam en creëert staten en inzichten van verduidelijking en verlichting geboren vanuit mijn ziel en heilige wijsheid. Laat het Licht van de Kern van Verlichting binnenin de Bron van de Schepper tegelijk alle vormen van tegenstrijdigheden binnenin mijn gedachten, overtuigingen en perspectieven ontbinden. Ik kies nu bewust de ruimte van Liefde binnenin mijn wezen en sta mijn heilige vibraties toe met gemak en volmaaktheid te ontplooien. Alle aspecten van mijn wezen worden nu overspoeld met verheldering van wijsheid, begrip en verlichting.

Ik weet dat ik met Moeder Aarde verbonden ben, dat activeringen die zich nu voordoen binnenin mijn Kroon Chakra en wezen zich tegelijkertijd voordoen binnenin de Kroon Chakra van Moeder Aarde wat toestaat voor uitbreiding, verlichting en het in vrijheid stellen van de heilige wijsheid van de Kroon Chakra van Moeder Aarde om ofwel teruggekeerd te worden naar de innerlijke gebieden of verankerd te worden in het bewustzijn van de mensheid, welke van de twee ook maar toepasselijk is.

Ik weet dat alles in evenwicht en harmonie is aangezien wij allemaal resoneren met de waarheid van de Schepper. Wij zijn allemaal goddelijke ontvangers en vergrootglazen van het Licht van de Schepper. En zo zij het."

Beoefen deze invocatie alsjeblieft zo vaak als je wenst, laat altijd tijd over na de invocatie om de energie toe te staan in/naar je Kroon Chakra te stromen. Verbeeld je het Licht vanuit de Kern van Verlichting binnenin de Bron van de Schepper naar jouw Kroon Chakra te stromen en het te penetreren, waarnemend terwijl het Licht je volledige wezen vult terwijl jij je bewust bent van de verschuivingen die het binnenin je wezen veroorzaakt.

Met Eeuwige Engelachtige Liefde,

Aartsengel Michael and Aartsengel Faith

Natalie Glasson

Vertaling: Cobie de Haan

 

Bron : Denk met je Hart

 

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees